Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επιστολή Ομοσπονδίας Οικονομολόγων προς Υπ.Ανάπτυξης για τις αλλα΄γες στο επάγγελμα του λογιστή

Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας

ΓΑΜΒΕΤΑ 4 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2103826627 Fax: 2103626928
Email : [email protected]  
Αθήνα 26/4/2013

 Προς :Υφ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Νότη Μηταράκη
 Κοινοποίηση: Ο.Ε.Ε
 
 Κύριε Υφυπουργέ

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τη προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2515/1997 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 340/1998) που υποβάλετε στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013) που παρεμβαίνει στην οργάνωση και λειτουργία του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτέχνη , αγνοώντας ,ότι η ως άνω οργάνωση είναι το υπόβαθρο του μοναδικού αξιόπιστου – αδιάβλητου –  μηδενικού κόστους   μηχανισμού λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης  και εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας .
Σας επισημαίνουμε το κίνδυνο η ψήφιση της παραπάνω διάταξης να αυξήσει υπέρμετρα την ήδη υψηλή φοροδιαφυγή – αφού ακυρώνετε στην πράξη τον πρώτο βαθμό ελέγχου – και να  καταβαραθρώσει τα ήδη αναιμικά δημόσια έσοδα.
Σας καλούμε να αποσύρετε την (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2515/1997 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 340/1998) , και κατόπιν σύντομου διαλόγου με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία της φορολογικής διοίκησης , την διοικητική μεταρρύθμιση με μείωση της γραφειοκρατίας , την αύξηση της παραγωγικότητας ,την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που απορρέουν από τις δεσμεύσεις μας , και την συμβολή στην ανάπτυξη τού πιο ενεργού τμήματος της οικονομικού γίγνεσθαι στην χώρα . Προϋποθέσεις και στόχους που η αψυχολόγητη και αιφνιδιαστική ενέργειά σας μηδενίζει.

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και καλούμε τους συναδέλφους σε εγρήγορση.


ΜΕ ΤΙΜΗ
            Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας    
   Κούκουνας  Κων/νος                                                           Παύλου  Χρήστος                                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ 105-63 Αθήνα τηλ. 210 5202250, 2105202260, 2105202270 fax 2105229167

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
                                   
Αθήνα,  26  Απριλίου  2013
Αρ πρωτ φ/1/3890

Προς                                 
Τον  Πρόεδρο  της Επιτροπής
των  Οικονομικών  Υποθέσεων  της Βουλής
και  τους  βουλευτές  μέλη της Επιτροπής


Kύριε  Πρόεδρε,

    Σχετικά με  διάταξη που αναφέρεται  στην  υποπαράγραφο Η.2. (Τροποποίηση του ν. 2515/1997 και του π.δ.340/1998)  του πολυνομοσχεδίου του  Υπουργείου  Οικονομικών  που προβλέπει  νέα διάκριση των τάξεων των λογιστών φοροτεχνικών  σας καταθέτουμε την πρότασή μας η οποία έχει ως εξής::


ΠΡΟΤΑΣΗ

Επειδή δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας διάλογος ή διαβούλευση, να ικανοποιηθεί το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (συνημμένο έγγραφο Φ1/3826/24.4-2013) για την ανάκληση της ρύθμισης και επαναφορά, με περιεχόμενο το προϊόν του διαλόγου με τους εμπλεκομένους φορείς (ΟΕΕ, Ομοσπονδίες, κ.λ.π.).


Σε περίπτωση μη αποδοχής της απόσυρσης, να υποστηριχθεί η παρακάτω πρόταση:

Σύμφωνα  με τον  ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του  Ν 4093/2012 τα όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της  προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:

1.    Απλογραφικά: Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων  (Β΄ Κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ,
2.    Διπλογραφικά: Βιβλία   (Γ΄ Κατηγορίας)  άνω των 1.500.000 ευρώ.
 
Λογιστές- φοροτεχνικοί  Γ΄ τάξεως:

Α. Διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων  απλογραφικά  βιβλία έως 1.500.000€.

Δικαιούχοι:
1.    Απόφοιτοι  Πανεπιστημιακών σχολών οικονομικής κατεύθυνσης και τμημάτων ΤΕΙ Λογιστικής χωρίς επαγγελματική εμπειρία,
2.    Απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης μετά από διετή επαγγελματική εμπειρία.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου με προϋπηρεσία 12 χρόνια ως βοηθοί Λογιστές, οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδου Οικονομίας με προϋπηρεσία 10 χρόνια ως βοηθοί Λογιστές. Οι κάτοχοι πτυχίου ΙΕΚ Λογιστικής 8 χρόνια ως βοηθοί Λογιστές διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων  απλογραφικά  βιβλία έως 150.000€.


Αιτιολογία
Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά από 4 χρόνια φοίτησης εισάγονται στη Β΄ τάξη.
Δεν μπορεί ένας χρόνος φοίτησης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ να ισοπεδωθεί με 1 χρόνο μαθητείας σε Λύκειο ή ΙΕΚ και 1 ή 2 χρόνια πρακτικής.

Η τήρηση απογραφής επιβάλει γνώσεις κοστολόγησης. Επιβάλεται πάνω από 150.000 €.


Για την μετάβαση στη Β΄ τάξη:
1.    των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών σχολών απαιτείται  διετής  επαγγελματική εμπειρία,
2.    για τα τμήματα ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης πενταετής  επαγγελματική εμπειρία,
3.    για το τμήμα Λογιστικής των ΤΕΙ τετραετής επαγγελματική εμπειρία.


Λογιστές- φοροτεχνικοί  Β΄ τάξεως:
 
-Διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων  απλογραφικά  βιβλία  και  διπλογραφικά  βιβλία  των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό  2.100.000€.


-Για την μετάβαση στην Α τάξη:
1.    των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών σχολών απαιτείται  τριετής  επαγγελματική εμπειρία και
2.    για τους απόφοιτους του τμήματος Λογιστικής των ΤΕΙ τετραετής εμπειρία


Λογιστές- φοροτεχνικοί  Α `τάξεως:

-Διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων  απλογραφικά  βιβλία  και  διπλογραφικά  βιβλία.


Λογιστές- φοροτεχνικοί  Ειδική  Γ`τάξεως

Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ ειδικής τάξης(άρθρο 16 του ΠΔ 340/1998)         συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελμα  του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα τήρησης  διπλογραφικών βιβλίων  μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται  για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών


Ο  Πρόεδρος   του ΟΕΕ
Γεώργιος Κυδωνάκης


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description kaza | Απριλίου 28, 2013 4:10 μ.μ. | Reply
Θα το θέλατε πολύ να συνεχίσει το επάγγελμα να είναι τσιφλίκι σας. Που για το επάγγελμα του λογιστή βάζετε σε υψηλότερο επίπεδο το οικονομικό της νομίκης με 4 καθαρά λογιστικά μαθήματα από τα τει λογιστικής που έχουν 15
image description new gr | Απριλίου 28, 2013 6:04 μ.μ. | Reply
To Οικονομικό της Νομικής φίλε kaza δεν είχε ούτε ένα μάθημα λογιστικής πριν απο 20 χρόνια. Αυτό τα λέει όλα για τους κυρίους του ΟΕΕ !!!!
image description ee | Απριλίου 28, 2013 6:27 μ.μ. | Reply
Το οικονομικό τμήμα της ΝΟΕ στη Θεσσαλονίκη κύριοί μου είχε πολλά μαθήματα Λογιστικής (Λογιστική I,Λογιστική II, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Λογιστική Κόστους, Ελεγκτική Οικονομικών Καταστάσεων) και έναν καθηγητή τον Α.Τσακλάγκανο που για να περάσεις τα μαθήματά του με 5 έπρεπε να σκιστείς στο διάβασμα και να μη χάσεις ούτε ένα μάθημά του. Απόφοιτοι των ΤΕΙ Λογιστικής έδιναν 2 και 3 φορές τα μαθήματά του για να περάσουν. Έτσι προς ενημέρωση για τις βλακείες που γράφετε.
image description Your Name | Απριλίου 28, 2013 7:10 μ.μ. | Reply
Το Οικονομικό της Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών , το ακαδημαϊκό έτος 1988-1989 εννοώ κύριε ee……
image description gch | Απριλίου 28, 2013 7:43 μ.μ. | Reply
Κύριε yourname, όταν εμείς διδασκόμασταν Βιομηχανική Λογιστική και Οικονομική ανάλυση στην Θεσσαλονίκη, πριν 27 χρόνια εσείς διδασκόσασταν από τις σχολές καρτούν..Πηγαίνετε να μάθετε να βγάζετε μια καθαρή παρούσα αξία και αφήστε την σημαία της Λογιστικής. Το οικονομολογικό επάγγελμα ευτυχώς που δεν είναι μόνο η δική σας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.........
image description AGM | Απριλίου 28, 2013 7:07 μ.μ. | Reply
Κύριε yourname, όταν εμείς διδασκόμασταν Βιομηχανική Λογιστική και Οικονομική ανάλυση στην Θεσσαλονίκη, πριν 27 χρόνια εσείς διδασκόσασταν από τις σχολές καρτούν..Πηγαίνετε να μάθετε να βγάζετε μια καθαρή παρούσα αξία και αφήστε την σημαία της Λογιστικής. Το οικονομολογικό επάγγελμα ευτυχώς που δεν είναι μόνο η δική σας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.........
image description new gr | Απριλίου 28, 2013 8:58 μ.μ. | Reply
Εχετε πολλά ονόματα κύριε... όσες και οι λογιστικές σας ... ή το σύνολο των μαθημάτων σας. Μου θυμίζεται αλήθεια πόσα μαθήματα έχετε συνολιά για πτυχίο.....
image description kgeor | Απριλίου 29, 2013 3:35 π.μ. | Reply
Eχω μια απορια, η αλλαγη που επιφερεςι το νομοσχεδιο θ αλλαξει και το επιπεδο των γνωσεων, των μεν ή των δε? Και μια παρατηρηση: Οι οικονομικες σχολες δεν διδασκουν μονο λογιστικη ή φορολογια. Διδασκουν την οικονομικη επιστημη που εχει διαφορα πεδια απαραιτητα στη λειτουργια μικρων και μεγαλων επιχειρησεων και το κυριοτερο ανοιγουν το μυαλο μας ωστε να προχωρησει παραπερα και να προσφερει περισσοτερα. Αν καποιοι δεν τα καταφερνουν δεν ακυρωνει τον κανονα Απλα πραγματα άλλη δουλεια μπορει να κανει ο αποφοιτος Λυκειου αλλη ο αποφοιτος ΑΕΙ.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο