Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέο ληξιπρόθεσμο 2,1 δις προστέθηκε το Μάρτιο. Περίπου 25.000 δηλώσεις Φ.Π.Α. δεν υποβλήθηκαν τον Μάρτιο. Συνεχίζεται με μικρούς ρυθμούς η μείωση των συνολικών ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο

Νέο ληξιπρόθεσμο 2.100 δις προστέθηκε το Μάρτιο. Περίπου 25.000 δηλώσεις Φ.Π.Α. δεν υποβλήθηκαν τον Μάρτιο. Συνεχίζεται με μικρούς ρυθμούς η μείωση των συνολικών ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο


Πάνω από 25.000δηλώσεις ΦΠΑ δεν υποβλήθηκαν τον Μάρτιο.
Στο Συνολικό ληξιπρόθεσμο των οφειλών προς το δημόσιο προστέθηκαν 2.100 δις Ευρώ και πλέον ανέρχεται στο ποσό των 55.103 δισ.


Τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης για τον μήνα Μάρτιο αναλυτικά:

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας Σύνολο 2011 Σύνολο 2012 2013
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) Είσπραξη 775 εκ. Ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, είσπραξη 1,900 δισ Ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, β) Είσπραξη 14% του νέου ληξιπροθέσμου - που δημιουργείται μέσα στο 2013 - μέχρι το τέλος Ιουνίου , και είσπραξη 24,5% μέχρι το τέλος του 2013], Σωρευτικά ποσά σε δις Ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 44,891 55,787 55,485 55,307 55,103
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) 3,673 3,672 3,671 3,666
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) 9,015 9,012 9,013 9,013
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) 42,910 42,612 42,434 42,236
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) 0,189 0,188 0,188 0,188
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 1,099 0,279 0,432 0,606
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0,024 0,048 0,078
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8) 1,316 2,178
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) 0,056 0,140
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) 0,006 0,015
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (11)=(9)/(8) 10,45% 4,28% 6,45%
Τακτικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 330 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου; 750 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 75% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 247 309 324 331
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων 107 4 14 16 34
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 1200 6000 6400 13600
Βεβαιωθέντες Φόροι (€ εκατ.) 1,6 5,0 6,5 13,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα (€ εκατ.) 0,0 0,0 0,1 0,1
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) 0,2 1,5 5,4 7,1
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους (€ εκατ.) 0,0 0,1 0,1
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 65,50% 12,5% 30,0% 83,3% 54,5%
Αριθμός ελέγχων ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 70Α
Αναμονή συμβ/σμού
13 16
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 70Α (€ εκατ.) 145,4 140,5
*Προσωρινά Στοιχεία
Προσωρινοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 350 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου ; 750 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ; Είσπραξη 45% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 55% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 210 223 215 200
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων 444 24 61 31 116
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 920 2400 1968 5288
Βεβαιωθέντες Φόροι (€ εκατ.) 5,5 16,5 11,9 34
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα (€ εκατ.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα (€ εκατ.) (Αναφέρεται στο ελάχιστο ποσοστό πληρωμής) 0,2 3,4 1,1 4,7
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους (€ εκατ.) 0,1 0,2 0,3
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 48,40% 3,6% 21,2% 10,9% 14,7%
Αριθμός ελέγχων ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 70Α
Αναμονή συμβ/σμού
8 2
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 70Α (€ εκατ.) 89,9 3,5
*Προσωρινά Στοιχεία
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 8 υποθέσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και 18 υποθέσεις συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ], Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 0 4 4 8
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 1200 ολοκληρωμένοι έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 2600 έλεγχοι μέχρι το τέλος του 2013 β) Είσπραξη 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 65% στο τέλος του 2013 γ) Υποβολή 50 υποθέσεων στον οικονομικό εισαγγελέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 110 υποθέσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013], μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη. Προσωρινά Στοιχεία
Πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη σύμφωνα με την ημερομηνία που ο έλεγχος ξεκίνησε πραγματικά (Σωρευτικά νούμερα) 1002 60 112 98
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων 495 33 25 35 93
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 3697 2087 4002 9786
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα 1,6 1,5 2,64 5,8
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι (€ εκατ.) 0,14 0,23 0,09 0,5
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από ελέγχους (€ εκατ.) 0,64 0,52 0,76 1,9
Σύνολο φόρων και προστίμων που εισπράχθηκαν (€ εκατ.) 0,78 0,74 0,85 2,4
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 78,4% 48,1% 49,9% 32,2% 41,3%
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή 6 8 4 18
Αριθμός ελέγχων ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 70Α
Αναμονή συμβ/σμού
71 19
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 70Α 54,8 27,1
* Για τον Ιανουάριο, το σύνολο διάρκειας ελέγχων περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις των Δ.Ε.Κ Αθήνας και Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου. Για τον Μάρτιο οι ώρες αφορούν τις 21 υποθέσεις από τις 35.
Φορολογική Συμμόρφωση Υπόχρεων σε Δηλώσεις Φ.Π.Α (Δεδομένα μέχρι 31/3/2013)
Πλήθος Υπόχρεων σε Δήλωση Φ.Π.Α (1) 109.579 1.066.469 108.015 1.284.063
Πλήθος Υπόχρεων που έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(2) 83.335 852.274 82.065 1.017.674
Πλήθος Υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(3) 26.244 214.195 25.950 266.389
Ποσοστό % υπόχρεων που έκαναν δήλωση 76,05% 79,92% 75,98%
Πλήθος υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση με Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (5) 20.665 188.573 20.403 229.641
Αριθμός Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6) 2.220 13.472 1.711 17.403
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά (6)/(3) 8,46% 6,29% 6,59%
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (6)/(5) 10,74% 7,14% 8,39%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 8,46% 7,37% 7,11%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Υπόχρεους που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 10,74% 8,94% 8,76%
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης (εκ. €). 6.311.163 16.866.792 3.937.395
Είσπραξη νέων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : Είσπραξη 40 εκ. μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 250.000 νέους οφειλέτες και τηλεφωνικών κλήσεων σε 10,000 νέους οφειλέτες].
Σύνολο νέων οφειλών που εισπράχθηκαν 12.692.707 41.552.828 10.479.522 64.725.057
Έλεγχοι μη συμμορφούμενων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 5.500 ολοκληρωμένοι έλεγχοι Φ.Π.Α και Παρακρατούμενων Φόρων μέχρι τέλος Ιουνίου και 11.000 συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, β) Είσπραξη άνω του 20% όλων των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μέχρι τέλος Ιουνίου και άνω του 20% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Φ.Π.Α (1) 21057 1.484 1.144 943 3.571
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων (2) 1193 172 141 121 434
Σύνολο Ολοκληρωμένων Ελέγχων (3)=(1)+(2) 22250 1.656 1.285 1.064 4.005
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Φ.Π.Α (4) 36.104.730 26.780.113 19.733.181 82.618.024
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων (5) 3.751.435 8.197.269 3.738.590 15.687.294
Σύνολο βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων (6)=(4)+(5) 39.856.165 34.977.382 23.471.771 98.305.318
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Φ.Π.Α (7) 8.381.991 8.140.198 7.038.365 23.560.554
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Παρακρατούμενων Φόρων (8) 713.514 1.861.915 868.802 3.444.231
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (9)=(7)+(8) 9.095.505 10.002.113 7.907.167 27.004.785
% Ποσοστό Είσπραξης (9)/(6) 22,82% 28,60% 33,69% 23,55%
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ * 1700 1700
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε * 678 678
Πλήθος αναφορών προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 283 723 440 1446

 

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος A
A. Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη φορολογική διοίκηση Σύνολο 2012 2013
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΣΥΝΟΛΟ
Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ [ΣΤΟΧΟΣ: Κλείσιμο τουλάχιστον 180 Δ.Ο.Υ έως το πέρας του στρατηγικού σχεδίου για την ελληνική φορολογική διοίκηση (2011-2015) / Δ.Ο.Υ σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2012 ]
Πλήθος Δ.Ο.Υ που ανέστειλαν τη λειτουργία τους 52 51 0 0 51
Πλήθος Δ.Ο.Υ Α' τάξης που συγχωνεύτηκαν με άλλες Δ.Ο.Υ Α' τάξης στον ίδιο νομό. 21 27 0 0 27
Πλήθος Δ.Ο.Υ Β' τάξης που ανέστειλαν τη λειτουργία τους και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρθηκαν σε Δ.Ο.Υ Α' τάξης. 31 23 0 0 23
Πλήθος Δ.Ο.Υ Β' τάξης που ανέστειλαν τη λειτουργία τους και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρθηκαν σε Δ.Ο.Υ Β' τάξης. 0 1 0 0 1
Πλήθος Δ.Ο.Υ Α' τάξης που υποβιβάστηκαν σε Δ.Ο.Υ Β' τάξης 0 0 0 0 0
Πλήθος τμημάτων Δ.Ο.Υ που έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν με αντίστοιχα τμήματα μεγαλύτερων Δ.Ο.Υ στον ίδιο νομό. 2 0 0 0 0
Πρόσληψη νέων ελεγκτών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: Πρόσληψη 200 ελεγκτών μέχρι τέλος Μαρτίου. Αύξηση του συνολικού αριθμού των ελεγκτών σε 2000 μέχρι τέλος Ιουνίου] Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος συμβολαίων διευθυντών υπηρεσιών που υπογράφτηκαν 0 0 0 0
Πλήθος συμβολαίων υποδιευθυντών ελέγχου που υπογράφτηκαν 0 0 0 0
Πλήθος συμβολαίων εποπτών ελέγχου που υπογράφτηκαν 0 0 0 0
Πλήθος συμβολαίων ελεγκτών που υπογράφτηκαν 0 0 0 0
Σύνολο συμβολαίων που υπογράφτηκαν 0 0 0 0
Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Σωρευτικά νούμερα)
Πλήθος Διοικητικού Προσωπικού 10 10 10 10
Πλήθος Ελεγκτών 30 30 30 38
Σύνολο 40 40 40 48
Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων (Σωρευτικά νούμερα)
Πλήθος Υποδιευθυντών Ελέγχου 1 1 1 1
Πλήθος Εποπτών 4 4 4 4
Πλήθος Ελεγκτών 123 137 133 131
Σύνολο Ελεγκτικού Δυναμικού 128 142 138 136
Πλήθος Διοικητικού Προσωπικού 102 84 84 84
Σύστημα ELENXIS σε λειτουργία
Έλεγχοι Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Σωρευτικά νούμερα)
Πλήθος Εποπτών Δ.Ε.Κ Αθήνας 6 6 6
Πλήθος Ελεγκτών Δ.Ε.Κ Αθήνας 107 136 143
Πλήθος Εποπτών Δ.Ε.Κ Θεσσαλονίκης 2 3 3
Πλήθος Ελεγκτών Δ.Ε.Κ Θεσσαλονίκης 20 27 26
Σύνολο Εποπτών 8 9 9
Σύνολο Ελεγκτών 140 127 163 169
Σύνολο Ελεγκτικού Δυναμικού 135 172 178
Σύστημα ELENXIS σε λειτουργία
Εσωτερικοί Έλεγχοι Περιουσιακής Κατάστασης [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 50 έλεγχοι διευθυντών-υποδιευθυντών-εποπτών και τμηματαρχών Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ έως τέλος Ιουνίου και 110 συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ; 50 έλεγχοι ελεγκτών Δ.Ο.Υ -Δ.Ε.Κ έως τέλος Ιουνίου και 130 συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου], μηνιαία νούμερα εκτός πλήθους ελέγχων σε εξέλιξη
Πλήθος ελέγχων Δ/ντων-Υποδ/ντων-Εποπτών-Τμηματαρχών σε εξέλιξη 26 30 31
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Δ/ντων-Υποδ/ντων-Εποπτών-Τμηματαρχών 0 0 0 0
Πλήθος ελέγχων Ελεγκτών σε εξέλιξη 55 62 66
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Ελεγκτών 0 0 0 0
* Προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο το υποσύστημα διαχείρισης υποθέσεων ελέγχου.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο