Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ο.Ε.Ε. - Τι ισχύει για τις τάξεις σήμερα μετά την τροποποίηση του Ν2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998

Για να ενημερωθείτε για τις νέες διακρίσεις των τάξεων που ισχύουν σύμφωνα με τον νόμο 4152/2013 τεύχος Α /ΦΕΚ 107, της  υποπαραγράφου Η2 "Τροποποίηση του Ν2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998"

Ν2515/1997  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΟΥ       Ν 4152/2013 Ν2515/1997   ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΟΥ Ν 4152/2013 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ Ν 4152/2013  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΚΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΛΟΓΙΣΤΗ
ΜΕΛΗ  ΟΕΕ  -ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΑΕΙ  ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ  'ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Β  ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Β ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε
Β  ΤΑΞΗ  ΜΕ  ΔΙΕΤΗ (2) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ     Γ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΕΤΟΥΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β   ΤΑΞΗΣ   ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε                                                                       ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΝΑ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    (VI  ΤΗΣ ΠΑΡ 6)
Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ          B   ΤΑΞΗΣ Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β  ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ  ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Α ΤΑΞΗΣ  ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
       
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΤΕΙ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  Γ  'ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Β  ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Β ΤΑΞΗ  ΚΑΙ ΜΕ  ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   ΤΡΙΕΤΟΥΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Β ΤΑΞΗΣ  ΑΠΟΚΤΟΥΝ Α  ΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡ Ε
Β ΤΑΞΗ  ΜΕ  ΤΕΤΡΑΕΤΗ  (4)   ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ         Γ  ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΕΤΟΥΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β   ΤΑΞΗΣ   ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε                                                                       ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΝΑ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    (VI  ΤΗΣ ΠΑΡ 6)
Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ    (4)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ   Β  ΤΑΞΗΣ Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β  ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ  ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Α ΤΑΞΗΣ  ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
       
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΤΕΙ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ    Γ  'ΤΑΞΗ  ΜΕ  ΔΙΕΤΗ  (2)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Β  ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Β ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Β  ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ          Α ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε
Β ΤΑΞΗ  ΜΕ  ΠΕΝΤΑΕΤΗ  (5)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β  ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ  Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΕΤΟΥΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β   ΤΑΞΗΣ   ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ Ε                                                                       ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΝΑ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    (VI  ΤΗΣ ΠΑΡ 6)
ΜΗ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ   Γ    ΤΑΞΗ                                                                   ΜΕΤΑ  ΑΠΌ ΠΕΝΤΑΕΤΗ  (5)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Δ  ΤΑΞΗΣ   ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ  Β  ΤΑΞΗ
       
ΚΑΤΟΧΟΙ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ       Δ  ΤΑΞΗ                                                  ΜΕΤΑ  ΑΠΌ  ΔΩΔΕΚΑΕΤΗ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ    (12)   ΩΣ  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β ΤΑΞΗ    ΜΕΤΑ  ΑΠΌ  ΕΠΤΑΕΤΗ  (7)  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ  Β  ΤΑΞΗ
ΚΑΤΟΧΟΙ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ   ΛΥΚΕΙΟΥ Η  ΕΝΙΑΙΟΥ   ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ   ΚΛΑΔΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ      Δ  ΤΑΞΗ                                                                  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΔΕΚΑΕΤΗ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ    (10 )   ΩΣ  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β ΤΑΞΗ    ΜΕΤΑ  ΑΠΌ ΕΞΑΕΤΗ  (6)    ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ  Β  ΤΑΞΗ
ΚΑΤΟΧΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥ  ΙΕΚ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΛΚΕΠΑ     Δ  ΤΑΞΗ                                                  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΟΚΤΑΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ    (8 )   ΩΣ  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β ΤΑΞΗ    ΜΕΤΑ  ΑΠΌ ΠΕΝΤΑΕΤΗ  (5)     ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ  Β  ΤΑΞΗ
       
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ  ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010
  Β  ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  
  Α  ΤΑΞΗ  ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ  (3) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β  ΤΑΞΗΣ  
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ  ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ  ΤΡΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΤΟΣ 1965 ΜΕΧΡΙ 30/4/1977   Α  ΤΑΞΗ  ΙΣΧΥΕΙ  ΜΕΧΡΙ  1  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ  ΣΤΗΝ  Α  ΤΑΞΗ                   ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΝΑ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    (VI  ΤΗΣ ΠΑΡ 6)
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ  ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ  ΤΡΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΌ  25/7/1997   Γ  ' ΤΑΞΗ  ΙΣΧΥΕΙ  ΜΕΧΡΙ  1  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ Β ΤΑΞΗ  ΧΩΡΙΣ  ΌΜΩΣ   ΝΑ    ΕΊΝΑΙ  ΣΑΦΕΣ   ΌΤΙ  ΑΣΚΟΥΝ  ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description COSTAS | Μαΐου 15, 2013 2:56 μ.μ. | Reply
Πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως ποιοί είναι τα: "ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 38/2010".
image description NIKOS | Μαΐου 15, 2013 2:23 μ.μ. | Reply
ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΗΔΗ ΚΛΕΙΣΕΙ 4ΕΤΙΑ ΣΤΗΝ Γ ΑΠΟ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ Β? ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α Η 3 ΧΡΟΝΙΑ?
image description ΚΩΣΤΑΣ | Μαΐου 15, 2013 2:23 μ.μ. | Reply
Αν διαβασεις καλα την εγκυκλιο Νικο θα δεις οτι οι αποφοιτοι ΤΕΙ Λογιστικης παιρνουν την Α Ταξη με τη συμπληρωση 2 ετων στην Β. Απο τη Γ στη Β πας αυτοματα συμφωνα με το Ν.4152/13 χωρις σεμιναριο.
image description alexrza | Μαΐου 15, 2013 4:38 μ.μ. | Reply
Για πάμε πάλι απ'΄την αρχή!
image description pvos | Μαΐου 15, 2013 5:29 μ.μ. | Reply
Σε απλά ελληνικά, απόφοιτος ΤΕΙ που σήμερα είναι Γ τάξης, χάνει όλη την προϋπηρεσία και επιστρέφει στην αρχή (γίνεται Β' και θέλει 3 τρία χρόνια για την Α' ακριβώς και όπως ένας απόφοιτος που ξεκινάει σήμερα) σε αντίθεση με έναν απόφοιτο ΑΕΙ που (ορθά) χρειάζεται τρία χρόνια από την απόκτηση της Γ΄ τάξης.
image description Jim | Μαΐου 15, 2013 5:50 μ.μ. | Reply
Εγώ αν έχω σε Γ 4 χρόνια τα χάνω?
image description pvos | Μαΐου 15, 2013 8:13 μ.μ. | Reply
αν είσαι από ΤΕΙ με την ισχύουσα διατύπωση των μεταβατικών διατάξεων, δυστυχώς είναι σαν να αποφοίτησες σήμερα (!!!)
image description ss | Μαΐου 15, 2013 7:41 μ.μ. | Reply
Εγω που ειμαι απο ΕΛΚΕΠΑ με προυπηρεσια 24 χρονια στον ιδιωτικο τομεα και 10 χρονια και ως ελ.επαγγελματιας κσι ειχα πριν γ' ειδικη τωρα τι διαολο ειμαι? Β θα μου πειτε αλλα τι θα πω εγω στους πελατες μου τωρα?WTF...........
image description συντεχνίτης οεε | Μαΐου 15, 2013 8:27 μ.μ. | Reply
Εσυ στους πελάτες θα πεις πτυχιούχοι ΙΕΚ με 3-3,5(με πρακτικη) ετη σπουδών ισοβαθμόυν με 3μηνα σεμιναρια, ε δεν νιώθεις τυχερός, εσυ και οι <<τα μελη του ΟΕΕ εμπειρικοί>>
Ειπαμε περιμένουμε μία χρυσή αυγη να δώσει δικαιοσύνη..ΔΕΝ ΑΡΓΕΙ.
\
image description Your Name | Μαΐου 15, 2013 8:29 μ.μ. | Reply
φιλε συντεχνιτη δεν καταλαβαινω τι θελεις να πεις,αν με ειρωνευσαι λυπαμαι για σενα…….
image description ΝΙΚΟΣ | Μαΐου 15, 2013 9:36 μ.μ. | Reply
ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΙ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΜΕ Γ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ για β και δεν προλαβαμε να κανουμε σεμιναρια αναβαθμισησ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ Β. ΧΑΣΑΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 4ΕΤΙΑ ΤΖΑΜΠΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟ.
image description JIM | Μαΐου 15, 2013 11:34 μ.μ. | Reply
ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.

Στους από ΑΕΙ γιατί μετράει από τότε που εκδόθηκε η Γ ενώ στα ΤΕΙ από τότε που θα εκδοθεί η Β? ή έχουν κάνει λάθος?

iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.
image description ΒΑΓΓΕΛΗΣ Φ. | Μαΐου 16, 2013 1:31 μ.μ. | Reply
Οσον αφορα τους Γ' ταξης λογιστες που ειχαν 4 χρονια προυπηρεσια και τωρα θα εδιναν για Β' ταξης (απο ΤΕΙ) επικοινωνησα μολις με το ΟΕΕ (Φραντζέσκα Κονομόδη τηλ.: 2103259132) και μου ειπε οτι ''λογικα θα υπαρχει μεριμνα για αυτη τη περιπτωση'' και οτι '' δεν ξερουν ακομα τις διαδικασιες που θα ακολουθηθουν''... Προτεινω ΜΑΖΙΚΑ σε ολους τους συναδελφους που βρισκονται στη συγκεκριμενη κατασταση, να υποβαλουν τα παραπονα τους, ωστε να δωθει μια ορθη λυση στο θεμα αυτο!
image description ΝΙΚΟΣ | Μαΐου 16, 2013 2:07 μ.μ. | Reply
ΜΑΚΑΡΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΤΟΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ.
image description pvos | Μαΐου 16, 2013 3:49 μ.μ. | Reply
Το θέμα (για τους λογιστές ΤΕΙ Γ τάξης) είναι πως η παράγραφος των μεταβατικών διατάξεων είναι η ίδια ΑΚΡΙΒΩΣ με των ΑΕΙ Γ τάξης και αλλάζει απλά το γράμμα (αντί για Γ είναι Β). Επειδή δεν μπορώ να πιστέψω πως πρόκειται για ανθρώπινο λάθος (δε θα υπήρχαν δύο διαφορετικές παράγραφοι), η μόνη ελπίδα να διορθωθεί είναι όντως με μία βροχή παραπόνων προς το ΟΕΕ (το οποίο στο κάτω κάτω, τον νόμο ερμηνεύει και άρα πρέπει να διορθωθεί η παράγραφος στο νομοθέτημα)
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο