Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέα έκθεση δείχνει την παραοικονομία στο 24% στην Ελλάδα

Έρευνα δείχνει ότι η οικονομική κρίση στην Ευρώπη ωθεί τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα κατά της παραοικονομίας με στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη 

•    Η παραοικονομία στην Ευρώπη ανέρχεται σε €2,1 τρισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 18,5% της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη
•    Στην Ελλάδα το ποσοστό της παραοικονομίας ανέρχεται σε 24% του ΑΕΠ ή €43,2 δισεκατομμύρια
•    Σύμφωνα με την έρευνα, εκτιμάται ότι το 10% της παραοικονομίας (€200 δισεκατομμύρια) θα μπορούσε να εκλείψει μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών
•    Τα μετρητά είναι η κινητήριος δύναμη της παραοικονομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως λόγω αδήλωτης εργασίας και πωλήσεων

Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη έχει αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για αρκετές κυβερνήσεις προς την κατεύθυνση της λήψης μέτρων κατά της παραοικονομίας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των προϋπολογισμών και επιτάχυνσης της επιστροφής σε αναπτυξιακή πορεία, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε η Visa Europe. Το 2013, η παραοικονομία στην Ευρώπη εκτιμάται σε €2,1 τρισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 18,5% της οικονομικής δραστηριότητας. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο των τελευταίων δέκα ετών, η έρευνα δείχνει ότι η παραοικονομία βασίζεται στη χρήση μετρητών και κινητήριος δύναμη αυτού του φαινομένου στην Ευρώπη είναι η αδήλωτη εργασία και οι αδήλωτες πωλήσεις.

Η έρευνα «Η παραοικονομία στην Ευρώπη, 2013 – Η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας» αναλύει το ύψος της παραοικονομίας, που κυμαίνεται από 8% έως 10% του ΑΕΠ στην Ελβετία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, μέχρι σχεδόν 30% στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Λιθουανία και την Εσθονία.  Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι προσπάθειες των κυβερνήσεων στην Ευρώπη να υιοθετήσουν καινοτόμους και έξυπνους τρόπους αντιμετώπισης των δημοσιονομικών τους ελλειμμάτων, περισσότερο μέσω της καταπολέμησης της παραοικονομίας, παρά μέσω της αύξησης της φορολογίας ή της μείωσης των επιδομάτων.

Ο Steve Perry, Commercial Director, Visa Europe δήλωσε: «Σε περιόδους ύφεσης, αυξανόμενης ανεργίας, μείωσης των εισοδημάτων και αβεβαιότητας για το μέλλον, οι πολίτες ενδέχεται να στρέφονται περισσότερο προς την παραοικονομία. Παρά το γεγονός ότι πριν το 2009, η αντιμετώπιση της παραοικονομίας στο σύνολο της Ευρώπης είχε αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα, πρόσφατα παραδείγματα από τη Δυτική, την Ανατολική και τη Βόρειο Ευρώπη παρουσιάζουν διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας. Το κοινό στοιχείο σε όλα αυτά είναι ότι η παραοικονομία εξακολουθεί να βασίζεται στη χρήση μετρητών και να τροφοδοτείται από την αδήλωτη εργασία και την ελλιπή καταγραφή των πωλήσεων».
Η αδήλωτη εργασία αντιστοιχεί στα 2/3 της παραοικονομίας στην Ευρώπη, ενώ 1/3 προκύπτει από αδήλωτες πωλήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, η στοχευμένη αντιμετώπιση αυτών των δύο φαινομένων μέσω διάφορων κυβερνητικών μέτρων, με κυριότερο τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η Ρουμανία έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια ένα εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών φόρων μέσω τραπεζικών καρτών, που έχει συμβάλει στην αύξηση πληρωμής φόρων μέσω καρτών κατά 34% σε ετήσια βάση. Όταν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας περιλαμβάνουν την υιοθέτηση ή τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, παρατηρείται σημαντική κάμψη του φαινομένου. Η έρευνα προβλέπει ότι η στοχευμένη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να συμβάλει σε μείωση της παραοικονομίας στην Ευρώπη κατά 1/10 (πάνω από €200 δισεκατομμύρια), κυρίως αν οι προσπάθειες εστιάσουν στις αδήλωτες πωλήσεις, στοιχείο που συνήθως υποβαθμίζεται στις περισσότερες σχετικές κυβερνητικές προσπάθειες.
Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στο μέγεθος της παραοικονομίας και των αριθμό των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για παράδειγμα, σε χώρες με υψηλή διείσδυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως η Μεγάλη Βρετανία, το μέγεθος της παραοικονομίας είναι σημαντικά χαμηλότερο, σε σχέση με χώρες όπου οι ηλεκτρονικές πληρωμές βρίσκονται σε χαμηλά ποσοστά. Τομείς που σχετίζονται με την παραοικονομία είναι οι κατασκευές, το λιανεμπόριο, η βιομηχανία, ο τουρισμός και οι μεταφορές. Για παράδειγμα στο λιανεμπόριο, η έρευνα δείχνει ότι οι online αγορές συμβάλλουν στη διαφάνεια των συναλλαγών και περιορίζουν τις αδήλωτες πωλήσεις.
Η έρευνα παρουσιάζει συγκεκριμένα μέτρα* που έχουν λάβει διάφορες χώρες στην Ευρώπη και τα οποία ενθαρρύνουν τις σωστές συμπεριφορές. Πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κυρίως στη δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών για διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην αλλαγή καθιερωμένων πρακτικών. Η έρευνα καλεί τις κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στον περιορισμό του μεγέθους της παραοικονομίας.

Στοιχεία για την Ελλάδα
Ο Νίκος Καμπανόπουλος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής, Ελλάδα, Βουλγαρία & Κύπρος, Visa Europe, δήλωσε:
 «Το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα παραμένει υψηλό σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και ανέρχεται σε 24% του ΑΕΠ ή €43,2 δισεκατομμύρια. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μικρή μεταβολή τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν έχει σημειωθεί ο κατάλληλος ρυθμός ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα συμβάλει στην κάμψη του μεγέθους της παραοικονομίας. Όσον αφορά τις online αγορές, η έρευνα της Visa Europe έδειξε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αριθμό των καταναλωτών που πραγματοποιούν online αγορές και στο μέγεθος της παραοικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2010-2012 ο αριθμός των online καταναλωτών αυξήθηκε κατά 8%, ενώ η παραοικονομία μειώθηκε κατά 1,4% του ΑΕΠ.
Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τις περισσότερες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην υιοθέτηση μέτρων κατά της παραοικονομίας. Καθώς υπάρχει κοινή αντίληψη ότι τα μετρητά τροφοδοτούν την παροικονομία, αναμένουμε αύξηση των πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην αντικατάσταση των μετρητών με ηλεκτρονικές πληρωμές».

Η παροχή κινήτρων προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ώστε να επιλέγουν για τις συναλλαγές κάρτες πληρωμών έναντι μετρητών θα λειτουργούσε προς όφελος του κράτους και της εθνικής οικονομίας.  Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να δοθούν φορολογικές ελαφρύνσεις εφόσον η χρήση καρτών ξεπερνά συγκεκριμένο ποσοστό του προσωπικού εισοδήματος.  Όπως επίσης θα μπορούσε να υπάρχει μείωση ΦΠΑ με τη χρήση καρτών πληρωμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων ή για συγκεκριμένο χρόνο.

Ταυτόχρονα, διευρύνονται τα σημεία αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. σε χώρους εστίασης, περίπτερα, mini markets, μέσα μεταφοράς, κλπ) και αναβαθμίζονται σταδιακά ώστε να αποδέχονται πληρωμές μέσω νέων τεχνολογιών (π.χ. ανέπαφες κάρτες, κινητά, κλπ.).

«Η παραοικονομία στην Ευρώπη, 2013 – Η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην καταπολέμηση της παραοικονομίας» είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά αντίστοιχων ερευνών του 2008, του 2010 και του 2011.

Για να κατεβάσετε την έρευνα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.visaeurope.com/en/about_us/industry_insights.aspx

*Στα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από κυβερνήσεις, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
•    Το 2010 η Πολωνία ενέκρινε τη χρηματοδότηση για την επέκταση των τερματικών αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών με αποτέλεσμα την εγκατάσταση 100.000 νέων τερματικών σε 2,5 χρόνια, εκ των οποίων το 75% τοποθετήθηκαν σε χώρους που σχετίζονται με δραστηριότητες παραοικονομίας.
•    Το 2011, η Ιρλανδία σχεδίασε και υλοποίησε μια στρατηγική οικονομικής ενσωμάτωσης.
•    Το 2011, οι ηλεκτρονικές πληρωμές έγιναν υποχρεωτικές στην Ιταλία για ποσά άνω των €1.000. Υιοθετήθηκαν επίσης φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές, σε συνδυασμό με την προοπτική παύσης λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής τα οποία εντοπίζονταν να μην έχουν εκδώσει απόδειξη πάνω από 3 φορές σε 5 χρόνια. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, τα έσοδα από φόρους αυξήθηκαν κατά €9,1 δισεκατομμύρια. Αντίστοιχα υποχρεωτικά μέτρα υιοθετήθηκαν στην Ισπανία (€2.500) και την Ελλάδα (€1.500).
•    Το 2012, έγινε υποχρεωτική στην Πορτογαλία η παροχή στοιχείων συναλλαγών από τις τράπεζες προς τις φορολογικές αρχές.

-Τέλος-

Σχετικά με τη Visa Europe
Η Visa Europe είναι εταιρεία τεχνολογίας πληρωμών που ανήκει και ελέγχεται από τις τράπεζες μέλη της και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών από 36 Ευρωπαϊκές χώρες.

Η Visa Europe αναπτύσσει τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και υποδομές που επιτρέπουν σε εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές. Τα μέλη της έχουν την ευθύνη της έκδοσης των καρτών, της συνεργασίας με τους εμπόρους και του καθορισμού των χρεώσεων προς καταναλωτές και εμπόρους.

Η Visa Europe λειτουργεί βάσει ενός επιχειρηματικού μοντέλου χαμηλού κόστους και υψηλής αξίας για τα μέλη του. Το πλεόνασμα επενδύεται εκ νέου και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων και των αποθεματικών. Τα τελευταία έξι χρόνια, η Visa Europe έχει επενδύσει πάνω από €1 δισεκατομμύριο σε νέες τεχνολογίες και υποδομές.

Η Visa Europe ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Visa Inc. το 2004 και συστάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία με αποκλειστική, αμετάκλητη και μόνιμη δικαιοδοσία στην Ευρώπη. Και οι δύο εταιρείες συνεργάζονται προκειμένου να είναι δυνατές οι πληρωμές με Visa σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως ένα αποκλειστικά Ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών, η Visa Europe είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις συγκεκριμένες ανάγκες των Ευρωπαϊκών τραπεζών και των πελατών τους – κατόχων καρτών και εμπόρων – ενώ παράλληλα συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει μια πραγματικά ενιαία αγορά πληρωμών.Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:
www.visaeurope.com
www.visa.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Μαΐου 9, 2013 12:53 μ.μ. | Reply
Κοιμηθειτε ησυχα..... οι αδιαφθοροι ... ραμπο ειναι ετοιμοι να χτυπησουν το μαυρο χρημα.....
Τα επιτελικα σχεδια ειναι ετοιμα .... απλως ειναι στο τελικο σταδιο επεξεργασιας.... και
υλοποιησης.... Μενουν μονο καποιες τεχνικου χαρακτηρα λεπτομερειες .......
Οι βατοπεδινοι ..... οι offshorε θαμωνες, οι στικακιδες της λιστας Λαγκαρντ, οι μπουζουκτσηδες
-λεβεντες της Μανωλαδας και πολλων αποχρωσεων λαμογια τρεμουν..... και εχουν χασει τον υπνο τους
απο τα παραμυθια και τα μπλα.... μπλα... μπλα...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο