Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μία ημέρα ακόμα θα διαρκέσει η διαβούλευση της απόφασης για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων κάθε μήνα.

Μια ημέρα ακόμα έχει μείνει μέχρι το τέλος της διαβούλευσης της απόφασης για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα.

Η διαβούλευση έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 67 σχόλια και γίνεται εδώ

Δείτε αναλυτικά ανά άρθρο τα μέχρι τώρα σχόλια


Αρθρο 1


7 Ιουλίου 2013, 10:02 | ΒΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ


Γιατί δεν σχεδιάζετε ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς για τα τιμολόγια που να στέλνουν αυτόματα τις πωλήσεις στο ΚΕΠΥΟ και να ξεμπερδεύουμε; Αντί για αυτό , μας βάζετε να κάνουμε συγκεντρωτικές πελατών – προμηθευτών κάθε μήνα. Τι αναχρονισμός! Το δυσβάσταχτο κόστος για εμάς το σκεφτήκατε; Ούτε να αρρωστήσουμε δεν θα μπορούμε. Στις συγκεντρωτικές , ψέματα θα δηλώνουμε , όπως ψέματα δηλώναμε επί 20 χρόνια που υπάρχουν ως ετήσιες. Με τις συγκεντρωτικές , δεν θα έχετε διασταύρωση, καθώς όλοι μας θα γυρίζουμε «κόκκινοι» λόγω αποκλίσεων στα μικροποσά. Οι μόνοι που είναι κερδισμένοι με τις συγκεντρωτικές πελατών – προμηθευτών, είναι οι εφοριακοί που θα συνεχίσουν να μας εκβιάζουν καθώς οι πωλήσεις δεν θα βρίσκονται αναλυτικά στο ΚΕΠΥΟ, και οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού που από αυτήν την ιστορία προσδοκούν αύξηση του πελατολογίου τους. Δεν θα έχετε αποτελέσματα! Μην το προχωρήσετε.

--------------------------

5 Ιουλίου 2013, 17:16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Υπάρχει αντίφαση με πολλές διατάξεις του ΚΦΑΣ με αποτέλεσμα είτε να μην είναι εφικτή η διασταύρωση είτε να ακυρώνεται ο ΚΦΑΣ. Επίσης είναι πολύ πιο απαιτητική υποχρέωση σε σχέση με τις με τις προηγούμενες συγκεντρωτικές που αφορούσαν ΦΠΑ, εξαιρούσαν συναλλαγές μέχρι 300 ευρώ και γίνονταν σε ετήσια βάση. Εδώ περιλαμβάνονται όλων των ειδών οι δαπάνες (και αυτές που εξαιρούνταν από τις συγκεντρωτικές ΚΒΣ)ακόμη και αυτές που είναι αξίας ενός ευρώ και απαιτείται η υποβολή τους κάθε μήνα. Γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, της επιβάρυνσης και της πολυπλοκότητας.
3 Ιουλίου 2013, 15:18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΡΑΔΗΣ (Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.Τ.)


Στον Σ.Ε.Κ.Τ. (Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων) συμμετέχουμε εταιρείες που εισάγουν ή κατασκευάζουν φορολογικούς μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ) και φορολογικά ταμειακά συστήματα (ΦΗΜ).
Είμαστε θεσμοθετημένος φορέας και από το 1990 που άρχισε η υποχρέωση χρήσης «πιστοποιημένων από το κράτος» φορολογικών ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ) και εν συνεχεία από το 2003 η υποχρέωση χρήσης «πιστοποιημένων από το κράτος» φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), είμαστε σε διαρκή και μόνιμο διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών, καταθέτοντας απόψεις και θέσεις επί θεμάτων που αφορούν τις συναλλαγές είτε μεταξύ επιτηδευματιών, είτε μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών.
Με αυτή την ιδιότητά μας θέλουμε να καταθέσουμε στην δημόσια διαβούλευση που «άνοιξε» το Υπουργείο Οικονομικών, την θέση μας έτσι όπως αυτή είχε κατατεθεί (και συζητηθεί αρμοδίως) από την 1.4.2013 στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη.
Για την οικονομία του χρόνου, θα αποκοπούν κάποια σημεία της από 1.4.2013 θέσης – πρότασης μας, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει το πνεύμα και το νόημα της θέσης μας, το οποίο συνοψίζεται στα ακόλουθα 3 σημεία.
1. Η αποστολή των χρήσιμων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων από του υπόχρεους επιτηδευματίες στην ΓΓΠΣ, πρέπει να γίνει αφενός με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των ήδη επιβαρυμένων επιτηδευματιών και αφετέρου να εξασφαλίζεται η ορθότητα και η μη αλλοίωση των δεδομένων που αποστέλλονται.
2. Αυτό για τις μηχανογραφημένες επιχειρήσεις που κάνουν χρήση ΕΑΦΔΣΣ, επιτυγχάνεται σε απόλυτο βαθμό με την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αποστολή των νέων αρχείων e.txt που δημιουργούν οι ΕΑΦΔΣΣ για κάθε φορολογικό στοιχείο (παραστατικό).
3. Η υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις, αυξάνει σημαντικά το κόστος τους, διαφοροποιεί διαδικασίες λειτουργία τους και βέβαια δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στον αγώνα της πολιτείας να πατάξει την φοροδιαφυγή.


------------------------------------------
Αθήνα 1 Απριλίου 2013

Θέμα : Θέσεις του ΣΕΚΤ για την διαβίβαση δεδομένων των συναλλαγών.

Αξιότιμε κ. Γενικέ

Με το παρόν κείμενο θέλουμε να σας καταθέσουμε εγγράφως τις θέσεις και τις προτάσεις του Συνδέσμου μας, σχετικά με την «υποχρέωση» όλων των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. ……………………………………………………………………………..

Αναζητώντας τον στόχο της Διοίκησης
Αν ανατρέξουμε στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας, θα καταγράψουμε την συνεχή προσπάθεια της Διοίκησης να περιορίσει την φοροδιαφυγή. Μια προσπάθεια ποικιλοτρόπως εκπεφρασμένη, αλλά συνοδευόμενη πάντα από πενιχρά ή και αντίθετα αποτελέσματα.

Από την αρχή της περιόδου ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα με την εφαρμογή των μνημονίων, ο στόχος της πάταξης της φοροδιαφυγής τέθηκε πάλι από την Δημόσια Διοίκηση αλλά και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ως κυρίαρχος στόχος.

Αν επικεντρωθούμε στο γεγονός, ότι το μέγιστο ποσοστό των δημοσίων εσόδων για το ελληνικό κράτος ( έπρεπε να ) προέρχεται από τον ΦΠΑ και τον αναλογούντα φόρο των επαγγελματιών, των επιτηδευματιών και των επιχειρήσεων, θα αναδείξουμε αμέσως την αναγκαιότητα της πάταξης της φοροδιαφυγής στο νευραλγικό αυτό τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Αν αναζητήσουμε και αναλύσουμε τους τρόπους που γίνεται η φοροδιαφυγή στον τομέα της επαγγελματικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα πρέπει να τους κατηγοριοποιήσουμε ως κάτωθι :
  -συναλλαγές χωρίς έκδοση παραστατικών και
  -αλλοίωση ή απόκρυψη συναλλαγών που έχουν γίνει με παραστατικά
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Στην παρούσα όμως παρέμβαση, προσεγγίζουμε την 2η κατηγορία της φοροδιαφυγής που αναφέρεται στην προσπάθεια της αλλοίωσης ή της απόκρυψης συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με παραστατικά.

Προσφιλείς μέθοδοι αυτών που φοροδιαφεύγουν είναι :
  -η έκδοση πλαστών ή εικονικών παραστατικών
  -η αλλοίωση, απόκρυψη ή προσθήκη παραστατικών στις περιοδικές – εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ
  -η μη κατάθεση περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ
  -η μη απόδοση ΦΠΑ
Με καταγεγραμμένες λοιπόν τις μεθόδους φοροδιαφυγής, γίνεται άμεσα αντιληπτή η ανάγκη ασφαλούς καταγραφής όλων των συναλλαγών , σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο από την πραγματοποίηση τους.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Το νομοθετικό πλαίσιο

Όπως προαναφέρθηκε, από το 2010 η Δημόσια Διοίκηση αναζήτησε τρόπους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Σωστά προσέγγισε το πρόβλημα και κατέγραψε σε δύο νόμους την θέληση της για την ριζική επίλυση του ζητήματος της φοροδιαφυγής.

Ο νόμος 3842/23.4.2010, στο άρθρο 20, αναφέρει : «Για συναλλαγές επιτηδευματιών με άλλους επιτηδευματίες … τα δεδομένα των φορολογικών συναλλαγών που εκδίδονται, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών»

Ο νόμος 3943/31.3.2011, στο άρθρο 26, αναφέρει : «Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών»

Τον Ιούνιο 2011 με Υπουργική απόφαση συστάθηκε επιτροπή με ευρύτατη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, στην οποία συμμετείχατε και εσείς εκ μέρους της Γ.Γ.Π.Σ, για την επεξεργασία προτάσεων και την συγγραφή πορίσματος που θα αφορούσε την εφαρμογή των δύο ανωτέρω νόμων.

Τον Οκτώβρη 2011 το πόρισμα που παραδόθηκε στον Υπουργό, αφού κατέγραφε τις προτάσεις της επιτροπής, κατέληγε στην ανάγκη δημιουργίας και υπογραφής τεσσάρων Υπουργικών Αποφάσεων ( ΠΟΛ ), οι οποίες θα έθεταν σε ισχύ τους δύο ανωτέρω νόμους.

Τον Δεκέμβριο 2012, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση λόγω της Οικουμενικής κυβέρνησης και των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, υπογράφηκαν οι δύο Υπουργικές αποφάσεις , ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012 και ΑΥΟ ΠΟΛ.1221/2012, οι οποίες επιλύουν όλα τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των δύο νόμων.

Απαιτείται όμως η υπογραφή δύο ακόμη Υπουργικών αποφάσεων που θα ορίζουν τον χρόνο έναρξης της υποχρέωσης διαβίβασης των δεδομένων των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) και των ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ), καθώς και λεπτομέρειες του τρόπου διαβίβασης.

(σχόλιο της 3.7.2013 : οι δύο ΠΟΛ που υπογράφηκαν τον Δεκέμβριο 2012, στο άλλο σχέδιο προς διαβούλευση που έχει ανέβει, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ !!! και προτείνονται άλλες προδιαγραφές για τις ΕΑΦΔΣΣ που για να ισχύουν θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένα έτος. ΠΑΜΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ !!!)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών (ν.3842/2010)

Επανερχόμενοι στον στόχο της Δημόσιας Διοίκησης, για κεντρική καταγραφή όλων των συναλλαγών, μέσω του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου που ορίζει την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., θα αναζητήσουμε την δυνατότητα εφαρμογής του ν. 3842/2010 που αναφέρεται στις συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών.

Το ζητούμενο είναι να προσεγγίσουμε
  -την ωριμότητα και ετοιμότητα της αγοράς και
  -βέβαια την ετοιμότητα της Δημόσιας Διοίκησης να «υποδεχτεί» και να αξιοποιήσει τα δεδομένα των συναλλαγών.
Ωριμότητα αγοράς

Όπως ορθά πράττει το πόρισμα της επιτροπής (Οκτώβριος 2011), θα διαχωρίσουμε τους υπόχρεους επιτηδευματίες σε τρείς κατηγορίες.

Με αυτό τον τρόπο θα καταγράψουμε αξιόπιστα, την ετοιμότητα τους για διαβίβαση των συναλλαγών, τον χρόνο προσαρμογής που απαιτείται, τους εναλλακτικούς τρόπους διαβίβασης και βέβαια τα πιθανά κόστη που δημιουργούν αυτά τα σενάρια, σε καιρό οικονομικής δυσπραγίας των επιτηδευματιών.

1. Αυτοί που εκδίδουν τα παραστατικά τους μηχανογραφικά ή ηλεκτρονικά με χρήση ΕΑΦΔΣΣ ( 120.000 επιχειρήσεις ), από την 1η Ιουλίου 2013 θα είναι έτοιμοι να διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών τους, εύκολα και με ασφάλεια αλλά κυρίως με ελάχιστο κόστος.
Από τις αρχές Μαρτίου οι εταιρείες του Συνδέσμου μας, βρίσκονται στην διαδικασία πιστοποίησης από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο των αναβαθμισμένων λογισμικών των ΕΑΦΔΣΣ. Η διαδικασία πιστοποίησης όλων των λογισμικών των ΕΑΦΔΣΣ ( άνω των σαράντα ), θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα Απριλίου.
(σχόλιο της 3.7.2013 : ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης των λογισμικών των ΕΑΦΔΣΣ)

Ήδη από τις 20 Μαρτίου οι εταιρείες του Συνδέσμου μας, είτε απευθείας είτε μέσω πιστοποιημένων αντιπροσώπων, βρίσκονται στην διαδικασία αναβάθμισης των λογισμικών των ΕΑΦΔΣΣ στους 120.000 υπόχρεους επιτηδευματίες. Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης στο σύνολο της εκτιμούμε ότι θα γίνει ως το τέλος Μαίου.
(σχόλιο της 3.7.2013 : ενώ είχε ήδη αναβαθμιστεί μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων έως τέλος Απριλίου, αυτή η ροή αναβάθμισης διακόπηκε, γιατί δόθηκε παράταση στην ημερομηνία υποχρεωτικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων από τον Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη, έως τις 31.12.2013 !!! )

2. Αυτοί που εκδίδουν τα παραστατικά τους μηχανογραφικά ή ηλεκτρονικά χωρίς ΕΑΦΔΣΣ (λίγες επιχειρήσεις), από την 1η Μαίου 2013 θα είναι έτοιμοι να διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών τους, εύκολα και με ασφάλεια και με μικρό κόστος.
Με την υπογραφή της Υπουργικής απόφασης, ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τα Software Houses ή τους πάροχους Ηλεκτρονικής τιμολόγησης, να αναβαθμίσουν τα ERPs ή τις εφαρμογές δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

3. Αυτοί που εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα ( ??? επιτηδευματίες ) είναι αυτονόητο ότι δεν χρειάζονται κάποια προετοιμασία και όποτε να υποχρεωθούν να διαβιβάσουν τα δεδομένα των συναλλαγών τους, απλά θα επιλέξουν τον πιο ιδεατό τρόπο για να το πράξουν.

Εναλλακτικό σενάριο (συγκεντρωτικές πελατών – προμηθευτών)

Η πρόταση για κατάθεση από τους επιτηδευματίες συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών σε επίπεδο μήνα, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την διαβίβαση των δεδομένων των συναλλαγών ανά παραστατικό. Δεν προωθεί κάτι νέο, αντίθετα μας γυρίζει σε εποχές ισχύος ΚΒΣ, που όλοι μας θέλουμε να ξεχάσουμε.

1. Η υιοθέτηση αυτού του σεναρίου, υποχρεώνει τις 120.000 επιχειρήσεις που εκδίδουν μηχανογραφικά ή ηλεκτρονικά τα παραστατικά τους, σε αύξηση των παγίων εξόδων τους λόγω του αυξημένου αριθμού ανθρώπων και του χρόνου που θα απαιτείται για την διαμόρφωση των συγκεντρωτικών και της αποστολής τους και λόγω της ανάγκης προσαρμογής των μηχανογραφικών τους συστημάτων στο νέο καθεστώς.
Η υπάρχουσα υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ανά έτος, είναι ήδη χρονοβόρα και άρα υψηλού κόστους, είναι υπό κατάργηση στο νέο ΚΦΑΣ και βέβαια ποτέ ως τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί από την Δημόσια Διοίκηση, γιατί απλά δεν προσφέρει αξιοποιήσιμα δεδομένα.

Θεωρούμε ότι είναι εκ των ουκ άνευ η απόρριψη του σεναρίου των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών για τις μηχανογραφικά οργανωμένες επιχειρήσεις.

2. Για τους χιλιάδες επιτηδευματίες που εκδίδουν χειρόγραφα τα παραστατικά τους και δυνητικά θα τους διευκόλυνε, θα είναι μια δυσάρεστη έκπληξη αυτό το σενάριο.
Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς θα υποχρεωθεί σε επιπλέον κόστη με ότι αυτό σημαίνει από πλευράς επιβίωσης τους. Συνυπολογίστε σε αυτό το σημείο ότι οι περισσότεροι λογιστές – φοροτεχνικοί και λογιστικά γραφεία δεν «θέλουν άλλη δουλειά» από τους επιτηδευματίες – πελάτες τους, γιατί από τη μια επιβαρύνονται σε χρόνο και κόστος και από την άλλη μεγαλώνουν τις ανείσπραχτες απαιτήσεις τους.

(σχόλιο της 3.7.2013 : δείτε επίσημες ανακοινώσεις Συλλόγων αλλά και μεμονωμένων Λογιστών και φοροτεχνικών στο διαδίκτυο)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Κλείνοντας το κεφάλαιο του εναλλακτικού σεναρίου, περί υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών σε επίπεδο μήνα, θεωρούμε αυτό απορριπτέο γιατί πέραν της επιβάρυνσης των επιτηδευματιών, η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να περιμένει τίποτα στην προσπάθεια της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ετοιμότητα Δημόσιας Διοίκησης

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(σχόλιο της 3.7.2013 : στο σημείο αυτό υπήρχαν μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων του ΣΕΚΤ, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα η ΓΓΠΣ να είναι σε θέση να υποδεχτεί τα δεδομένα των συναλλαγών ανά παραστατικό, αυτόματα από τους ΕΑΦΔΣΣ. Προσφερθήκαμε για αυτό το λόγο, να συνεισφέρουμε στην ΓΓΠΣ τεχνογνωσία και κάθε άλλη βοήθεια που θα χρειαστεί ).

Με εκτίμηση

Κατράδης Δημήτρης
Πρόεδρος ΣΕΚΤ
 

----------------------------

2 Ιουλίου 2013, 23:07 | Λευτερης Γιαννοπουλος


Μεχρι σημερα στις καταστασεις προμηθευτων – πελατων καταχωρούνταν συναλλαγες ανω 300 ευρω προ ΦΠΑ αξιας, με το υπο διαβούλευση άρθρο δεν γινεται καμια αναφορά σε χρηματικό όριο. Θεωρώ οτι πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον το όριο των 300 ευρώ.
 

---------------------------

1 Ιουλίου 2013, 11:01 | Ε.Κ.Ε. – ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Αναφορικά με το υπό διαβούλευση ως άνω σχετικό, σας παραθέτουμε τις απόψεις μας:

1. Κατ’ αρχήν κρίνεται η προσπάθεια της μηνιαίας διασταύρωσης των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων με σκοπό την πάταξη του φαινομένου της έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, κάτι που θα συμβάλλει αφενός στην προστασία των νομοταγών φορολογουμένων και αφετέρου θα βοηθήσει στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
2. Αν στόχος είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, η υποβολή των στοιχείων που αφορούν αγορές ή πωλήσεις, θα έπρεπε να περιοριστεί η απόφαση μόνο στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων που αφορούν τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίων καθώς και τα πιστωτικά αυτών, για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας.
3. Η υποβολή στοιχείων έστω και συγκεντρωτικά για συναλλαγές με υποκειμένους άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών ή για λιανικές συναλλαγές, ξεφεύγουν από τα όρια και τις αρχές περί φοροδιαφυγής και δημιουργούν επιπρόσθετες δυσκολίες στην υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται.
4. Ειδικότερα για τα στοιχεία με υποκειμένους άλλων κρατών μελών, ούτως ή άλλως υποβάλλονται μηνιαίως μέσω των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων (V.I.E.S.)
5. Βέβαια να σημειώσουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι αυτονόητο ότι θα δημιουργήσει επιπρόσθετο κόστος λειτουργίας στα λογιστήρια (νέες αναβαθμίσεις των εμπορικών προγραμμάτων των Η/Υ που χρησιμοποιούμε, περισσότερες ώρες εργασίας των απασχολούμενων στο λογιστήριο για την παραγωγή των στοιχείων αυτών κ.τ.λ.).
6. Θα επιθυμούσαμε ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων να είναι μέχρι την εικοστή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα του μήνα που αφορούν.

Ε.Κ.Ε. – ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 

---------------------------

28 Ιουνίου 2013, 09:44 | Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.


ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 – 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 – FAX: 2310/523.666
http://www.efeeth.gr, e-mail: [email protected], [email protected]

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
κ. Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ
Θεσσαλονίκη 28/6/2013
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ׃
1) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
κ. Γ. ΚΡΙΤΣΕΛΗ
3) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
4) 15η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
5) 14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
6) ΚΕΠΥΟ
7) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
8) ΕΝΩΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
9) O.E.E.-Π.Τ.Κ.Μ.
10) Ε.Ε.Θ.
11) Β.Ε.Θ.
12) Ε.Β.Ε.Θ.
13) Ο.Ε.Ε.Θ.
14) Ο.Β.Σ.Θ.
15) Ε.Σ.Θ.

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Δώσατε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο απόφασης για την υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών από όλες τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες (και αγρότες).
Ο σκοπός είναι η διενέργεια προληπτικών και διασταυρωτικών ελέγχων και η διαφύλαξη της ακεραιότητας των φορολογικών παραστατικών με την υποχρεωτική υποβολή εντός του επόμενου μήνα τουλάχιστον των στοιχείων-συναλλαγών πωλήσεων και θα γίνονται δεκτά αρχεία που προκύπτουν από τους υφιστάμενους μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ).
Στo εν λόγω σχέδιο απόφασης δεν αναφέρεται ότι στις καταστάσεις αυτές, εξαιρούνται οι συναλλαγές αξίας προ Φ.Π.Α. μέχρι 300,00 ευρώ, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ.
Επίσης θα πρέπει να καταχωρούνται συγκεντρωτικά χωρίς αναγραφή Α.Φ.Μ. και οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και όταν εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. μηνιαία.
Αυτή η υποχρέωση προστιθέμενη και με τις υπόλοιπες που έχουν καθιερωθεί με τους 100 και πλέον νόμους και περίπου 2.600 αποφάσεις και εγκυκλίους που εκδόθηκαν από την 1/1/2012, αποτελεί μία δυσβάσταχτη εργασία για τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς και τα γραφεία τους, η οποία δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό να υλοποιηθεί ούτε όμως και τεχνικά, διότι με το νέο ΚΦΑΣ τα τιμολόγια δεν σημαίνονται ηλεκτρονικά με ΕΑΦΔΣΣ, τα απλογραφικά βιβλία ενημερώνονται κάθε τρίμηνο και η απόφαση έρχεται σε αντίθεση μ’ αυτόν.
Εάν δε καταργηθεί η απαλλαγή των συναλλαγών μέχρι τα 300,00 ευρώ, τότε τα πράγματα οδηγούνται στα άκρα και το σύστημα θα καταρρεύσει.
Οι εργασίες αυτές δεν θα φέρουν θετικά αποτελέσματα στα έσοδα του Κράτους και είναι λάθος να θεωρείτε ότι είναι εφικτό. Τα έσοδα υστερούν λόγω της μεγάλης ύφεσης, της οικονομίας, της ανεργίας, του κλεισίματος των επιχειρήσεων και της έλλειψης ρευστότητας των υπολοίπων. Αν δεν ανακάμψει η οικονομία τα έσοδα όχι μόνο δεν θα αυξάνονται αλλά συνεχώς θα μειώνονται και τη μείωση αυτή δεν θα τη σταματήσει καμία θεωρητική διασταύρωση.
Πουθενά στον κόσμο δεν εφαρμόζεται το σύστημα αυτό, εκτός από την Ολλανδία κάτω από διαφορετικές συνθήκες.
Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι Ολλανδοί εισηγούνται στο Υπουργείο Οικονομικών για μας αλλά χωρίς εμάς.
Τέλος δεν θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στα γραφεία μας, διότι το κόστος της υπηρεσίας αυτής, όπως και πολλές προηγούμενες που προσθέτουν οι αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, δεν αντέχουν να το καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και θα βαρύνει τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, με αποτέλεσμα πολλά λογιστικά γραφεία να κλείσουν και οι συνάδελφοι να οδηγηθούν κι αυτοί στην ανεργία μαζί με το προσωπικό τους.
Παρακαλούμε λοιπόν να αποσύρετε για τους παραπάνω λόγους το σχέδιο απόφασης για την μηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, διότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί εκ των πραγμάτων στις παρούσες συνθήκες.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 

---------------------------

27 Ιουνίου 2013, 18:53 | Θεόδωρος Πάτσιος


Με λύπη μου σας λέγω ότι η ιδέα σας είναι αποτυχημένη εξ αρχής, διότι ενισχύει την γραφειοκρατία: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί υποβάλλουμε τα αθροίσματα των αμοιβών και των εξόδων μας μαζί με το ΦΠΑ τους, κάθε 3 μήνες. Τα ίδια νούμερα αθροισμένα κατά κατηγορίες τα ξαναγράφουμε στις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ στο τέλος του χρόνου, καθώς και επιπλέον στις δηλώσεις πελατών-προμηθευτών κάθε χρόνο (χωρίς το ΦΠΑ). Τώρα, ουσιαστικά μας λέτε ότι θέλετε να υποβάλλουμε τα ίδια στοιχεία μήνα με το μήνα. Απαράδεκτο χάσιμο χρόνου.
26 Ιουνίου 2013, 19:25 | ΣΟΦΙΑ


Κύριοι έχετε καταλάβει οτι οι λογιστές κρατάμε τους περισσότερους πελάτες μας επειδή τους λυπόμαστε? και άν τους παρατήσουμε και εμείς θα καταστραφούν μια ώρα νωρίτερα? οτι είναι οι περισσότεροι κατεστραμένοι? οτι πληρώνουμε φπα και φόρους για χρήματα που δεν εισπράττουμε?( αλλά βέβαι μας θεωρείτε κλέφτες και αλήτες όλους) αφού υποχρεωτικά κόβουμε αποδείξεις κάθε μήνα άσχετα με την πληρωμή μας? οτι δεν έχουμε να πληρώσουμε ούτε το τεβε? έχετε καταλάβει οτι έχετε μετακυλήσει την δουλειά των απολυμένων δημοσίων Υπαλλήλων και αυτών που βγήκαν στην σύνταξη χωρίς να αντικαταστηθούν, σε εμάς? έχετε εκμεταλευτεί όλα αυτά τα χρόνια σωστά τα στοιχεία που ήδη σας στέλνουμε, βάση αποφάσεων σας και νόμων, και ζητάτε και όλα αυτά τα επιπλέον? και ρωτάω’ δέν ξέρετε άν κάποιος αποδίδει ΦΠΑ ή όχι ήδη? αν είναι αυτός ο λόγος που το κάνετε,γιατί αυτός που κλέβει και δέν κόβει αποδείξεις θα συνεχίσει να το κάνει,ξέρετε τον λόγο που τα ζητάτε αυτά? να σας στέλνουμε ηλεκτρονικά τα βιβλία κάθε εταιρείας σε Γενικό Ημερολόγιο να επεξεργάζεστε εσεις τα δεδομένα.Θέλετε μασημένη τροφή, για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να εκμεταλευτείτε, έτσι θα πατάξετε την φοροδιαφυγή? ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που γίνετε όλο αυτό? Μήπως οι Γερμανοί ξέρουν καλύτερα να κάνουν την δουλειά μας? ή αφού υπάρχει ανέχεια ξέρετε ότι θα βρεθεί το κορόιδο που θα την κάνει για να μην πεθάνει από την πείνα? έχετε πάντως έμπνευση στο Υπουργειο κάθε πρωί λαμβάνετε και μία καινούρια απόφαση, κάποιες εφαρμόζονται μετά από χρόνια κάποιες ποτέ γιατί την άλλη μέρα την ακυρώνετε και βγάζετε μία νέα, και κάποιες θέλετε να εφαρμοστούν την άλλη μέρα το πρωί. Με αυτό τον τρόπο παράγετε όλοι εσείς έργο? υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να σας γράψω αλλά θεωρώ οτι το επόμενο θα ήταν να μιλήσω πολύ άσχημα και δεν το θέλω ούτε μου επιτρέπετε, θεωρώ επίσης ότι έχετε άγνοια της αγοράς έλλειψη προγραμματισμού και γνώσεων.
 

---------------------------

26 Ιουνίου 2013, 18:45 | AKHS


μπορούμε να μειώσουμε την δουλειά στο μισό.

Οι έχοντες μηχανογραφικό σύστημα στο τέλος του μήνα αποστέλλουν κατάσταση πωλήσεων με ανάλυση κατά ΑΦΜ.
έστω η εταιρεία με ΑΦΜ 999999999

πχ. ΑΦΜ 111111111 2 τιμολόγια αξία 10.000
ΑΦΜ 222222222 3 τιμλόγια αξία 20.000
ΑΦΜ λιανικών 5.000
κλπ.κλπ.

αμέσως καταγράφονται οι πωλήσεις της εταιρείας με ΑΦΜ 999999999 συνολική αξία 35.000 και αυτό το ποσό αναμένει το Υπουργείο να καταχωρηθεί ως εκροές (αφού αφαιρεθούν βέβαια οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις).

Το υπουργείο αυτόματα διανέμει τις πωλήσεις της 99999999 σε δαπάνες ανά ΑΦΜ στους δηλωθέντες πελάτες της.

Με το πέρας της διαδικασίας από όλους θα έχει καταχωρήμενες όλες τις πωλήσεις των εταιρειών ΑΜΕΣΑ και έμμεσα όλες τις δαπάνες τους αφού θα είναι οι πωλήσεις των άλλων.

Στο σκέλος των δαπανών στην περιοδική ΦΠΑ -δηλώσεων κλπ. θα αναμένει δηλωθέντα ποσά τουλάχιστον ίσα των έμμεσων ενημερώσεων.
τυχόν διαφορές πάνω ή κάτω θα ελέγχονται ανάλογα με την βαρύτητα της απόκλισης.

Αφού κάθε επιχείρηση θα είναι υπεύθυνη να δηλώνει τις πωλήσεις της με την μέγιστη προσοχή ώστε να μην έχει πρόβλημα και αυτόματα θα γίνονται δαπάνες στους άλλους θα αποφεύγεται όλη ταλαιπωρία της λάθους καταχώρησης και ασυμφωνίας.

Για τα χειρόγραφα που σημαίνει ότι δεν θα είναι και πολλά ,για να μην έχει μηχανογράφηση, αμέσως με την έκδοση και πριν δοθεί στον αντισυμβαλλόμενο να δηλώνεται στο taxis με τον εξής απλό τρόπο ΑΦΜ και αξία.

Θα εκτυπώνει την δήλωση αυτή και θα την επισυνάπτει στο πρωτότυπο παραστατικό .Ετσι ο αντισυμβαλλόμενος θα γνωρίζει ότι το τιμολόγιο είναι κανονικό και όχι πλαστό και το κυριότερο ήδη έχει δηλωθεί ως πώληση και άρα δαπάνη του.

Απομένουν κάποια στοιχεία μικροδαπανών που δεν έχουν ΑΦΜ όπως διόδια ,καφέδες και ΔΕΚΟ.

Με τις ΔΕΚΟ λύνεται το πρόβλημα εάν δηλώσεις στην ΔΕΗ πχ. τον ΑΦΜ που θα επιβαρυνθεί την δαπάνη ,άσχετα εάν ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του εταίρου.
Με την δήλωση αυτή συνεπάγεται ότι η έκδοση λογαριασμού από την ΔΕΗ θα καταχωρηθεί ως δαπάνη στον δηλωθέντα ΑΦΜ.

Μικροδαπάνες θα δηλώνονται ως χειρόγραφες συγκεντρωτικά και με ανοχή απόκλισης ανάλογα με τον τζίρο.

επειδή δεν έβρισκα το θέμα που άνοιξε το taxheaven ,εάν θέλετε το βάζετε εκεί.
 

---------------------------

 

26 Ιουνίου 2013, 16:18 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί ένα γενικό όριο εξαίρεσης ποσοτικό (χρηματικό). Αν αυτό δεν είναι το σημερινό (300) ας γίνει 200 (αλλά μόνο για τα τιμολόγια) ή ας γίνει 100 (και πάλι μόνο για τα τιμολόγια). Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το ποσό των 100 ευρώ αποτελεί και όριο προβλεπόμενο από τον ΚΦΑΣ για αναπλήρωση τιμολογίων από λιανικές. Δεν είναι λογικό ούτε ορθό από τα 300 να πάμε απευθείας στο 0.

Είναι άκρως γραφειοκρατικό να ασχολούνται δημόσιοι υπάλληλοι, λογιστές και ένα σωρό άνθρωποι με μικροποσά κάτω των 100 ευρώ. Στο εξωτερικό σε όλα τα προηγμένα φορολογικά συστήματα δεν γίνονται ποτέ διασταυρώσεις για μικροποσά μικροδαπανών.
 

---------------------------

 

26 Ιουνίου 2013, 10:33 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ


Πριν να προχωρήσουμε στην εφαρμογή οποιονδήποτε μέτρων, νομίζω ότι το βασικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να μιλάμε γιά μέτρα οποιασδήποτε μορφής, όταν οι επιχειρήσεις υποφέρουν από «καρκίνο», η κατανάλωση είναι στο ναδίρ και οι κάθε μορφής φόροι υπερβολικοί. Δεν μπορεί να σκοτώνουμε τους ιδιωτικούς υπαλλήλους,τους δημόσιους υπαλλήλους, τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους αγρότες και να περιμένουμε να λειτουργήσει η οικονομία. Πως θα μειωθεί η ανεργία;Πως θα έρθει η ανάπτυξη;Κάποιος μας κάνει πλάκα και μάλιστα κακόγουστη. Δεν μπορεί να βγάζουμε συνεχώς διαταγές και μάλιστα πολλές από αυτές μετά την έναρξη υποβολής των διαφόρων δηλώσεων. Δεν μπορεί να ζητάμε επενδύσεις χωρίς τουλάχιστον σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα προγραμματισμό στις επιχειρήσεις πλέον. Ποιός θα έρθει να επενδύσει;
Όταν στον ΚΦΑΣ προβλέπεται η ενημέρωση των βιβλίων κάθε τρίμηνο και ζητάμε υποβολή των συγκεντρωτικών ανά μήνα τι θα πρέπει να κάνουμε; Θα είμαστε παράνομοι με το ένα άρθρο και νόμιμοι με το άλλο; Η όλη διαδικασία (με τις περισότερες των αποφάσεων), δείχνει βιαστικές και να μην πώ επιπόλεες αποφάσεις.
Σας παρακαλούμε δείξτε έλεος, σταματήστε να μας βομβαρδίζεται καθημερινά με αποφάσεις και ψηφίστε επιτέλους ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο.
26 Ιουνίου 2013, 09:16 | G. Nikolaides


Κατ αρχάς το σχέδιο είναι ασαφές. Παραπέμπει στο άρθρο 1, και το άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και αυτό με τη σειρά του παραπέμπει στο άρθρο 2 και το άρθρο 101 του ν. 2238/1994. Δηλ. τρεις νόμους θα βάλουμε κάτω για να δούμε ποιοι υποχρεούνται; Όπως τους διάβασα άκρη δε βγάζεις.

Το σύστημα είναι περίπλοκο κι επιβάλλει πολλές υποχρεώσεις σε μικροεπαγγελματίες που δεν έχουν την υποδομή να τρέχουν κάθε μήνα πίσω από την εφορία.

Επιτηδευματίας με ποσά κάτω των 15.000 θα έπρεπε να απαλλάσσεται και από το ΦΠΑ και από μια σειρά υποχρεώσεις όπως άλλωστε γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το κόστος από την επαγγελματική του καταστροφή όπως αυτό προκύπτει από την απώλεια των εσόδων και τα επιδόματα που θα διεκδικήσει είναι πολύ μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο όφελος.

Κατά τη γνώμη μου υπόχρεοι θα έπρεπε να είναι μόνο οι κεφαλαιουχικές εταιρίες, ΑΕ κι ΕΠΕ, εξαιρουμένης της ΙΚΕ. Δε νοείται να έχει ο ψιλικατζής τις ίδιες υποχρεώσεις με τη Χ πολυεθνική. Προφανώς οι αρμόδιοι νομίζουν ότι όλοι οι φορολογούμενοι είναι μεγαλοεπιχειρηματίες.
 

---------------------------

26 Ιουνίου 2013, 09:04 | Ιωάννης Γκιτσάκης


Θα πρέπει να μπει όριο τζίρου. Δεν γίνεται να επιβάλλονται τέτοιες μηνιαίες υποχρεώσεις σε επιτηδευματίες που εκδίδουν ένα ή δύο τιμολόγια το μήνα.
Επίσης, θα πρέπει να ρυθμιστεί η μη υποχρέωση υποβολής των καταστάσεων σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα τιμολόγιο.
Λάβετε υπόψη, ότι εδώ και δύο χρόνια, το 50% του παραγωγικού χρόνου μου το αναλώνω για την μελέτη και εκπλήρωση των φορολογικών μου υποχρεώσεων. Για την πραγματική μου δουλειά μένει μόνο το 50% του παραγωγικού μου χρόνου. Πρέπει να υπάρχει μία διαφοροποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων ανάλογα με το τζίρο. Δεν είναι δυνατόν μία επιχείρηση με τεράστιο τζίρο και ένας επιτηδευματίας με τζίρο κάτω των 25.000 ευρώ να καλούνται να εκπληρώσουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις.
25 Ιουνίου 2013, 20:50 | sgantzos dimitrios


ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙΤΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΦΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΤΟΧΟ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ
ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ <> ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΟΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ( Η ΠΡΟΣΔΟΚΑΤΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ)
25 Ιουνίου 2013, 19:59 | GEORGE


Κύριοι,
δείτε εδώ
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/14184
για να καταλαβετε
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 17:38 | neverwill


Καταλαβαίνω ότι οί «διοικούντες» υφίστανται μεγάλη πίεση , αλλά δέν περίμενα να επηρεαστεί η κρίση και η λογική τους σε τέτοιο βαθμό .
Η απόσταση πού έχουν διανύσει απο την πραγματικότητα στο πουθενά , είναι τόσο μεγάλη πού ο δρόμος τής επιστροφής στην κοινή λογική , έχει χαθεί. Σε ποιές επιχειρήσεις πιστεύουν οι » διοικούντες » οτι απευθύνονται; Στίς επιχειρήσεις τού Μανχάταν , τού Σίτυ τού Λονδίνου , τού Αλφα τού Κένταυρου ;
Είναι ζήτημα αν στην Ελλάδα υπάρχουν 1000 επιχειρήσεις πού μπορούν να υποβάλλουν μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις .
Αν οι «διοικούντες» δέν γνωρίζουν , να τούς ενημερώσω ότι ζούν σε μία χώρα , όπου ένα μεγάλο μέρος τών επιχειρήσεων έχει κλείσει , ότι όσες δέν έχουν ακόμα κλείσει , είναι ετοιμόρροπες , ότι τουλάχιστον το 50% τών επιχειρήσεων με βιβλία Β΄κατηγορίας , απασχολούν λογιστή περιστασιακά ή τηρούν τα βιβλία μόνοι τους ,
(γιατροί,δικηγόροι,μηχανικοί,καθηγητές,ψιλικατζίδικα,ταξί,δημοσιογρά-φοι κλπ κλπ ) .ότι η προθεσμία ενημέρωσης τών βιβλίων υπερβαίνει τόν μήνα ( ενώ ζητείται μηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών ) , ότι τουλάχιστον το 25% τών επιχειρήσεων πού απασχολεί λογιστή ΔΕΝ τον πληρώνει , και παρότι μέχρι τώρα προσφέρουμε (οι λογιστές) υπηρεσίες δωρεάν χάριν φιλίας ή τιμώντας μιά μακρόχρονη συνεργασία ή επειδή έχουμε αποχωριστεί την ανθρώπινη ιδιότητα μας λόγω αποκτήνωσης απο την συνεχή δουλειά , πλέον δέν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε .
Αν όσα ανέφερα (και περιορίζομαι μόνον σε αυτά για να μήν μακρυγορώ )
είναι γνωστά στούς «διοικούντες» , και παρ΄ολα αυτά νομοθετούν κατ΄αυτό τον τρόπο , τότε αρμόδια επιστήμη είναι η ιατρική .
Είναι δυστύχημα ότι σε αυτήν την δύσκολη περίοδο , κυριαρχεί η ανικανότητα .
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 16:10 | ΓΙΑΝΝΗΣ


Αλλη μια αλλαγη που θα φερει αναστατωση στην κοινωνια.Μετα την αφνιδιαστικη αλλαγη στον τροπο υποβολης των δηλωσεων ΦΠΑ ερχεται τωρα και το κεπυο.Η αδυναμια του κρατους να ελενξει την φοροδιαφυγη φαινεται στις σπασμωδικες κινησεις που καταφευγει συνεχως χωρις αποτελεσμα.Πρεπει επιτελους να καταλαβουν οτι το προβλημα ειναι το δημοσιο και οχι ο ιδιωτικος τομεας.Οι λογιστες τα τελευται χρονια αναλαμβανουν να κανουν δουλεια που εκαναν οι δημοσιοι υπαλληλοι αυξανοντας τον ογκο εργασιας στα γραφεια τους.Οι δημοσιοι υπαλληλοι στις εφοριες τι κανουν? Καθε μερα και μια αλλαγη.Εχουμε χασει τον μπουσουλα με τις εγκυκλιους και τις καθημερινες αλλαγες.Προγραμματισμο μιας ημερας κανουμε πλεον.Που θα παει αυτη η κατασταση? Ας σοβαρευτειτε κυριοι του Υπουργειου Οικονομικων.Καποια στιγμη θα σταματησει να υπαρχει η ανοχη απο τον κοσμο.Λεφτα δεν εχετε αφησει στον κοσμο.Απο τοτε που αυξηθηκε το ΦΠΑ στην εστιαση κανεις δεν πληρωνει ΦΠΑ.Αυξησατε τον ειδικο φορο στο πετρελαιο,κανεις δεν βαζει πετρελαιο.Τι κερδισε το κρατος?
Αν θελετε να πιασετε την φοροδιαφυγη,κανενα χεορογραφο παραστατικο.Ολα ηλεκτρονικα και με απευθειας συνδεση με το Υπουργειο.
Δωστε επιδοτηση για τον εξοπλισμο και πιαστε τους ολους.Με αυτο που κανετε τωρα δεν θα κερδισετε τιποτα.Αυτοι που εκλεβαν παλι το ιδιο θα κανουν οι υπολοιποι αλλη μια εργασια στις τοσες που εχετε φορτωσει τον κοσμο.Γαιδουρια να ειμασταν θα ειχαμε ψοφησει
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 14:05 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


KΥΡΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΤΕ ΜΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΡΕΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ
ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΒΑΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
 

---------------------------

 

 

Αρθρο 2


5 Ιουλίου 2013, 17:40 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Δεν είναι εύκολο να γνωρίζεις τα περί του αντισυμβαλλόμενου.

Επί πλέον υπάρχουν συναλλαγές όπου το ένα εκ των δύο μερών δεν υποχρεούται βάσει νομοθεσίας σε έκδοση τιμολογίων. Για παράδειγμα το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικά, λόγω του μη επιχειρηματικού και μη κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα, δεν εκδίδουν τιμολόγια για όλες τις συναλλαγές τους ιδαίτερα για εκείνες που απαλλάσσονται από ΦΠΑ, και γενικά δεν ενεργούν ως επιχειρήσεις. Οι «αντισυμβαλλόμενοι» που πληρώνουν στους ως άνω αρκούνται σε άλλα παραστατικά. Αυτές οι περιπτώσεις δεν μπορούν να απεικονιστούν στις καταστάσεις αυτές και να διασταυρωθούν από τις καταστάσεις αυτές. Οι περπτώσεις αυτές δεν ενδιέφεραν τις μέχρι τώρα συγκεντρωτικές ΚΒΣ γιατί δεν υπήρχε ΦΠΑ σε αυτές.
Δεν υπάρχει πρόσφορη λύση αν υποχρεωθούν όλες οι επιχειρήσεις που συναλάσσονται με τέτοιυς φορείς να εκδίδουν οι ίδιες είτε αποδείξεις πληρωμών δαπάνών που να επέχουν θέση τιμολογίου ή να αυτοτομολογούνται να εκδίδουν δικά τους τιμολόγια πληρωμής (χωρίς ΦΠΑ).
 

---------------------------

2 Ιουλίου 2013, 13:14 | Νικος


Πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που επιβάλλει στον επιχειρηματία ή επιχείρηση να γνωρίζει και να συμπληρώνει εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεος. Ή όλοι να είναι υπόχρεοι και να τελειώνει εκεί ή το σύστημα να αναγνωρίζει το ΑΦΜ και να δηλώνει αυτόματα ότι δεν είναι υπόχρεος. Επίσης με την συμπλήρωση του ΑΦΜ (ανεξάρτητα αν θα αναγνωρίζει αν είναι υπόχρεος ή όχι) να γίνεται και συμπλήρωση των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου μέσω διασύνδεσης με την βάση δεδομένων. Το συγκεκριμένο θα βοηθάει και στην αποφυγή λαθών και στην ποιο εύκολη και γρήγορη συμπλήρωση των καταστάσεων. Τέλος πιστεύω ότι οι διορίες θα πρέπει να μετακινηθούν μισό με ένα μήνα μετά από αυτές που προβλέπονται. Π.χ. για την περίοδο 1/1-31/1 η διορία να είναι 15/3 ή 30/3, για περίοδο 1/2-28/2 η διορία 15/4 ή 31/4. Με τις διορίες να είναι μόλις τον επόμενο μήνα και η εφαρμογή θα «βαραίνει» πολύ τις τελευταίες ημέρες καθώς όλοι θα προσπαθούν να μπουν τελευταία στιγμή και θα είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο των να στέλνονται λάθος δηλώσεις. Π.χ. κάποιο τιμολόγιο που κόπηκε πιο αργά και άργησε να το πάρει ο λογιστής ή το λογιστήριο της εταιρείας ή ένας λογαριασμός που είχε χαθεί ή κάποιο τιμολόγιο που είχε γίνει λάθος τιμολόγηση και αφού έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση μετά δεν μπορεί απλώς να ακυρωθεί επομένως θα πρέπει να κοπεί πιστωτικό και νέο τιμολόγιο με σωστά ποσά άρα διπλή δουλειά και για τους δύο αντισυμβαλλόμενους.
Εάν πάντως οι διορίες μεταφερθούν λίγο αργότερα και διευκολυνθεί με κάποιον τρόπο η διαδικασία συμπλήρωσης της εφαρμογής (αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων με το ΑΦΜ) πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα καλό τρόπο άμεσου, σε σχέση με τις ετήσιες καταστάσεις, ελέγχου των συναλλαγών. Από την άλλη με τις συναλλαγές να παρακολουθούνται και μέσω των τραπεζών δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμες γενικά οι συγκεντρωτικές καταστάσεις.
 

---------------------------

26 Ιουνίου 2013, 17:52 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Θα πρέπει να βγουν ένα σωρό εγκύκλιοι που να διευκρινίζουν ( επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω αν θα τις διευκρινίζουν και αν θα τις διευκρινίζουν σωστά) ένα σωρό λεπτομέρειες. Καταρχάς πρέπει να διευκρινιστεί αν οι έννοιες πελατών και προμηθευτών παραμένουν οι ίδιες, οι γνωστές, αυτές που ξέραμε μέχρι τώρα. Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι αλλά δεν φαίνεται βέβαιο. Και τούτο διότι η όλη μορφή της απόφασης δείχνει ευρύτερο και εκτεταμένο «βεληνεκές». Κάποιες αναφορές σε «πελάτες εξωτερικού» και σε «ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται από ΦΠΑ» που δεν υπήρχαν παλαιότερα δημιουργούν σκέψεις, αφού μάλιστα δεν προσφέρονται για διασταυρώσεις. Συνεπώς θα πρέπει να διευκρινιστούν αν τα ενοίκια, οι μισθοί, οι αντιμισθίες και γενικά έσοδα που δεν θεωρούνται από φορολογικής πλευράς εισοδήματα εξακολουθούν να μην εμπίπτουν στο πεδίο των συγκεντρωτικών.
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 15:34 | ΤΑΣΟΣ


οσον αφορα το περιεχομενο, προτεινω, για την αποφυγη υποβολης ερωτηματων & εκδοσης απειρων διοικητικων λυσεων να προστεθει και πεδιο «λοιπες αξιες συναλλαγης» και να αθροιζονται ολα μαζι , αξια, φπα και λοιπες στην στηλη τελικη αξια παραστατικου.

---------------------------


25 Ιουνίου 2013, 15:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Καλό θα ήταν εδω που έχει φτάσει η κατάσταση στην αγορά και τις επιχειρήσεις να ασχοληθούμε με πιο ουσιαστικά πράγματα όπως μειώσεις φορολογικών συντελεστών και φπα.Η συνεχής και επιθετική πολιτική απο το υπουργείο οικονομικών απέναντι στους επιτηδευματίες και ειδικά τους λογιστές που τους αντιπροσωπεύουν με επιβάρυνση του ήδη μεγάλου όγκου δουλειάς δεν πιστεύω πως έχει αποφέρει αποτελέσματα,το αντίθετο μάλιστα, καθώς το υπουργείο είναι άραγε σε θέση να επεξεργάζεται κάθε μήνα ολοένα και μεγαλύτερο όγκο δεδομένων??? καλό θα ήταν να βαλουμε ένα τέλος στον αέναο κύκλο φορολογικών αλλαγών και να υπάρξει σωστή συνεργασία του υπουργείου με τον πολύπαθο κλάδο οικονομολόγων και λογιστών-φοροτεχνικών οι οποίοι καλούνται ανά μήνα να είναι «μικροί θεοί» ανταποκρινόμενοι σε ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις.Η Μακροοικονομική θεωρία βασίζεται για βιώσιμη ανάπτυξη στο εξής απλό βασικό στοιχείο! σταθερό και απλό διαχρονικά φορολογικό καθεστώς με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές για προσέλκυση επενδύσεων και με απλά λόγια δουλειά για όλο τον κόσμο (χαμηλή ανεργεία).Τέτοιου είδους μέτρα και κινήσεις μόνο περισσότερη γραφειοκρατεία μπορούν να φέρουν διότι εν κατακλείδει θα ήταν σοφό να γίνεται ακόμα και η φορολογική δήλωση σε μηνιαία βάση??? (ρητορική ερώτηση)
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 14:36 | Chris


Πρακτικά αυτό είναι το βιβλίο εσόδων – εξόδων σε ηλεκτονική μορφή. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για κατάργησή του τηρούμενου χειρόγραφα από τις επιχειρήσεις (τις μικρές τουλάχιστον και τους επιτηδευματίες). Ταυτόχρονα με τις στήλες για το ΦΠΑ, θα πρέπει αυτόματα να γίνεται ο υπολογισμός (π.χ. μορφή excel) για το ποσό καταβολής ή όχι. Επομένως να ενσωματωθεί η λειτουργία του ΦΠΑ σε αυτή την εφαρμογή και να καταβάλλετε ο ΦΠΑ.
Αν λοιπόν η ΓΓΠΣ έφτιαχνε την ηλεκτρονική της εφαρμογή όπως ένα απλό excelόφυλλο το βιβλίο εσόδων – εξόδων, και το βιβλίο αποθήκης, και το τηρούσε σε cloud server, αυτόματα θα μείωνε και το λειτουργικό κόστος των μικρών επιχειρήσεων, που τώρα καλούνται να επωμισθούν πρόσθετο μη παραγωγικό κόστος. Πρακτικά όλες οι συναλλαγές θα περνάνε μία φορά. Απ΄αυτή τη διαδικασία θα μπορούσε να εισπραχθεί και προκαταβολή φόρου στις μέχρι τώρα συναλλαγές, (αυτό βέβαια όχι στο Ελληνικό Κράτος, που είναι αφερέγγυο, ως προς τις τυχόν επιστροφές.)
Πρακτικά αυτό που προτείνω είναι να μειωθούν και συγχωνευθούν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες. Το διοικητικό βάρος των επιβαλλόμενων μη παραγωγικών διαδικασιών και ακολούθως της οικονομικής πίεσης, είναι πολύ μεγάλο.
Θα περίμενα να δω σε pdf την σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για να πω ότι είναι πλήρης.
Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τις μεγάλες εταιρείες που έχουν λογιστήριο.
Η διαφάνεια των οικονομικών κινήσεων πρέπει να είναι άπλετη και ανεμπόδιστη. Επενδύστε στην τεχνολογία και μην κάνεται αποσπασματικά συστήματα.
---------------------------

 

 Αρθρο 3

 


3 Ιουλίου 2013, 07:51 | ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


Που είναι το όριο συνναλαγών; Ένα πρακτορείο μεταφορων εκδίδει δεκάδες φορτωτικές καθημερινά αξίας 2-6 ευρώ. Ποιός θα τα καταχωρεί όλα αυτά; Το κόστος όλης αυτής της δουλειάς ποιός το πληρώνει;
 

---------------------------

26 Ιουνίου 2013, 20:31 | Λάκης


Αντί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία προς όφελος του φορολογούμενου, επανέρχεστε σε παλαιολιθικές γραφειοκρατικές πρακτικές παλαιότερων ετών…
Θα βοηθούσε αντί να δίνετε παρατάσεις επί παρατάσεων μέχρι μήνα
Δεκέμβριο στην ετήσια υποβολή, να την κάνατε π.χ. ανά τρίμηνο μαζί με την περιοδική ΦΠΑ, με αυστηρές, όμως, ημερομηνίες και πρόστιμα.
Και φυσικά πάνω από ένα εύλογο όριο, 300 ή και 500 ευρώ, η απόδειξη λιανικής του 1 ευρώ από το περίπτερο δεν συνιστά σοβαρή αντιμετώπιση…
 

---------------------------

26 Ιουνίου 2013, 17:57 | AM


ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΟΣΟ ΤΟ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΩ ΤΟΣΟ ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΗΔΙΕΣ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ?? ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ?
ΑΠΟΡΩ ΠΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΠΛΑΣΤΑ Η ΕΙΚΟΝΙΚΑ, ΝΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΙΟΛΑΣ.
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ…
 

---------------------------

26 Ιουνίου 2013, 17:07 | AM


ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΑΞΕΙ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ???
 

---------------------------

26 Ιουνίου 2013, 17:14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Δεν είναι δυνατό να μιλάμε για υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών την στιγμή που υπάρχουν πολλοί συναλασσόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που απαλλάσονται ή εξαιρούνται από σχετικές υποχρεώσεις ΚΦΑΣ βάσει συγκεκριμένων νομίμων κριτηρίων και λόγων. Την ίδια ώρα δίνουν την εντύπωση στους συναλλασσόμενους πως εμπίπτουν πλήρως στις εν λόγω υποχρεώσεις. Συνεπώς πως θα αναγραφούν και πως θα διασταυρωθούν στοιχεία που αφορούν συναλλαγές με αυτούς ; Θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.

Πως ζητείται η καταχώρηση στοιχείων των καταστάσεων στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ όταν πολλοί υπόχρεοι συγκεντρωτικών καταστάσεων νομίμως δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ π.χ. επειδή δεν έχουν δραστηριότητες ούτε έσοδα που εμπίπτουν σε ΦΠΑ (για παράδειγμα πολλά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που υπηρετούν καθαρά και μόνο τον μη κερδοσκοπικό σκοπό τους, επίσης πολλά δημόσια ιδρύματα ή φορείς).

Γενικά όλο το άρθρο είναι προχειρογραμμένο και χρήζει λεπτομερούς ερμηνείας μέσω κατάλληλων και σωστών εγκυκλίων
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 22:52 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ__7


τους λογιστές τους ρωτήσατε? το όλο εγχείρημα αφορά αποκλειστικά ένα διάλογο υπουργειου και λογιστών.Αυτοί έχουν την αληθινή εικόνα της αγοράς και αυτοί ας προτείνουν τι πρέπει να γίνει.
 

 

 

Αρθρο 4

 

---------------------------


4 Ιουλίου 2013, 16:58 | Νικος Παπαδοπουλος


Ο χρονισμος «ανα μηνα» ειναι εξαιρετικα πυκνος. Δεν μπορει καποιος ουτε να αρρωστησει για λιγο η να λειψει εκτος εδρας χωρις να προγραμματισει χρονο για τις καταστασεις. Ανεβαζει αδικαιολογητα το κοστος διαχειρισης για τις μικρομεσαιες, ενω την ιδια στιγμη η Κοινοτητα προτεινει απλοποιηση των διαδικασιων και υποχρεωσεων για τις μικρομεσαιες. Δεν μπορουμε να ειμαστε καθε τρεις βδομαδες με το αγχος «υποβληθηκαν?»
Καντε το εστω μαζι με την δηλωση ΦΠΑ. Γιατι να ειναι ξεχωριστα?
 

---------------------------

 

4 Ιουλίου 2013, 09:18 | ΑΣΤΗΘΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


Eδώ δεν υπάρχει η οικονομική ευχέρεια να υποβληθούν μιά φορά τον χρόνο
που θα βρεθούν τα χρήματα να υποβάλλεται κάθε μήνα?
Τώρα που υποβάλλονται τις ελέγχει κανείς?αμφιβάλλω.Οι νόμοι υπάρχουν απλά δεν τηρούνται η τηρούνται για μερικούς.
 

---------------------------

 

3 Ιουλίου 2013, 09:11 | Νικος


Μα καθε μηνα;;;; Τι κερδιζετε με το καθε μηνα σε σχεση με το καθε χρονο; Ουτα να αρωστησουμε δεν θα μπορεσουμε, ουτε να λειψουμε για λιγο. Αλλη δουλεια δεν εχουμε να κανουμε απο το να ειμαστε καθε λιγο στην εφορια (η να καταχωρουμε στις ιστοσελιδες της). Ειναι πολυ πιεστικο για τους μικρους επαγγελματιες. Ανεβαζει το χρονο λογιστικης απασχολησης και το σχετικο κοστος χωρις κανενα λογο. Στην Κοινοτητα συζητανε για απλοποιημενο καθεστως για τις μικρομεσαιες. Επιπλεον εχετε καθιερωσει παμπολες νεες υποχρεωσεις. Δειξτε λιγη λυπηση.
Ας γινει εστω ανα τριμηνο, μαζι με το φπα.
 

---------------------------

 

3 Ιουλίου 2013, 07:02 | ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν οργανωμένο λογιστήριο. Μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Αν θεωρήτε ότι θα κάνετε τους επαγγελματίες λογιστές άμισθους σκλάβους τότε δεν είστε στα καλά σας.
Το μόνο που θα προσφέρει η διάταξη είνι ένα μεγάλο αριθμό προστίμων που απ΄ότι φαίνεται είναι και ο σκοπός της.
 

---------------------------

 

26 Ιουνίου 2013, 20:42 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ


Αυτό είναι που θα μειώναμε τη γραφειοκρατία με τον νέο ΚΦΑΣ ; Είναι η εποχή του internet και τελικά δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως από την εποχή που δεν υπήρχαν Η/Υ! Σίγουρα όλα αυτά γίνονται για έλεγχο της φοροδιαφυγής αλλά έλεος πλέον, αντί οι επιχειρηματίες (μικροί ή μεγάλοι) να ασχολούνται πως θα αυξήσουν τις πωλήσεις τους ή πως θα κρατηθούν ζωντανοί σε μία αγορά που κρέμεται από μια κλωστή, ασχολούνται κάθε μέρα με το να μην χρεωθούν με πρόστιμα είτε από την Εφορία, από το ΙΚΑ, από το ΓΕΜΗ (μεγάλη επιτυχία) κλπ. Ακόμα και η πιο μικρή επιχείρηση χρειάζεται οικονομικό σύμβουλο, λογιστή, δικηγόρο κ.λ.π. για να λειτουργήσει.

Νομίζω κύριοι ότι θα πρέπει να δείτε τι πραγματικά συμβαίνει έξω στην αγορά και να μην παίρνετε αποφάσεις έτσι απλά. Είναι διαφορετικά στη θεωρία και πολύ διαφορετικά στη πράξη.

Με εκτίμηση
Νικήτας Γιαλούρης
 

---------------------------

 

26 Ιουνίου 2013, 17:22 | AM


ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ.
 

---------------------------

 

26 Ιουνίου 2013, 17:54 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Έχετε σκεφθεί πόσο όγκο εργασίας φορτώνετε στο ήδη εξαιρετικά περιορισμένο χρονικά και ήδη εξοντωτικά βεβαρημένο πλαίσιο ;
 

---------------------------

 

26 Ιουνίου 2013, 15:06 | Antonis Koronaios


θα πρεπει να εξηγησετε γιατι θεωρειτε οτι κατι τετοιο θα πρεπει να γινεται σε μηνιαια βαση. Η επιπλεον εργασια που πρεπει να γινει απο τους εργαζομενους στα λογιστηρια των εταιριων ειναι πολλη και το αποτελεσμα εξαιρετικα αμφοβολο.
 

---------------------------

26 Ιουνίου 2013, 12:31 | GEORGIA


Κάποιος ίσως πρέπει να σας ενημερώσει εκεί στο υπουργείο ότι εμείς οι λογιστές δεν είμαστε άμισθοι υπάλληλοι σας, για να κάνουμε τη δουλειά που εσείς υποχρεούστε και είστε ανίκανοι να φέρετε εις πέρας. Αφού οι επαγγελματικές μας οργανώσεις είναι και αυτές ανίκανες να εκπροσωπήσουν την οργή που νιώθουν οι επαγγελματίες λογιστές για τα καθημερινά νέα μέτρα και νέες αποφάσεις που λαμβάνετε, θεωρώντας πως εμείς σαν καλά γαϊδούρια θα σηκώσουμε και πάλι το σαμάρι, σας προτρέπω εδώ, για να πάρετε μια γεύση τι αίσθηση προκάλεσε η απόφαση σας στον επαγγελματικό κόσμο. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/14184
Αν κάποιος απο εσάς είχε δουλέψει επαγγελματικά στο χώρο αυτό, θα είχε συνειδητοποιήσει πως όλα αυτά που ζητάτε είναι απλά ΑΝΈΦΙΚΤΑ. γιατί πολύ απλά, δεν υπάρχει άλλος χρόνος να κάνουμε ΚΑΙ αυτό.
σας υπενθυμίζω τις «λιγοστές» μας υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα.
Φ.Π.Α., Α.Π.Δ. ΙΚΑ, Φ.Μ.Υ. , ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΙΝΤΡΑΣΤΑΤ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΣΗΜΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΚΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.
μέσα σε αυτό το χαμό πρέπει να προσθέσουμε τις ανα τακτά διαστήματα 3-5 καθημερινές νέες αποφάσεις, ΠΟΛ κ.λ.π. που εκδίδετε, για τις οποίες πρέπει να είμαστε ενήμεροι, αλλά και φυσικά τις ετήσιες υποχρεώσεις μας, που λόγω όγκου, κακής λειτουργίας taxisnet κ.λ.π. μας παίρνουν μεγάλα κομμάτια του ετήσιου χρόνου μας.
Φ.Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Φ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (και αυτό σε εμάς το ρίξατε!!!!!!!!!!!)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ Φ.Π.Α.
Ε7
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (καθε χρόνο κάνουμε το ίδιο πράγμα γιατί το σύστημα σας δεν λειτουργεί σωστά!!!!)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ε9
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ
και άλλα πολλά που αυτή τη στιγμή είναι αμέτρητα για να τα θυμηθώ.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!!!! ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!!!!!!
 

---------------------------

26 Ιουνίου 2013, 10:47 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΥΛΑΚΗΣ


Μπορώ να σας πληροφορήσω πως το μονο που θα καταφέρετε με την μηνιαία υποβολή είναι να δωδεκαπλασιάσετε τον όγκο δουλειάς εφοριών λογιστών και επιτηδευματιών με αμφίβολα αποτελέσματα. Ας μείνει ως έχει η ημ/νία υποβολής ανά έτος και ας εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι του υπουργείου ως προς την ορθότητα.
 

---------------------------

 

26 Ιουνίου 2013, 09:37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΛΠ. ????
ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΛΟΓΩ ΧΡΟΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΖΕΤΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΑΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ!!!!
ΑΥΤΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΕΓΩ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΑΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ!!! (ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ!!!!) ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Α ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ!!!!! ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ????
 

---------------------------

 

26 Ιουνίου 2013, 07:34 | Bασιλης Σάμογλου


Αντιλαμβανοματσε όλοι οτι προσπαθείτε για την πάταξη της φοροδιαφυγής.Ομως τα μέσα που χρησιμοποιητε επιβαρύνουν τελικα τους λογιστές και τους υπάλληλους των λογιστικών γραφείων οι οποίοι επιφορτίζονται καθημερινα με νέες αρμοδιοτητες χώρις να πληρώνονται για αυτές,διορθωνοντας ταυτόχρονα λάθη των κρατικων υπηρεσιών(βλ.Ε9 κλπ)και αφήνοντας στην άκρη οικογένειες και παιδιά λόγω μειωμένου ελεύθερου χρόνου

Το ιντερνετ είναι ένα μεγάλο εργαλείο.Εκμεταλλευτείτε το και βασίστε την στρατηγική σας πάνω σε αυτό.
Μπορεί να σας βοηθήσει να απλοποιήσετε και ταυτόχρονα να στεγανοποιήσετε τους ελέγχους σας.

Απλά ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε από το «μηδέν» μιας διαδικασιας και όχι απο το 1.
Δηλαδη πχ,δεν μπορείς να περιμένεις από το ιντερνετ να σε βοηθήσει όταν ακόμα τρυπάς μπλοκάκια,ή δεν έχεις συνδέσει απευθείας την κάθε επιχείρηση με τον κεντρικό σερβερ της εφορίας στην οποία ανήκει ή όταν το τaxinet υπολειτουργεί.

Σημ:Οι λογιστές δεν είναι υπάλληλοι του κράτους.

ευχαριστω
 

---------------------------

 

25 Ιουνίου 2013, 23:13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ. ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΥΞΑΝΕΤΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 20:54 | Pantelis


Πολύ καλό!
Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ χρονοβόρο.
Το ζήτημα είναι πλέον η ΓΓΠΣ να κάνει τις διασταυρώσεις…και να μην ακούμε ευτράπελα του τύπου «το 2012 έγινε η διασταύρωση των στοιχείων του ’06)
 

---------------------------

 

25 Ιουνίου 2013, 19:37 | ΝΙΚΟΣ


ως Λογιστης σχετικα νεος στο επαγγελμα αρνουμαι να πιστεψω οτι οσοι σκεφτονται αυτες τις αλλαγες εχουν ουδεμια επαφη με τον εμπορικο κοσμο,και ειδικοτερα το λογιστικο κλαδο. Η υποβολη μηνιαιων καταστασεων τι θα ωφελησει? μα και τωρα στελνουμε ετησιες αυτες τις καταστασεις και κανεις δεν τις κοιταει. με τις μηνιαιες τι θα αλλαξει? μονο παραπανω χαμενες εργατωρες για τους λογιστες και τα λογιστικα γραφεια που αγκομαχουν με ολες αυτες τις φαεινες ιδεες και που ειναι ολες ανουσιες και χωρις κανενα αποτελεσμα. Μετακινησατε τη πληρωμη ΦΠΑ απο τις 26 στις 20 καθε μηνα. τι κερδισε το ελληνικο δημοσιο? μηπως αυξηθηκαν τα εσοδα του? μηνιαιες καταστασεις πελατων προμηθευτων. ποιος θα ελεγχει αυτο τον τρομακτικο ογκο στοιχειων καθε μηνα? κανεις. εδω δεν ελεγχονται οι ετησιες κατασταστεις θα ελεγχονται οι μηνιαιες? απλως αλλη μια αφορμη για προστιμα σε περιπτωση που ενας επιτηδευματιας χασει ενα τιμολογιο και δεν το προσκομισει εγκαιρως στο λογιστη του η αν λογιστης μεσα σε αυτο τον ορυμαγδο υποχρεωσεων του ξεφυγει να στελει την κατασατση ενος μηνος. Εμεις σας λογιστες εχουμε φορτωθει αμετρατηα πραγαματα, βεβαιωσεις,ενημερωτητες,θεωρησεις, γνωστοποιησεις, κλειδαριθμους,πληρωμες, ρυθμισεις, περιουσιολογια, δηλωσεις φορολογιας εισοδηματος, περιοδικες ΦΠΑ, εκκαθαριστικες ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικους, intrastat, περιοδικες ΦΜΥ, οριστικες ΦΜΥ, ΑΠΔ, ΓΕΜΗ, δημοσιευσεις, και χιλια δυο αλλα, χωρις να πληρωνομαστε και με τον ογκο συνεχως να αυξανετε. μεχρι που θα αντεξουμε? πιστεψτε με οχι για πολυ ακομα
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 19:21 | Αλέξανδρος Παπαχρήστου


Η αποστολή των δηλώσεων είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά την έκδοση των παραστατικών για τους εξής λόγους:

α)Η ημερομηνία ενημέρωσης των απλογραφικών βιβλίων είναι με την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ

β)Ήδη οι επιχειρήσεις ακόμα και με απλογραφικά βιβλία έχουν αυξημένες μηνιαίες φορολογικές υποχρεώσεις που απαιτούν προεργασία όπως: Μηνιαίες ΑΠΔ προσωπικού, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, intrastat,αν τηρούν διπλογραφικά τότε προσθέτουμε και Μηνιαίο ΦΠΑ .

γ) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο χρόνος που χρειάζεται μια επιχείρηση ΜΟΝΟ για να ενημερώσει και να ελέγξει τα βιβλία της.

ε) Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης των βιβλίων και των υποχρεώσεων αντίστοιχα μια επιχείρησης από λογιστή φοροτέχνη και είναι πολύ πιθανό πολλές να μην εφαρμόσουν το μέτρο

στ)Ήδη οι λογιστές έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ από λοιπές υποχρεώσεις ΚΦΑΣ-ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΦΠΑ-ΚΦΕ-ελέγχων κλπ και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν μιας και λόγω της κρίσης καθώς και της μη διασφαλισμένης αμοιβής τους δεν έχουν δυνατότητα ούτε να συντηρούν αρκετό προσωπικό , ούτε να αμείβονται με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούν όλες αυτές τις υποχρεώσεις με αξιοπρεπείς συνθήκες.

ζ)Να ληφθεί υπόψιν ότι πολλά νησιά δεν διαθέτουν λογιστικά γραφεία , ούτε καν σύνδεση internet οπότε η συγκομιδή τιμολογίων από τα λογιστικά γραφεία είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί χρόνο.

Επειδή η μικρομεσαία επιχείρηση ΔΕΝ διαθέτει εσωτερικό λογιστήριο ώστε η ενημέρωση των βιβλίων να γίνεται άμεσα και στη πραγματικότητα τα βιβλία ενημερώνονται ανά μήνα ή στη καλύτερη των περιπτώσεων ανα δεκαπενθήμερο
Επειδή Θα προκύψουν πολλά τεχνικά προβλήματα (συγκομιδή-ενημέρωση-έλεγχος τιμολογίων κλπ)

Προτείνω οι διασταυρώσεις στοιχείων να στέλνονται με τη περιοδική δήλωση ΦΠΑ ώστε οι εργασίες ελέγχου να γίνονται παράλληλα.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης παραλαβή στοιχείων εξόδων-αγορών απο προμηθευτές λόγω Ελτά , ταχυδρομικών θυρίδων κλπ οι οποίες είναι ουκ ολίγες και δεν είναι υπαιτιότητας του αγοραστή. Αν για παράδειγμα παραλάβω τον Ιούνιο Πιστωτικό τιμολόγιο με ημερομηνία Φεβρουαρίου γιατί ο προμηθευτής είτε ξέχασε να το στείλει , είτε χάθηκε σε μια ταχυδρομική θυρίδα τότε η επιχείρηση θα πρέπει να αλλάξει όλα της τα ΦΠΑ και όλα της τα βιβλία ώστε το τιμολόγιο να συμφωνεί με το μήνα αναφορά της συγκεντρωτικής κατάστασης?

Όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν ένα νομοσχέδιο δύσκολο στην εφαρμογή και στο τέλος ανεφάρμοστο. Ίσως θα πρέπει ο νομοθέτης να επικεντρωθεί περισσότερο στους επιτόπιους ελέγχους και όταν όλη η Ελλάδα αποκτήσει πρόσβαση στο internet , και το φορολογικό σύστημα απλοποιηθεί τότε ίσως να έχει και νόημα η online ενημέρωση των βιβλίων μια επιχείρησης. Ευχαριστώ!
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 18:22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Συγνώμη τι είναι αυτό με τις μηνιαίες συγκεντρωτικές; Δηλαδή βιβλία ενημερωμένα ξανά ως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα;
Με ΚΦΑΣ η ενημέρωση πήγε στην 26 ημέρα μετά το 3μηνο, με ΠΟΛ 1129 στην 20η ημέρα μετά το 3μηνο και τώρα πάλι στα παλιά; Ήμαρτον!
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 17:04 | dRf


«NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων.

18. Η καταχώρηση – ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων – εξόδων και τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών
Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδομένων της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου απόφασης για την Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση

Άρθρο 04: Χρόνος υποβολής

1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, υποβάλλονται ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ, υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ.

3. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.

Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία φάρσα για τους λογιστές;
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 17:26 | sia kara


Κάποια πράγματα θα έπρεπε να εξετάζεται αν μπορούν να υλοποιηθούν πριν καν τα εντάξουμε σε μία δημόσια διαβούλευση.Φτάνει πια με τη συνήθεια να κάνουμε νόμο ότι δει ο κάθε άσχετος στον ύπνο του, χωρίς να άκούμε τον επιχειρηματία, τον λογιστή, την αγορά γενικώς.Έτσι θα φτιάξουμε δίκαιο φορολογικό σύστημα?ΈΧΕΤΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ και ακόμη περισσότερο τους συναδέλφους λογιστές, (τους πραγματικούς λογιστές και όχι τον κάθε τυχάρπαστο που προσπαθεί να κάνει τον λογιστή).Αυτό που θέλετε να κάνετε δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί, δεν υπάρχει χρόνος πλέον για κάτι τέτοιο, εκτός και αν μας παρέχετε από έναν υπάλληλο σε καθέναν από εμάς, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με αυτό το αντικείμενο.
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 16:50 | Γιώργος


Το κόστος το σκεφτήκατε;

Τους λογιστές τους σκεφτήκατε;

Νομίζετε οτι κάθε επιχειρηματίας πρέπει να ασχολείται πρώτα με ΕΣΑΣ και μετά με τη δουλειά του;

Αυτή είναι η απλοποίηση των διαδικασιών που θέλετε να εφαρμόσετε;
Ενημέρωση των βιβλίων κάθε τρίμηνο, και συγκεντρωτικές καταστάσεις κάθε μήνα;;;;;;;;;;

ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ
 

---------------------------

 

25 Ιουνίου 2013, 16:03 | ΤΑΣΟΣ


θα προτεινα να το ξανασκεφτειτε.
Αυτο πρακτικα οδηγει σε κλεισιμο των λογιστικων γραφειων, διοτι δεν μπορουν να επιζησουν, με (ενδεικτικα) 5 επιχειρησεις ( που να πληρωνουν την αμοιβη τους).
Εχετε σκεφτει τον ογκο δεδομενων μικροτιμολογιων του μαναβικου, του μπουγατσατζιδικου, των ψιλικων, των περιπτερων κλπ κλπ ?
Εχετε κανει καμμια φορα, εσεις ή οι συντακτες του κειμενου , μηνιαια καταχωρηση τιμολογιων και εμπροθεσμη υποβολη ολων των υποχρεωσεων των φορολογουμενων ?
Δοκιμαστε πρωτα επι 2-3 τριμηνα και μετα ..ξαναγραψτε το σχεδιο νομου
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 16:57 | Maro Papageorgiou


Δεν είναι δυνατόν μέσα στη δύνη των δηλώσεων, την ανοργανωσιά του taxisnet να μας ζητάτε ΚΑΙ αυτό. Άνθρωποι είμαστε, όχι ρομπότ. Να μας ξεκάνετε θέλετε? Εφόσον έχετε αυτές τις τρελές απαιτήσεις να μας πληρώνετε! Όχι μόνο να διατάζετε.
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 16:05 | Ioannis


Χρονος Υποβολης και Ποσο υποβολης.

Πιστεύω ότι είναι παρα πολυ δυσκολο να γινεται καθε μηνα η αποστολη συγκεντρωτικων καταστασεων με τη νεα μορφη που προτεινεται.

Ηδη οι υπηρεσιες που παρέχονται απο τους λογιστες δεν πληρώνονται
απο τις επιχειρησεις και το υπουργείο βάζει ολοένα και περισσότερα
πράγματα.

εχουμε τον ΦΠΑ οπου ειναι χρεωστικός μέχρι της 20 του μηνα απο τη ληξη της διαχειριστικης ημερομηνιας.

τωρα ερχεται και η καταθεση ολων των στοιχειων. Δηλαδη πέρα απο το
βιβλιο θα γινεται και δευτερη φορα καταγραφη του Βιβλιου ηλεκτρονικα?

Εαν ισχυσει ας ισχυσει για ποσα απο 300 ευρω και πανω και οσο για τις
περιπτωσεις λιανικης πωλησης με Ζ ας ζητηθει το συγκεντρωτικο ποσο
του μήνα η του τριμηνου με εκτυπωση της αναφορας για το μηνα.
Ακομα καλυτερο θα ηταν αν μπορουσε να γινει στο τριμηνο.

παντως η καταγραφη ολων των τιμολογιων ηλεκτρονικα και δευτερη φορα
ειναι κατι που ειναι υπερβολικο.
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 14:34 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ


ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΕ ΤΟΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΜΕΤΡΟ .
ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ,
ΣΕ ΕΠΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΦΟΡΟΥΣ . ΤΕΛΟΣ , ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ , ΣΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΡΓΕΡΣΗΣ . ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΤΕ ΣΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ .
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 14:14 | ΣΠΥΡΟΣ


Φυσικά και θα πρόκειται για αστείο. Εδώ και καιρό δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις τρέχουσες εργασίες και προσπαθείται να μας φορτώνεται και με άλλες. Οι περισσότεροι των επιτηδευματιών δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τις αμοιβές μας (είμαι λογιστής) καθώς και σχεδόν όλους τους φόρους και εισφορές. Αυτή η εργασία θα επιβαρύνει και τις αμοιβές αλλά, κυρίως, θα επιβαρύνει τον ήδη περιορισμένο χρόνο μας. Σκεφτείται ότι κι εμείς είμαστε οικογενειάρχες και θα πρέπει κάποια στιγμή να πηγαίνουμε κι εμείς στα σπίτια μας. Δεν μπορεί να εκδίδεται αποφάσεις που απαιτούν τεράστιο χρόνο εργασίας και μάλιστα να μας υποχρεώνεται να τις υποβάλλουμε κάθε μήνα. Έλεος!!!
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 14:21 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

1)ΒΙΒΛΙΑ

2)ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ

3)ΦΠΑ

4)ΙΝΤΡΑΣΤΑΤ

5)VIES

6)ΑΠΔ

7)ΑΠΟ 1/9/2013 ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΜΥ ΙΚΑ

8)ΑΠΟ ……………ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ!!

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΛΠ..

Aραγε…αξιοτιμοι Κυριοι,εσεις που αποφασιζετε και νομοθετειτε ,σημερα για αυριο ,τους Λογιστες οι οποιοι ειναι οι πρωτοι και μονοι αποδεκτες και εκτελεστες και το ξερετε ,αραγε… τους βλεπετε σαν ανθρωπους ή …σαν ζωα? πως να τα παρακολουθησουμε και να τα προλαβουμε ολα ,χωρις να ξεχασουμε κατι , με αποτελασμα να αναγκαζομαστε να πληρωνουμε και το εκπροθεσμο, ενω οι ιδιοι ειμαστε απληρωτοι απο τους περισσοτερους?!!
Πως βεβαια θα παταχθη η ανελεκτη απο το κρατος,φοροδιαφυγη με αυτη την νεα ιδεα,ζητω συγνωμη αλλα εγω δεν το καταλαβαινω!!

Μετα τιμης
Θεοχαρης Νικολαος
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 13:05 | Γιάννης


Θεωρώ πως στην παράγραφο 1 πρέπει να γίνει τροποποίηση ως προς τον χρόνο υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων των απλογραφικών βιβλίων ή να γίνει τροποποίηση του χρόνου ενημέρωσης του ΚΦΑΣ. Με βάση αυτή την διάταξη ακυρώνεται πρακτικά ο ΚΦΑΣ ως προς την προθεσμία ενημέρωσης των απλογραφικών βιβλίων που είναι η ημερομηνία υποβολής του ΦΠΑ και αφορά τρίμηνο.
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 13:11 | Ελευθερία


Μήπως να τα στέλνουμε και κάθε μέρα; Είναι δυνατόν ο ΚΦΑΣ να δίνει προθεσμία ως το τέλος του επόμενου μήνα του τριμήνου για καταχώρηση εγγραφών, και εσείς να τα ζητάτε μηνιαία; Να συνενοηθείτε λιγο μεταξύ σας οι Διευθύνσεις;;;
---------------------------

 

 

Αρθρο 5

 


25 Ιουνίου 2013, 20:07 | ΣΜΥΡΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ ΣΩΣΤΑ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΤΕ ΑΠΟΣΤΕΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ.

ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΩΓΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΧΡΟΝΟ.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΠΡΟΤΑΣΗ : ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 

 

Αρθρο 7

---------------------------


26 Ιουνίου 2013, 17:16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του, τους πολίτες του και την αρχή της χρηστής διοίκησης που αξίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου δεν θα πρέπει να διανοείται να επιβάλλει αναδρομική εφαρμογή της απόφασης. Όμως ούτε κι αυτό είναι αρκετό. Το σύστημα θα πρέπει (αν όντως πρέπει) να λειτουργήσει από το 2014 για να προετοιμαστεί καλύτερα και να αποφευχθούν παρενέργειες που μπορεί και μάλλον θα έχει, οι οποίες δεν μπορούν να «συλληφθούν» νοητικά αυτήν την στιγμή. Συνεπώς η αναγραφή του αριθμού 2013 θα πρέπει να αποσυρθεί ή στη χειρότερη περίπτωση να συμπληρωθεί με κάποιον φθινοπωρινό μήνα του 2013.

Αντί επιλόγου μπορώ να πω πως πρόκειται για ένα μάλλον περιττό ή έστω ελάχιστα ωφέλιμο και εξαιρετικά γραφειοκρατικό σύστημα που δεν θα έχει (αν έχει) παρά ελάχιστους οπαδούς και θα εντείνει την γενική δυσφορία και κατακραυγή. Θα έλεγα κάνοντας χιούμορ πως αυτός που το έχει συλλαβει δουλεύει συνειδητά ή αδσυνείδητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχόμενη απόπειρα πιστής κατά γράμμα εφαρμογής του θα οδηγούσε θα απίστευτες αδικίες και ουσιαστικές καταχρήσεις (από τις οποίες ελάχιστες διασφαλίσεις υπάρχουν) την ίδια ώρα που θα αναζητούσε τις τυπικές παραβάσεις
 

---------------------------

 

25 Ιουνίου 2013, 17:09 | Γιώργος


Αυτή η εμμονή στην ελληνική φορολογική διοίκηση , ότι όλα μπορούν να μπουν σε έναν αυτόματο πιλότο , σε ένα φιλτράρισμα μέσα από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα ,έτσι ώστε να γίνεται φορολογικός έλεγχος σε όλους , χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινο χέρι το μόνο που καταφέρνει είναι πρώτον , να εξανεμίσει και την τελευταία ελπίδα των τίμιων φορολογουμένων που περιμένουν να εφαρμοστεί επιτέλους ένα σύγχρονο σύστημα (εφάμιλλο των ευρωπαϊκών) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ αλλά ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ελέγχου χρησιμοποιώντας την πληροφορική μόνο για να μας υποδείξει ποιες από τις υποθέσεις αξίζει να ελεγχθούν ( Τα περίφημα risk analysis που μας λέγατε ) και δεύτερο να βάλει σε ανούσιες περιπέτειες έναν ολόκληρο κλάδο που αν και είναι ο μόνος που γνωρίζει τα του χώρου ουδέποτε ρωτήθηκε , αυτό των λογιστών.
Κύριοι , το πρώτο που θα καταφέρετε με αυτό θα είναι μια μεγάλη αναστάτωση χωρίς το παραμικρό αποτέλεσμα και μια συνεχόμενη αναβλητικότητα του μέτρου με συνεχείς παρατάσεις , όπως αυτό της ηλεκτρονικής τιμολόγησης , στο οποίο κάποιοι προσπάθησαν να προσαρμοστούν για να πετύχουν το ανέφικτο και το μόνο που κατάφεραν ήταν να πληρώσουν τις αναβαθμίσεις των συστημάτων τους και οι υπόλοιποι περιμένουν τι θα γίνει την 1-1-2014.
Το άλλο που θα πετύχετε είναι η συσσώρευση προστίμων λόγω της αδυναμίας των περισσοτέρων μικρών επαγγελματιών να ανταπεξέλθουν στο μέτρο .
Όμως ο στόχος της φορολογικής αρχής δεν πρέπει να είναι τα πρόστιμα αλλά η φορολόγηση του εισοδήματος .
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 17:32 | ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


Συγνώμη αλλά αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς ζητάτε;

Ποιά επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που ζητάτε εκτός αυτών που έχουν οργανωμένο λογιστήριο;

Προσπαθήτε να περάσετε την ευθύνη στους λογιστές που έχουν χάσει τη μπάλα πιά από τις συνεχείς υποχρεώσεις, προθεσμίες, παρατάσεις κλπ;

Καλό θα ήταν αυτοί που έχουν αυτές τις ιδέες να βγουν και λίγο έξω στην αγορά και να δουν την κατάσταση που υπάρχει.

Αν θεωρήτε ότι βρήκατε ένα σωστό τρόπο να εισπράτετε πρόστιμα τότε μπορείτε να συνεχίσετε, αλλιώς πρέπει να πάρετε πίσω αυτό το πράγμα.
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 16:22 | ΓΙΑΝΝΗΣ


Αδυνατώ να καταλάβω…..

ΑΔΥΝΑΤΩ δεν μπορώ , εχω σιχαθεί αυτή τη δουλειά .

Κάθε τρεις και λίγο κάτι καινούργιο,κάτι που κάνει αυτή τη δουλειά ποιο δύσκολη.

Ο φόρτος είναι ασήκωτος και ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
Μας έχετε φέρει στο ΑΜΗΝ και δεν μπορώ να εγγυηθώ για μένα προσωπικά τίποτα..
ΤΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ…??

ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΤΩΡΑ.
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 14:50 | Θανος


ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΩΣ.
 

---------------------------

25 Ιουνίου 2013, 13:38 | δημητρης


για συνελθετε λιγο εκει στο υπουργειο γιατι θα μας τρελανετε.
εχετε ξεφυγει εντελως. φτανει πια με την γραφειοκρατια σας.
ακου καθε μηνα οι καταστασεις.ειστε τελειως ασχετοι με την οικονομια.
τι αλλο θα βγαλετε;
 

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description DimitrisD | Ιουλίου 9, 2013 12:24 μ.μ. | Reply
Να μπούμε ΟΛΟΙ μέσα να να γράψουμε παρατηρήσεις!
image description ATHENSTAXNEWS | Ιουλίου 9, 2013 12:15 μ.μ. | Reply
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΡΕ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ? ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ? ΑΣΕ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΑΠΛΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΗ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ιουλίου 9, 2013 12:46 μ.μ. | Reply
ΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΒΡΑΚΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΥΣ ΚΩΛΟΥΣ
ΑΧΡΗΣΤΟΙ !!!!!!!!!!!!
image description ο λογιστακοσ | Ιουλίου 9, 2013 12:22 μ.μ. | Reply
Συνάδελφοι ο Χαρρυ Κλυν τα είχε πει προ πολλού
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
αυτή είναι η αλήθεια, όλα τα άλλα είναι ιστορίες
image description ATHENSTAXNEWS | Ιουλίου 9, 2013 12:48 μ.μ. | Reply
Δεν συμφωνούμε στην υποβολή των συγκεντρωτικών κάθε μήνα δεν προλαβαίνουμε και από ποιον θα πληρωθούμε για όλα αυτά ? κύριοι του υπουργείου Οικονομικών ?
ελάτε στα γραφεία να στέλνετε εσείς διότι κάθε φορά σκέφτεστε πρόχειρα χωρίς μελετημένες σκέψεις και πρότασεις.
Έχετε καταντήσει τον όλο τον κλάδο απλό διεκπεραιωτή φτάνει πια από πού και πώς θα πληρωθεί για όλα αυτά ο λογιστής ?

image description trapezokomos | Ιουλίου 9, 2013 1:50 μ.μ. | Reply
ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΆΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΑΠΕΡΓΊΑ ΕΠΑΟΡΙΣΤΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ.ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΣΩΝΩ ΕΓΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΜΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΣ.ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.ΕΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΠΑΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ 60 ΩΡΕΣ ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.ΑΛΛΑ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΕΝΑ ΕΝΣΗΜΟ ΠΟΤΕ!ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΥΡΙΟΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ.
image description anonymous | Ιουλίου 9, 2013 5:35 μ.μ. | Reply
ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΝ ΧΑΛΑΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΑΔΙΚΑ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ.ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ.
( ΤΥΦΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ )
image description mylonas | Ιουλίου 9, 2013 9:42 μ.μ. | Reply
Γιά να υλοποιηθεί η εφαρμογή και ο έλεγχος όλων αυτών των στοιχείων που ζητάει το υπουργείο θα χρειαστούν servers μεγαλύτεροι και από αυτούς της N.S.A που παρακολουθεί τα τηλέφωνα του κοσμάκη. Δεν ξέρω άν αυτές οι διαδικασίες γίνονται σε καμμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Από αυτά που γνωρίζω στην Γερμανία ο (λογιστής) έχει την ΕΞΟΥΣΙΑ και την ΕΥΘΥΝΗ της τήρησης, της αναγνώρισης και της απόρριψης δαπανών και όλα αυτά χωρίς να μπεί καν στην διαδικασία να ασχολείται με πρωτογενή παραστατικά. Ολα είναι σκαναρισμένα. Δεν υπάρχουν ούτε φορολογικοί μηχανισμοί ούτε θεωρημένα τιμολόγια ούτε δαπάνες που υφίστανται οι επιχειρήσεις και δεν αναγνωρίζονται φορολογικά γιατί έτσι λέει κάποια υπουργική απόφαση. Οτι στοιχεία και να ζητάτε από τις επιχειρήσεις στο τέλος πάλι δεν θα σας αρκούν γιά να ανακαλύπτετε τα (λαβράκια) και αυτό διότι τα μεγάλα ψάρια κολυμπάνε γύρω από την Πλατεία Συντάγματος και προστατεύονται από τους μεγαλοδικηγόρους και τους μεγαλολογιστές του Κολωνακίου και των πέριξ. (Αυτών δηλαδή που νομοθετούν φωτογραφικούς νόμους γιά τα δικά μας παιδιά). Ας ζητήσουν και από τις offshore να υποβάλλουν στοιχεία γιά διασταύρωση. Αρχίστε πρώτα να διασταυρώνετε τις καταγγελίες των απλήρωτων εργαζομένων, των επιχειρήσεων που έχουν απλήρωτο ΙΚΑ, τις επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν ΦΠΑ και μετά αν δεν φτάνουν τα έσοδά σας ελάτε στους βιοπαλαιστές επαγγελματίες να τους πάρετε τα κλειδιά των καταστημάτων τους.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο