Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τι απαντά ο ΓΓ εμπορίου σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ, - Σε τέσσερις μήνες έχει ελεγχθεί ο 40% των φακέλων από την απογραφή 147.442 επιχειρήσεων

Στ. Κομνηνός - Σημαντικές βελτιώσεις στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχείρησης, ελέγχου επωνυμίας κ.λπ. με το Γ.Ε.ΜΗ.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ, ερωτηθείς ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το Γ.Ε.ΜΗ αποτελεί κατάκτηση του επιχειρηματικού κόσμου καθώς ενοποιεί τα διάσπαρτα εμπορικά μητρώα και επιτρέπει την απρόσκοπτη και ομοιόμορφη εμπορική δημοσιότητα από το διαδίκτυο. Ήδη στις ιστοσελίδες www.businessportal.gr www.businessregistry.gr μπορεί ο κάθε πολίτης να πληροφορείται για τα βασικά στοιχεία και τις νομικές μεταβολές για εκατοντάδες χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχείρησης, ελέγχου επωνυμίας κλπ.

Με το ν.3419/2005, η ευθύνη διαχείρισης της βάσης του Γ.Ε.ΜΗ. ανατέθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και ως σημεία εξυπηρέτησης ορίστηκαν τα Επιμελητήρια. Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών του ΓΕΜΗ είναι το ‘Εποπτικό Συμβούλιο’. Για τη χρηματοδότηση του έργου αυτού, προβλέφθηκαν τέλη καταχώρισης που αποτελούν έσοδα της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος και της εκπαίδευσης του υφισταμένου προσωπικού των Επιμελητηρίων.

Η Γ.Γ. Εμπορίου, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, ήταν πάντα παρούσα, προτείνοντας συνεχείς αναβαθμίσεις του πληροφοριακού συστήματος, εκπαιδεύοντας δεκάδες υπαλλήλους και προσαρμόζοντας το νομοθετικό πλαίσιο. Ήδη η ΚΕΕΕ ανταποκρινόμενη στις παραπάνω προτάσεις, προχωρά τις ημέρες αυτές σε διασύνδεση με τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών και την αυτόματη έκδοση ανακοινώσεων και πιστοποιητικών.

Δεν πρέπει να αγνοηθεί το μέγεθος του εγχειρήματος της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής του συνόλου των επιχειρήσεων που έγινε με ελάχιστο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Μοιραία, καθώς με αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου η διάρκειά της παρατάθηκε, επιβαρύνθηκε η καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. Για όλους αυτούς τους λόγους, σε ελάχιστα μεγάλα Επιμελητήρια συνεχίζουν να υφίστανται εκκρεμείς φάκελοι και αιτήματα που ευελπιστούμε ότι με αποτελεσματικότερη διαχείριση των Υπηρεσιών θα διεκπεραιωθούν.

Ως προς τη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων βάσει του ν. 4072/2012, αυτή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας των επιχειρήσεων, και μάλιστα με μηδενικό κόστος. Η υποχρέωση ανάρτησης των ισολογισμών στο Γ.Ε.ΜΗ αντικαθιστά μόνο την αντίστοιχη υποχρέωση καταχώρισης αυτών στα μητρώα των Ανωνύμων Εταιρειών, και όχι την υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. Ήδη, αρκετές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ έχουν προβεί σε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ των εν λόγω στοιχείων και εγγράφων.

Σε ό, τι αφορά προτάσεις που έχουν κατατεθεί για το ΓΕΜΗ, επισημαίνουμε:

Η υποχρέωση για τη χρήση ψηφιακής υπογραφής για την ηλεκτρονική υποβολή προβλέπεται ήδη από το 2005.

Το Γ.Ε.ΜΗ αποτελεί το μοναδικό πλέον εμπορικό μητρώο της χώρας. Ως τέτοιο επομένως, οφείλει να διαλειτουργεί με όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Προτυποποιημένα καταστατικά έχουν ήδη διαμορφωθεί με σχετική ΚΥΑ - δεν είναι δυνατόν όμως να οριστεί με νόμο η υποχρεωτικότητά τους, καθώς κάτι τέτοιο θα καταστρατηγούσε την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και την αρχή της αυτενέργειας των νομικών προσώπων.

Η ένταξη στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ατομικών επιχειρήσεων αποτελεί δυνατότητα που απορρέει από το ν. 3853/2010 και όχι υποχρέωση.

Η πρόταση ενίσχυσης των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ με προσωπικό από τις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων έχει εισακουστεί από τη Γ.Γ.Ε, η οποία με την από 3/1/2013 επιστολή της πρότεινε στα επιμελητήρια τη συγκρότηση μικτών ομάδων εργασίας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων, προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Η τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που αφορά στις Α.Ε, βρίσκεται ήδη στο ξεκίνημά της καθώς συγκροτείται αυτές τις μέρες επιτροπή για την απλούστευση και κωδικοποίηση του κ.ν 2190/1920.

Το νομοθετικό κενό στη μετατροπή των νομικών μορφών σε Ι.Κ.Ε και αντιστρόφως ψηφίστηκε στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και αναμένεται να δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών.

Το ΓΕΜΗ είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς την απλοποίηση διαδικασιών, που ευνοεί την επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να συμβάλουμε, ο καθένας από την πλευρά του, στην καλύτερη δυνατή κατάληξη της όλης προσπάθειας.


------------
Το σχετικό δημοσίευμα του ΑΠΕ στο οποίο απαντά ο ΓΓ εμπορίου

Σε τέσσερις μήνες έχει ελεγχθεί ο 40% των φακέλων από την απογραφή 147.442 επιχειρήσεων                        

«Όλες οι υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) υπερλειτουργούν και οι εργαζόμενοι υπερβάλλουν εαυτόν για την επιτυχία του εγχειρήματος», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής στοιχεία: Μέσα σε τρεις μήνες "στήθηκε" πληροφοριακό σύστημα και έγινε μετάπτωση των αρχείων 1.200.000 επιχειρήσεων από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων στο ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να αρχίσει η λειτουργία του και να υλοποιηθεί η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας.
Ταυτόχρονα, τέθηκε σε λειτουργία η Υπηρεσία μιας Στάσης για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. Καινοτόμος και πρωτοφανής διαδικασία για τα δημόσια και ιδιωτικά τουλάχιστον, ελληνικά, δεδομένα.
Μέσα σε πέντε μήνες έγινε η απογραφή 147.442 επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών πλην ατομικών. (31.508 Ανωνύμων Εταιρειών, 21.685 ΕΠΕ, 73.802 ΟΕ, 19.677 Ε.Ε. και 439 Συνεταιρισμών ΠΕ.) Μέσα σε τέσσερις μήνες έχουν ελεγχθεί και ταυτοποιηθεί από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, 58.212 φάκελοι απογραφέντων επιχειρήσεων (ποσοστό περίπου 40%).

Καθημερινά ελέγχονται και καταχωρούνται πλήθος στοιχείων για τις μεταβολές, διαγραφές και τις συστάσεις νέων επιχειρήσεων.

«Όλα επιτεύχθηκαν από τις επιμελητηριακές δομές και το μειωμένο προσωπικό των Επιμελητηρίων, παράλληλα με την εκπαίδευση, με τη διατήρηση των Πρωτοκόλλων Επωνυμιών (Μητρώων) και με την άσκηση όλων των άλλων δράσεων και αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων, χωρίς καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, η εφαρμογή του ΓΕΜΗ πέτυχε ήδη την καθιέρωση κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας στις συναλλαγές και ήταν επόμενο να αναδείξει χρόνια κρυμμένα προβλήματα τα οποία όμως δεν μπορούν να επιλυθούν με μεταθέσεις ευθυνών, δημόσιες αντιπαραθέσεις, προτροπές, και υποδείξεις, ούτε είναι ικανά να ακυρώσουν το έργο που έχει επιτευχθεί.
Βεβαίως, όπως κάθε καινούργια εφαρμογή, οι τυχόν δυσλειτουργίες που παρατηρούνται πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα για την υλοποίηση του στόχου, που είναι η απρόσκοπτη, ταχύτατη και χωρίς υψηλό κόστος εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου» όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο