Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Παρουσίαση Ενιαίας Ηλεκτρονικής Βάσης Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ» από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρουσιάζει σήμερα την Ενιαία Βάση Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ», η οποία θεσμοθετήθηκε με τον πρόσφατο νόμο 4144/2013. Πρόκειται για μια σύγχρονη και αξιόπιστη ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πολλαπλές δυνατότητες που δημιουργήθηκε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε και στην οποία το Υπουργείο μας και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς – ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, ΝΠΔΔ Πρόνοιας, – θα καταγράφουν πλήρη και λεπτομερειακά στοιχεία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους, τόσο για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους όσο και για εκείνα που μισθώνουν.

Η «ΕΣΤΙΑ», όμως, δεν αποτελεί μια απλή στατική βάση αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των φορέων του. Η καινοτομία έγκειται στο ότι αυτή συνιστά ένα δυναμικό πεδίο δεδομένων, μια συνεχώς επικαιροποιούμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία οι φορείς ενημερώνουν υποχρεωτικά για κάθε μεταβολή που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους, αναρτώντας παράλληλα όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως προκηρύξεις μισθώσεων/εκμισθώσεων και εργολαβιών, διάφορες ανακοινώσεις, τροποποιητικά έγγραφα, κ.λπ.

Η δημόσια πληροφορία της βάσης «ΕΣΤΙΑ» θα είναι διεξοδική και εξαντλητική. Με παράλληλη προβολή όλων των ακινήτων (ιδιόκτητα και μισθωμένα) σε διαδραστικό χάρτη, αλλά και, για πρώτη φορά στη χώρα μας, με στατιστική επεξεργασία για το βαθμό αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, όπως π.χ. το ποσοστό μισθώματος επί της αντικειμενικής αξίας κάθε ακινήτου, η τιμή εκμίσθωσης ή μίσθωσης ανά τ.μ. κάθε ακινήτου, το ποσοστό των συνολικών εσόδων επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας κάθε φορέα κ.λπ.

Με την ηλεκτρονική βάση «ΕΣΤΙΑ» επιδιώκεται καταρχήν η αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των φορέων του, μέσω της ορθολογικής και συντονισμένης παρακολούθησης, της εξοικονόμησης δαπανών, της ευρύτερης δημοσιότητας και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος τρίτων, της ενίσχυσης της διαφάνειας. Με αυτό τον τρόπο, εξυπηρετείται αποτελεσματικά ο διττός στόχος του προγράμματος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, δηλαδή η μεγιστοποίηση των εσόδων από την εκμετάλλευση των ιδιόκτητων ακινήτων και η ελαχιστοποίηση του κόστους ενοικίασης ακινήτων από ιδιώτες. Συνεπώς, θα εκλείψουν και απαράδεκτα φαινόμενα, όπως π.χ. κάποιο ασφαλιστικό ταμείο να μισθώνει κτήριο από ιδιώτη με υπέρογκο μίσθωμα, ενώ υφίσταται γειτονικό, ιδιόκτητο κτήριο άλλου ασφαλιστικού ταμείου που παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεί ότι η «ΕΣΤΙΑ», αυτό το σύγχρονο θεσμικό και λειτουργικό εργαλείο, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος αξιοποίησης και αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Εργασίας.

Πρόγραμμα, που συμπεριλαμβάνει επιπλέον και ένα ευρύ εν εξελίξει σχέδιο συστεγάσεων υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, σε ήδη διαθέσιμους χώρους υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και μια συγκροτημένη πολιτική επαναδιαπραγμάτευσης ενοικίων.

Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι ότι με την «ΕΣΤΙΑ» εκπληρώνεται η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να διαμορφώνει ένα περιβάλλον εύκολης πρόσβασης, ελέγχου της διοίκησης και πλήρους διαφάνειας, αφού κάθε εργαζόμενος, κάθε συνταξιούχος και κάθε πολίτης θα γνωρίζει με ακρίβεια τόσο την ακίνητη περιουσία των φορέων εποπτείας του Υπουργείου όσο και κάθε αλλαγή που θα συντελείται σε αυτή.

Συνεπώς, είναι νομίζω αντιληπτό, ότι η δημιουργία και άρτια λειτουργία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Βάσης Ακίνητης Περιουσίας συνιστά θεσμική τομή στην οργανωτική ανασυγκρότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο γενικότερο σχεδιασμό των μεγάλων αλλαγών που επιχειρούμε ως πολιτική ηγεσία εδώ και ένα έτος στο Υπουργείο Εργασίας. Αποτελεί συνέχεια μεγάλων αλλαγών που έχουν αναβαθμίσει σημαντικά την οργανωτική ικανότητα του Υπουργείου και των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, στο πρότυπο των πλέον προηγμένων χωρών. Όπως τα διασυνδεδεμένα συστήματα «ΗΛΙΟΣ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ» με τα οποία μπήκε οριστικά τέλος στην παραβατικότητα στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» που μας παρέχει, σε ζωντανό χρόνο και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μια πλήρη «ακτινογραφία» των ροών μισθωτής απασχόλησης στην ιδιωτική οικονομία. Όπως η πρόσφατη παρέμβαση με τη δημιουργία του ενιαίου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών «ΚΕΑΟ», το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής βάσης και τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι η «ΕΣΤΙΑ» και τα περισσότερα από τα παραπάνω έργα οργανωτικού εκσυγχρονισμού, αναπτύχθηκαν από ίδιες δυνάμεις των φορέων του Υπουργείου, χωρίς καμία προσφυγή σε εξωτερική συνεργασία ή ανάθεση, χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αυτό υποδηλώνει τις ανεξάντλητες δημιουργικές δυνατότητες που έχουν τα στελέχη και το δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Εκφράζει όμως και την πολιτική αποφασιστικότητα για χρηστή διοίκηση, νοικοκύρεμα και οργανωτικό εξορθολογισμό στον ευαίσθητο χώρο της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, για τη δημιουργία στέρεων και λειτουργικών δομών που θα δίνουν τη δυνατότητα στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να ασκεί αποτελεσματικές πολιτικές.

Έχει παρέλθει οριστικά η εποχή που η ημιτελής και πρόχειρη αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας μπορούσε να γίνει ανεκτή από την κοινωνία. Πρέπει όλοι να σταθούμε με περισσότερο σεβασμό απέναντι στη δημόσια περιουσία, η δημιουργία της οποίας οφείλεται στη διαχρονική συνεισφορά και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Σε αυτό το πνεύμα, η «ΕΣΤΙΑ» αποτελεί μια στρατηγική απάντηση της πολιτείας στις προκλήσεις της εποχής.


Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο