Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις εφορίες και τα τελωνεία ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομικών

Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Απλοποίηση του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ΦΠΑ, αλλά και της διαδικασίας επιστροφών φόρων, νέο σύστημα ποινών και προστίμων για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, ενίσχυση της υπηρεσίας Εσωτερικών Ελέγχων, αντικειμενική επιλογή για τον έλεγχο των φορολογούμενων βάσει επικινδυνότητας, καταγραφή ελεγκτικών προτύπων για τους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, online λήψη στοιχείων από όλο τον κρατικό τομέα για τη διενέργεια διασταυρώσεων αλλά και ενθάρρυνση για καταγγελίες διαφθοράς στο υπουργείο Οικονομικών.
 
Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, «στη διαδικασία απάλειψης του φαινομένου της διαφθοράς καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ομογενοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση των κανόνων λειτουργίας που διέπουν τον φορολογικό μηχανισμό. Η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου αποσκοπεί στην αυτοπροστασία της ίδιας της Φορολογικής Διοίκησης που πρέπει να αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να διαδραματίσει τον καθοριστικό ρόλο που της αναλογεί στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων.»
 
Το νέο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις εφορίες και τα τελωνεία στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

 1 Ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου. Κύριος στόχος είναι αρχικά η απλοποίηση της νομοθεσίας, αλλά και η ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου με μέτρα όπως:
 •Απλοποίηση του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του κώδικα ΦΠΑ.

 - Απλοποίηση της διαδικασίας επιστροφών Φ.Π.Α., φόρου εισοδήματος, λοιπών φόρων.

 Ρύθμιση του καθεστώτος των ποινών και προστίμων που επιβάλλονται για τις φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

 Θεσμοθέτηση διαφανών διαδικασιών πειθαρχικής αντιμετώπισης υπαλλήλων υπουργείου Οικονομικών.

 Βελτίωση των νόμων και θεσμοθέτηση ελεγχόμενων διαδικασιών προστασίας τόσο των πληροφοριοδοτών όσο και των υπαλλήλων από κακόβουλες ενέργειες.

 2 Ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (φορολογικών και τελωνειακών). Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται:
 •Ενίσχυση λειτουργίας Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
 •Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για υποθέσεις διαφθοράς υπαλλήλων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
 •Σύνταξη και καταγραφή ελεγκτικών και ποιοτικών προτύπων για τους εσωτερικούς ελέγχους.
 •Δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας - αποτελεσματικότητας στην ανίχνευση και τη δίωξη εγκληματικών πράξεων διαφθοράς.
 •Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για τον έλεγχο των φορολογούμενων βάσει επικινδυνότητας.
 •Σύνταξη και καταγραφή ελεγκτικών προτύπων για τους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

 3 Ενίσχυση της συνεργασίας (εσωτερικής και εξωτερικής) και της ανταλλαγής πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται και επεκτείνεται η δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων από τρίτες πηγές και άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η ΓΓΠΣ με την online λήψη στοιχείων από τρίτους, μέσω συμφωνίας που θα καλύπτει ολόκληρο τον κρατικό τομέα.

 4 Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας. Οι στόχοι που τίθενται είναι:
 •Μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 •Ενθάρρυνση για καταγγελίες διαφθοράς στο υπουργείο Οικονομικών.
 •Δυνατότητα χρήσης βραβείων και κινήτρων για καινοτόμες λύσεις μείωσης της διαφθοράς.
 •Καθιέρωση μαθημάτων στα σχολεία σε θέματα ακεραιότητας για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, αναφορικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις της διαφθοράς σε σχέση με τις αντίστοιχες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο.
 •Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη δημιουργία και στελέχωση τμήματος ενημέρωσης πολιτών σε κάθε μεγάλη ΔΟΥ.
 •Δημιουργία σύγχρονης και αντικειμενικής αξιολόγησης των υπαλλήλων και υπηρεσιακή εξέλιξή τους βάσει αυτής.


Αναλυτικά το σχέδιο προβλέπει
Νέο Στρατηγικό Σχέδιο Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης με Βασικό στόχο την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Συνεδρίασε, σήμερα το απόγευμα, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, και τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα, του Υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη, του Γενικού Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, του προέδρου ΣΟΕ Πάνου Τσακλόγλου και της συμβούλου Σοφίας Ρίτσου,  το συμβούλιο μεταρρύθμισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της γενικής απαίτησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Δημόσιο βίο, επεξεργάστηκε το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση.
Το σχέδιο, που στοχεύει ώστε η Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκησης να γίνει ο κορυφαίος επαγγελματικός οργανισμός του δημόσιου τομέα, παρέχοντας στους πολίτες υπηρεσίες με πρότυπα υψηλής ποιότητας, βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες:

•    Ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου
•    Ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (φορολογικών & τελωνειακών)
•    Ενίσχυση της συνεργασίας  (εσωτερικής & εξωτερικής) και της ανταλλαγής πληροφοριών
•    Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας

Η αποστολή της φορολογικής & τελωνειακής διοίκησης είναι να παρέχει προς τους πολίτες τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να εκπληρώσουν τις φορολογικές και τελωνειακές τους υποχρεώσεις εφαρμόζοντας νόμους που προάγουν την αντικειμενικότητα και την ισονομία προς όλους.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Στρατηγικού Σχεδίου, ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης  Στουρνάρας, δήλωσε: «Στη διαδικασία απάλειψης του φαινομένου της διαφθοράς καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ομογενοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση των κανόνων λειτουργίας που διέπουν τον φορολογικό μηχανισμό. Η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου αποσκοπεί στην αυτοπροστασία της ίδιας της Φορολογικής Διοίκησης που πρέπει να αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να διαδραματίσει τον καθοριστικό ρόλο που της αναλογεί στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων.»
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


«Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε»
Μαχάτμα Γκάντι

Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας, αναξιοκρατία και κυρίως εκτεταμένη διαφθορά στις σχέσεις της με τους φορολογούμενους πολίτες.

Η γενικευμένη αυτή αντίληψη υποκατέστησε την πραγματικότητα, πρόσβαλε και ισοπέδωσε εργαζόμενους που επέλεξαν να υπηρετήσουν με αυταπάρνηση και αξιοπρέπεια το δημόσιο συμφέρον και προστάτευσε τους υπαίτιους.

Η διαδικασία αναγνώρισης του προβλήματος ήταν επώδυνη.
Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και η ανάγκη για δράση είναι επιτακτική.

Στην διαδικασία απάλειψης του φαινομένου της διαφθοράς καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ομογενοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση των κανόνων λειτουργίας που διέπουν τον φορολογικό μηχανισμό.

Προς την κατεύθυνση αυτή εργάστηκε η Ομάδα Εργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Φορολογική Διοίκηση, η οποία εκπόνησε το Στρατηγικό Σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς που παρουσιάζεται σήμερα.

Η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου αποσκοπεί στην αυτοπροστασία της ίδιας της Φορολογικής Διοίκησης που πρέπει να αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να διαδραματίσει τον καθοριστικό ρόλο που της αναλογεί στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων.

Εναπόκειται στους υλοποιητές της φορολογικής πολιτικής να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Η κυριαρχία των υγιών δυνάμεων έχει πρωτεύουσα σημασία.

Ο Υπουργός Οικονομικών
      Ιωάννης Στουρνάρας

Πίνακας περιεχομένων
1.    Εισαγωγή    4
2.    Αρχές της στρατηγικής της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης κατά της διαφθοράς.    5
3.    Στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου.    7
4.    Στρατηγικό Σχέδιο καταπολέμησης της Διαφθοράς στη Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση.    7
4.1.    Ροή εργασίας 1:Ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου.    9
4.2.    Ροή εργασίας 2:Ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (φορολογικών & τελωνειακών).    10
4.3.    Ροή εργασίας 3: Ενίσχυση της συνεργασίας (εσωτερικής & εξωτερικής) και της ανταλλαγής πληροφοριών.    11
4.4.    Ροή εργασίας 4: Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας.    12

1.    Εισαγωγή


Είναι ευρέως γνωστό ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην Ελλάδα είναι η εκτεταμένη διαφθορά. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της γενικής εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η πολιτική δέσμευση και υποστήριξη σε ανώτατο επίπεδο για μια συνεκτική προσέγγιση και εφαρμογή αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας.

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς της φορολογικής & τελωνειακής διοίκησης στην Ελλάδα, πρέπει να είναι προσανατολισμένος στην εθνική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η διαφθορά περιλαμβάνει μια σειρά από ποινικά αδικήματα και ορίζεται ως η κατάχρηση της δημόσιας εξουσίας για ιδιωτικό όφελος. Πρόκειται για μια πράξη παράνομης ανταλλαγής μεταξύ υπαλλήλου του Υπ. Οικονομικών και ενός άλλου ατόμου ή μεταξύ των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών η οποία διαπράττεται με σκοπό την απόκτηση ιδίου οφέλους.

Είναι κάθε πράξη, αντίθετη με το δημόσιο συμφέρον, η οποία  παραβιάζει τους ηθικούς  και νομικούς κανόνες, και υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου.

Μια σημαντική συνέπεια της διαφθοράς  είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού στο έργο της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης.
Σκοπός της Φορολογικής και Τελωνειακής διοίκησης είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι πολίτες και οι υπάλληλοι της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης, για τις βλαβερές συνέπειες  της διαφθοράς. Σχετικές είναι διακεκριμένες περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί, οι οποίες  υπονομεύουν την δημόσια εμπιστοσύνη του κοινού, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης και εγείρουν υποψίες διαφθοράς.

Οι υπάλληλοι της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης  θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιμετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούμενοι, σεβόμενοι τις κάτωθι αξίες:

-    Ακεραιότητα
-    Εντιμότητα
-    Διαφάνεια
-     Αντικειμενικότητα
-     Δικαιοσύνη

Όλοι οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης και κυρίως τα υψηλόβαθμα στελέχη  είναι υπεύθυνα, για την εφαρμογή αυτών των αξιών στην καθημερινή εργασία της Φορολογικής κα Τελωνειακής Διοίκησης, την ενίσχυση της κουλτούρας κατά της διαφθοράς όσο και για τη βελτίωση της φήμης του Υπουργείου Οικονομικών  στο δημόσιο τομέα, επειδή οι εργαζόμενοι του εν λόγω Υπουργείου είναι πάνω από όλα πολίτες και  φορολογούμενοι.

Η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση δεν θα επιτρέψει η καλή δουλειά και τη φήμη της πλειοψηφίας να καταστραφεί από μια μειοψηφία.

2.    Αρχές της στρατηγικής της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης κατά της διαφθοράς.
Η δημιουργία ενός Οδικού Χάρτη που θα αφορά στην πάταξη της διαφθοράς εντός του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα στην φορολογική & τελωνειακή διοίκηση, πρέπει να λάβει υπόψη τις βασικές αρχές που διέπουν κάθε ευνομούμενο κράτος και οι οποίες συνοπτικά είναι:

--    Η αρχή του κανόνα δικαίου, η οποία υποχρεώνει όλες τις αρμόδιες αρχές της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης να συμμορφωθούν με τις νομικές διαδικασίες, αρχές και  περιορισμούς και παρέχει ένδικα μέσα στους πολίτες των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί.

--    Η αρχή της ορθής πρακτικής, η οποία υποχρεώνει όλες τις αρμόδιες αρχές της Φορολογικής & Τελωνειακής  Διοίκησης να ευθυγραμμίσουν τις δράσεις τους για να συνάδουν με τις βέλτιστες πρακτικές που απαιτούνται, για την επαρκή καταστολή της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης.

--    Η αρχή της ευθύνης, η οποία υποχρεώνει όλες τις αρμόδιες αρχές της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για τη δημιουργία της δημόσιας πολιτικής και την επαρκή εφαρμογή αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της στρατηγικής της Φορολογικής & Τελωνειακής  Διοίκησης και του σχεδίου δράσης.

--    Η αρχή της πρόληψης, η οποία υποχρεώνει όλες τις αρμόδιες αρχές της Φορολογικής & Τελωνειακής  Διοίκησης να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα για την συστηματική καταστολή των αιτιών της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης όλων των ατελειών που διευκολύνουν τη διαφθορά.

--    Η αρχή της αποδοτικότητας, η οποία υποχρεώνει όλες τις αρμόδιες αρχές της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης να σημειώσουν σταθερή πρόοδο προτείνοντας και εφαρμόζοντας μέτρα, για την επίτευξη ορατών αποτελεσμάτων στην καταπολέμηση όλων των μορφών διαφθοράς.

--    Η αρχή της συνεργασίας,
-    μέσα στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, η οποία έχει επιφορτιστεί με την εφαρμογή της στρατηγικής και των δράσεων που προκύπτουν από αυτόν τον οδικό χάρτη, να συνεργαστούν για την εφαρμογή μέτρων, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. Κατά την ανάπτυξη της συνεργασίας, τα εν λόγω όργανα πρέπει να θέσουν σαφείς στόχους και να προσδιορίσουν τα μέτρα που θα λάβουν για την επίτευξή τους.

-    με τις λοιπές Κυβερνητικές Υπηρεσίες που υποχρεώνει τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους, για παράδειγμα μέσω της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής.

-    με την κοινωνία των πολιτών, η οποία υποχρεώνει όλες τις αρμόδιες αρχές της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, για την βελτίωση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών.

--    Η αρχή της διαφάνειας, η οποία υποχρεώνει όλες τις αρμόδιες αρχές της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την παροχή πρόσβασης των πολιτών σε  πληροφορίες, όπως απαιτείται από τον νόμο.

--    Η αρχή της εξυπηρέτησης των πολιτών, η οποία πρέπει να αποτελεί πυξίδα σε κάθε ενέργεια των Υπηρεσιών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης.

--    Η αρχή της αυτο-αξιολόγησης, η οποία υποχρεώνει όλες τις αρμόδιες αρχές της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης να επιβλέπουν τακτικά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, την αξιολόγηση του κινδύνου διαφθοράς και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

3.    Στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου.

Για τη δημιουργία του Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς στη Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις που περιέχονται στα παρακάτω έγγραφα:

1.    Ο Οδικός Χάρτης τεχνικής βοήθειας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

2.    Η δεύτερη κοινή αξιολόγηση της φορολογικής διοίκησης από μέρους του ΔΝΤ και της ΕΕπ - Έκθεση επίτευξης στόχων εσόδων και επιδιώξεων διοικητικής μεταρρύθμισης.

3.    Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής εργασίας υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης στο Υπ. Οικονομικών της Γαλλίας από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου 2012.

4.    Η ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (έτος 2011).

5.    Η Μελέτη της Δ/νσης Φορολογικής Συμμόρφωσης «Μελέτη- Αίτια – Συνέπειες – Προτάσεις για την καταπολέμηση της Διαφθοράς».

4.    Στρατηγικό Σχέδιο καταπολέμησης της Διαφθοράς στη Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση.

Το Όραμα της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης είναι να γίνει ο κορυφαίος επαγγελματικός οργανισμός του δημόσιου τομέα, παρέχοντας στους πολίτες υπηρεσίες με πρότυπα υψηλής ποιότητας.

Η Αποστολή της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης είναι να παρέχει προς τους πολίτες τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να εκπληρώσουν τις φορολογικές και τελωνειακές τους υποχρεώσεις εφαρμόζοντας νόμους που προάγουν την αντικειμενικότητα και την ισονομία προς όλους.

Για την υλοποίηση του οράματος, η  Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση πρέπει να δημιουργήσει και να εφαρμόσει ένα θετικό και ανθεκτικό κλίμα κατά της διαφθοράς, να επικοινωνήσει  τις συνέπειες της διεφθαρμένης συμπεριφοράς και να ευαισθητοποιήσει το σύνολο του προσωπικού της.

Με τις δραστηριότητές της η Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση θα έχει ουσιαστική συμβολή στον κρατικό προϋπολογισμό, έχοντας σαφείς και διαφανείς επιχειρηματικές διαδικασίες και θα είναι σε θέση να προλάβει και να μειώσει τα περιστατικά διαφθοράς.
Προκειμένου να υλοποιηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς είναι απαραίτητο να γίνει διαχωρισμός σχετικά με τους στόχους  που πρέπει να επιτευχθούν, ανάλογα με τα κοινά χαρακτηριστικά που αυτοί οι στόχοι έχουν μεταξύ τους. Οι δημιουργούμενες δηλαδή ροές εργασίας πρέπει να περιέχουν στόχους, που να αφορούν στην επιδίωξη ενός συνολικού αποτελέσματος, το οποίο θα αποτελεί μέρος του συνολικού οδικού χάρτη.
Η ανάγκη της δημιουργίας ροών εργασίας  κρίνεται απαραίτητη γιατί θα βοηθήσει στον εντοπισμό στόχων για κάθε κατηγορία ενδιαφέροντος, θα μπορέσει να βοηθήσει στην δημιουργία και ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων για την πραγματοποίηση των επί μέρους στόχων, αλλά και θα κατευθύνει τις ομάδες που θα αναλάβουν την εκτέλεση της κάθε δράσης. Τέλος, με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η μέτρηση της υλοποίησης της κάθε δράσης μεμονωμένα, αλλά και των εν γένει στόχων της κάθε ροής εργασίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και αναλογιζόμενοι τη δομή και λειτουργία του Οργανισμού μας, οι προτεινόμενες ροές εργασίας έχουν ως παρακάτω:

Ροή εργασίας 1: Ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Ροή εργασίας 2:Ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (φορολογικών & τελωνειακών).

Ροή εργασίας 3:Ενίσχυση της συνεργασίας  (εσωτερικής & εξωτερικής) και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Ροή εργασίας 4:Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας.


Η στρατηγική θα αξιολογείται  σε τακτά χρονικά  διαστήματα, συμπεριλαμβάνοντας ενημερώσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι οι δράσεις πληρούν τις ανάγκες της Φορολογικής & Τελωνειακής Διοίκησης. Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει μετά από την πάροδο έξι (6) μηνών από την έγκριση της στρατηγικής και έπειτα θα ακολουθήσουν σχετικές αξιολογήσεις κάθε έτος.

4.1.    Ροή εργασίας 1:Ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Στην παραπάνω ροή εργασίας περιλαμβάνονται οι στόχοι εκείνοι που αφορούν άμεσα σε νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν και οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαφθοράς. Κύριος στόχος της ροής αυτής είναι αρχικά η απλοποίηση της νομοθεσίας, αλλά και η ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου που αφορά στη διαφανή λειτουργία του οργανισμού. Οι κύριοι στόχοι που πρέπει να υλοποιηθούν έχουν ως εξής:

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση (απλοποίηση, ισονομία, διαφάνεια) του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση (απλοποίηση, ισονομία, διαφάνεια) του κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση (απλοποίηση, αποτελεσματικότητα) της νομοθεσίας και διαδικασίας επιστροφών (π.χ. Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος, λοιπών φόρων κλπ).

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη ρύθμιση του καθεστώτος των ποινών και προστίμων που επιβάλλονται για τις φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη ρύθμιση του καθεστώτος των εγγυήσεων που διασφαλίζουν τις απαιτήσεις του δημοσίου κατά την διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών.

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στην απλοποίηση των τελωνειακών νόμων και διαδικασιών.

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση του νομικού πλαισίου και θεσμοθέτηση διαφανών διαδικασιών πειθαρχικής αντιμετώπισης υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών.

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη θεσμοθέτηση στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία του δικαιώματος της πρόσβασης στην πληροφορία, ως βασικής αρχής διαφάνειας της φορολογικής & τελωνειακής διοίκησης.

--    Βελτίωση των νόμων και θεσμοθέτηση ελεγχόμενων διαδικασιών προστασίας τόσο των πληροφοριοδοτών όσο και των υπαλλήλων από κακόβουλες ενέργειες.

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση των νόμων του Κεφαλαίου (Περιουσίας) οι οποίοι πρέπει να γίνουν  απλούστεροι, δικαιότεροι, βασισμένοι στις καλές διεθνείς πρακτικές.

4.2.    Ροή εργασίας 2:Ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (φορολογικών & τελωνειακών).


Βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί και η διαδικασία διενέργειας των διαφόρων ελέγχων. Οι έλεγχοι που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ο Οργανισμός μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τους ελέγχους που γίνονται στο εσωτερικό του Οργανισμού και αφορούν σε ελέγχους των ίδιων υπαλλήλων  του Οργανισμού (εσωτερικοί έλεγχοι).

--    Δημιουργία και ενίσχυση λειτουργίας Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

--    Ενδυνάμωση και ενίσχυση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

--    Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για υποθέσεις διαφθοράς υπαλλήλων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

--    Σύνταξη και καταγραφή ελεγκτικών και ποιοτικών προτύπων για τους εσωτερικούς ελέγχους.

--    Δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας - αποτελεσματικότητας στην ανίχνευση και τη δίωξη εγκληματικών πράξεων διαφθοράς.

--    Δημιουργία ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πειθαρχικών διαδικασιών και της τελικής έκβασής τους.

--    Αξιολόγηση πώς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά για θέματα που σχετίζονται με την απάτη και συνδέονται ειδικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

--    Ειδική εκπαίδευση και σεμινάρια από τη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου προς τους ανώτερους υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών (προϊσταμένους, διευθυντές κλπ) σε σχέση με την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά ελέγχους που γίνονται  προς τα έξω, από τις Υπηρεσίες δηλαδή του Οργανισμού, με αντικείμενο ελέγχου τους φορολογούμενους πολίτες (εξωτερικοί έλεγχοι).

--    Βελτίωση / ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων στη φορολογική & τελωνειακή διοίκηση.

--    Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για τον έλεγχο των φορολογούμενων βάσει επικινδυνότητας.

--    Σύνταξη και καταγραφή ελεγκτικών προτύπων για τους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

--    Επαναπροσδιορισμός και ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου στους εξωτερικούς ελέγχους (φορολογικούς και τελωνειακούς).

4.3.    Ροή εργασίας 3: Ενίσχυση της συνεργασίας (εσωτερικής & εξωτερικής) και της ανταλλαγής πληροφοριών.

--    Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως το Γενικό Επιθεωρητή, τον Εισαγγελέα και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

--    Ενίσχυση της συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μέσω τακτικών συναντήσεων με τη Συντονιστική Επιτροπή.

--    Συμβολή στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της άντλησης στοιχείων από τρίτους.

--    Ενίσχυση και επέκταση της δυνατότητας διασταύρωσης στοιχείων από τρίτες πηγές και άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η Γ.Γ.Π.Σ. αναφορικά με την ηλεκτρονική (on-line) λήψη στοιχείων από τρίτους, μέσω συμφωνίας που θα καλύπτει ολόκληρο τον κρατικό τομέα.

--    Ενίσχυση και αξιοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων του Υπ. Οικονομικών.

4.4.    Ροή εργασίας 4: Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας.

Οι στόχοι που τίθενται σε σχέση με την ενίσχυση της πρόληψης, ευαισθητοποίησης και δημόσιας ακεραιότητας, η επίτευξη των οποίων θα μειώσει την διαφθορά σε μεγάλο βαθμό είναι:

--    Μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

--    Ενίσχυση αίσθησης ευθύνης και διαφάνειας στην εργασία που διεκπεραιώνεται εντός του φορολογικού & τελωνειακού συστήματος, τόσο για τους υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών, όσο και για τους πολίτες.

--    Ενθάρρυνση για καταγγελίες διαφθοράς στο  Υπ. Οικονομικών.

--    Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς για την ενίσχυση της ευρείας δημοσιοποίησης των φορολογικών & τελωνειακών νόμων, κανόνων, διαδικασιών και των ερμηνειών τους.

--    Δυνατότητα  χρήσης βραβείων και κινήτρων για καινοτόμες λύσεις μείωσης της διαφθοράς.

--    Καθιέρωση μαθημάτων στα σχολεία σε θέματα ακεραιότητας για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, αναφορικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις της διαφθοράς σε σχέση με τις αντίστοιχες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο.

--    Δημιουργία κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας στον οποίο εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση.

--    Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της ενημέρωσης μέσω διαδικτυακής πύλης και παροχή νομοθεσίας, ερμηνείας νόμων, διαδικασιών αλλά και παροχή συμβουλών και  απαντήσεων σε ερωτήματα.

--    Συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθoράς από την πλευρά  της οργανωτικής διαχείρισης όπως:

α) Διερεύνηση και λήψη μέτρων για την αποφυγή επικαλύψεων (εφόσον υπάρχουν)   στις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του Οργανισμού.

β) Ενίσχυση του ρόλου και του συντονισμού μεταξύ των  Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών (Ισχυρές Κεντρικές Υπηρεσίες).

γ) Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά υπηρεσία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και με ορθολογικά κριτήρια.

δ) Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη δημιουργία και στελέχωση τμήματος ενημέρωσης πολιτών σε κάθε μεγάλη Δ.Ο.Υ. (Η άγνοια αποτελεί σημαντική πηγή διαφθοράς).

ε) Δημιουργία σύγχρονης και  αντικειμενικής αξιολόγησης των υπαλλήλων και υπηρεσιακή εξέλιξή τους βάσει αυτής.

--    Διασφάλιση αποτελεσματικότητας, ποιότητας  και αποδοτικότητας των κατά τόπους δραστηριοτήτων – περιλαμβανόμενης της ανάλυσης απόδοσης, αποτελεσματικότητας και φόρτου εργασίας.


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο