Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επίκαιρες φορολογικές ημερίδες από τον Πανδέκτη

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
* Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, τ. Δ/ντής Υπουργείου Οικονομικών και ο κ. Εμ. Σακέλλης καθηγητής πανεπιστημίου, ορκωτός λογιστής - ελεγκτής

Ημερομηνία: 21/05/2013

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.

ΤΙΜΗ: €70.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938 - Fax: (210) 4514361.
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:
21 Μαϊου 2013

ώρες 17.00΄ -; 22.00΄

Διανέμονται πλήρεις εκτεταμένες σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου.

και

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Θα διανεμηθούν ΔΩΡΕΑΝ σημειώσεις καλύπτουσες το θέμα του Σεμιναρίου και τη νέα έκδοση του κ. Σακέλλη για τον ΚΦΑΣ σελ. 872 τιμή πώλησης 50 ευρώ :

Το βιβλίο του  καθηγητή κ. Ε. Σακέλλη με τον τίτλο:

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η    Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  

*Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
με θέμα:

· Αλλαγές στη Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

§ Φορολογία εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις

§ Επιχειρηματικές δραστηριότητες (ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνίες κλπ, Α.Ε, ΕΠΕ, Αμοιβών Δ.Σ) από ακίνητα κ.λπ. κ.λπ.

§ Εκπιπτόμενες από το εισόδημα δαπάνες

§ Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

· Αλλαγές στη Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων

- Φορολογία εισοδήματος Α.Ε (διανεμόμενων και μη διανεμόμενων)

- Φορολογία εισοδήματος ΕΠΕ (διανεμόμενων και μη διανεμόμενων)

- Φορολογία εισοδήματος προσωπικού εταιριών (Ο.Ε, Ε.Ε, Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών, κ.λπ.)

- Πρακτικά παραδείγματα

- Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης Α.Ε και ΕΠΕ από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (στις ελεγχόμενες από αυτούς εταιρίες)

·   Απαντήσεις σε ερωτήματα..

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

κ.  ΕΜΜ.  ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Επίτιμος πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών -Ορκωτός Ελεγκτής -  Λογιστής

κ.   ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος

Τόπος:   Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, τ.κ. 10678

Κόστος:  70 ευρώ.

Πληροφορίες :  κα. Νταή, τηλ. 210 4523938, 4533122 Φαξ. 210 4514361
 
______________________________________________

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α * Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Κ.Φ.Α.Σ» ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ [Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012)]

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Εμ. Σακέλλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου - Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής & κ. ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Πρώην Δ/ντής Υπουργείου Οικονομικών Δ/νσης Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ)

Ημερομηνία: 23/05/2013

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.

ΤΙΜΗ: €70.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938 - Fax: (210) 4514361.
 
Χρόνος Διεξαγωγής : 
23 Μαϊου 2013

ώρες: 17.00΄ -; 22.00΄

Επανάληψη :

6 Ιουνίου 2013  - ώρες 17.00΄ -; 22.00΄

Τόπος:   Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, τ.κ. 10678

Κόστος: 130 ευρώ. (για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους πελάτες μας χορηγούμε ανάλογη έκπτωση και επίσης έκπτωση χορηγούμε όταν θα συμμετέχουν επιπλέον των τριών ατόμων από την ίδια εταιρία).

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ στο σεμινάριο του νέου ΚΦΑΣ :

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΕΜΜ. ΣΑΚΕΛΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

[Ν. 4093/2012] Ανάλυση και Ερμηνεία & ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

[Λογιστική, Κοστολόγηση, Διακίνηση, Απογραφή, Αποτίμηση] (σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ και τον ΚΦΑΣ)

& ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ, τον ΚΦΑΣ και το Ν. 2190/1920)

σύμφωνα με:

· το   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

· τον ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

· το   ΝΟΜΟ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

· τα   ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

· Σε έκαστο συμμετέχοντα στο Σεμινάριο θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ το νέο βιβλίο του καθηγητή κ. ΕΜΜ. ΣΑΚΕΛΛΗ με τον ανωτέρω τίτλο και περιεχόμενο.
*  Τιμή πώλησης βιβλίου :  50 ευρώ (σελίδες 872)
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ στο σεμινάριο του νέου ΚΦΑΣ :

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η    Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  «Κ.Φ.Α.Σ» ΑΝΑΛΥΣΗ  -  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  -  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

[ΝΟΜΟΣ 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012)]

με θέμα:

· Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του νέου νόμου 4093/2012 που αντικατέστησε τον Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) σε συνδυασμό και με την ερμηνευτική εγκύκλιο :

ΠΟΛ.1004/4.1.2013

· Διαφορές του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με τον προϊσχύσαντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)

· Επισήμανση και ανάλυση των νέων και των τροποποιούμενων διατάξεων

· Αντιμετώπιση των λογιστικών θεμάτων που γεννώνται από την εφαρμογή του νέου ΚΦΑΣ στα πλαίσια του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

- Τήρηση Αποθηκών,

- Λειτουργία του λ/σμού 94 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» του Ε.ΓΛΣ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ

- Κοστολόγηση παραγόμενων προϊόντων

· Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων στα πλαίσια του ΚΦΑΣ

· Απαντήσεις σε ερωτήματα..

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

κ.  ΕΜΜ.  ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου,

Επίτιμος πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών -Ορκωτός Ελεγκτής -  Λογιστής
   
κ.   ΗΛΙΑΣ  ΑΡΓΥΡΟΣ

Πρώην Δ/ντής Υπουργείου Οικονομικών Δ/νσης Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων

(Κ.Β.Σ)

Χρόνος Διεξαγωγής : 23 Μαϊου 2013, ώρες 17.00΄ -; 22.00΄

επανάληψη:  6 Ιουνίου, ώρες 17.00΄ - 22.00΄ 

Τόπος:   Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, τ.κ. 10678

Κόστος:  70 ευρώ.

Πληροφορίες :  κα. Νταή, τηλ. 210 4523938, 4533122 Φαξ. 210 4514361
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο