Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Γ. Μαυραγάνης: Σε εξέλιξη έλεγχοι σε εμβάσματα εξωτερικού και offshore

Ο υφυπουργός Οικονομικών απάντησε σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή

Σε επίκαιρες ερωτήσεις που αφορούν τις πρωτοβουλίες, που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών, των εμβασμάτων και για την πάταξη της φοροδιαφυγής απάντησε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης.

 

Σημεία Ομιλίας:

-          Στην Ελλάδα όπου διαπιστώσαμε αδυναμίες των τοπικών ελεγκτικών μηχανισμών η κυβέρνηση μετέφερε την αρμοδιότητα ελέγχων σε μεγάλα ελεγκτικά κέντρα έτσι ώστε να διενεργηθεί και προχωρήσει γρήγορα ο έλεγχος. Με δική μου πρωτοβουλία καταγράφηκαν οι εξωχώριες εταιρείες που διαθέτουν ή διέθεταν σε κάποια φάση ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Βρέθηκαν 6.575 εταιρείες. Από την αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων άρχισε η εκτέλεση ενός σχεδίου με βάση κριτήρια κινδύνου για να ελεγχθούν. Κάποιες πληρούν αυτά τα κριτήρια κινδύνου και έχουν αρχίσει οι έλεγχοι. Οι πρώτες 315 υποθέσεις βρίσκονται υπό έλεγχο και ήδη έχουν βεβαιωθεί 40 εκατομμύρια ευρώ.

-          Επίσης ήρθαν στη δημοσιότητα στοιχεία για εξωχώριες εταιρείες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους με εντολή μου το ΣΔΟΕ ξεκίνησε ελέγχους. Δόθηκαν 102 εντολές ελέγχου, οι 88 από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ Αττικής και οι 14  από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής έχουν κληθεί εκπρόσωποι και εμπλεκόμενα πρόσωπα προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία και ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ταυτοποίηση γίνεται βάση αναφερθέντων στοιχείων κατά την επίσκεψη του ΣΔΟΕ στην έδρα που αναφερόταν στον τύπο ή με φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην ίδια διεύθυνση στην Ελλάδα. 

-          Καθορίστηκαν πλέον κριτήρια επιλογής υποθέσεων με ανάλυση κινδύνου.

-          Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις που υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία όταν μία ημεδαπή επιχείρηση πραγματοποιεί συναλλαγές με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μη συνεργάσιμο δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ή από το φορολογητέο εισόδημα της εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων κεφαλαίων με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή.

-          Σε σχέση με τις εξωχώριες εταιρείες, αυτό που μας ενδιαφέρει πλέον είναι να εντοπίζεται ο πραγματικός δικαιούχος. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε στις 22 Μάιου ετέθη το θέμα για τις εξωχώριες εταιρείες και για την κοινή δράση που θα πρέπει να αναληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική πλευρά ήταν θερμός υποστηρικτής και το κατέθεσα και στα πρακτικά κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικής επερώτησης, για τις θέσεις που πήρε η ελληνική κυβέρνηση και έγιναν και θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  Είναι πολύ σημαντικό να αποκαλύπτεται ο πραγματικός δικαιούχος, να φτάνουμε δηλαδή στο φυσικό πρόσωπο που είναι πίσω από αυτές τις εταιρείες. Και οι εταιρείες αυτές σε πλείστες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για σχέδια αποφυγής της φορολογίας, φοροδιαφυγής, ακόμα και για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος». Γι’ αυτό είμαστε κάθετοι στην αντιμετώπιση του φαινομένου των εξωχωρίων εταιρειών και έχουν ληφθεί όλες αυτές οι πρωτοβουλίες.

-          Ήδη υπάρχουν διατάξεις μέσα στην φορολογική νομοθεσία με τις οποίες έχουν καθιερωθεί οι κανόνες τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και επίσης με το νόμο, που ψηφίστηκε χθες, εξειδικεύονται περαιτέρω αυτές οι διατάξεις. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και μορφής που λειτουργούν στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους με τις συνδεδεμένες εταιρείες πρέπει να ακολουθούν βασικές αρχές που περιλαμβάνουν οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Αυτές οι συναλλαγές πρέπει να τιμολογούνται με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων. Με τις διατάξεις που έχουμε ψηφίσει παρέχεται η δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να ελέγχουν αν στις συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων και να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές. Οι έλεγχοι στηρίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ όπως συμβαίνει παγκοσμίως.

-          Στο θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών είμαστε σε μία διαδικασία όπου με κριτήρια κινδύνου εντοπίζονται και προχωρούν προς τον έλεγχο οι ελεγκτικές αρχές της ΓΓΔΕ. Και κάτι εξίσου σημαντικό επειδή στην Ελλάδα η τεχνογνωσία στις ελεγκτικές αρχές δεν ήταν αυτή που είναι σε άλλες χώρες φροντίσαμε να υπάρξει εκπαίδευση, βοήθεια και μεταφορά τεχνογνωσίας από ελεγκτικές αρχές άλλων χωρών, οι οποίες έχουν επαρκή εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Πιστεύω πλέον ότι με αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου των ενδοομιλικών συναλλαγών.

-          Στο πλαίσιο του χειρισμού των ελέγχων των εμβασμάτων της τριετίας 2009 -2011 πέρυσι το Φθινόπωρο έγινε η προετοιμασία και η πρώτη επεξεργασία των στοιχείων, δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες εφαρμογές για τη συγκέντρωση και υποβολή των στοιχείων, εστάλησαν την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου τα σημειώματα και έχει αναπτυχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχέδιο δράσης για τη διαχείριση αυτών των εμβασμάτων.

-          Το εν λόγω σχέδιο αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη διαχείριση των προσκλήσεων που είχαν αποσταλεί για οικειοθελή συμμόρφωση. Το στάδιο αυτό ολοκληρώθηκε με το κλείσιμο της ειδικής εφαρμογής που λειτουργούσε μέχρι 20 Μαρτίου 2013. Στο δεύτερο μέρος έγινε αξιολόγηση των υποθέσεων βάση κανόνων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου προκειμένου να ελεγχθούν αρχικά οι υποθέσεις πολύ μεγάλου ή μεγάλου ρίσκου. Από τις υποθέσεις αυτές επελέγησαν κάποιες εκατοντάδες υποθέσεις, οι οποίες σε πρώτη φάση στάλθηκαν στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία για τη διενέργεια του ελέγχου. Η χρέωση των υπολοίπων υποθέσεων συνεχίζεται και πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρώτων υποθέσεων που έχουν αποσταλεί για να αξιολογηθεί και να επικαιροποιηθεί η ανάλυση κινδύνου της προηγούμενης παρτίδας.

-          Σε ότι αφορά τις παραγραφόμενες υποθέσεις σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύστημα επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στις 10 Μαΐου 2013.

-          Είμαστε η κυβέρνηση αυτή που κάνει τα αποφασιστικά βήματα και από νομοθετικής πλευράς και από πλευράς αναδιάρθρωσης του ελεγκτικού μηχανισμού και από την εφαρμογή των διαφόρων εργαλείων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως για παράδειγμα έχω αναφερθεί στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που ποτέ δεν είχαν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έρχονται όταν γίνεται ένα συγκροτημένος έλεγχος. Στο θέμα των ελέγχων των εμβασμάτων θα έχουμε τα αποτελέσματα σύντομα γιατί όταν ελέγχονται οι υποθέσεις βγαίνουν και τα φύλλα ελέγχου, προκύπτουν και οι βεβαιωμένοι φόροι  για τις υποθέσεις εκείνες, για τις οποίες έχουν πρόβλημα οι φορολογούμενοι.

-          Η φιλοσοφία μας είναι η θωράκιση της νομοθεσίας, σε μεγάλο βαθμό το έχουμε επιτύχει, υπάρχουν ακόμα κάποια βήματα και θα γίνουν με τα νομοθετήματα που θα έρθουν. Παρέχουμε πλέον στους ελεγκτές τα εργαλεία, που δεν τα είχαν τόσο καιρό, για να κάνουν αυτές τις πράξεις ελέγχου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε οργανώσει το σύστημα του ελεγκτικού μηχανισμού με την προκήρυξη των θέσεων, τον εσωτερικό διαγωνισμό που έγινε και ολοκληρώθηκε για να έχουμε τους πιστοποιημένους ελεγκτές και πλέον είμαστε στη φάση επιτάχυνσης της επεξεργασίας των υποθέσεων αυτών. Άρα λοιπόν ενέργειες έχουν γίνει και είναι συνεχείς.

-          Αναφορικά με την επένδυση που γίνεται στο Πειραιά αυτή θα αποφέρει επιπλέον έσοδα στο Δημόσιο γιατί αυξάνεται ο τζίρος των συναλλαγών και επομένως αυξάνεται και το φορολογητέο εισόδημα. Επίσης καθίσταται πλέον ο Πειραιάς ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιανατολικής Μεσογείου και αυτό έχει συνέπεια και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο