Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Φεβρουάριος 2013

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Φεβρουάριος 2013

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώση παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2013, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων (βλ. Πίνακα 1). Το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,03 εκατοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, ουσιαστικά αμετάβλητα παρέμειναν, το Φεβρουάριο του 2013, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις στο 0,48% και 0,49% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,49%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 2,76%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, το Φεβρουάριο του 2013, στο 14,77%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,10%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,52%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 10,02%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 8 μονάδες βάσης στο 7,36% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αλλά πτώση κατά 13 μονάδες βάσης στο 6,16% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και πτώση κατά 56 μονάδες βάσης στο 5,84% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,04%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά 9 μονάδες βάσης, το Φεβρουάριο του 2013, και διαμορφώθηκε στο 5,79%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οριακές μεταβολές παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2013, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων Tο επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στις 2,85 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Ειδικότερα, το Φεβρουάριο του 2013, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 4,56% και 4,51% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,21%, ενώ τα αντίστοιχα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων παρουσίασαν άνοδο κατά 4 και 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 4,66% και 6,00% αντίστοιχα.

Το Φεβρουάριο του 2013, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε οριακά στο 2,97% και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρουσίασε επίσης μικρή αύξηση στο 5,82%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ


Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώΔεκέμβριος 2012

Ιανουάριος 2013

Φεβρουάριος 2013

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,49

0,48

0,48

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,46

0,47

0,49

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

4,70

4,59

4,49

Μέσο επιτόκιο όλων των καταθέσεων

2,85

2,81

2,76

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,79

14,77

14,77

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,52

7,46

7,52

Επαγγελματικά  χωρίς καθορισμένη διάρκεια

10,03

10,03

10,02

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

7,60

7,91

8,10

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:      

 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

 -δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

7,00

6,11

6,07

7,28

6,29

6,40

7,36

6,16

5,84

Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

3,04

2,99

3,04

Μέσο επιτόκιο όλων των δανείων

5,76

5,88

5,79

Περιθώριο επιτοκίου

2,91

3,07

3,03

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Δεκέμβριος 2012

Ιανουάριος 2013

Φεβρουάριος 2013

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

4,60

4,57

4,56

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως  2 έτη

4,48

4,53

4,51

Μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων*

2,87

2,94

2,97

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια  άνω των 5 ετών

3,22

3,20

3,21

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,64

4,62

4,66

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,06

5,97

6,00

Μέσο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,81

5,80

5,82

Περιθώριο επιτοκίου

2,94

2,86

2,85

 

*Για τον υπολογισμό του μέσου αυτού επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο