Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

H «τελευταία στιγμή»...

Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος ή μιας ταινίας, στην πραγματικότητα όμως η ανωτέρω φράση αντικατοπτρίζει μια συνήθεια που χαρακτηρίζει πολλούς από εμάς.

Σε αυτή αναφέρθηκε πρόσφατα και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Θεοχάρης  σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα σε ραδιοφωνικό σταθμό, όταν δήλωσε ότι δεν θα δοθεί παράταση στην υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η φράση στην οποία αναφερόμαστε για την ακρίβεια ήταν η ακόλουθη: «Καταρχάς θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να μην περιμένουμε την τελευταία ημέρα, ώστε να μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα.

Βέβαια, η δική μας άποψη είναι λίγο διαφορετική, γιατί πιστεύουμε ότι το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Ένα ερώτημα τριβελίζει το μυαλό μας. Άραγε μόνο οι φορολογούμενοι περιμένουν την τελευταία στιγμή ή μήπως και οι άνθρωποι που ασκούν την εξουσία;

Ας δούμε μερικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα της «τελευταίας στιγμής» από πλευράς Υπ. Οικ., που αφορούν στο έτος 2013:

-> Ολοκλήρωση ανάρτησης τόκων στην εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. την 17.7.2013.
Δηλαδή τρείς (3)  εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας των δηλώσεων φυσικών προσώπων με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 1,2.

-> Υπογραφή της απόφασης για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φυσικών προσώπων στις 26.6.2013 (βλ. ΠΟΛ.1155/26.6.2013). 
Δηλαδή τέσσερις (4)  ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων (πριν την πρώτη παράταση).

-> Η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων ήταν διαθέσιμη από 24.5.2013.
Δηλαδή 37 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας (πριν την πρώτη παράταση). Η εφαρμογή φυσικά παρόλο που άνοιξε από 24.5.2013 δεν δούλευε σωστά και παρουσίαζε πολλά προβλήματα -κάποιες μέρες μάλιστα δεν δούλευε καθόλου- όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε παλαιότερα άρθρα.

-> Υπογραφή απόφασης για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (νομικά πρόσωπα, στις 29.5.2013 (βλ. ΠΟΛ.1121/29.5.2013).
Δηλαδή τέσσερις (4) ημέρες ΜΕΤΑ την εκπνοή της προθεσμίας (πριν την πρώτη παράταση και μία ημέρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας μετά από την πρώτη παράταση).

-> Η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων (Α.Ε, Ε.Π.Ε. κ.λπ.) ήταν διαθέσιμη 12 ημέρες ΜΕΤΑ την εκπνοή της προθεσμίας (πριν την πρώτη παράταση. Σημειώνουμε ότι στις 5.6.2013 άνοιξε η εφαρμογή).

-> Υπογραφή απόφασης για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ., στις 29.5.2013 (βλ. ΠΟΛ.1123/29.5.2013).
Δηλαδή 44 ημέρες ΜΕΤΑ την εκπνοή της προθεσμίας (πριν την πρώτη παράταση) και μία ημέρα πριν την εκπνοή της δεύτερης παράτασης (η εφαρμογή άνοιξε στις 17.5.2013).

-> Η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε.) ήταν διαθέσιμη στις 17.5.2013.
Δηλαδή 32 ημέρες ΜΕΤΑ την εκπνοή της προθεσμίας (πριν την πρώτη παράταση) και 14 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας μετά την πρώτη παράταση.

->
Υπογραφή απόφασης για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013 στις 29.5.20103 (βλ. ΠΟΛ.1119/29.5.2013).
Δηλαδή την ίδια ημέρα με την εκπνοή της προθεσμίας της υποβολής της δήλωσης(πριν την πρώτη παράταση).

-> Υπογραφή αποφάσεων για:
-Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής (ΠΟΛ.1145/19.6.2013)
-Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο
(ΠΟΛ.1144/19.6.2013)
-Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου (ΠΟΛ.1143/19.6.2013)
Δηλαδή:
α)  2,5 μήνες META την εκπνοή της προθεσμίας (πριν την πρώτη παράταση).
β)  9 ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας μετά την  πρώτη παράταση.


-> Η εφαρμογή για την υποβολή οριστικής Φ.Μ.Υ. ήταν διαθέσιμη από 4.7.2013.
Δηλαδή, 97 ημέρες ΜΕΤΑ την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης (πριν την πρώτη παράταση) και 6 Ημέρες ΜΕΤΑ την εκπνοή της προθεσμίας μετά από την πρώτη παράταση.


-> Ενδοομιλικές. Η απόφαση με τις οδηγίες για τον φάκελο τεκμηρίωσης αλλά και τον πίνακα που θα υποβληθεί, εκδόθηκε στις 18.7.2013.
-Δηλαδή 58 ημέρες μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής του πίνακα στην Γ.Γ.Π.Σ. (πριν την πρώτη παράταση) και
12 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας (μετά την πρώτη παράταση. Λέμε πρώτη γιατί μάλλον θα ακολουθήσει και άλλη).

-> Η εφαρμογή για την υποβολή του πίνακα ενδοομιλικών άνοιξε στις 19.7.2013
Δηλαδή 11 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας μετά την πρώτη παράταση .


-> ΠΟΛ.1180/18.7.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
Η αίτηση για την υπαγωγή σε ΦΠΑ ή όχι μπορούσε να υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2013, ενώ η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε στις 18.7.2013.
Δηλαδή 18 μόλις ημέρες μετά την προθεσμία που είχαν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν αίτηση.


-> Η ερμηνευτική της ρύθμισης για την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιτηδευματιών αν και ισχύει από 1.1.2013 εκδόθηκε στις 29.4.2013 (ΠΟΛ.1095/29.4.2013), δηλαδή:
α) 4 μήνες μετά την ισχύ της διάταξης του νόμου
β) Εκδόθηκε και δεύτερη στις 5 Ιουνίου (ΠΟΛ.1130/5.6.2013)
γ) 5 μήνες μετά την ισχύ της διάταξης.


-> Φωτοβολταϊκά
Οι διευκρινίσεις για το πως εκπίπτει η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του νόμου 4093/2012 από τα ακαθάριστα έσοδα των Α.Π.Ε. για το 2012, δόθηκε στην δημοσιότητα στις 22.6.2013 (Δ12Β 1083480 ΕΞ 22.5.2013).
Δηλαδή, λίγες δηλαδή μόνο ημέρες πριν την λήξη της υποβολής της δήλωσης των νομικών προσώπων και αφού πολλές από αυτές είχαν  ήδη υποβληθεί.


Ο κατάλογος είναι μακρύς και θα μπορούμε να γεμίσουμε σελίδες με αντίστοιχα παραδείγματα.
Κατανοούμε ότι σε πολλές από τις ανωτέρω περιπτώσεις τα νέα δεδομένα απαιτούσαν χρόνο από τους υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών, είτε να ερμηνεύσουν διατάξεις που ούτε καν είχαν εισηγηθεί, είτε να σχεδιάσουν νέες οδηγίες για τις αλλαγές που επήλθαν.
Γιατί όμως να μην υπάρχει η ίδια κατανόηση από πλευράς Υπ. Οικ. και για τους λογιστές που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν όλα τα ανωτέρω;
Εάν είμαστε πράγματι λαός της τελευταίας στιγμής, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην πολιτεία που δίνει πρώτη το «καλό» παράδειγμα.


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description shark | Ιουλίου 22, 2013 9:57 π.μ. | Reply
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ SITE
image description gkazan | Ιουλίου 22, 2013 10:52 π.μ. | Reply
Και να ιδρώσει ποιανού το αυτί;

Αφού και στα ΜΜΕ, τους ΓΛΥΦΟΥΝ πατόκορφα, όπως κάνουν και οι τηλεαστέρες λογιστές...

Μην κοιτάς τον Κορομηλά που βγήκε και τα είπε, εξαίρεση στον κανόνα. Αφού αυτοί οι "λογιστές" στην δημοσιότητα βασίζονται, για κονέ υψηλής κοινωνίας.

Υ.Γ. Paradise Lost-Last time
image description EYA1 | Ιουλίου 22, 2013 9:14 π.μ. | Reply
ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ.................................................................
image description dRf | Ιουλίου 22, 2013 9:59 π.μ. | Reply
Στου κουφού τη πόρτα....... πάρε τη πόρτα και φύγε!!!!
image description GEORGE | Ιουλίου 22, 2013 9:05 π.μ. | Reply
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΠΡΩΙΝΑΔΙΚΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΤΕΣ, ΝΑ ΔΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ!
image description LOGISTIS | Ιουλίου 22, 2013 9:59 π.μ. | Reply
Ίσως να σας έχει ξεφύγει ο πίνακας αυτοκινήτων-κατοικιών. 113 ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας δεν έχει ανοίξει η εφαρμογή αλλά ούτε υπάρχει κάποια παράταση.
image description Στοιχημα | Ιουλίου 22, 2013 10:58 π.μ. | Reply
...η BWIN δίνει απόδοση 1 προς 98,00 ότι η απόφαση για τη μείωση του ΦΠΑ θα βγεί πριν τις 28/7, και 1,20 ότι θα βγει μετά τις 29/7. Επίσης δίνει και under ότι θα βγουν μέχρι δύο ΠΟΛ απόδοση 36,00 και Over 1,25 ότι θα είναι πάνω από δύο, για ακριβώς 5 ΠΟΛ δίνει μόνο 1,10...
έχεται κανα στανταράκι....
Καλη σας μέρα σύντροφοιστη τρέλα, η λύτρωσή μας θα έρθει μόνο αν γίνει υπουργός ο Chuck Norris, όλες εφαρμογές θα είναι ανοιχτές 1/1 και οι δηλώσεις θα είναι με προτυπωμένες αποδοχές, παρακρατήσεις, αυτοκίνητα, τόκους κτλ...

image description thanos larissa | Ιουλίου 22, 2013 10:51 π.μ. | Reply
Συνάδελφοι .
Τί κάνουμε σήμερα ;
image description si-fo | Ιουλίου 22, 2013 10:05 π.μ. | Reply
Συνεχίζουμε κανονικά την υποβολή δηλώσεων
ΦΠΑ
Και προετοιμαζόμαστε για αύριο
image description ΕΛΕΝΑ | Ιουλίου 22, 2013 10:02 π.μ. | Reply
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ shark.ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ.
image description THAnos larissa | Ιουλίου 22, 2013 10:30 π.μ. | Reply
o.k.
image description forotexnis | Ιουλίου 22, 2013 10:43 π.μ. | Reply
καλημερα συναδελφοι..........παρακαλω τσεκαρετε ε9 2013 εχει προκυψει μεγα θεμα με διπλοεγγραφες και λαθος μεταφορες στοιχειων...........παρακαλω επαληθευστε
image description Sarliz | Ιουλίου 22, 2013 11:01 π.μ. | Reply
ΑΣ ΕΡΘΕΙ ΕΔΩ Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑ ΔΕΙ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙ ΑΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ @@@@@@@ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΤΩΣΕΙ!!!!!
image description nik | Ιουλίου 22, 2013 11:28 π.μ. | Reply
ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΠΕΣΕ ΤΟ TAXIS?
image description wings | Ιουλίου 22, 2013 11:08 π.μ. | Reply
Επιβεβαιώνω και γω το taxis πάλι κάτω........!!!!!!!
Παράταση και στο ΦΠΑ ΤΩΡΑ!!!
image description σονικ | Ιουλίου 22, 2013 11:47 π.μ. | Reply
ΕΛΕΟΣΣΣΣ
image description nik | Ιουλίου 22, 2013 11:01 π.μ. | Reply
ΟΥΤΕ ΦΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ!!!!ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ????
image description logistakos | Ιουλίου 22, 2013 11:53 π.μ. | Reply
Α ρε taxis ... πάλι εκτός !!! ευτυχώς που μας βεβαίωσαν ότι θα αντέξει ,κράτησε πολύ 4 ώρες....
image description SANASTA | Ιουλίου 22, 2013 11:38 π.μ. | Reply
Επιβεβαιώνω και γω το taxis πάλι κάτω........!!!!!!!
Πιο κάτω δεν γινεται!!!!!!!!!!!
image description kalakrasia | Ιουλίου 22, 2013 11:49 π.μ. | Reply
χαος!
image description NIKOS | Ιουλίου 22, 2013 11:03 π.μ. | Reply
epese... na xtipise poly????????????????
image description γιωργοσ | Ιουλίου 22, 2013 11:44 π.μ. | Reply
Ζητώ ταπεινά συγνώμη απο όλους τους συναδέλφους γιατί πρν απο λίγο αποτι κατάλαβα έστειλα την 150.000+1 δήλωση και έριξα το Taxis
Καλημέρα κύριε Θεοχάρη μήπως πρέπει να σου κάνουμε twit να δείς οτι δεν δουλεύει το taxis?
image description nikos | Ιουλίου 22, 2013 11:39 π.μ. | Reply
Προσωρινά μη διαθέσιμη/ο υπηρεσίας/εγγράφου
H υπηρεσία ή το έγγραφο που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη/ο προσωρινά.


image description VATS | Ιουλίου 22, 2013 11:31 π.μ. | Reply
ΘΕΟΧΑΡΗ έπεσε το σύστημα, ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΣΗΚΩΣΕΙΣ ??
image description thiva | Ιουλίου 22, 2013 11:28 π.μ. | Reply
Και μεσα σε ολο τον πανικο των Φορολ. Δηλωσεων, Φπα..κλπ , να εχεις και προβληματα απο την ΔΟΥ Θηβων οπου δεν σου υπογραφει κανενας και τιποτα γιατι ειναι σε διαδικασια μετακομισης λεει κ δεν εχουν ορισει νεο Προισταμενο εδω και ενα μηνα σχεδον..
image description K | Ιουλίου 22, 2013 11:02 π.μ. | Reply
Φρέσκο-φρέσκο !!!!!!! Διάβάστε και αποθεώστε:
"Λανθασμένα στοιχεία τόκων έχουν "φορτωθεί" στο taxisnet
Του Σπύρου Δημητρέλη
Λανθασμένα στοιχεία τόκων που εισέπραξαν οι φορολογούμενοι το 2012 έστειλε μια τράπεζα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα στοιχεία τόκων που εμφανίζονται στο taxnet κατά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης να είναι λανθασμένα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κίνδυνο ταλαιπωρίας των φορολογούμενων (υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων κτλ.). Την αποστολή των λανθασμένων στοιχείων έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης, χωρίς να έχει αποκαλύψει το όνομα της τράπεζας, ο οποίος υποστηρίζει ότι καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου το πρόβλημα να διορθωθεί. Πρακτικά, όταν οι φορολογούμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή του taxisnet για την υποβολή του Ε1 δίπλα από τον κωδικό 659 υπάρχει ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος τους πληροφορεί για τα στοιχεία τόκων που έχουν εισπράξει το 2012 και τα οποία έχουν αποστέλλει στην ΓΓΠΣ από τις τράπεζες. "
ΑΥΤΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε1 ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΜ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΕ 1 !!!!!! ΕΛΕΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description Charalampos4 | Ιουλίου 22, 2013 11:46 π.μ. | Reply
Μην πανικοβάλεστε συνάδελφοι, μετά από επικοινωνία μου με το TAXIS με πληροφόρησαν οτι το σύστημα δεν έπεσε απλά είναι υπερφορτωμένο. Και για παράπονα μου έδωσαν το τηλ του Υπουργείου Οικονομικών 210337500..... Ε Λ Ε Ο Σ !!!!!!!!!!!!
image description Your Name | Ιουλίου 22, 2013 11:16 π.μ. | Reply
Οι άνθρωποι είναι θεόμουρλοι σας λέω.......απορώ γιατί δεν τους έχουν ξηλώσει ακόμα απτις καρέκλες τουςςςς.....
image description ΕΙΡΗΝΗ | Ιουλίου 22, 2013 11:37 π.μ. | Reply
να μην ανχωνεστε το συστημα δουλευει εξαιρετικα.....

Προσωρινά μη διαθέσιμη/ο υπηρεσίας/εγγράφου

H υπηρεσία ή το έγγραφο που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη/ο προσωρινά.Τhe service or the document you requested is not currently available.

image description ΕΙΡΗΝΗ | Ιουλίου 22, 2013 1:16 μ.μ. | Reply
Άλλη Ειρήνη είναι, δεν είμαι εγώ... Το διευκρινίζω γιατί τελευταία πολλά περίεργα παίζονται...
image description souris | Ιουλίου 22, 2013 11:07 π.μ. | Reply
AN ΖΟΥΣΕ Ο ΣΟΥΡΗΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΟΝ ΘΕΟΧΑΡΗ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΚΑΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ !!!!!

"... Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποὺ γεννᾶς.
Ὦ Ελλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; "..........

Και για αναγνωση οση ωρα φορτωνει το taxis :
http://itzikas.wordpress.com/2013/02/03/%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF/
image description ΚΩΣΤΑΣ | Ιουλίου 22, 2013 11:32 π.μ. | Reply
Σωστό.
Αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να διαβάσω μια πολύ σοβαρή κριτική για τη λογική που έχει στηθεί το φορολογικό σύστημα στη χώρα, τις πολλαπλές φορολογίες, την απώλεια ουσίας της δικαιοσύνης, τις ομάδες πολιτών-φίλων των 300 που εξαιρούνται των φόρων και συνολικά την άποψή σας δημόσια για το αν πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιηθεί ο επαγγελματίας του κλάδου και ο πολίτης στη συνολική εικόνα του συστήματος. Οι συνεχείς φωνές πάντοτε στο θέμα των παρατάσεων των δηλώσεων έχουν αποτέλεσμα, αλλά μοιάζει γελοίο να δραστηριοποιείται ο επαγγελματίας σε μια χαβούζα που τον πνίγει χωρίς λογική και ουσία βασισμένη σε παράνομα νομοθετήματα, ενώ επικεντρώνεται σε ένα μόνο πλοκάμι μια φορά το χρόνο.
Θα ήθελα να διαβάσω μια πολεμική κριτική στους νομοθέτες του υπουργείου για τους λόγους που εφαρμόζουν αυτό το τελειωμένο παρανοϊκό σύστημα στην Ελλάδα, τους λόγους που ποτέ δεν αντέγραψαν αυτούσιο το καλύτερο φορολογικό σύστημα μιας χώρας αλλά προβαίνουν σε εγχειρήσεις κάθε μήνα φτιάχνοντας έναν φρανκεστάιν και τελικά, την πραγματική γνώμη του σάιτ, αν θεωρούν επαγγελματία αυτόν που επιβάλλει στον εαυτό του να είναι σωστός και τίμιος στις χρονικές υποχρεώσεις δηλώσεων και που αντιδρά μόνο όταν δεν προλαβαίνει και ποιά η θέση αυτών των πολιτών πλέον όταν κλείνουν τα μάτια στα θεμέλια του συστήματος που τους αγγίζει χωρίς να κατακρίνουν και να διεκδικούν τη διάλυσή του και την εφαρμογή εξ ολοκλήρου ενός νέου.
image description kalakrasia | Ιουλίου 22, 2013 12:14 μ.μ. | Reply
ΒΑΡΕΘΗΚΑ!! Τι κάνουμε περιμένουμε μέχρι τις 5 για να συνεχισουμε??? και πρεπει να δουλέψουμε μέχρι το πρωι για να μην έχουμε πρόβληματα???πρέπει να μιλήσουμε και κοσμία? ελεος!!!! έλεος λέμε!! δεν υπαρχει σωτηρία!!!
image description papakos | Ιουλίου 22, 2013 12:24 μ.μ. | Reply
mporei kaneis na steilei re paidia?
image description nska | Ιουλίου 22, 2013 12:46 μ.μ. | Reply
Μπράβο παιδιά του Taxheaven για το κείμενο σας! Είναι βάλσαμο όσα γράφετε αυτές τις μέρες, μέσα στην κούραση και την αγανάκτηση που νιώθουμε όλοι.. Υψώνετε την φωνή όλων και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους!
Πρέπει να γίνει αναμετάδοση αυτού του κειμένου από όλους και αποστολή και στον κ.Γενικό!
image description LABIS | Ιουλίου 22, 2013 12:09 μ.μ. | Reply
ΤΑΧΙΣΝΕΤ:ΤΕΛΟΣ...ΟΥΤΕ ΦΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ...ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΤΩΝΕ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ....Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ....ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ Υ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ....
image description thanos | Ιουλίου 22, 2013 12:33 μ.μ. | Reply
Ti γίνεται κ.Θεοχάρη με το πολυδιαφημισμένο σου taxis ;Θα ξαναβγείς σήμερα πάλι στα τηλεοπτικά παράθυρα και σαν παρουσιαστής τηλεπωλήσεων θα αρχίσεις να το διαφημίζεις;
Κάποιοι [λίγοι] πελάτες θέλουν να πληρώσουν ΦΠΑ .Έχετε την καλοσύνη να τους το επιτρέψετε ;
Δώσε μας ένα αξιόπιστο εργαλείο να δουλέψουμε για να δικαιούσαι να έχεις απαιτήσεις.


image description νικοσ | Ιουλίου 22, 2013 12:39 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΛΑΘΟΣ!
Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ
Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
Ο ΒΛΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ

Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΗΚΕΙ;
image description SANASTA | Ιουλίου 22, 2013 12:44 μ.μ. | Reply
Προσωρινά μη διαθέσιμη/ο υπηρεσίας/εγγράφου

H υπηρεσία ή το έγγραφο που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη/ο προσωρινά.
------------------------------------------------------------------------------
Τhe service or the document you requested is not currently available.

ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ!!!!!!
ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ.............ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΜΕΝ.............
ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΟΣ............. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ................


image description a.a. | Ιουλίου 22, 2013 1:03 μ.μ. | Reply
Βάλτε και ότι ο νόμος δεν μιλάει για τμηματική υποβολή!!!!
image description noName | Ιουλίου 22, 2013 5:26 μ.μ. | Reply
Οι δηλώσεις πρέπει να ανοίγουν το Φεβρουάριο και να κλείνουν 30/6 χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Όποτε και να την στείλεις πληρώνεις από 1/7 και μετά. Όλα τα άλλα ειναι άλλο λόγια να αγαπιόμαστε. Αν ανοίγεις το σύστημα αρχές Ιουνίου πας υποχρεώτικα μέχρι τελος Σεπτεμβρίου τουλάχιστον και ας σε "καινε" τα δημόσια έσοδα ταχαμ ταχαμ...
image description elias stratakis | Ιουλίου 22, 2013 8:19 μ.μ. | Reply
Η αναφορά πραγμάτων που ήδη γνωρίζουμε λίγο-πολύ όλοι, πλέον τα ελάχιστα βοηθά. Βοηθήστε μας να οργανώσουμε την άμυνα μας απέναντι στο θέατρο αυτό του παραλόγου.
image description KOUTVIS | Ιουλίου 22, 2013 9:44 μ.μ. | Reply
τη λέξη ΑΠΕΡΓΙΑ την γνωρίζουμε; Ας βοηθήσουμε τα καθίκια της τρόϊκας να καταρρεύσουν μια ώρα αρχύτερα. Μη ξεχνάτε, από εμάς εξαρτώνται πολλά πράγματα.
Ως πότε θα βγάζουμε καρκίνους για τους μ..... υπουργούς και τους διάφορους θεοχάρηδες; Ας βάλουμε ένα τέλος.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο