Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πιο γρήγορα τα χρήματα για την ανεργία από την Ε.Ε.

Με την ταχύτερη εκταμίευση 400 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα εντός του 2014 και εθνική συμμετοχή μόνο 5% θα είναι εφικτή η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων της Ε.Ε. για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Την άποψη αυτή εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πήρε την απόφαση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα μέτρα που θα βοηθήσουν τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση να αξιοποιήσουν τους τόσο αναγκαίους γι’ αυτές πόρους της ΕΕ. Τα μέτρα θα βοηθήσουν αυτά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων, να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να επενδύσουν σε καίρια έργα υποδομής. Χωρίς τα προτεινόμενα μέτρα, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη θα μπορούσαν να χαθούν, λόγω της έλλειψης χρόνου για τη διάθεση των χρημάτων ή της δυσκολίας εξεύρεσης εθνικής και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης στο ισχύον οικονομικό κλίμα. Η πρόταση, που ζητήθηκε από κυβερνήσεις της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα σταλεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ για έγκριση.

Το πρώτο μέτρο προβλέπει την πιο γρήγορη διάθεση περίπου 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία. Έτσι θα αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ στις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής και θα δοθεί η δυνατότητα μικρότερης εθνικής συμμετοχής. Έτσι θα παραταθεί η συμφωνία συγχρηματοδότησης του Δεκεμβρίου 2011 για ακόμη δύο χρόνια. Θα ελαφρύνει επίσης τους εθνικούς προϋπολογισμούς, χωρίς νέα χρηματοδότηση της ΕΕ.

Το δεύτερο μέτρο που προτάθηκε σήμερα θα δώσει στη Ρουμανία και τη Σλοβακία περισσότερο χρόνο για τη διάθεση των πόρων της πολιτικής συνοχής. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη επιλογή και υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας – για παράδειγμα, για την ώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και για την απασχόληση των νέων.

Σχολιάζοντας σήμερα την πρόταση, ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn δήλωσε: «Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να δείξουμε αλληλεγγύη και ευελιξία σε αυτούς που έπληξε η κρίση, έτσι ώστε να επιστρέψουν στο δρόμο της ανάπτυξης. Η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της Ένωσης για το σκοπό αυτό. Τα στοχευμένα μέτρα που προτείναμε σήμερα θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες να αξιοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις: για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την παροχή σε αυτές πρόσβασης σε χρηματοδότηση, για την υποστήριξη των νέων για να βρουν απασχόληση και για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της έρευνας. Αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των οικείων χωρών αλλά και της Ευρώπης στο σύνολό της. Πρέπει όμως να προσθέσω ότι η πρόταση αυτή, ενώ δίνει μια ανάσα, δεν υποκαθιστά τις μεταρρυθμίσεις και την επιτάχυνση της αξιοποίησης των πόρων.»

Ο κ. László Andor, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, πρόσθεσε: «Οι έκτακτες περιστάσεις που μας οδήγησαν στην αύξηση της συμμετοχής της ΕΕ στις δαπάνες της πολιτικής συνοχής στις λεγόμενες χώρες του προγράμματος, δυστυχώς, εξακολουθούν να υφίστανται. Το μέτρο ήταν επιτυχημένο όσον αφορά την ενίσχυση της διάθεσης πόρων της ΕΕ για αναπτυξιακές επενδύσεις και είχαμε κάθε λόγο να το επεκτείνουμε. Όσον αφορά τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, ύστερα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η παρούσα πρόταση τους παρέχει τη δυνατότητα να επενδύσουν πόρους της ΕΕ όπου είναι περισσότερο αναγκαίο. Οι δύο χώρες πρέπει να το δουν αυτό ως κίνητρο για να ενισχύσουν τις μεταρρυθμιστικές και επενδυτικές προσπάθειές τους.»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το αρχικό μέτρο «προσαύξησης» της συνεισφοράς της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2011, είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αύξηση της συγχρηματοδότησης της ΕΕ, έως το τέλος του 2013, έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες κατόπιν αιτήματος, για τις χώρες που είχαν πληγεί περισσότερο από την κρίση, δηλαδή την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

Το μέτρο δεν αποτελεί νέα χρηματοδότηση, όμως επιτρέπει την ευκολότερη αξιοποίηση πόρων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Η συνεισφορά της ΕΕ θα αυξηθεί κατ’ ανώτατο όριο σε 95% και έτσι θα μειωθεί η απαίτηση εθνικής συγχρηματοδότησης σε μόλις 5%. Συγκεκριμένα, το 2014 αυτό θα αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, από τα οποία 400 εκατ. για την Ελλάδα, 100 εκατ. για την Πορτογαλία και 20 εκατ. ευρώ για την Κύπρο (αυτές οι τρεις χώρες αναμένεται να λάβουν οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο ενός προγράμματος μακροοικονομικής σταθερότητας το 2014).

Το δεύτερο μέτρο της πρότασης ανταποκρίνεται στο αίτημα που διατύπωσε τον Φεβρουάριο προς την Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ και τη διερεύνηση τρόπων για την ευκολότερη διάθεση πόρων της ΕΕ από τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Οι πιστώσεις της πολιτικής συνοχής για τα κράτη μέλη διαιρούνται σε ετήσια ποσά, τα οποία πρέπει να δαπανηθούν εντός τριών ετών, ανάλογα με τη χώρα. Αυτός ο κανόνας είναι γνωστός ως ο κανόνας «N+2 ή N+3», όπου N είναι το έτος έναρξης διάθεσης των χρημάτων. Καθένα από αυτά τα ετήσια ποσά που δεν απορροφάται από το κράτος μέλος εντός αυτής της περιόδου, αυτόματα αφαιρείται από την πίστωσή του και επιστρέφει στο συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η σημερινή πρόταση της Επιτροπής παρατείνει τον κανόνα N+3 για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που, διαφορετικά, θα έληγε το 2013. Τους παρέχει μεγαλύτερο περιθώριο διάθεσης και απορρόφησης πόρων της ΕΕ, μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειάς τους.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο