Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Από 1/7/2013 το Ασφαλιστικό πιστοποιητικό (Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης) από τους ορκωτούς ελεγκτές

Σύμφωνα με το άρθρο 17  του ψηφισθέντος  νομοσχεδίου "Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας"

Άρθρο 17
Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης

1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται, πέραν της έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 όπως ισχύει, και στην έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού (Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης).

2. Το ασφαλιστικό πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. Τυχόν παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας που διαπιστώνονται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, αναφέρονται αναλυτικά στο ασφαλιστικό πιστοποιητικό.

3. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το έργο των νόμιμων ελεγκτών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καθορίζονται το αντικείμενο του ελέγχου αυτού, το περιεχόμενο του ασφαλιστικού πιστοποιητικού, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους υπόχρεους που δεν αναθέτουν την έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης, οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης του ασφαλιστικού πιστοποιητικού, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής, η οποία δεν μπορεί να είναι δυσανάλογη του παρεχόμενου έργου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.7.2013.Αιτιολογική έκθεση
Στην κατεύθυνση αυτή με το άρθρο 17, προτείνεται η θεσμοθέτηση του πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης ως μέτρου διαρθρωτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εισφοροδιαφυγής. Το ασφαλιστικό πιστοποιητικό συνδέεται με το ήδη θεσπισμένο φορολογικό. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3698/2008 που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και στις οποίες χορηγείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 όπως ισχύει, φορολογικό πιστοποιητικό, υποχρεούνται και στην έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού (Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης). Το ασφαλιστικό πιστοποιητικό χορηγείται μετά από ειδικό έλεγχο που πραγματοποιείται σύμφωνα με πρόγραμμα ελέγχου / ερωτηματολογίου που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση που οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διαπιστώνουν παραβάσεις, χορηγούν πιστοποιητικό με παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ύστερα από εισήγηση της ΕΛΤΕ, καθορίζονται το αντικείμενο του ελέγχου αυτού, το περιεχόμενο του ασφαλιστικού πιστοποιητικού, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους υπόχρεους που δεν αναθέτουν την έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης, οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης του πιστοποιητικού, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής, η οποία δεν μπορεί να είναι δυσανάλογη του παρεχόμενου έργου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το έργο των νομίμων ελεγκτών.
Επισημαίνεται τέλος ότι με τη ρύθμιση αυτή ουσιαστικά ενισχύεται σημαντικά ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επιτυγχάνεται η διασφάλιση και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description 123 | Απριλίου 12, 2013 10:53 π.μ. | Reply
Παντελης αποδομηση του Κρατους!!!! Παρτυ ιδιωτικων εταιρειων στη θεση των σοβαρότατων λειτουργιων του δημοσιου ελεγχου. Πληρης εφαρμογη του δογματος του Σοκ!!! Δεν χρειαζονται καθολου δημοσιες υπηρεσιες, ολα λυνονται με την λειτουργια της Αγορας. Η Θατσερ πεθανε. Ζητω οι Θατσερισκοι!!!!
image description PANOS | Απριλίου 12, 2013 2:32 μ.μ. | Reply
Τώρα το κατάλαβες συνάδελφε? Διαλέγεις και παίρνεις ανάμεσα στους προστάτες του Ελληνικού δημοσίου και την ιδιωτική φύλαξη (σεκιουριτι) . Πίστεψέ με το δεύτερο είναι πολύ καλλίτερο.
image description Your Name | Απριλίου 12, 2013 5:06 μ.μ. | Reply
μόνο που εδώ το πρώτο με το δεύτερο συνδέονται. Στην Ελλάδα συνεχίζεται η παράδοση , ότι οι μεγάλες bussiness φτιάχνονται για τους μεγάλους πολιτικούς.
image description chris | Απριλίου 12, 2013 11:59 μ.μ. | Reply
Η προσωπική μου άποψη είναι οτι ο φορολογικός και ασφαλιστικός έλεγχος πρέπει να παραμείνει για πολλά χρόνια στις ιδωτικές ελεγκτικές εταιρείες.Οι εταιρείες δεν ρισκάρουν την φήμη τους και την αξιοπιστία τους.Δεν πρέπει να ξεχνάμε το φαγοπότι που γινόταν τόσα χρόνια στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία απο τους διεφθαρμένους δημοσίους υπαλλήλους.
image description foros | Απριλίου 13, 2013 1:57 π.μ. | Reply
@chris
πολύ σύντομα θα σκάσουν τα φορολογικά πιστοποιητικά από τις ελεγκτικές επιχειρήσεις που φυσικά σκοπό έχουν την ικανοποίηση του πελάτη! (βλ. Ηνωμένο Βασίλειο) Οι ελεγκτικές επιχειρήσεις δεν έχουν γνώση φορολογικού ελέγχου παρά μόνο λογιστικού και αυτού by the book. Επίσης η διαφθορά θέλει 2, αυτός είναι άλλωστε παγκόσμιος κανόνας, για να λαδώσεις πρέπει να έχεις κάνει παρανομία. Δώστε τα όλα στις πολυεθνικές, γιατί εάν νομίζετε ότι θα πάρει μεγάλο πελάτη ελληνική εταιρεία κάνετε μεγάλο λάθος! Είμαστε άξιοι των επιλογών μας!
image description Γιώργος Κουτίνας | Απριλίου 13, 2013 8:54 μ.μ. | Reply
Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, ο εκσυγχρονισμός είναι αναγκαίος και παρόμοιες εξελίξεις της αγοράς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ας μου επιτραπεί η αναφορά σε παλαιότερα σχετικά δημοσιεύματα http://goo.gl/ca27o και http://goo.gl/AMgkN
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο