Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κυκλοφόρησε 2η έκδοση του βιβλίου για την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών

Η 2η έκδοση του συγγράμματος του Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου-Θεωρία & πράξη» που κυκλοφορεί από τις Επιστημονικές Εκδόσεις Taxheaven, είναι ήδη διαθέσιμη. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη έκδοση του βιβλίου που είχε κυκλοφορήσει αρχικά στις 15 Μαΐου, εξαντλήθηκε. Το βιβλίο συνοδεύεται με εφαρμογή υπολογισμού ανάλωσης κεφαλαίου (δείτε λεπτομέρειες κατωτέρω).
Σημείωση:

Όσοι αγόρασαν την πρώτη έκδοση μπορούν να κατεβάσουν Δωρεάν ένα μικρό συμπλήρωμα 8 σελίδων που αναφέρεται στην ενότητα 1.8. του κεφαλαίου Α' της 1ης έκδοσης (σχετικά με αφαίρεση από τα θετικά εισοδήματα του αναλογούντος φόρου υπό προϋποθέσεις).

Το συμπλήρωμα μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώΛίγα λόγια για το βιβλίο

Πρόκειται για ένα έργο 787 σελίδων στο οποίο παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων που αφορούν στην ανάλωση κεφαλαίου, σε συνδυασμό με όσα ίσχυαν διαχρονικά για τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης. Μέσα από την ανάλυση βασικών διατάξεων, αλλά και την παράθεση χρηστικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου, ο συγγραφέας προσπαθεί να καλύψει το ευρύτερο φάσμα του ζητήματος της ανάλωσης κεφαλαίου και να ρίξει φως στα σημεία εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Για την πληρέστερη κάλυψη του θέματος παρατίθενται και οι πίνακες του εντύπου Ε1 που αναφέρονται στις διατάξεις των τεκμηρίων κ.λπ., καθώς και οι πίνακες με τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης για αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ., από το οικ. έτος 1981 και μετά. Επίσης, υπάρχουν στο βοήθημα αυτό και οι οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων (βιβλιαράκια οδηγιών) που αναφέρονται στα τεκμήρια και στη μείωση της ετήσιας δαπάνης,  προκειμένου οι αναγνώστες να ανατρέχουν στα οικ. έτη που επιθυμούν και να μελετούν τις διατάξεις που ίσχυαν.

Ως αφετηρία για την παρουσίαση όλων των ανωτέρω επιλέχθηκε το έτος 1980 (οικ. έτος 1981) λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου προηγουμένων ετών υπάρχουν πέντε περίοδοι αναφοράς,  α) μέχρι το οικ. έτος 1978, β) από το οικ. έτος 1979 έως και το οικ. έτος 1988, γ) από το οικ. έτος 1989 έως και το οικ. έτος 1992, δ) από το οικ. έτος 1993 έως και το οικ. έτος 2010 και ε) από το οικ. έτος 2011 μέχρι και σήμερα. Για την πρώτη περίοδο (δηλαδή μέχρι το οικ. έτος 1978) δεν υπάρχει ανάλυση διότι πιστεύουμε ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις φορολογουμένων που θα ανατρέξουν για εξεύρεση κεφαλαίου πριν από το έτος 1980.
    
Μέσα από την ύλη του παρόντος τόμου που έχει τη μορφή ενός χρηστικού οδηγού, ο αναγνώστης θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να ανατρέξει στις διατάξεις που ίσχυαν από 1.1.1980 έως 31.12.2011 και να προσδιορίσει επακριβώς τα χρηματικά κεφάλαια που απομένουν προς ανάλωση, χωρίς να χρονοτριβεί αναζητώντας τα φυλλάδια οδηγιών του εκάστοτε έτους που, ειρήσθω εν παρόδω, είναι δυσεύρετα (ιδιαιτέρως πριν το έτος 1990). Ο λόγος που η ανάλυση σταματάει στο οικ. έτος 2012 (χρήση 2011), είναι διότι ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι όσοι επιθυμούν φέτος κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης του οικ. έτους 2013 να προβούν σε ανάλωση κεφαλαίου, θα κάνουν επίκληση οσονδήποτε ετών του παρελθόντος, τα οποία όμως θα είναι συναπτά και θα σταματούν στο προηγούμενο οικ. έτος, ήτοι μέχρι και το οικ. έτος 2012.
   
Οι πίνακες του εντύπου Ε1 που παρατίθενται είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επίσης, οι οδηγίες συμπλήρωσης του ανωτέρω εντύπου –όλων των ετών- έχουν μεταφερθεί αυτούσιες από τα αντίστοιχα βιβλιαράκια οδηγιών.


Λίγα λόγια για την εφαρμογή της ανάλωσης κεφαλαίου.


Μέσα από την εφαρμογή ανάλωσης κεφαλαίου μπορείτε να υπολογίσετε γρήγορα και με ακρίβεια το ποσό του κεφαλαίου που απομένει προς ανάλωση. Στην εφαρμογή μπορείτε να εισάγετε ποσά από το οικ. έτος 1981 μέχρι και το οικ. έτος 2012. Σε όλα τα πεδία καταχώρησης υπάρχουν εικόνες βοήθειας προκειμένου ο χρήστης να ενημερώνεται για το ποια ποσά πρέπει να αναγράφει στα πεδία αυτά.
Αρχικά, συμπληρώνονται τα πεδία με τα εισοδήματα (φορολογούμενα, αφορολόγητα κ.λπ.), τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. Η φόρμα συμπλήρωσης όλων αυτών έχει ως ακολούθως (ενδεικτικό παράδειγμα:Ξεκινώντας από τα φορολογούμενα εισοδήματα ο χρήστης πατώντας διπλό κλίκ στο πεδίο «Φορολογούμενα εισοδήματα»

εμφανίζονται οι ακόλουθες εικόνες βοήθειας:


                                           (εικόνα 1)
   


                                                            (εικόνα 2)


Μέσα από τις παραπάνω εικόνες οι χρήστης γνωρίζει επακριβώς από που θα αντλήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων αυτών (βλέπουμε ότι έχουν επιλεγεί με κόκκινο πλαίσιο τα πεδία του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικείου οικ. έτους από τα οποία πρέπει να αντιγραφούν τα σχετικά ποσά).

Στη συνέχεια αν επιλέξει το πεδίο «Αφορολόγητα & φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο»Τότε εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα βοήθειας:

                                                    (εικόνα 3)


Αν θέλουμε να συμπληρώσουμε το πεδίο «Επαναπατριζόμενα κεφάλαια ή εισαγωγή κεφαλάιων αλλοδαπής», τότε πατώντας διπλό κλίκ στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα:
                                                                  (εικόνα 4)


Από την παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι έχουν επιλεγεί με κόκκινο πλαίσιο οι κωδικοί αριθμοί του εντύπου Ε1 του οικείου οικ. έτους από τους οποίους πρέπει να αντιγραφούν τα σχετικά ποσά. Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζονται εικόνες βοήθειας και στα υπόλοιπα πεδία.

Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία με τις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια).


                                                 (εικόνα 5)


Πατώντας διπλό κλίκ για παράδειγμα στο πεδίο «Τεκμήρια ακινήτων», εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας μέσα από τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε αυτόματα την αντικειμενική δαπάνη για την κύρια και τις λοιπές κατοικίες του φορολογούμενου. Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε αυτόματα τις κατοικίες από το προηγούμενο έτος. Τέλος μπορείτε να διαγράψετε ένα ακίνητο αν δεν επιθυμείτε να υπολογιστεί αντικειμενική δαπάνη.

                                                    (εικόνα 6)