Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Ενημερωτικό σημείωμα για τα δύο νέα επιδόματα: στήριξης τέκνων και τριτέκνων, πολυτέκνων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013

Στο πλαίσιο αναπροσαρμογής και εξορθολογισμού της επιδοματικής πολιτικής, που αφορά στην οικογένεια θεσπίστηκαν δύο νέα επιδόματα:

1. το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και

2. το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.

Ειδικότερα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θεσπίστηκε το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, με το οποίο αναμορφώθηκε το καθεστώς των προϋφιστάμενων, πολυάριθμων οικογενειακών επιδομάτων, με σκοπό τον εξορθολογισμό και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο επίδομα που καταβάλλεται από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια (βλ. Πίνακα 1 & 2).

Επιπλέον με τη θέσπιση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων που σηματοδοτεί την ενίσχυση κάθε οικογένειας από το πρώτο τέκνο, θεσπίζεται και το ειδικό επίδομα που αποτελεί επιπρόσθετη παροχή προς τις οικογένειες που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω και οικογενειακό εισόδημα μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ με προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος για οικογένειες με τέσσερα και άνω τέκνα. Το επίδομα βάσει εισοδηματικών κριτηρίων (βλ. Πίνακα 1 & 2) παρέχεται για τη στήριξη της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας και ο εισοδηματικός περιορισμός διασφαλίζει ότι η παροχή θα χορηγείται στις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες.

Αναλυτικότερα, η αναθεώρηση και υιοθέτηση του καινούριου κανονιστικού πλαισίου περί των επιδομάτων προέκυψαν βάσει μιας σειράς από διατάξεις που ξεκίνησαν από το τελευταίο δίμηνο του έτους 2012. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται στοχευμένα στα παιδιά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη και για το λόγο αυτό θα υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου, στο πλαίσιο αφενός της ενίσχυσης των ασθενέστερων οικονομικά δικαιούχων και αφετέρου της προσαρμογής στην υφιστάμενη δημοσιονομική συγκυρία (Νόμος 4093/2012 (Α΄222)).

Εν συνεχεία, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομικών θεσπίστηκε το ειδικό επίδομα ύψους 500 ευρώ για τη στήριξη του θεσμού της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας (Νόμος 4110/2013 (Α΄17)). Το ειδικό επίδομα θεσπίστηκε ως επιπρόσθετη παροχή προς τις οικογένειες που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω και οικογενειακό εισόδημα μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ με προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος για οικογένειες με τέσσερα και άνω τέκνα. Το επίδομα παρέχεται για τη στήριξη της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας και ο εισοδηματικός περιορισμός διασφαλίζει ότι η παροχή θα χορηγείται στις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες. Ειδικότερα, το επίδομα καταβάλλεται ανά οικογένεια, για όσο διάστημα τα τέκνα νοούνται ως εξαρτώμενα και αντιστοιχεί σε πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε τέκνο. Οι τρίτεκνες οικογένειες που δικαιούνται το επίδομα πρέπει να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για τις οικογένειες που έχουν άνω των τεσσάρων τέκνων (Νόμος 4141/2013 (Α΄18)).

Οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την φορολογική τους δήλωση (Ε1) και αμέσως μετά το αντίστοιχο έντυπο λήψης του επιδόματος (έντυπο Α21), το οποίο και θα λαμβάνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων.

Όπως προαναφέρθηκε, ο τρόπος απόδοσης των επιδομάτων προβλέπεται με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης του δικαιούχου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος TaxisNet, μειώνοντας αφενός έτσι την γραφειοκρατική διαδικασία, ενώ αφετέρου η καταγραφή των δεδομένων μέσω του συστήματος θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στατιστικής αποτύπωσης του αριθμού των οικογενειών που επιδοτούνται. Αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών ορίζεται ο ΟΓΑ. Με τον τρόπο αυτό θα παραχθεί επιστημονική τεκμηρίωση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αλλά και τους φορείς άσκησης των πολιτικών του, καινοτόμες πολιτικές και μέτρα παρέμβασής στην αγορά εργασίας και στο χώρο της κοινωνικής προστασίας και φροντίδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην Εθνική Προσπάθεια και στον κρίσιμο τομέα της χάραξης Πολιτικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Τονίζοντας τα θετικά χαρακτηριστικά των παραπάνω μεταρρυθμιστικών διατάξεων, επισημαίνεται η σπουδαιότητα της ενίσχυσης του οικογενειακού θεσμού στην απόδοση του επιδόματος από το πρώτο τέκνο. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι στόχος, ήταν να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά:

• διαφάνειας,

• αντικειμενικότητας και μείωσης της γραφειοκρατικής διαδικασίας,

• δίκαιης μεταχείρισης των οικογενειών (βάσει και των εισοδηματικών κριτηρίων που έχουν τεθεί σε ισχύ).

Η πρωτοβουλία για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των οικογενειακών επιδομάτων, επιφέρει αύξηση περίπου 20% διάθεσης του συνολικού ποσού παροχής των επιδομάτων (το οποίο θα αγγίξει τα περί 750 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες με 1 ή 2 τέκνα, καθώς και τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες).

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται πίνακες απόδοσης των επιδομάτων λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description LKOSMAS1 | Ιουλίου 4, 2013 3:26 μ.μ. | Reply
Τό πότε θα δοθούν δεν μας διευκρινίζετε κύριοι καθότι έχετε οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση τους τρίτεκνους και πολύτκενους αυτής της χώρας .
Θα μπορούσε κάλιστα να χρησιμοπιηθεί ώς έτος βάσης υπολογισμού το προηγούμενο οικονομικό έτος ΄χωρις διακοπη των επιδομάτων που τόσο τα έχουν ανάγκη όλες οι φτωχές τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που δεν έχουν την "πολυτέλεια" του χρόνου υπομονής κατάθεσης της δηλώσεως.
Μπραβο σας που βγάζετε και ανακοίνωση στο δια ταύτα τι γίνετε ......τίποτα
Υπομονή θα έρθει και η σειρά σας θα φύγετε νύχτα από τούτο τον τόπο και θα γραφεί στην ιστορία τα "θαυματα"που παρουσιάζετε πώς έγιναν σε τούτο τον τόπο.
image description γιαννησ κ. | Ιουλίου 8, 2013 11:46 π.μ. | Reply
Μα φυσικα και ειναι πιο δικαιο αν λαβετε υποψη οτι υπαρχουν κατηγοριες ανθρωπων που μπορουν και φοροδιαφευγουν δηλωνοντας εισοδηματα 12.000,00 ευρώ (βλεπε καποιους υδραυλικους γιατρους δικηγορους κλπ) ενω οι μισθωτοί που δεν μπορουν να αποκρυψουν στερουνται το επιδοματων. Απο την αλλη μερια το ΕΕΤΗΔΕ το πληρωνουμε οι τριτεκνοι το ιδιο με ολους τους αλλους, οπως και τον φορο εισοδηματος.
Αυτο θα πει δικαιοσυνη. Συγχαρητηρια τωρα μπορω να πω οτι ζω σε ενα δικαιο κρατος!!!!!
image description αναστασια | Ιουλίου 17, 2013 10:41 π.μ. | Reply
στο ξήλωμα όλοι εσείς που βρίσκεστε πίσω από ένα γραφείο και το παίζετε εθνοσωτήρες, είστε πρώτοι,για το μπάλωμα όμως ουδείς λόγος.Σαν δεν ντρέπεστε λίγο ξεφτιλισμένοι!!!!!!!!!αλλά και για να ντραπεί κάποιος πρέπει να έχει και λίγο τσίπα πάνω του,εσείς δεν έχετε τίποτα............
image description κωνσταντινα τζ. | Ιουλίου 23, 2013 10:42 π.μ. | Reply
Ως πολύτεκνη μητέρα ντρέπομαι πραγματικά να έχω φέρει τα παιδιά μου σε αυτό το κράτος που δε σέβεται ούτε εμένα ούτε τα παιδιά μου. καμιά δικαιοσύνη δεν αισθανόμαστε να υπάρχει , καμιά ίση αντιμετώπιση. μου προκαλεί πραγματικά θλίψη το ότι προσπαθούμε να είμαστε εντάξει απέναντι σε όλες μας τις υποχρεώσεις στερώντας από τα παιδιά μας για να συνεχίζουν ακόμη κάποιοι άλλοι να είναι στο απυρόβλητο
image description πανος πο | Ιουλίου 24, 2013 1:25 μ.μ. | Reply
......συνεχίζουμε να ανεχόμαστε την παρανομία και την ανηθικότητα που οι ίδιοι δημιουργήσαμε ανά δεκαετίες
image description αντονησ | Ιουλίου 24, 2013 8:43 μ.μ. | Reply
η πτωση της αγοραστικης δυναμης της ελληνικης οικογενειας χτυπα πιο πολυ τριτεκνες και πολυτεκνες οικογενειες που εχουν μεγαλυτερες καταναλωτικες αναγκες γι αυτο αν θελουν να δωσουν τιποτα ας το δωσουν στην ωρα του μας εχουν καταντησει ζητιανους επιδοματων, αλλιως ας παρουν τα δικα τους κι εχει ο θεος
image description giannisk26 | Ιουλίου 25, 2013 8:18 μ.μ. | Reply
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ Α21 ΒΑΖΟΥΜΕ ΟΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ?
image description elisabet | Αυγούστου 14, 2013 1:49 μ.μ. | Reply
simera bikan sto logariasmo mu 319 e ....ime tritekni mitera ma den mboro na katallavo ti ine afta ta lefta ....to epidoma triteknias ? i voithia jia ta pedia diladi ta 500 e ? na mu apandisi kapios parakalo
image description μαρια | Αυγούστου 17, 2013 1:31 π.μ. | Reply
ολα εχουν γινει χαλια μας εχουν κοψει πολλα
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο