Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ενεργοποιείται η παρακράτηση 1% υπέρ ΟΑΕΔ από τις αποδοχές των υπαλλήλων των τραπεζών και των θυγατρικών τους

Ενεργοποιείται η παρακράτηση 1% υπέρ ΟΑΕΔ από τις αποδοχές των υπαλλήλων των τραπεζών και των θυγατρικών τους

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.Εργασίας οι Τράπεζες και οι θυγατρικές αυτών ή οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, πρέπει να παρακρατούν κάθε μήνα την εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ του νόμου 3986/2011, επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.) των απασχολουμένων τους και θα την καταθέτουν υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. στο Λογαριασμό αριθ.040/546802-79 «ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ. ν. 3986/2011 αρθ. 38» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.
Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.Εργασίας

Αριθ. πρωτ.: οικ. 21309/1059/28.6.2013

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.»


Στο ν. 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και η διάταξη της παρ. 2β του άρθρ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.) για όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Με την παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 συμπεριελήφθησαν, ως υπόχρεοι για την καταβολή της ως άνω ειδικής εισφοράς και οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες αναδρομικά από 1-1-2011, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου του ν. 4002/2011. Εξαιρείται, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Φ.Ε.Κ. 197/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Φ.Ε.Κ. 165/Α) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.

Στη συνέχεια, με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 88/Α/18-4-2013, συμπεριλαμβάνονται, ως υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές επιχειρήσεις των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, από τότε που ίσχυε η διάταξη.

Συνεπώς, οι Τράπεζες και οι θυγατρικές αυτών ή οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, πρέπει να παρακρατούν κάθε μήνα την ανωτέρω εισφορά επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.) των απασχολουμένων τους και θα την καταθέτουν υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. στο Λογαριασμό αριθ.040/546802-79 «ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ. ν. 3986/2011 αρθ. 38» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

Κατόπιν αυτών και δοθέντος ότι η ως άνω διάταξη ισχύει από 1-1-2011 παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της και για ενημέρωση όλων των εκκαθαριστών των Υπηρεσιών σας, προκειμένου εγκαίρως να προβούν στην άμεση παρακράτηση και απόδοση της ειδικής εισφοράς αναδρομικά από 1-1-2011.

Ο Ο.Α.Ε.Δ., προς το τον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται για την παρακολούθηση της καταβολής της παραπάνω αναφερόμενης εισφοράς και στον καταλογισμό των ποσών σε όσους δεν το αποδίδουν.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΔΙΚΑΙΟΣ____ | Ιουνίου 29, 2013 9:00 π.μ. | Reply
η συνεισφορά των τραπεζών πρέπει -σωστά- να είναι έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερη στη κρίση γιατί εως τώρα την έχουν βγάλει λάδι....
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο