Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Άμεση ανάγκη για παράταση στην υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών των ενδοομιλικών συναλλαγών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης αυτών

Στις 18-07-2013 με καθυστέρηση έξι (6) περίπου μηνών εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη ΠΟΛ.1179/18.7.2013 σχετικά με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και του φακέλου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών για την χρήση του 2012. Παρόλα αυτά οι σημαντικές ελλείψεις επί πρακτικών κυρίως θεμάτων και μεθοδολογίας καθώς και η αδιανόητη καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου του 2013 καθιστά το έργο των υπόχρεων εταιρειών ουσιαστικά αδύνατο.
Παρακάτω, διευκρινίζονται οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν και να προβλεφθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις στην συγκεκριμένη ΠΟΛ και να δοθεί πραγματικά ο κατάλληλος χρόνος στις εταιρείες να προετοιμαστούν πάνω σε ένα ούτως ή άλλως πολύ σημαντικό φορολογικό και εμπορικό νομοθέτημα.

1. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και απαλλαγές σχετικά με την υποχρέωση των εταιρειών για τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Για παράδειγμα, τι ισχύει για τις εταιρείες που λειτουργούν υπό καθεστώς δικαιοχρησίας;  ή τις κοινοπραξίες;

2. Ποιο θα πρέπει να είναι το ποσό πάνω από το οποίο θα πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση; Η συγκεκριμένη ΠΟΛ διευκρινίζει ότι για συνδεδεμένες εταιρείες που έχουν κύκλο εργασιών έως 5 εκ. ευρώ και έχουν ενδοομιλικές συναλλαγές αθροιστικά πάνω από 100 χιλ. ευρώ απαιτείται τεκμηρίωση. Δηλαδή, αν δύο συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν μεταξύ τους 102 χιλ. ευρώ αθροιστικά συναλλαγές, οι οποίες είναι 95 χιλ. ευρώ πώληση εμπορευμάτων και 7 χιλ. ευρώ παροχή διοικητικών υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνει τεκμηρίωση και για τις 7 χιλ. ευρώ; Μήπως θα πρέπει να μπει κάποιο όριο πάνω από το οποίο έχει νόημα τελικά η τεκμηρίωση;

3. Τι ισχύει για τις εταιρείες που έχουν υπερδωδεκάμηνη χρήση η οποία λήγει την 31/12/2012; Και επίσης, τι ισχύει για τις συνδεδεμένες που έχουν μεταξύ τους διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους; Δηλαδή αν η εταιρεία Α έχει διαχειριστική περίοδο 01-01-2012 με 31-12-2012 και η εταιρεία Β έχει 01-07-2011 με 30-06-2012, ποιες συναλλαγές θα πρέπει να τεκμηριωθούν;

4. Το σημαντικότερο τμήμα του φακέλου τεκμηρίωσης είναι η λειτουργική ανάλυση της εκάστοτε υπόχρεης εταιρείας. Αυτό πρακτικά σημαίνει την ύπαρξη χρόνου κατανόησης της λειτουργίας της εταιρείας, των ρίσκων που αναλαμβάνει και των κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει. Απαιτείται δηλαδή χρόνος για να κατανοήσει ο οποιοσδήποτε και να ποσοτικοποιήσει όλες τις επιμέρους παραδοχές και μεταβλητές που λαμβάνουν χώρα στην τιμολογιακή πολιτική των υπόχρεων εταιρειών. Προφανώς μέχρι την 31η Ιουλίου είναι πρακτικά αδύνατο τόσο να καταρτισθεί άρτια ένας φάκελος τεκμηρίωσης όσο και να ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

5. Μέχρι την στιγμή που συντάσσεται το παρόν, δεν έχει ακόμα “στηθεί” η εφαρμογή xml για τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών. Σχετικά με τον συνοπτικό πίνακα επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα: α) για να συμπληρωθεί ο πίνακας σωστά θα πρέπει πρώτα να έχει καταρτιστεί ο φάκελος τεκμηρίωσης. Αλλιώς δεν μπορεί να γνωρίζει ο οποιοσδήποτε εκ των προτέρων ποια μέθοδο θα ακολουθήσει για την τεκμηρίωση, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα ρίσκα και πως τελικά επιδρά η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας στις ενδοομιλικές συναλλαγές. β) η δομή του πίνακα υποδηλώνει ότι κάθε συνδεδεμένη εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει τον δικό της συνοπτικό πίνακα. Αυτό είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και καθόλου αναγκαίο. Με μικρές τροποποιήσεις θα μπορούσε ο πίνακας πληροφοριών να είναι ενιαίος για το σύνολο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους.

Η υποχρέωση υποβολής του συνολικού πίνακα θα μπορούσε να αφορά μόνο την μητρική (ή όποια ορίζεται μητρική με βάση τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ενεργητικού) και να περιλαμβάνει και όλες τις σχετικές πληροφορίες των λοιπών συνδεδεμένων.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ορθολογική λειτουργία των επιχειρήσεων και με μία ευρύτερη έννοια στην καταπολέμηση της απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Επίσης, είναι αναμφισβήτητα σημαντική η προσπάθεια των υπευθύνων να εντάξουν την συγκεκριμένη πρακτική της τεκμηρίωσης μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο φορολογικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Χρειάζονται όμως περισσότερες διευκρινίσεις και καταλληλότερη υποδομή για να ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια και να μην χαθεί ένας σημαντικός πόρος δημοσίων εσόδων από λάθος διαχείριση.

Για όλα τα παραπάνω και επειδή εξ’ ορισμού η τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών απαιτεί χρονοβόρα ανάλυση και ειδική μεθοδολογία είναι πρακτικά αδύνατο να ισχύσει η προθεσμία της 31ης Ιουλίου. Ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί μία παράταση έως την 30η Σεπτεμβρίου και το φορολογικό πιστοποιητικό να παραταθεί έως και την 31η Οκτωβρίου ούτως ώστε να υπάρχει ένα λογικό χρονικό διάστημα για πραγματική τεκμηρίωση και ταυτόχρονα για  ουσιαστικό και ορθολογικό έλεγχο.




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description EKa | July 22, 2013 12:25 PM | Reply
Πολύ σωστά η ομάδα του Tax Heaven θέτει εύστοχα την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και επίσης και του Φορολογικού Πιστοποιητικού και τονίζει οτι για την ορθή κατάρτιση του Πίνακα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάρτιση (ή ενημέρωση) του Φακέλλου Τεκμηρίωσης. Δεν είναι δυνατόν για ένα θέμα που αντιμετωπίζεται σοβαρά παγκοσμίως και είναι και στο ενδιαφέρον της επικαιρότητας να εκδίδεται η εφαρμοστική του Ν.4110/2013 υπουργική απόφαση στις 18/7 και να ζητείται η υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα στις 31/7. Με την αλλαγή του νόμου, υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών πολλές επιχειρήσεις που δεν είχαν αυτή την υποχρέωση είτε με τον προηγούμενο φορολογικό νόμο (αμιγώς ελληνικές και όχι μέλη πολυεθνικών ομίλων) είτε και με το καθεστώς του Υπουργείου Ανάπτυξης (όπου εξαιρούνταν οσες δεν είχαν κύκλο εργασιών άνω του 1 εκ€.), συνεπώς πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στις Διοικήσεις των εταιρειών να συγκεντρωσουν τις καταλληλες πληροφορίες που θα περιλάβουν στον Πίνακα. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται στο τέλος του Παραρτήματος,ιδίως η πρώτη "ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39α ΤΟΥ Ν.2238/94 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ"? και η τρίτη "ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ?" προβλέπουν για απάντηση ΝΑΙ και ΟΧΙ. Στην περίπτωση που απαντηθεί ΝΑΙ, χωρίς να υπάρχουν πρόκειται περί ψευδούς δήλωσης της Διοίκησης, ίσως και του Λογιστή γιατί ο Πίνακας ανεβαίνει με τον κλειδάριθμο που γίνονται και οι άλλες δηλώσεις, γιατί μπορεί να ζητηθεί αμεσα από τις αρχές. Σε περίπτωση απάντησης ΟΧΙ, θα μπαίνει πρόστιμο? Αν δεν δοθεί παράταση, νομίζω οτι παλι βγήκε ενας νομος απλώς για φαινόμαστε εντάξει (ως χώρα) και για να επιβληθούν (μικρά ίσως για κάποιους σχετικά με την ουσία του θέματος) πρόστιμα για εισπρακτικούς λόγους χωρίς να υπάρχει βούληση για σοβαρή αντιμετώπιση τυχόν διαφυγής φορολογητέας ύλης.
image description LIAZOSPALAIOLOGOS | July 22, 2013 12:38 PM | Reply
Το θέμα αυτό μετά την ψήφιση και την δημοσίευση του νόμου 4110/2013 (άρθρο 11), που επιτέλους συγκέντρωνε τον έλεγχο αυτών των συναλλαγών σε μια αρχή και αυτή ήταν το Υπουργείο Οικονομικών και έπαυσε να ισχύει το ευτράπελο που δημιουργήθηκε με τους νόμους 3728/2008 άρθρο 26 (ΥΠΑΝ) & Ν. 3755/2009 (ΥΠΟΙΚ). Αντιμετωπίστηκε, όμως, από το ΥΠΟΙΚ.- θα μπορούσε να πει κανείς- σαν να πήραν στα χέρια τους κάτι που ήθελαν να αποφύγουν (απελθέτω εμού το ποτήριον τούτο), πως αλλιώς να εξηγήσει κάποιος καλοπροαίρετος τα παρακάτω:
1. Αν και ο νόμος 4110/2013 (δημοσιεύτηκε 23.1.2013) προέβλεπε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό περιεχομένου συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών, τεκμηρίωση φακέλων, μεθοδολογία τεκμηρίωσης κλπ εντός μηνός από την δημοσίευση δηλαδή μέχρι 23.2.2013 και να υποβληθούν οι πίνακες στην ΓΓΠΣ μέχρι 10.5.2013. Πέρασε ένας μήνας από την προθεσμία υποβολής δηλαδή 10.6.2013 για να κατατεθεί νέο Ν/Σ στην Βουλή με την κανονική διαδικασία (που παίρνει ένα μήνα τουλάχιστον να γίνει νόμος του Κράτους) και έθεταν προθεσμία 10.7.2013, με την αιτιολογία μεταξύ άλλων να μας διευκολύνουν (δίνοντας στις επιχειρήσεις χρόνο να προσαρμοστούν!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), στο τελικό κείμενο του νόμου ορίζεται 31.7.2013 (την 12.7.2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4170/2013)
2. ο νέος νόμος 4170/2013, ορίζει την νέα προθεσμία 312.7.2013, διευρύνει την έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και συνεπώς υπόχρεων, χωρίς να εκδοθεί ΕΔΥΟ για ενιαία αντιμετώπιση τι εννοεί ο ποιητής ως συνδεδεμένες επιχειρήσεις πχ τι γίνεται με εταιρείες που έχουν αδέλφια, παιδιά κλπ με οικονομική αυτοτέλεια;;,
3. Η ΑΥΟ ΠΟΛ 1179/2013 (19.7.2013) είναι συνοπτική σχετικά με τον συνοπτικό πίνακα, δίνει ένα υπόδειγμα που πρέπει να υποβληθεί -όπως προκύπτει από την ΓΓΠΣ- είναι σε μορφή xml αλλά δεν έχει διαθέσιμο αρχείο, συνεπώς άνοιξε αλλά δεν μπορεί η επιχείρηση να υποβάλλει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σήμερα 22.7.2013 (9 ημέρες πριν την λήξη) για επιχείρηση που έχει συντάξει φάκελο τεκμηρίωσης 3 χρήσεις τώρα και δεν έχει μεταβολές, που θεωρητικά ήταν σε θέση να συμπληρώσει το περιεχόμενο του πίνακα, δεν μπορώ να μπω στο taxis ακόμα και για περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
3. Πολύ σωστά επισημαίνει ο συντάκτης του άρθρου, ότι πρέπει να γίνει πρώτα η μελέτη (κυριολεκτώ είναι πολύ σοβαρή μελέτη,από εμπειρία) και εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και χρήση τραπεζών πληροφοριών.

Επιτελούς λίγος σεβασμός στον πολίτη.

Με τέτοιες προχειρότητες από πλευράς Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών (το εν λόγω θέμα αφορά κυρίως πολυεθνικές) δυσφημείται η χώρα μας και φυσικά οι υποψήφιοι επενδυτές την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια.

Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ Οικονομικών με τέτοιες μεθόδους της τελευταίας στιγμής και έλλειψη σοβαρότητας (από το κατ εξοχήν αρμόδιο Υπουργείο) δεν μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούμε συνθήκες ανταγωνιστικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων.

Πολλά από αυτά έχω κατά καιρούς σχολιάσει και στο blog μου και στις εισηγήσεις μου σε σεμινάρια.
image description logon | July 22, 2013 2:57 PM | Reply
Παράταση τώρα!
Στέλνουμε αιτήματα βοήθειας στους συναδέλφους στο εξωτερικό για την παροχή πληροφοριών και βοηθείας και δεν καταλαβαίνουν τι τους ζητάμε !Τώρα είτε εγώ δεν ξέρω τι γράφω ,είτε αυτοί δεν ξέρουν τι ζητάμε (πάντα με βάση τις οδηγίες του υπουργείου).Μπάχαλο !
Τα στοιχεία που μαζεύω μου δίνονται με το σταγονόμετρο και χωρίς τεκμηρίωση ,που είναι το ζητούμενο και τα στοιχεία που σχηματοποιούνται στο σύστημα απαιτούν απίθανη προεργασία από τους εδώ εμπλεκόμενους.Επιπλέον ,η μη υποβολή προκαλεί πρόστιμα τα οποία είναι δυσθεώρητα για τα δεδομένα πολλών επιχειρήσεων.Η διοίκηση έκανε πάλι το θαύμα της με απώτερο σκοπό την μη έγκαιρη πληροφόρηση και υποβολή.Ρωτάω ,ποιος είναι διατεθειμένος να βάλλει το κεφάλι του στον ντορβά για τόσο σημαντικό θέμα ?
image description xeno72 | July 22, 2013 7:51 PM | Reply
Μην ανησυχείτε....Οι εγκέφαλοι του Υπουργείου το τακτοποίησαν....Με το πολυνομοσχέδιο (άρθρο 74) η προθεσμία πήγε 16 Αυγούστου...........ότι και να πούμε είναι λίγο...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο