Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Βελτιώσεις στον ΚΦΑΣ αλλά και του Λογιστικού Δικαίου μέχρι το Φθινόπωρο.

Βελτιώσεις στον ΚΦΑΣ αλλά και του Λογιστικού Δικαίου μέχρι το Φθινόπωρο.

Σε εισήγησή του ο Υφυπουργός Οικονομικών μίλησε για τις τομές του νέου φορολογικού, αλλά και για τις μελλοντικές αλλαγές , όπως είναι η κατάργηση των τεκμηρίων και οι βελτιώσεις στον ΚΦΑΣ και το λογιστικό δίκαιο.
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Δελτίο Τύπου

Εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επί 60 χρόνια είχαμε τον ίδιο κορμό πάνω στον οποίο γίνονταν προσθήκες. Έναν κώδικα εισοδήματος, ο οποίος λόγω των προσθηκών που γίνονταν κάθε χρόνο είχε καταντήσει ένα μωσαϊκό δύσχρηστο προς τους πολίτες, για τις αρχές, για τους εφαρμοστές της νομοθεσίας. Ήταν γεμάτο αντιφάσεις και υπήρχε μεγάλη ανάγκη για συνεχή ερμηνεία των διατάξεων, τόσο από τη διοίκηση όσο και από τα Δικαστήρια.
Αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε και ήταν πλέον αίτημα επιτακτικό της εποχής, να προχωρήσουμε σε ένα σημαντικό βήμα μεταρρύθμισης, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε ένα απλό, συνοπτικό και λειτουργικό Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Να ξεκαθαρίσουμε ότι οτιδήποτε είχε δημοσιονομική επίπτωση ψηφίστηκε με τον νόμο του Ιανουαρίου και εκεί μετρήθηκε, γιατί άκουσα αν έχουν μετρηθεί όλα αυτά.
Να σημειώσω κάτι πολύ παραπάνω. Ναι θέλουμε και θέλω μειώσεις συντελεστών φορολογίας όπου πρέπει. Και θα το πετύχουμε εφόσον υπάρχει μια σταθερή και διαρκής δημοσιονομική ισορροπία. Και θα το πετύχουμε εάν όλοι αγωνιστούμε η οικονομία μας να είναι στη σωστή κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Θα ήθελα να έρθω σε επιμέρους άρθρα και να δείξω ότι υπάρχει μια βελτίωση σε πολλά πράγματα. Κατ' αρχάς στο άρθρο 2, αποσαφηνίζεται ο ορισμός των συνδεδεμένων προσώπων. Για να τελειώνουμε το ποιες εταιρείες είναι συνδεδεμένες ή όχι, για να εφαρμοστούν οι κανόνες για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
Στο άρθρο 4, απαριθμούνται τα κριτήρια για την κατοικία με βάση τη διεθνή πρακτική και εισάγεται το κριτήριο της πραγματικής διοίκησης με σκοπό τη θωράκιση της νομοθεσίας σε σχέση με εταιρείες που δεν λειτουργούν πραγματικά στο εξωτερικό. Άκουσα ένα σχόλιο, σε σχέση με την πλειοψηφία των μετόχων. Το έχουμε αλλάξει, υπάρχει ήδη στο κατατεθειμένο νομοσχέδιο και σε αυτή την περίπτωση για να υπάρχει αυτό το κριτήριο, λέμε σε συνδυασμό με τη συνδρομή και άλλων περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να λαμβάνεται αυτό υπόψη. Άρα από μόνο του δεν μπορεί να δώσει τη κατοικία στην Ελλάδα. Υπάρχει συγκεκριμένη διατύπωση, ότι μόνο του δεν ισχύει. Θα πρέπει να ισχύει συνδυαστικά και με άλλα. Αυτός ήταν ο κίνδυνος. Παραδείγματος χάριν εάν διαβάσετε το συγκεκριμένο σημείο στο κείμενο, εάν όλες οι πράξεις εκτελούνται στην Ελλάδα, εκεί δηλαδή που είναι η διοίκηση, η καθημερινή διοίκηση και αυτό είναι η ουσία. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Με αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις εξωχώριες, οι οποίες διοικούνται από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν λειτουργεί συνδυαστικά, για αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
Στο άρθρο 6, ορίζεται η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
Το άρθρο 7, ορίζει το φορολογικό έτος και λαμβάνεται μέριμνα για τη φορολόγηση των μισθών όταν δεν καταβάλλονται στην ώρα τους. Για να μην φορολογείται ο μισθωτός όταν δεν εισπράττει, δεν φταίει αυτός.
Στο άρθρο 11 απαριθμούνται τα εξαρτημένα μέλη, έτσι ώστε να υπάρχει σαφήνεια και όχι αδικίες.
Στο άρθρο 13 ξεκαθαρίζει στο νομό η έννοια της παροχής σε είδος για την φορολογία. Εξορθολογίζεται όλος ο θεσμός των παροχών σε είδος και σε σχέση με τα αυτοκίνητα με δίκαιο τρόπο θεραπεύονται στρεβλώσεις. Λαμβάνεται πλέον υπόψη η πραγματική δαπάνη της επιχείρησης, χωρίς περιορισμούς, με αξίες, οι οποίες είχαν δυσμενέστατες επιπτώσεις στον κλάδο της αγοράς αυτοκινήτου, με κλείσιμο επιχειρήσεων και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Στο άρθρο 14 αποσαφηνίζεται πότε απαλλάσσονται έξοδα μισθωτών, ώστε να μην επιβαρύνονται και ενισχύονται τα ομαδικά ασφαλιστήρια με τη λογική του πρόσθετου πυλώνα στη δημόσια ασφάλιση, γιατί καταργούνται κάποια όρια. Άκουσα κάποια σχόλια, θα τα εξετάσουμε και θα επανέλθουμε.
Στο άρθρο 16 η φορολογική έκπτωση διατηρείται μέχρι 2.100, αποκλιμακούμενη για εισοδήματα πάνω από 21.000 μέχρι και 42.000. Αυτό ήταν διάταξη του Ιανουαρίου και τονίστηκε και τότε ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ποσό αποδοχών μέχρι 21.000 ελαφρύνονται σημαντικά, σε σχέση με το καθεστώς που επικρατούσε στο παρελθόν.
Στο άρθρο 21 αποσαφηνίζεται το κέρδος από την επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μην έχουμε πλέον όλες αυτές τις αμφισβητήσεις.
Στα άρθρα 22 και 23, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα απλοποίησης. Εκπίπτουν όλες οι δαπάνες για τις επιχειρήσεις, εφόσον γίνονται για το συμφέρον αυτής της επιχείρησης, και δεν εκπίπτουν αυτές που περιοριστικά αναφέρονται. Επιπλέον, προσοχή, δεν ισχύουν μόνο για τα νομικά πρόσωπα, ισχύουν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτούς που έχουν ατομικές επιχειρήσεις. Διευρύνεται πλέον το πλέγμα που μπορεί να εκπέσει και ένας ελεύθερος επαγγελματίας και ένας που έχει ατομική επιχείρηση και δεν είχε δικαίωμα παλαιότερα, γιατί ορισμένες από αυτές ήταν μόνο για τα νομικά πρόσωπα.
Στην έννοια του άρθρου 22 θα πρέπει πλέον να καταλάβουμε ότι περιλαμβάνονται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς διάκριση, περιλαμβανομένων και των εισφορών των μελών των εταιριών, διότι δεν υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός.
Στο άρθρο 26 γίνεται μια τομή για την έκπτωση των επισφαλών απαιτήσεων, μακριά από τις τυπολατρικές διαδικασίες που απαιτούσε το προηγούμενο καθεστώς.
Στο άρθρο 28, οριστικό τέλος - το είχαμε ξεκινήσει και από τον Ιανουάριο – στην απόρριψη των βιβλίων, αυτό που ταλαιπωρούσε και ήταν και ένα δείγμα αυθαιρεσίας πολλές φορές, στις επιχειρήσεις. Όταν είναι αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και δεν υπάρχει απολύτως καμία δυνατότητα αναπαραγωγής, τότε παραπέμπουμε στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, μόνο σ' αυτή την περίπτωση, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.
Στο Κεφάλαιο Ε συγκεντρώνονται και αντιμετωπίζονται ξεχωριστά τα εισοδήματα από κεφάλαιο.
Στο Κεφάλαιο ΣΤ ομαδοποιείται το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης και μειώνεται η φορολογία από το 20% στο 15%.
Στο Τρίτο Μέρος, που αφορά τη φορολογία νομικών προσώπων, προσαρμόζονται στο άρθρο 49 τα κριτήρια για την υποκεφαλαιοδότηση στα διεθνή πρότυπα, χωρίς να προκαλούνται προβλήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις, διότι έχουμε θέσει πλέον και όριο ένα εκατομμύριο τόκους ετησίως.
Στο άρθρο 50 διατυπώνεται ο κανόνας για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
Στα άρθρα 51 και επόμενα, υπάρχει η Οδηγία για τις ενδοευρωπαϊκές συγχωνεύσεις. Επαναλαμβάνεται και αποσαφηνίζονται σημεία που είχαν προκαλέσει αμφισβητήσεις.
Στα άρθρα 65 και επόμενα, υπάρχουν διατάξεις για την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Για κράτη μη συνεργάσιμα, προνομιακά φορολογικά καθεστώτα, αλλάζει ο συντελεστής 50% του συντελεστή της Ελλάδας, δηλαδή όταν είσαι κάτω από 13% εντάσσεσαι στο κανόνα.
Στο άρθρο 66 έχουμε μια μέγιστη καινοτομία. Εισάγεται διάταξη για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σαφέστατο εργαλείο, που υπάρχει και σε άλλες νομοθεσίες, στα χέρια των ελεγκτών, όταν βρίσκονται μπροστά σε φαινόμενα εξωχώριων εταιριών.
Άκουσα πολλά σχόλια και παρατηρήσεις. Υπάρχουν ορισμένα, τα οποία θα πρέπει βεβαίως στη διάρκεια αυτής της γόνιμης συζήτησης να τα εξετάσουμε. Υπάρχουν, όμως, και κάποια καυστικά σχόλια, τα οποία ξεπερνάω, γιατί δεν με ενδιαφέρουν και δεν μας αφορούν, όπως για την ανικανότητα στη διαχείριση του συστήματος.
Για τα τεκμήρια, που όλοι μιλήσατε, ο στόχος είναι, ναι, όταν έχουμε πλέον πλήρη την καταγραφή του ηλεκτρονικού προφίλ των φορολογουμένων και όπως έχουμε πλέον θεσμοθετήσει τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, να προχωρήσουμε στην κατάργησή τους.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ σε ένα θέμα, σχετικά με την έκπτωση των 2.100, τη φορολογική έκπτωση για τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, ήδη έχει εκδοθεί από τις 10 Ιουλίου σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όσον αφορά για το θέμα που τέθηκε για τις αντικειμενικές αξίες, απάντησα και χθες.

Με αυτά τα σχόλια και με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί ένα βήμα στο μέλλον, καταργεί το παρελθόν με όλες αυτές τις δυσλειτουργίες και θα συνοδευτεί τις επόμενες ημέρες με έναν Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Στο κομμάτι των ελέγχων, ήδη με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, έχουμε κάνει το μεγάλο βήμα, θα ακολουθήσει και ένα τελευταίο βήμα στην αντιμετώπιση των αναγκαίων βελτιώσεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και του Λογιστικού μας Δικαίου το Φθινόπωρο.

Με αυτά τα βήματα η Κυβέρνηση προχωρά στη μεταρρύθμιση, προχωρά στο αύριο στον τομέα της φορολογίας.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description IDO | Ιουλίου 13, 2013 10:51 μ.μ. | Reply
Συγγνώμη που σας ενημερώνω αλλά το δικό σας αύριο, είναι παρελθόν εδώ και πολλά χρόνια.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο