Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πρόγραμμα βοήθειας για 1.000 ανέργους ναυτικούς

Πιλοτικό  πρόγραμμα με την ονομασία «ΝΕΑΡΧΟΣ» για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών ξεκινά το υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου σε συνεργασία με το υπουργείο εργασίας, κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα  και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς αφού εξασφάλισε τα απαραίτητα κονδύλια προχωρά σε πρόσκληση των ενδιαφερομένων ανέργων ναυτικών.

Αναλυτικότερα το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (καλούμενο εφεξής «ο Δικαιούχος») είναι Δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την «Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας σχεδίασε και υλοποιεί το «Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών, ηλικίας 18-29 ετών - ΝΕΑΡΧΟΣ», συνολικού Π/Υ για την πρώτη Πρόσκληση 5.923.150 €. Η υλοποίηση του Προγράμματος θα ξεκινήσει στις 22.04.2013 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31.12.2015.

Το Πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ» στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων νέων ναυτικών και στην υποστήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 200 απόφοιτους ΑΕΝ και Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους, Οικονομικούς και 800 ναυτικούς λοιπών ειδικοτήτων, υπηρεσιών Κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

-100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 5 μήνες πρακτική άσκηση επί πλοίου

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Το εκπαιδευτικό επίδομα για τους αποφοίτους ΑΕΝ, καθώς και τους Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους και Οικονομικούς ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.500 € και για τους ναυτικούς των λοιπών ειδικοτήτων στο συνολικό ποσό των 4.500 €, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο Πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ» καλείται:

-Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

-Να αξιολογηθεί θετικά στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης του Προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν άνεργοι νέοι ναυτικοί, που είναι εγγεγραμμένοι, ως προσφερόμενοι, στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε. ή των Λιμενικών Αρχών, αλλά δεν επιδοτούνται και διαθέτουν τις εξής προϋποθέσεις:

-γεννήθηκαν από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995

-ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ

-έξι (6) μήνες, τουλάχιστον, συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο υπό ελληνική σημαία ή υπό ξένη, συμβεβλημένο με το ΝΑΤ

-πιστοποιητικό βασικού  κύκλου Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

πιστοποιητικό Ιατρικής εξέτασης σύμφ. με Ν.1131/81 (Α΄39) (κάρτα υγείας) σε ισχύ

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμη απαλλαγή

-Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Ειδικά για τους απόφοιτους ΑΕΝ, καθώς και τους Αξιωματικούς  Ηλεκτρολόγους και Οικονομικούς απαιτείται:

Δίπλωμα ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή Μηχανικών, Δίπλωμα Οικονομικού, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου, αντίστοιχα.

Εκτός των ανωτέρω, προτεραιότητα θα δοθεί σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των άνεργων νέων ναυτικών, όπως οι πέραν του έτους εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε. ή των Λιμενικών Αρχών ως προσφερόμενοι προς εργασία, καθώς και οι προερχόμενοι από πολύτεκνες ή μονογονεϊκές (λόγω θανάτου, ακύρωσης γάμου ή έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους) ή οι έχουσες τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω οικογένειες. Επίσης, οι προερχόμενοι από οικογένεια με θανόντα, λόγω ναυτικού ατυχήματος, γονέα ναυτικό.

Ο Δικαιούχος καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος παρέχει στους εμπλεκόμενους στο Πρόγραμμα, Υπηρεσίες Υποστήριξης, οι οποίες αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησής του από το Γραφείο Υποδοχής (HELP DESK), με στοιχεία επικοινωνίας:  τηλ: 210-4524759 και 210-4282790, e-mail: Help [email protected]


Πηγή:www.capital.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο