Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μπροστά στη φορολογική δήλωση (Μέρος α’)

Μπροστά στη φορολογική δήλωση (Μέρος α’)

Editorial Περιοδικού λογιστική prosvasis : τεύχος 373

Το σύστημα άνοιξε, οι δηλώσεις φυσικών προσώπων μπορούν να σταλούν, αλλά φορολογούμενοι και λογιστικά γραφεία κοιτούν τον υπολογιστή τους και περιμένουν να πάρουν σωστές και ολοκληρωμένες οδηγίες για να μπορέσουν να στείλουν δήλωση.
Δεκάδες προβλήματα είναι σε εκκρεμότητα και όλοι περιμένουμε το Υπουργείο, σαν άλλος αφέτης, να βαρέσει την πιστολιά για να αρχίσει ο αγώνας.

Δεν είναι ένας ο πυροβολισμός, αλλά πολλοί:
· ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας φυσικών προσώπων,
· η θέση του Υπουργείου σχετικά με το τι θα γίνει με τους τόκους,
· τι θα γίνει με τη διόρθωση των λαθών που υπάρχουν στο αρχείο του TAXIS.

Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, αλλά τα αναφέρουμε ενδεικτικά.
Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια από αυτά τα προβλήματα που έχουν φτάσει σε μας και να δώσουμε οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Τι πρέπει να προσέξουμε κατά τη συμπλήρωση του Πίνακα 5 (Προσδιορισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης) για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη της κατοικίας

Πολλοί μας ρωτούν σχετικά με το ποιος δηλώνει την κατοικία, ποιος βαρύνεται με το τεκμήριο διαβίωσης, τι γίνεται με τον αριθμό της παροχής της ΔΕΗ και τι με τους νομιμοποιημένους ημιυπαίθριους και τα νομιμοποιημένα αυθαίρετα.
Ας τα πάρουμε από την αρχή.

α) Ποιος βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης κατοικίας;
Το βάρος της δαπάνης το φέρει αυτός που κάνει χρήση της κατοικίας.

Κύρια κατοικία
i. Ο Α έχει αγοράσει ένα διαμέρισμα και κατοικεί σε αυτό. Αυτός βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη κατοικίας.

ii. Ο Α έχει ένα ακίνητο και το ενοικιάζει στον Β. Ο Α θα δηλώσει το έσοδο από το ενοίκιο στο Ε2 και ο Β που είναι ο ενοικιαστής βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

iii. Ο Α έχει ένα ακίνητο και το παραχωρεί δωρεάν στον Β. Ο Α θα γράψει στο Ε2 την δωρεάν παραχώρηση και το τεκμαρτό εισόδημα και ο Β που είναι ο λήπτης της δωρεάν παραχώρησης βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

iv. Ο πατέρας έχει την κυριότητα ή την επικαρπία ενός διαμερίσματος το οποίο έχει παραχωρήσει στην κόρη του, όπου μένει με την οικογένειά της. Ο πατέρας θα γράψει την δωρεάν παραχώρηση στο τέκνο του στο Έντυπο Ε2, χωρίς να δηλώσει εισόδημα και η κόρη θα έχει το βάρος της αντικειμενικής δαπάνης.

Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία έχει το παιδί, αλλά το ακίνητο κατοικείται από τους γονείς. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί δηλώνει στο Έντυπο Ε2 την δωρεάν παραχώρηση και οι γονείς βαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ. δικαιολογείται μόνο από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα.

Δευτερεύουσα κατοικία

i. Οι κατοικίες που ενοικιάζονται από φοιτητές που σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από αυτή που είναι η κύρια κατοικία τους, αποτελούν αντικειμενική δαπάνη του γονέα και η κατοικία λογίζεται ως δευτερεύουσα κατοικία.

ii. Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που
παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λπ.) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.

iii. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται µε βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, µε βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μιας κατοικίας (π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες) όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει την κατοικία στο σύνολό της, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.

β) Πώς δηλώνονται οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι και αυθαίρετοι χώροι;
Από το οικονομικό έτος 2012, όσοι φορολογούμενοι τακτοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους με τον Ν.3843/2010, είναι υποχρεωμένοι να τους δηλώσουν σαν κύριους χώρους στον Πίνακα 5, στην αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Στο βιβλιαράκι των δηλώσεων του οικονομικού έτους 2012 υπήρχε ειδική αναφορά στον χειρισμό των αυθαιρέτων που είχαν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν οι τροποποιηθέντες αυθαίρετοι χώροι και στις φετινές δηλώσεις, οικονομικού έτους 2013, μια και στο βιβλιαράκι οδηγιών για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων επαναλαμβάνεται ουσιαστικά η ίδια θέση του Υπουργείου.

γ) Αριθμός παροχής ρεύματος
Δεκάδες είναι τα ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση νέων κωδικών που αφορούν στον Αριθμό παροχής ρεύματος.
Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια θέματα τα οποία έχουν προκύψει.

i. Ποιος είναι ο αριθμός παροχής ρεύματος;
Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται, θα συμπληρώσετε 999999999.

ii. Το ακίνητό μου δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής που είχα καταθέσει στη ΔΕΗ και επομένως δεν έχω αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;
Δεν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθμό παροχής αφού είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και χαρακτηρίζει την σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Θα τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασμούς που σας έχουν αποσταλεί.

iii. Το ακίνητό μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;
Η συμπλήρωση του αριθμού παροχής για όλα τα ακίνητα είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής θα συμπληρώσετε τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

Βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ιδανική κοινωνία (του Πλάτωνα;), μιας και στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά προβλήματα με τις παροχές ρεύματος.

Οι απαντήσεις που ακολουθούν αποτελούν προσωπικές απόψεις πάνω σε ζητήματα που έχουν προκύψει.

α) Έχω δύο διαμερίσματα με ένα ρολόι. Σε ποιο απ’ τα δύο θα δηλωθεί;
Κατά την άποψή μας και στα δύο θα πρέπει να δηλωθεί ο ίδιος αριθμός παροχής ρεύματος.

β) Έχω ένα διαμέρισμα με δύο ρολόγια. Ποιο από τα δύο δηλώνω;
Κατά την άποψή μας δηλώνετε ένα ρολόι, κατά προτίμηση αυτό με τα μεγαλύτερα τετραγωνικά.
Ο αριθμός παροχής γράφεται από τον χρήστη του ακινήτου στο Έντυπο Ε1, ανεξάρτητα αν ο λογαριασμός γράφει το όνομά του ή οποιοδήποτε άλλο όνομα.
Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι νοικιασμένο ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, ο ενοικιαστής ή ο δωρεοδόχος θα αναγράψει τον αριθμό παροχής στον Πίνακα 5, αντικειμενική δαπάνη κατοικίας και ο ιδιοκτήτης θα αναγράψει τον αριθμό παροχής στο Ε2.
Έτσι εκτός από την διασταύρωση που αφορά στην πληρωμή του ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι της ΔΕΗ) ή των τετραγωνικών που δηλώνονται στη ΔΕΗ και στο Ε1, μπορεί να γίνει και διασταύρωση του χρήστη και του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Απ. Αλωνιάτης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο