Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Μηνυτήρια αναφορά του Μανούσου Ντουκάκη προς το Υπ. Οικονομικών

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Μανούσου Ντουκάκη του Ιωάννη, ....................................................

ΚΑΤΑ

Παντός υπευθύνου, ενεχομένου ως αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού ή συνεργού στις πράξεις που αναφέρονται με την παρούσα και θα προκύψει από την ανάκριση.

---------------------------
Κύριε Εισαγγελεύ,

Η είσπραξη των εσόδων του Κράτους αποτελεί ανάγκη ύψιστης προτεραιότητας για την κάλυψη των δημοσίων δαπανών. Το Υπουργείο Οικονομικών δείχνει αμέλεια στην εκπλήρωση των καθηκόντων του λόγω του ότι η Εξουσία θεωρεί ότι έχει ατιμωρησία. Καθημερινά έχουμε παράβαση καθήκοντος και απιστία περί την υπηρεσία με συγκάλυψη οικονομικών εγκλημάτων.

Η οικονομική στενότητα και η απαισιοδοξία έχουν απλωθεί γύρω μας και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για ολιγωρία στην πιστή εφαρμογή των ψηφισθέντων φορολογικών νόμων.

Ουδείς από το Υπουργείο έχει απαντήσει στα ερωτήματά μου πότε θα βεβαιωθούν οι φόροι και βεβαίως πότε θα εισπραχθούν έστω κατά προσέγγιση, η συμπεριφορά δε των υπαλλήλων δείχνει ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει να μη βεβαιωθούν οι φόροι από το αν θα εισπραχθούν στις ημερομηνίες που προβλέπει ο νόμος.

Οι υπεύθυνοι εμφανίζονται απομονωμένοι και αποκομμένοι από τη βεβαίωση των φόρων, σαν να μυρίζει μπαρούτι η νόμιμη βεβαίωση των φόρων, ενώ συγχρόνως ετοιμάζονται να μειώσουν τους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και να επιβάλλουν νέους φόρους (φόρους στα αγροτεμάχια 3,2 δις ευρώ, προκαταβολή φόρου επομένου έτους 90% κλπ) ζημιώνοντας ουσιαστικά τους έντιμους φορολογουμένους, χωρίς φορολογική δικαιοσύνη και χρηστή Διοίκηση.

Όλοι οι πολίτες επιθυμούν το Κράτος να λειτουργεί σωστά και να ελέγχει τα πάντα και κυρίως οι έχοντες και κατέχοντες να πληρώνουν τους φόρους τους άμεσα. Διότι εάν οι φόροι δεν πληρώνονται σε ημερομηνίες που βοηθούν στην πληρωμή θα έχουμε φορολογουμένους σε αδυναμία πληρωμής π.χ. οι φόροι του έτους 2012 να μεταφερθούν στο έτος 2014 και δεν υπάρχει ταμειακή ρευστότητα πληρωμής. Είναι λογικό αν αυτοί οι πολίτες πιεστούν στην πληρωμή των φόρων από φοροοφειλέτες να γίνουν φοροαπατεώνες.

Η διασφάλιση της κοινωνικής  συνοχής απειλείται από το αίσθημα άδικης μεταχείρισης που έχει επικρατήσει στην Ελληνική κοινωνία σε σχέση με τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Ελληνικό Κράτος για μια ακόμη φορά δρα κατά παράβαση της θεμελιώδους  συνταγματικής αρχής του Κράτους Δικαίου. Είναι περισσότερο από προφανές ότι εάν οι διοικούντες επιθυμούσαν τη διάσωση της Χώρας δεν θα προέβαιναν σε ανόητες εξαγγελίες και αστυνομικά μέτρα, γιατί η έλλειψη οικονομικής αυτάρκειας οδηγεί σε εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις αυτές κλονίζουν την κοινωνική ειρήνη και την εθνική κυριαρχία. Ο κλονισμός της Εθνικής Κυριαρχίας προσβάλλει βάναυσα την ατομική, όσο και τη συλλογική ελευθερία, καθιστώντας τους οφειλέτες σε δούλους των δανειστών.

Στην περίοδο της βαθύτατης οικονομικής ύφεσης που ζούμε, όπου η Χώρα μας βάλλεται πανταχόθεν με κατηγορίες για διαφθορά και αναποτελεσματικότητα στις προσπάθειες καταπολέμησης της κρίσης, είναι αδήριτη ανάγκη το Ελληνικό Δημόσιο να λειτουργήσει επιτέλους υπεύθυνα, με σοβαρότητα και με ασφάλεια δικαίου προς τον πολίτη. Στα πλαίσια της ετήσιας, πλέον, αλλαγής των φορολογικών ρυθμίσεων για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/23.1.2013), σύμφωνα με τον οποίο η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται ως εξής:
 
«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι' αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.
Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η' του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.
Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα.»

Επίσης το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
  
«Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63.
Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.»

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. ΠΟΛ.1114/23.5.2013 (ΦΕΚ 1266/24.05.2013 Τεύχος Β’) «Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 εδ. α’ της Υ.Α. ΠΟΛ.1116/23.5.2013 (ΦΕΚ 1646/11.05.2013 Τεύχος Β’) «Υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr., οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. της παρ. 4 του άρθρου 2, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις με αποκλειστικά χρεωστικό υπό­λοιπο και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτι­κής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχει­ρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης.»
 
Ενώ, όμως, ο νομοθέτης λόγω του εξαιρετικά μεγάλου ύψους των δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν, και μάλιστα ηλεκτρονικά, -καθώς πλέον σχεδόν κάθε πολίτης άνω των 18 ετών είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος- προνόησε και όρισε ως προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το εύλογο χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι από 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου, το σύστημα TAXIS κατά προφανή παράβαση καθήκοντος των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του δεν δέχεται ακόμα υποβολή φορολογικών δηλώσεων με τη δικαιολογία αναμονής εγκυκλίου για τους τόκους καταθέσεων των τραπεζών.

Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών, σε αναγνώριση της υπαίτιας καθυστέρησης στην οποία το ίδιο υποβάλλει τους Έλληνες πολίτες, έχει εκδώσει τις υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1045/6.3.2013, ΠΟΛ.1098/8.5.2013, ΠΟΛ.1107/17.5.2013, καθώς και την από ΠΟΛ.1122/30.5.2013 απόφαση περί παρατάσεως των προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν 6.500.000 φορολογικές δηλώσεις τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, που είναι γνωστό ότι όλες οι υπηρεσίες υπολειτουργούν, και στο τέλος οι πολίτες με τους λογιστές θα κληθούν να πληρώσουν και πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή δήλωσης.

Επειδή με δόλο, δια πράξεων ή παραλείψεων, παρακωλύεται η δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να εισπράξει εγκαίρως τους οφειλόμενους φόρους, ενώ αντίθετα μετατίθεται συνεχώς προς τα εμπρός ο χρόνος βεβαίωσης των φορολογικών χρεών, κάτι το οποίο στην παρούσα δεινή οικονομική κατάσταση της Χώρας ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία.

Επειδή καταλύεται κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου στους πολίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πότε και με ποιο περιεχόμενο θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, και βλέπουν στις συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις σημάδια πολιτικής διαφθοράς, που κλονίζουν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Επειδή ως Έλληνας πολίτης και φορολογούμενος έχω έννομο συμφέρον, καθόσον προσβάλλονται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των φορολογούμενων πολιτών έναντι της φορολογικής αρχής και αδυνατώ να υποβάλλω φορολογική δήλωση.

Επειδή οι ανωτέρω πράξεις όπως στοιχειοθετούνται, προβλέπονται και πρόκειται να υπαχθούν στο νόμο έπειτα από τον ακριβή οικείο νομικό χαρακτηρισμό, τιμωρούνται από αυτόν.

Επειδή οι ανωτέρω πράξεις προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Νόμο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να κινηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου προσώπου για τα εγκλήματα που περιγράφονται στην ανωτέρω μηνυτήρια αναφορά.

Ως μάρτυρες καλώ τους:
 
1. Μανούσο Ντουκάκη του Ιωάννη, φοροτεχνικό, ........................ και
2. Κωνσταντίνο Αναστόπουλο του Γεωργίου , φοροτεχνικό, ...................

Αθήνα,
Ο Μηνυτής
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description spyros78 | Ιουνίου 13, 2013 11:53 π.μ. | Reply
Δεν τον ¨χωνευω¨ γενικως αλλα συμφωνω με τη μηνυση σαν κινηση με τα οσα λεει
image description μπραβο | Ιουνίου 13, 2013 11:28 π.μ. | Reply
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ....ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.ΝΤΟΥΚΑΚΗ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΑΦΗΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΑΦΩΝΟΥΣ.....ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΙ ΟΧΙ ΓΛΥΚΑΝΑΛΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ....
image description PRESJOHN | Ιουνίου 13, 2013 12:54 μ.μ. | Reply
Μπράβο φίλε Μανούσο

Εκανες αυτό που μας εκφράζει όλους,κάτι που δεν έκαναν αυτοί που θεωρητικά μας "εκπροσωπούν".Αυτη την μηνυτήρια αναφορά θα μπορούσαν να την προσυπογράψουν όλοι οι
συνάδελφοι Λογιστές.Φτάνει πιά!
image description steliosf | Ιουνίου 13, 2013 12:47 μ.μ. | Reply
Μπράβο Μανούσο με κάλυψες.
image description Συγχαρητηρια | Ιουνίου 13, 2013 12:27 μ.μ. | Reply
Απλά συγχαρητήρια.Μας κάνατε να νιώσουμε κάπως πιο δυνατοί,μας δώσατε μια μικρή αχτίδα ελπίδας
image description dimitris | Ιουνίου 13, 2013 1:06 μ.μ. | Reply
Oλα σωστά εκτός από ένα. Ο κ.Ντουκάκης ταυτίζεται με τη λογική ότι εκτός από τη φορολογία επί των εισοδημάτων πρέπει να φορολογείται και η κατοχή (έχοντες και κατέχοντες) πράγμα απαράδεκτο. Ο πατέρας μου-μισθωτός έχοντας πληρώσει όλους τους φόρους του έκτισε ένα σπίτι και όταν πέθανε το κληρονόμησα εγώ (πλήρωσα και ένα σωρό φόρο κληρονομιάς) και τώρα εγώ με μισθό 580 ευρώ καθαρά θεωρούμαι κατέχων και πρέπει να πληρώνω χαράτσια επί ακινήτων και ΦΑΠ κλπ.
image description lampropoulou | Ιουνίου 13, 2013 2:18 μ.μ. | Reply
Επιτέλους!! Βαρεθήκαμε να ακούμε μόνο λόγια. ΠΡΑΞΕΙΣ!!!!!! Συγχαρητήρια στον κ. Ντουκάκη!
image description trapezokomos | Ιουνίου 13, 2013 3:46 μ.μ. | Reply
Μανούσο στείλε την μυνητήρια αναφορά να την υπογράψουμε όλοι οι σύλλογοι λογιστών πόλεων και επαρχίας.να τοσντάρουμε και για δικαστικά έξοδα.επιτέλους κάτι πρέπει να πάρει μπροστά στο ριμάδι το επάγγελμα μας.να κάνουμε μηνύσεις και απεργίες!δεν μπορώ άλλο να είμαι σκλάβος και φτωχομπινές κακομοίρης που παρακαλάει και λέει και ευχαριστώ στο δίκιο του.
image description mariaalaminou | Ιουνίου 13, 2013 4:58 μ.μ. | Reply
Μανούσο στείλε την μυνητήρια αναφορά να την υπογράψουμε όλοι οι σύλλογοι λογιστών ΜΠΡΑΒΟ!!! Επιτέλους!!!!
image description MARWK | Ιουνίου 13, 2013 6:39 μ.μ. | Reply
Πες τα Μανούσο και βγες ξανά μπροστά .... Όπως παλιά!!! Ετσι με πράξεις οχι μόνο θεωρία!!!!
image description ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ | Ιουνίου 14, 2013 12:43 μ.μ. | Reply
Μονο ο βρυχισμος του λιονταριου ειναι σεβαστος στην ζουγκλα.Αλλα εδω,απουσιαζει και το λιονταρι,και η μια εννοια της λεξης "βρυχωμαι"(αμφισημη λεξη),που σημαινει και "οδυρομαι" και "βογκω" και "σκουζω".
Δυστυχως απο τα ως ανω σχολια,καταλαβαινω γιατι βογκαμε,και γιατι θα βογκαμε.
image description PEFE | Ιουνίου 17, 2013 8:53 μ.μ. | Reply
Μανούσο ήρθε η ώρα να βγεις μπροστά
image description odyssey | Ιουλίου 16, 2013 5:01 μ.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ - ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - Ο ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΑΝ ΠΑΛΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
image description xalpan | Ιουλίου 16, 2013 5:46 μ.μ. | Reply
ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΜΑΝΟΥΣΟ .ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΜΥΝΗΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ
image description ratrace | Ιουλίου 16, 2013 5:32 μ.μ. | Reply
Γεια σου ρε Μανούσο με την εθνική κυριαρχία σου και το ενδιαφέρον σου για τα δημόσια έσοδα. χα χα χα χα χα!!! Με έκανες και γέλασα ρε μπαγάσα.
image description TOMAS | Ιουλίου 16, 2013 6:12 μ.μ. | Reply
<ΦΙΛΕ> ratrace ΜΗΝ ΚΑΡΦΩΝΕΣΑΙ !!! ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΔΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.
image description sofia | Ιουλίου 16, 2013 6:31 μ.μ. | Reply
....ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description klery | Ιουλίου 16, 2013 6:12 μ.μ. | Reply
μπραβο Μανουσο
image description γραφικοσ | Ιουλίου 16, 2013 6:16 μ.μ. | Reply
οι ραγιάδες σε ευχαριστούν!
image description xristoseyag | Ιουλίου 16, 2013 6:34 μ.μ. | Reply
αυτο που επρεπε να κανουν οι συλλογοι μας και πιστευω απο Πεμπτη θα γινουν και αλλες μηνυσεις απο συλλογους αυτη την φορα..αντε να δουμε μια φορα να παρουμε μπρος!!!εχω βαρεθει να μην ξερω τι μου ξημερωνει,δουλευω-δεν κλεβω,σπουδασα-δεν το εκλεψα το πτυχιο και θελω να πιστευω οτι αξιζω τον σεβασμο οπως ολοι μας να εχουμε τον χρονοκαι τις συνθηκες που χρειαζομαστε..
image description XALPAN | Ιουλίου 16, 2013 7:45 μ.μ. | Reply
ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΙ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΣΟΤΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ?
image description ΤAS0S | Ιουλίου 16, 2013 8:41 μ.μ. | Reply
Χίλια μπράβο ... επιτέλους έγινε κάτι
image description ΠΑΤΡΑ62 | Ιουλίου 16, 2013 8:30 μ.μ. | Reply
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΚΝΟ ΜΑΝΟΥΣΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ..............1992 ΑΘΗΝΑ ΠΟΦΕΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ
image description HAL 9000 | Ιουλίου 16, 2013 9:40 μ.μ. | Reply
Συγχαρητήρια.
image description καζα | Ιουλίου 16, 2013 11:03 μ.μ. | Reply
Καλή προσπάθεια αλλά το κατα παντός υπευθύνου δεν λέει σε κανέναν κάτι.Μηνύσεις με ονόματα αυτών που μας εμπαιζουν τόσο καιρό. Όλοι ξέρουμε ποιοι είνα
image description elias stratakis | Ιουλίου 17, 2013 2:21 μ.μ. | Reply
Προχώρα!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο