Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Δημοσίευση στοιχείων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Ανάρτηση στοιχείων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012

Αναφορικά με την δημοσίευση στοιχείων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι, τα δεδομένα για το α' τρίμηνο του 2013 κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, διαμορφώθηκαν ως εξής:


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΧΙS

I. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΜΕΧΡΙ 31.12.2012)

Δ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000)106.672ΣΥΝΟΛΟ 117.382
Δ.ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΟΝΟ ΕΦΕΣΕΙΣ)9.410
ΣΤΕ (ΜΟΝΟ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ)1.300


II ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΝ 31/12/2012 ( ΜΟΝΟ ΦΠΑ, ΚΦΑΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ)
(ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ)

Εως 150.000€ΑΝΩ 150.000€ΑΝΩ 300.000€ΑΝΩ 1.000.000€
ΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟ
41.806746.761.859€2080443.591.547,5€1.9761.053.544.961€9596.102.523.467€

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ :46.821
ΠΟΣΟ : 8.346.421.834€III ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ818
ΕΦΕΣΕΙΣ56
ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ5
ΣΥΝΟΛΟ879


IV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ2013
(ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ)

Εως 150.000€ΑΝΩ 150.000€ΑΝΩ 300.000€ΑΝΩ 1.000.000€
ΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟ
39511.689.424€285.963.256€3117.056.714€1993.275.643€

ΣΥΝΟΛΟ - ΠΛΗΘΟΣ :473 - ΠΟΣΟ :127.985.037 €V. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ14.004.377.332€4,91%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ 688.547.184€


1..Δενχορηγήθηκε το πλήθος των υποθέσεων για τις οποίες δημοσιεύτηκε σχετική δικαστική απόφαση εντός του Α τριμήνου 2013.
Αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει καταχωρημένο σε πραγματικό χρόνο στα υποσυστήματα του TAXIS και καταχωρείται από τις Δ.Ο.Υ
αρκετούς μήνες αργότερα, μετά την κοινοποίηση στην Φορολογική Αρχή της δικαστικής απόφασης.
2. Στην ανωτέρω περίπτωση (ιν) περιλαμβάνονται προσφυγές που έχουν δοθεί από το Υποσύστημα TAXIS α) Κ.Β.Σ, β)Φ.Π.Α
γ)Λοιπών φόρων και δ) Εσόδων (τα οποία έχουν αντληθεί με αναγωγή στο 100% από τις καταχωρημένες προβεβαιώσεις επί προσφυγών),
3.Στην ανωτέρω περίπτωση (V) το ποσοστό ανάκτησης:
α) Εμπεριέχει και το καταβληθέν ποσό της προβεβαίωσης κατά την άσκηση των εκκρεμών προσφυγών για τις οποίες δεν έχει δοθεί αναστολή καταβολής του εν λόγω ποσού με δικαστική απόφαση.
β)Το ποσοστό είναι σημαντικά μειωμένο, λόγω της βεβαίωσης ποσού 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 27/6/2012, μετά από οριστική δικαστική απόφαση για πρόστιμο ΚΒΣ στην εταιρία «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» (που δεν έχει εισπραχθεί ούτε και το 10% της προβεβαίωσης κατά την άσκηση της προσφυγής).
γ)Τα βεβαιωθέντα/επιδικασθέντα και εισπραχθέντα ποσά είναι όλα όσα έχουν καταχωρηθεί στο ΤΑΧ^ καθ'όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του.
4.Τα ανωτέρω στοιχεία είναι σχετικά ακριβή, με την επιφύλαξη ότι οι Δ.Ο. Υ χρησιμοποιούν ορθώς τα υποσυστήματα και τα ανάλογα πεδία του ΤΑΧS
5. Η αναζήτηση των προς δημοσίευση στοιχείων έγινε στη βάση δεδομένων την 26η Μαρτίου 2013.
Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ICIS για τις προσφυγές κατά πράξεων των τελωνειακών αρχών έχουν ως κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ICIS

I. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΝ31/12/2012
(ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ)

Εως 150.000€ΑΝΩ 150.000€ΑΝΩ 300.000€ΑΝΩ 1.000.000€
ΠΛΗΘΟΣΠΛΗΘΟΣΠΛΗΘΟΣΠΛΗΘΟΣ
14765364303387
ΣΥΝΟΛΟ :15.819II .ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 (ΜΕΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ)
Εως 150.000€ΑΝΩ 150.000€ΑΝΩ 300.000€ΑΝΩ 1.000.000€
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
75211
ΣΥΝΟΛΟ :79
III. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 13%


1. Στην ανωτέρω περίπτωση (i) σημειώνεται ότι στο σύστημα δεν καταχωρούνται οι εκκρεμείς εφέσεις και αναιρέσεις παρά μόνο
όταν έχουν εκδικαστεί και δημοσιευθεί.
2. Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία για τα ποσά που αφορούν οι εκκρεμείς προσφυγές
3. Δεν χορηγήθηκε το πλήθος των υποθέσεων για τις οποίες δημοσιεύτηκε σχετική δικαστική απόφαση εντός του Α τριμήνου 2013.
Αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει καταχωρημένο σε πραγματικό χρόνο στα υποσυστήματα του ICIS και καταχωρείται από τα τελωνεία
αρκετούς μήνες αργότερα, μετά την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης.
4. Η αναζήτηση των προς δημοσίευση στοιχείων έγινε στη βάση δεδομένων την 26η Μαρτίου 2013.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο