Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Εργασιακές σχέσεις: Ο κοινωνικός διάλογος υπό πίεση στην Ευρώπη σύμφωνα με νέα έκθεση

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τον διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και των κυβερνήσεων σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την έκθεση προκύπτει ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις δεν συνοδεύονταν πάντα από πλήρως αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο, πράγμα που οδηγεί σε ολοένα και ανταγωνιστικότερες εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη.

Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Ο κοινωνικός διάλογος υφίσταται αυξανόμενη πίεση στο σημερινό πλαίσιο της υποτονικής μακροοικονομικής ζήτησης, της αύξησης των φόρων και των περικοπών στις κυβερνητικές δαπάνες. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα, αν θέλουμε να εξέλθουμε από την κρίση και να διαφυλάξουμε τα οφέλη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ένας καλά διαρθρωμένος κοινωνικός διάλογος είναι επίσης απαραίτητος για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής και για την επίτευξη καλύτερων εργασιακών συνθηκών και μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί σε κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στα οποία είναι αυτή τη στιγμή σημαντικά ασθενέστερος.»

Η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών (οι «κοινωνικοί εταίροι») σε κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι οι λύσεις που βρίσκονται μέσω του κοινωνικού διαλόγου τείνουν να έχουν ευρύτερη αποδοχή στην κοινωνία, να είναι ευκολότερη η εφαρμογή τους στην πράξη και να είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης. Συνεπώς, συναινετικές συμφωνίες με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων συμβάλλουν στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Ο καλά διαρθρωμένος κοινωνικός διάλογος μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα, οι χώρες στις οποίες ο κοινωνικός διάλογος είναι παγιωμένος και οι θεσμοί των εργασιακών σχέσεων είναι ισχυροί, είναι γενικά εκείνες στις οποίες η οικονομική και κοινωνική κατάσταση είναι πιο ανθεκτική και υφίστανται λιγότερο πίεση. Οι δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων που παρέχει ο κοινωνικός διάλογος μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Η νέα έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου μπορούν να συμβάλλουν πραγματικά στην επαγγελματική ζωή των Ευρωπαίων, π.χ. στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και των συνθηκών εργασίας.

Υπό το πρίσμα των περικοπών των κυβερνητικών δαπανών σε πολλά κράτη μέλη, η έκθεση επικεντρώνεται στις εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα: στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη. Οι κυβερνήσεις έχουν δώσει προτεραιότητα στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα. Σε ορισμένες χώρες η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε, με μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση και περιορισμένες καταστάσεις σύγκρουσης, διατηρώντας το πεδίο για συλλογικά συμφωνημένες λύσεις μεταξύ ενώσεων εργαζομένων και δημόσιου τομέα. Σε άλλες χώρες από τις μεθόδους που επιλέγονται για την υλοποίηση αποφάσεων συχνά αποκλείεται η χρήση του κοινωνικού διαλόγου. Η τάση αυτή δεν περιορίζεται στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή από την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ως εκ τούτου, σε πολλά κράτη μέλη, η αύξηση των φόρων και οι περικοπές των κυβερνητικών δαπανών, προκάλεσαν κύμα εργασιακών συγκρούσεων και υπογράμμισαν τον επίμαχο χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων που δεν υπόκειντο στον κοινωνικό διάλογο.

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Επίσης, στην έκθεση αναλύεται σε βάθος η κατάσταση του κοινωνικού διαλόγου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ενώ υπάρχει ευρεία διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών της περιοχής, όλες, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Σλοβενίας, έχουν αδύναμους και κατακερματισμένους θεσμούς εργασιακών σχέσεων. Πράγματι, ορισμένες μεταρρυθμίσεις υπονομεύουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εισαγωγή αλλαγών. Η έκθεση δείχνει ότι η αναζωογόνηση των εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων για την προώθηση και την αποκατάσταση της συναίνεσης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Άλλα θέματα που εξετάζονται στην έκθεση περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων ανεργίας και συντάξεων και στη μετάβαση προς μια οικονομία περισσότερο βιώσιμη και λιγότερο εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα. Ενώ σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετείχαν στη διαδικασία μεταρρύθμισης των συντάξεων, σε άλλες χώρες ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων υπήρξε ελάχιστος, πράγμα που οδήγησε σε συγκρούσεις. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, στην έκθεση τεκμηριώνεται ότι οι δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων στον τομέα αυτόν είναι σε άνοδο και η στάση τους απέναντι στην πράσινη ατζέντα είναι όλο και πιο υποστηρικτική.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο