Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το νέο πρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών και οι μεταρρυθμιστικές δράσεις

Το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών και οι μεταρρυθμιστικές δράσεις.

Ενα ευέλικτο και κατά 50% συρρικνωμένο σε οργανικές μονάδες υπουργείο, με 3.000 λιγότερους υπαλλήλους που θα εξοικονομούν συνολικά περί τα 16 εκατ. ευρώ ετησίως, θα είναι το 2014 το νέο υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το τελικό σχέδιο-οργανόγραμμα, που προβλέπει μικρά στρατηγεία για την παρακολούθηση των εσόδων και των δαπανών του Δημοσίου, με την υποστήριξη αρχιλογιστών, δικηγορικών γραφείων αλλά και καταρτισμένους από την αγορά ελεγκτές.
 
Το τελικό σχέδιο των προτεινόμενων 13 δομών είναι προσαρμοσμένο πλήρως στους απαιτητικούς διοικητικούς και δημοσιονομικούς στόχους αλλά και στις ανάγκες αναδιοργάνωσης του κράτους. Πέραν της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του μόνιμου γενικού γραμματέα Εσόδων με εποπτευόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες, προβλέπει παράλληλα, συγχωνεύσεις γενικών διευθύνσεων, καταργήσεις εφοριών και τελωνείων, αλλαγές στον ελεγκτικό προσανατολισμό του ΣΔΟΕ αλλά και ενίσχυση των εποπτικών διευθύνσεων για τη διαχείριση του χρέους και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προαναγγέλλει δε μία σειρά καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως τα μισθωτήρια συμβόλαια, το ηλεκτρονικό σύστημα επιστροφής ΦΠΑ, πιστοποίηση συμβολαιογράφων, ηλεκτρονική ταυτότητα ρυθμισμένων οφειλών, e-παράβολα αλλά και πόιντ σίστεμ για τον έλεγχο των φορολογικών υποθέσεων. Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου, προβλέπουν τα εξής:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 
- Φορολογική διοίκηση: Από το σύνολο των 120 ΔΟΥ και των 5 ελεγκτικών κέντρων θα συγκεντρωθεί ο έλεγχος και η αναγκαστική είσπραξη στις μεγαλύτερες εφορίες ανά την επικράτεια (μνημονιακή δέσμευση).

- ΣΔΟΕ: Οι δύο επιχειρησιακές μονάδες συγχωνεύονται σε μία πανελλαδικής εμβέλειας. Οι περιφερειακές δομές παραμένουν σε επίπεδο περιφέρειας 13 με τοπικά γραφεία όπου χρειάζονται.
 
- Οικονομικές επιθεωρήσεις: Οι οικονομικές επιθεωρήσεις αναδιατάσσονται σε ολόκληρη την επιφάνεια. Παραμένουν επτά ανά αποκεντρωμένη διοίκηση.
 
- Κτηματικές υπηρεσίες: Οι κτηματικές υπηρεσίες να διατάσσονται σε ολόκληρη την επικράτεια. Υπάρχουν επτά διευθύνσεις σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης και γραφεία, τα οποία συνδέονται με τις κεντρικές διευθύνσεις. Θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου το κανονιστικό - νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους
 
- Χημικές υπηρεσίες: Οι χημικές υπηρεσίες αναδιατάσσονται σε ολόκληρη την επικράτεια. Υπάρχουν οκτώ διευθύνσεις σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης (δύο στην Αττική) και τμήματα - γραφεία, τα οποία συνδέονται με τις κεντρικές διευθύνσεις. Θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου το κανονιστικό - νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
 
- Υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου: Οι ΥΔΕ παραμένουν μία σε κάθε υπουργείο και 13 περιφερειακές (συν δύο για τον δήμο Αθηναίων και την περιφερειακή ενότητα Πειραιά).
 
- Τελωνεία - Τελωνειακές περιφέρειες: Τα τελωνεία θα γίνουν αντικείμενο εκτενέστερης μελέτης εντός των επόμενων μηνών λόγω της ιδιαιτερότητάς τους (εισαγωγές - εξαγωγές, Κοινοτικό Δίκαιο κ.λπ.) και μετά τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος τον Νοέμβριο 2013. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν καταργήσεις υποδιευθύνσεων, τμημάτων και συγχωνεύσεις τελωνείων σε περιορισμένο βαθμό, αφού έχει γίνει ήδη μία μεγάλη αναδιοργάνωση τα προηγούμενα έτη. Θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου το κανονιστικό - νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 
1. Ενοποίηση σχεδιασμού οικονομικής φορολογικής και δημοσιονομικής πολιτικής και διαχωρισμός της από τη φορολογική διοίκηση. Δημιουργία διεύθυνσης φορολογικής πολιτικής στη γενική διεύθυνση οικονομικής και φορολογικής πολιτικής και διαχωρισμός της από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 
2. Ενδυνάμωση της νέας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού για τους στόχους, την αξιολόγηση και την εποπτεία του έργου, καθώς και τον συντονισμό σε θέματα προϋπολογισμού. Μονάδα επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΔΟΥ.
 
3. Ενδυνάμωση και αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

4. Ενοποίηση δομών ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων εν όψει της ελληνικής προεδρίας.
 
5. Ενοποίηση του δημοσιονομικού-ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου (δημοσιονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συγχρηματοδοτούμενων δημοσιονομικών ελέγχων).
 
6. Ενδυνάμωση της διεύθυνσης προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης και δημιουργία τμήματος παρακολούθησης ΠΔΕ και τμήματος υποστήριξης ΓΔΟΥ για την ομοιόμορφη και αποτελεσματική υλοποίηση της δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.
 
7. Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε ενιαίο κτίριο.
 
8. Αναδιοργάνωση περιφερειακών αποκεντρωμένων διευθύνσεων με παράλληλη ενδυνάμωση τοπικών γραφείων, ώστε να ταυτίζονται:
- Είτε με τις 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις.
- Είτε με τις 13 Περιφέρειες.
 
9. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω του νέου Taxis, Taxisnet και Elenxis.
- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως μισθωτήρια συμβόλαια, πιστοποίηση συμβολαιογράφων κ.λπ. (20 υπηρεσίες σταδιακά Q2 Q4 2013).
- Ανάπτυξη εφαρμογών πληρωμής μέσω τραπεζών, όπως το e-παράβολο, η ηλεκτρονική ταυτότητα ρυθμισμένων οφειλών (ΤΡΟ) κλπ (Q2 2013).
- Ενίσχυση της διαφάνειας με ψηφιοποίηση των διαδικασιών, όπως σύστημα επιστροφής ΦΠΑ, σύστημα κριτηρίων ελέγχου φορολογικών υποθέσεων κ.λπ. (σταδιακά Q2- Q4 2013).
 
10. Αναδιοργάνωση ΔΟΥ και τελωνείων, λόγω των παραπάνω και περαιτέρω μείωση των δομών από το 2014.
 
11. Αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για ανακατάταξη και επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων των τελωνείων.

12. Αρση επικαλύψεων μεταξύ ΣΔΟΕ και Οικονομικής Αστυνομίας.
 
13. Βελτίωση του συντονισμού σχεδιασμού και παρακολούθησης του μνημονίου μέσω της βελτίωσης της σχέσης της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.

Η οικονομική πολιτική
 
- Η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων διατηρείται και ενισχύεται η συνεργασία της με τις Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού τόσο κατά την προετοιμασία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) όσο και κατά τις διαδικασίες εκπόνησης του προϋπολογισμού.
- Η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους (Δ23) προτείνεται να απορροφηθεί από τον ΟΔΔΗΧ, ο οποίος διατηρεί τη θεσμική του αυτοτέλεια.

- Συστήνεται «Διεύθυνση ΔΕΚΟ» με τρία τμήματα, εκ των οποίων το πρώτο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση, ανάλυση και πρόβλεψη της οικονομικής θέσης των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων των προτάσεων της οικείας πολιτικής. Το δεύτερο είναι το «Τμήμα Συνεργασίας Δημοσίου και ΣΔΙΤ», με δυνατότητα πολύ καλής ανάλυσης των δημοσιονομικών επιπτώσεων και το τρίτο αυτό των «Αποκρατικοποιήσεων», το οποίο θα αναλάβει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες.

- Προτείνεται από την «Ενιαία Αρχή Πληρωμής» να διενεργείται και η καταβολή των συντάξεων όλου του δημόσιου τομέα (σε συνέχεια της απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου).

Δείτε στα συνημμένα το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΟΙΚ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Μαΐου 13, 2013 10:40 π.μ. | Reply
Φθανει πια .....δεν θελουμε αλλες μεταρρυθμιστικες δρασεις σε μακετες και παραμυθια ....
τυπου" θα χυθει απλετο φως .... και θα φθασει το μαχαιρι στο κοκκαλο" Η Λιστα λαγκαρντ σε ποια συρταρια βρισκεται ......
Τουλαχιστον ασχετοι και θρασυτατοι φροντιστε να λειτουργουν στοιχειωδως οι διαλυμενες εφοριες και σταματηστε επιτελους το αγριο δουλεμα των καναπεδατων..........
image description spanton | Μαΐου 13, 2013 12:15 μ.μ. | Reply
Ανακοινώνουν ξανά υπηρεσίες που ήδη θα έπρεπε να λειτουργούν "όπως το e-παράβολο, η ηλεκτρονική ταυτότητα ρυθμισμένων οφειλών (ΤΡΟ) κλπ"
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο