Κατατέθηκε με αλλαγές στη Βουλή ο τελικός νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος


Δείτε το Σχέδιο νόμου και την αιτιολογική εδώ


Κατεβάστε το σχέδιο νόμου WORD
Κατεβάστε το σχέδιο νόμου pdf

Κατεβάστε την αιτιολογική σε WORD
Κατεβάστε την αιτιολογική σε pdf

Δείτε εδώ τις αλλαγές που έγιναν σε σχέση με το νομοσχέδιο που τέθηκε για διαβούλευση στις 2 Ιουλίου

https://www.taxheaven.gr