Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ


Σειρά Ευρώπη

Η εισαγωγή της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ με την ονομασία «Ευρώπη» θα ξεκινήσει το Μάιο 2013.

Η νέα σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ ονομάζεται «Ευρώπη» διότι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων περιέχουν μια προσωπογραφία της Ευρώπης, προσώπου της ελληνικής μυθολογίας από την οποία προέρχεται το όνομα της ηπείρου μας.

Το Ευρωσύστημα επέλεξε να χρησιμοποιήσει προσωπογραφία της Ευρώπης στο υδατογράφημα και στο ολόγραμμα των νέων τραπεζογραμματίων ευρώ. Η συγκεκριμένη προσωπογραφία προέρχεται από ένα αγγείο ηλικίας άνω των 2.000 ετών, το οποίο ανακαλύφθηκε στη νότια Ιταλία και εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Επιλέχθηκε με κριτήριο τον σαφή συσχετισμό της με την ευρωπαϊκή ήπειρο ενώ παράλληλα προσθέτει και ένα ανθρώποκεντρικό στοιχείο στα τραπεζογραμμάτια.

Το τραπεζογραμμάτιο αξίας των 5 ευρώ είναι το πρώτο τραπεζογραμμάτιο της σειράς «Ευρώπη» που θα τεθεί σε κυκλοφορία. Η εισαγωγή του, στην κυκλοφορία, σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου 2013.

Οι άλλες ονομαστικές αξίες, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ θα τεθούν σε κυκλοφορία σταδιακά κατά την διάρκεια αρκετών ετών και κατά αύξουσα ονομαστική αξία. Ο ακριβής χρόνος έκδοσης των άλλων ονομαστικών αξιών θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τα τραπεζογραμμάτια αξίας των 5 ευρώ της πρώτης σειράς θα τίθενται σε κυκλοφορία για αρκετούς μήνες παράλληλα με τα νέα τραπεζογραμμάτια αξίας των 5 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, για κάθε ονομαστική αξία, τα τραπεζογραμμάτια και των δύο σειρών θα εξακολουθούν να κυκλοφορούν παράλληλα ως νόμιμο χρήμα.

Η ημερομηνία κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς θα πάψουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Ωστόσο, τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους επ' αόριστον: θα μπορούν να ανταλλάσσονται στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.

Ο δικτυακός τόπος για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση στη σειρά «Ευρώπη» και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της, παρέχει επιπλέον πληροφορίες και αρχεία προς λήψη σχετικά με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του, μαζί με οπτικοακουστικό υλικό για την παραγωγή των τραπεζογραμματίων. Αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς δημοσίευση υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αυστηρά οι κανόνες περί αναπαραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Σχεδιασμός της σειράς «Ευρώπη»

Τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ διατηρούν τα σχέδια της πρώτης σειράς, με θέμα «Εποχές και ρυθμοί» και έχουν τα ίδια κυρίαρχα χρώματα. Εχουν όμως τροποποιηθεί ελαφρώς προκειμένου να ενσωματώσουν τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Ο ανεξάρτητος σχεδιαστής τραπεζογραμματίων από το Βερολίνο, ο Reinhold Gerstetter, επιλέχθηκε για να ανανεώσει το σχέδιο των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Στο νέο σχέδιο ελήφθησαν υπόψη οι διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΕ από το 2002 και μετά έτσι:

  • στον χάρτη της Ευρώπης απεικονίζονται η Μάλτα και η Κύπρος,
  • το όνομα του νομίσματος («ευρώ») αναγράφεται και με κυριλλικούς χαρακτήρες – πέραν των λατινικών και των ελληνικών –,
  • τα αρχικά της ΕΚΤ εμφανίζονται σε εννέα, και όχι σε πέντε, γλωσσικές παραλλαγές.
Όπως συνέβη και με την πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων, κατά τη φάση σχεδιασμού της δεύτερης σειράς ζητήθηκε η γνώμη ατόμων με προβλήματα όρασης και οι ειδικές ανάγκες αυτών ελήφθησαν υπόψη στα τελικά σχέδια.

Στοιχεία σχεδίου του νέου τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ

 

Διαστάσεις: 120 χιλ. x 62 χιλ.
Χρώμα: Γκρι
Αρχιτεκτονικός ρυθμός: Κλασικός
Ημερομηνία έκδοσης: 2 Μαΐου 2013

 

Εικόνες του νέου τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ

Πρόσθια όψη του νέου τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ

Οπίσθια όψη του νέου τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ

Χαρακτηριστικά ασφαλείας του νέου τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ

Καθήκον της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ είναι να διαφυλάσσουν την ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ με την τακτική αναβάθμιση και βελτίωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας τους.

Στα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν ενσωματωθεί ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που αξιοποίησαν τα αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν από την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας τραπεζογραμματίων
και της τεχνολογίας.

Είναι εύκολο να εντοπιστούν τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας της σειράς «Ευρώπη» πάνω στο τραπεζογραμμάτιο. Όπως ίσχυε και για την πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ, δεν είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού εξοπλισμού, η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων της σειράς «Ευρώπη» εξακριβώνεται εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων :

  • έλεγχος με την αφή,
  • οπτικός έλεγχος και
  • εξέταση υπό γωνία.

Έλεγχος με την αφή

Ανάγλυφη Εκτύπωση

Στο νέο τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ γίνονται αισθητές με την αφή μικρές ανάγλυφες γραμμές στην αριστερή και τη δεξιά άκρη.
Οπτικός Έλεγχος

Ταινία ασφαλείας

Στο νέο τραπεζογραμμάτιο, πάνω στην ταινία
ασφαλείας, διακρίνεται το σύμβολο του ευρώ (€),
ενώ αντίστοιχα στα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς εμφανίζεται η λέξη «EURO».


Υδατογράφημα με προσωπογραφία

Στο νέο τραπεζογραμμάτιο εμφανίζεται μια αμυδρή εικόνα που αναπαριστά προσωπογραφία της Ευρώπης, τον αριθμό της αξίας του τραπεζογραμματίου και ένα παράθυρο. 

Εξέταση υπό γωνία

Ολόγραμμα με προσωπογραφία

Στο νέο τραπεζογραμμάτιο, στη λωρίδα ασημί χρώματος, στα δεξιά, διακρίνεται προσωπογραφία της Ευρώπης, ίδια με αυτή που απεικονίζεται στο υδατογράφημα. Στη λωρίδα απεικονίζονται επίσης ένα παράθυρο και ο αριθμός της αξίας του τραπεζογραμματίου.

Στο νέο τραπεζογραμμάτιο, στη λωρίδα ασημί χρώματος, στα δεξιά, διακρίνεται προσωπογραφία της Ευρώπης, ίδια με αυτή που απεικονίζεται στο υδατογράφημα. Στη λωρίδα απεικονίζονται επίσης ένα παράθυρο και ο αριθμός της αξίας του τραπεζογραμματίου.

Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα

Στο νέο τραπεζογραμμάτιο, στον γυαλιστερό αριθμό, στην κάτω αριστερή γωνία, δημιουργείται μια αίσθηση κίνησης του φωτός από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Επίσης, κατά την κίνηση ο αριθμός αλλάζει χρώμα, από βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλέ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Nasos_Athens | Απριλίου 24, 2013 8:02 π.μ. | Reply
Μας ρωτήσανε αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουνε την ιστορία μας;
image description prince | Απριλίου 24, 2013 8:52 π.μ. | Reply
αφου η ιστορια μας ειναι προτυπο για ολους. αστο να ξεστραβοθουν λιγο
image description gkazan | Απριλίου 24, 2013 10:28 π.μ. | Reply
Κάτι σε δραχμές ή φοίνικα ή έστω οβολό έχουν;
Κανονικά έπρεπε δίπλα σε κάθε τι Ελληνικό να υπάρχει και ένα TM, να παίρνουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα.

Υ.Γ. Τελικά puchen στα Γερμανικά τι σημαίνει;
image description tzog | Απριλίου 24, 2013 3:15 μ.μ. | Reply
ΠΟΥΤΣΕΝ....
image description AlanTrap | Απριλίου 24, 2013 2:28 μ.μ. | Reply
Τουλάχιστον το είδαμε ζωγραφιστό ... γιατί για πραγματικό δεν το βλέπω ...
image description PRESJOHN | Απριλίου 25, 2013 1:11 π.μ. | Reply
Στην νέα σειρά λείπουν τα αρχικά στα.... ΕΛΛΗΝΙΚΑ,δηλαδή ΕΚΤ(Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα).Τυχαίο? δεν νομίζω!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο