Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τι απαντά ο Υπ. Οικονομικών για την ΕΡΤ και για τις διατάξεις περι ανοίγματος λογαριασμών αλλά και τις κατασχέσεις

Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

Σχετικά με τοποθετήσεις βουλευτών για την ΕΡΤ:
Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε την περιουσία της ΕΡΤ, διότι αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού. Καμία βιαιότητα δεν γίνεται.
Σαφώς η απόφαση για την κατάργηση της ΕΡΤ δεν είναι ευχάριστη σε κανέναν από εμάς. Η διακοπή της μετάδοσης εκπομπών από τον δημόσιο φορέα της χώρας έως τη σύσταση του νέου φορέα δεν είναι για την κυβέρνηση μια εύκολη απόφαση. Όμως, είναι ένα αναγκαίο και θαρραλέο βήμα προκειμένου εκ βάθρων να μπορεί να συσταθεί και να λειτουργήσει στο πλαίσιο της διαφάνειας και του εξορθολογισμού του κόστους, ένας νέος δημόσιος φορέας για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Άλλωστε, όσοι έχουν εμπειρία από τη λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, μπορούν να αντιληφθούν ότι ο εκσυγχρονισμός της είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση που μόνο μέσα από ριζικές αλλαγές και συγκρούσεις μπορεί να επιτευχθεί τελικά και αποτελεσματικά. Μια αλλαγή «εν κινήσει» δεν θα ήταν εφικτή. Όταν δεν μπορούμε να μεταφέρουμε έναν τεχνικό από τη Μουρούζη στην Αγ. Παρασκευή, πώς θα το κάναμε εν κινήσει;
Καταρχάς, ξεκινώ από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ανάγκης που αναγνωρίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση για την αναδιάρθρωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχει ήδη ψηφιστεί ο νόμος 4002/2011, που προβλέπει ρητά την κατάργηση-αναδιοργάνωση για 11 οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και η ΕΡΤ (άρθρο 66, παρ.2).
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, της οικονομικής εξυγίανσης σημαντικών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση της απόφασης, με την οποία προβλέπεται η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό –και γι’ αυτό έχει ήδη κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή- στη σύσταση νέου φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, το Υπουργείο Οικονομικών έχει οριστεί ειδικός διάδοχος της ΕΡΤ και αυτό σημαίνει ότι έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη προχωρήσει στη σύσταση του οργάνου διαχείρισης και εκκαθάρισης της επιχείρησης, το οποίο και θα ασχοληθεί με αποζημιώσεις του προσωπικού, όταν μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση βεβαίως στα στοιχεία αυτά, με τις ενεργές συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους και την προστασία της περιουσίας κινητής και ακίνητης που έχει περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο.
Ειδικά για το τελευταίο, θέλω να τονίσω την ατομική ευθύνη του προσωπικού της ΕΡΤ, ιδιαίτερα αυτές τις πρώτες ημέρες, για την προστασία της περιουσίας της ΕΡΤ, της περιουσίας του ελληνικού λαού, καθώς ο καθένας θα κληθεί να παραδώσει κατά το μερίδιο της ευθύνης και της αρμοδιότητάς του, τα πάσης φύσεως στοιχεία με τα οποία είναι χρεωμένος.

Η περιουσία της ΕΡΤ ως καθοριστικό στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού της χώρας μας, αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού και είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε, να την διαφυλάξουμε και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μέσα από έναν σύγχρονο και διαφανή φορέα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης που σέβεται και εφαρμόζει όλους τους κανόνες της χρηστής διοίκησης.
Όσον αφορά στο θέμα του email: ως Υπουργός Οικονομικών έχω ευθύνη για την περιουσία της ΕΡΤ, δεν είναι δυνατόν να αναμεταδίδεται εκπομπή της ΕΡΤ χωρίς άδεια, δεν είμαστε χώρα όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς άδειες.  Σχετικά με την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη: με τιμά το γεγονός ότι με επέλεξαν και τα τρία κόμματα. Προσπαθώ πάντα να βρίσκω συναινετικές λύσεις σε όποια προβλήματα προκύπτουν. Εμείς προτείναμε μία λύση. Εάν κάποιος δεν συμφωνεί πρέπει να προτείνει κάτι ισοδύναμο. Το «όχι» χωρίς ισοδύναμη πρόταση, δεν είναι λύση. Έχουμε ορισμένες υποχρεώσεις να τηρήσουμε. Είμαστε, όμως, ανοιχτοί. Η ουσία είναι ότι όλοι προσπαθούμε να λειτουργήσει εκ νέου η δημόσια ραδιοτηλεόραση το συντομότερο δυνατό αλλά να είναι πολύ πιο αποτελεσματική από ότι ήταν πριν. Όπως γνωρίζετε, ως δημόσιος φορέας είχε πολύ αρνητικές επιδόσεις σε θέματα κόστους, σε θέματα ακροαματικότητας.


Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, που αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης κύρωσης από τη Βουλή, της Σύμβασης ΟΟΣΑ/Συμβουλίου της Ευρώπης για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα.  
Αποτελεί ένα ακόμη μέτρο, που θωρακίζει την ελληνική νομοθεσία, ώστε να μπορέσει καλύτερα να ανταποκριθεί στην προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και να μπορέσει να υπάρξει η καλύτερη αξιοποίηση πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης.

Πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη χρονικά περίοδο για την οικονομία της χώρας και αποδεικνύει τη δέσμευση της Ελλάδας να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα στη φορολογική διαφάνεια και στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Θεσπίζονται ειδικότεροι κανόνες και προθεσμίες για  ανταλλαγή πληροφοριών, αποβλέποντας στην έγκαιρη και συνεπώς, αποτελεσματική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Εισάγεται για πρώτη φορά σε νομική πράξη του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, ρητή διάταξη, σύμφωνα με την οποία αίρεται το τραπεζικό απόρρητο, δηλαδή  ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή οι πληροφορίες αφορούν ιδιοκτησιακά συμφέροντα προσώπου.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η υποχρέωση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών εφαρμόζεται για όσες από αυτές τις πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα φορολογικά αρχεία του κράτους ή  μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, βάσει των οποίων το κράτος συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες.

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών τίθεται, κατ’ εξαίρεση, σε εφαρμογή από 1.1.2015, όπως ορίζουν οι διατάξεις της Οδηγίας.

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται διατάξεις που αφορούν την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας να δημιουργήσουμε κατάλληλες συνθήκες για την ελληνική οικονομία, που θα εγγυώνται ασφάλεια εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

Ο αποτελεσματικός έλεγχος των εμπλεκομένων στην αγορά ως προς τη σύνταξη των  οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών είναι κεντρική μας προτεραιότητα και σε αυτό το πλαίσιο αναμορφώνουμε το καθεστώς λειτουργίας της Ε.Λ.Τ.Ε .

Με το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται διατάξεις για την αναμόρφωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), έναν κορυφαίο νομικό θεσμό της χώρας μας.
Με τις αλλαγές που εισάγει ο παρών νόμος εκσυγχρονίζεται η θεσμική και διοικητική λειτουργία του ΝΣΚ, ενισχύεται η επιστημονική κατάρτιση των λειτουργών του, διευρύνεται η συνδρομή του στην εκπροσώπηση του Δημοσίου.
Τέλος στο τέταρτο μέρος στο υπό εξέταση νομοσχέδιο περιέχονται μια σειρά διατάξεις που αφορούν τη:

•    Θεσμοθέτηση Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, το οποίο θα χορηγείται σε συγκεκριμένους φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης πρόσβασης σε ορισμένα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και δανείων.
Η διάταξη βάζει τέλος στις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που παρατηρούνται σήμερα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, επιτρέποντας τη διασύνδεση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών με τις τράπεζες.
Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να απαντούν άμεσα στα αιτήματα, που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι ελεγκτές για το άνοιγμα και τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών των ύποπτων για φοροδιαφυγή, διαφθορά, διακίνηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και για παράνομο πλουτισμό.

Ειδικότερα, ενώ τώρα απαιτούνται έως και μήνες από τη στιγμή που κάποιος ελεγκτής αποστείλει αίτημα ανοίγματος λογαριασμού ή κατάσχεσης κατάθεσης, με τη διάταξη που προωθείται οι ενέργειες θα είναι άμεσες και αυτοματοποιημένες.
Η έως τώρα πρακτική έχει κοστίσει σε χρόνο και χρήμα, αν αναλογιστεί κανείς για παράδειγμα ότι ο έλεγχος των εμβασμάτων ακόμη και της λίστας Λαγκάρντ, «κόλλησε» στην καθυστερημένη ανταπόκριση τραπεζών στα αιτήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να τονίσω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν τροποποιεί τις υφιστάμενες προϋποθέσεις.
Η διαδικασία θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων έναντι των δημοσίων αρχών και της αυτοματοποιημένης πρόσβασής τους σε αυτό.

Έχει γίνει προσπάθεια για προστασία από αυθαίρετη ενέργεια των ελεγκτικών αρχών, ωστόσο θα εξετάσουμε τις προτεινόμενες βελτιώσεις που ανέφερε ο κ. Κουκουλόπουλος.

Προς αυτό το σκοπό, προβλέπεται ποινική και πειθαρχική ευθύνη, όσων εμπλέκονται άμεσα στη λειτουργία του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών αλλά και ως προς τους τρίτους, σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων, που ισχύουν για το τραπεζικό απόρρητο. Ελπίζουμε αυτό να απαντά σε «ανησυχίες» σχετικά με πρόσβαση και έλεγχο μόνο μέρους του προσωπικού που έχει τέτοια πρόσβαση.

•    Αναθεωρείται το θεσμικό πλαίσιο για τους Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.

•    Βελτιώνονται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και  τροποποιείται ο Κ.Ε.Δ.Ε. με τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων του Δημοσίου, ώστε να επιβάλλει κατασχέσεις χρηματικών καταθέσεων στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας, συγχρόνως, την ασφαλή διακίνηση των σχετικών δεδομένων.

•    Τίθενται ρυθμίσεις με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, συμπληρώνονται διατάξεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας και  προσαρμόζονται οι διατάξεις αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης των προβλέψεων για το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών.

•    Δίνεται οριστικό τέλος στις εκκρεμότητες που προκαλούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα φορολογικά χρέη των επιχειρήσεων που είχαν συστήσει με την αποσαφήνιση της αναγκαίας διαδικασίας για λόγους εξοικονόμησης κρατικών πόρων.  
Το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώσει τη Βουλή περαιτέρω για το θέμα.
•     Επίσης, με διάταξη του υπουργείου Παιδείας, ρυθμίζονται τα θέματα των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης και των περιοδικών σχολών προπονητών που δύναται να λειτουργούν σε κάθε αθλητική ομοσπονδία.

Σχετικά με ορισμένες από τις ερωτήσεις βουλευτών:
Για αυτά που ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος, στο άρθρο 9 πράγματι δεν προβλέπεται αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για ελευθέρια επαγγέλματα. Ωστόσο, αυτή η πληροφορία μπορεί να περιέλθει στη φορολογική διοίκηση είτε με αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών είτε με κατόπιν αιτήματος ανταλλαγή πληροφοριών, είτε με λοιπές μορφές διοικητικής συνεργασίας (π.χ ταυτόχρονοι έλεγχοι).
Σχετικά με ερώτημα του κ. Μαριά για φόρους εκτός πεδίου εφαρμογής (άρθρο 3), υφίσταται κανονισμός για ΦΠΑ και κανονισμός για διοικητική συνεργασία στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και επιφυλασσόμαστε βεβαίως στην κατ’ άρθρο συζήτηση να αναφερθούμε ειδικότερα σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο.  Οι κανονισμοί έχουν άμεση ισχύ στα κράτη-μέλη. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτονται από διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στη Σύμβαση ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, που προσφάτως κυρώθηκε με τον Ν. 4153/2013.

Η κυρία Ξηροτύρη αναφέρθηκε στο άρθρο 18, παράγραφος 3, του σχεδίου νόμου. Η νέα οδηγία που ενσωματώνεται με τον παρόν σχέδιο νόμου ψηφίστηκε στις 11/03/2011. Έως και την ψήφιση αυτής της οδηγίας ίσχυε το πλαίσιο που όριζε η οδηγία 77/799/ΕΟΚ, η οποία και ενσωματώθηκε με το ν. 1914/1990, άρα εφαρμόζονται οι προηγούμενες διατάξεις.

Όσον αφορά ερωτήματα του κ. Τσακαλώτου σχετικά με την ΕΛ.Τ.Ε.: Είναι αρνητικό το ότι δεν επιχορηγείται πλέον από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως ισχυρίστηκε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ; Απεναντίας, νομίζουμε ότι είναι θετικό, διότι ο διευρυμένος κύκλος εργασιών των ελεγκτικών εταιρειών, από την εισφορά των οποίων χρηματοδοτείται η ΕΛ.Τ.Ε., εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και δεν θα απαιτείται οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα θα έχουμε λιγότερα έξοδα για το κράτος.

Αυτονομία περισσότερη; Βεβαίως, γιατί σε όλες τις σύγχρονες χώρες το ελεγκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο στηρίζεται από την εκάστοτε Κεντρική Τράπεζα (πχ Τράπεζα της Ελλάδος), την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την αντίστοιχη ΕΛ.Τ.Ε. Η διεύρυνση της λειτουργικής αυτονομίας της ΕΛ.Τ.Ε, υπό δημόσιο, πάντα, έλεγχο, προσδίδει ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον ελεγκτικό ρόλο της ΕΛ.Τ.Ε.
Σχετικά με το ερώτημα του κ. Μαριά για το αν έχει προκληθεί ζημιά από την έκθεση του IMF και τι ενέργειες προτιθέμεθα να κάνουμε: έχουμε πάρει ένα δάνειο 250 δισ. ευρώ από τους εταίρους, από την τρόικα και  περίπου άλλα 200 δισ.  έχει δώσει μέσω μηχανισμών η ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες, με χαμηλά επιτόκια. Τα επιτόκια είναι κάτω από 2%. Πολύ λίγες χώρες της Ευρωζώνης σήμερα δανείζονται με τέτοια επιτόκια.  Επίσης, έχει επεκταθεί η εξόφληση του δανείου κατά 15 χρόνια, ενώ έχει επεκταθεί ο χρόνος της δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο χρόνια. Άρα, νομίζω ότι έχουμε πάρει αρκετά σε αντάλλαγμα. Βεβαίως θα ζητήσουμε κι άλλα, όσα μπορούμε. Πρέπει, όμως, και οι άλλοι να συμφωνήσουν, απευθύνονται σε Κοινοβούλια για να εγκρίνουν δάνεια προς την Ελλάδα. Βεβαίως κάνουν λάθη και αυτό το έχουμε αξιοποιήσει επαρκώς και προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε κι άλλο.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description SPIROS | Ιουνίου 14, 2013 11:39 π.μ. | Reply
"δεν είναι δυνατόν να αναμεταδίδεται εκπομπή της ΕΡΤ χωρίς άδεια, δεν είμαστε χώρα όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς άδειες "
Ποτε αποκτησαν αδειες τα ιδιωτικα καναλια και ποσα χρηματα εχουν δωσει στο κρατος για τη χρηση των δημοσιων συχνοτητων ;;;;;;;;;;;;
image description tONI | Ιουνίου 14, 2013 1:23 μ.μ. | Reply
Επειδή spirako πουλάς τρελίτσα.. να έρθω χωρίς άδεια από εσένα να κάνω ένα βράδυ πάρτι στο σπιτάκι σου?! ξέρεις εσύ.. θα χρησιμοποιήσω εξοπλισμό κ τον χώρο σου έτσι, επειδή μου κάνει κέφι.. ΤΙΙ?!? μην το αρνηθείς.. θα είναι χουντική πράξη αν το κάνεις αυτό.. ξέρεις εσύ... Από πότε ρε αριστερούληδες όλοι κόπτεστε για τη Στάη κ τον Παπαδόπουλο?! "Μην κλαις για την ΕΡΤ που φεύγει, μα για την ΕΡΤ που έρχεται..."
image description spiros | Ιουνίου 15, 2013 10:50 μ.μ. | Reply
Το tONI ειναι απο το Αντόνη; . Κατ αρχην η ΕΡΤ δεν ειναι σπιτακι καvενός . Δεν απαντας ομως στο ερωτημα ; Ποτε αποκτησαν αδειες τα ιδιωτικα καναλια και ποσα χρηματα εχουν δωσει στο κρατος για τη χρηση των δημοσιων συχνοτητων ;;;;;;;;;;;;
image description Spiros | Ιουνίου 16, 2013 12:57 π.μ. | Reply
Υ.Γ. Το Αριστερουληδες ο ΜΟΥΡΟ'ΥΤΗΣ στο υπαγορευσε ; Ετσι να πεις τη μανα σου.
Γιατι να κλαιω για την νεα ΕΡΤ - ΝΕΡΙΤ εφέντι μ ; . Eπειδη θα εχει σημα Τον Πουλο (τον γνωστο και ως Φοινικα). Γιατι θα φερει τον κο Μπαμπη ; Η γιατι θα ειναι πάρα μα πάααρα πολυ αντικειμενικη, you know ;
image description ΔημΟσιος υπαλληλος | Ιουνίου 14, 2013 1:39 μ.μ. | Reply
Τι λέει λογιστακια; Πάλι μηξοκλαιγεστε και μιζεριαζετε; Να παρακαλατε που υπάρχει αυτό το μπάχαλο διότι μέσα από αυτό το μπάχαλο βγάζετε λεφτουδακια. Να είστε σιγουροι ότι αν όλα δούλευαν ρολόι κανείς δεν θα σας είχε ανάγκη . Αρκετά ασχολήθηκα , μόλις σχολασα και πάω για μπανακι. Φιλακια " συνάδελφοι".
image description αν όλα δούλευαν ρολόι | Ιουνίου 14, 2013 3:02 μ.μ. | Reply
... εσύ θα ήσουν άνεργος ...
image description John | Ιουνίου 14, 2013 1:36 μ.μ. | Reply
Χαχα ρε δημοσιε υπαλληλε σε λάθος θέμα βρηκες να τρολλαρεις. Ωραίος πάντως γέλασα
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο