Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για τη διάσωση της κτηματαγοράς

Σειρά προτάσεων για τη διάσωση της ιδιοκτησίας, της οικοδομικής δραστηριότητας και της κτηματαγοράς κατέθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΙΑΘ Κωνσταντίνος Χαϊδούτης επισήμανε ότι από το 2009 μέχρι σήμερα υιοθετήθηκε σειρά αλλεπάλληλων εξοντωτικών δημοσιονομικών και άλλων μέτρων κατά των ιδιοκτητών ακινήτων, με κυριότερα το δεκαπλασιασμό του ΕΤΑΚ μέσω της αντικατάστασής του από το ΦΑΠ, το δεκαπλασιασμό του φόρου γονικής παροχής-κληρονομιάς, τη δυνατότητα δεκαπλασιασμού και του ΤΑΠ, το βαρύτατο τεκμήριο διαβίωσης σε κατοικίες, την κατάργηση του αφορολογήτου των μισθωμάτων και της απαλλαγής για κάθε δαπάνη στα κτίρια, καθώς και τη θέσπιση σειράς εκτάκτων εισφορών αλληλεγγύης κλπ. και σωρείας επιθεωρήσεων, πιστοποιητικών κλπ. με αμοιβές σε βάρος των ιδιοκτητών αλλά και δυνατότητα μονομερούς λύσης των μισθωτικών συμβάσεων εκ μέρους των μισθωτών. Συγκεκριμένα τόνισε ότι όσοι έλαβαν πρόσφατα εκκαθαριστικό ΦΑΠ 2010, θα λάβουν σύντομα και εκκαθαριστικά 2011 και 2012, προσαυξημένα κατά 500 ευρώ για κάθε χρόνο, παρότι για τα ίδια έτη πλήρωσαν και το «χαράτσι» μέσω της ΔΕΗ, ενώ 500.000 περίπου ακόμη φορολογούμενοι θα λάβουν για πρώτη φορά εκκαθαριστικά ΦΑΠ με φόρο μέχρι και 500 ευρώ ετησίως.

 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς επεσήμανε ότι τα μέτρα αυτά οδηγούν σε πλήρη απαξίωση τα ακίνητα και σε εξαθλίωση τους ιδιοκτήτες τους, που σταδιακά χάνουν κάθε πρόσοδο από αυτά λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τους συνεχώς αυξανόμενους φόρους. Αυτά σε συνδυασμό με τις ισχύουσες βαρύτατες ποινές για όσους αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές από ΦΑΠ και λοιπούς ετήσιους φόρους ακινήτων οδηγούν σε πλήρη «ποινικοποίηση» της κατοχής ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας η οποία αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού. Τέλος τα μέτρα αυτά «καταδικάζουν σε θάνατο» την οικοδομή και την κτηματαγορά, και όλους όσοι απασχολούνταν σ’ αυτές!
 
Για τη διάσωση της ιδιοκτησίας, της οικοδομικής δραστηριότητας και της κτηματαγοράς, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ πρότεινε την άμεση υιοθέτηση των εξής προτάσεών:
 
Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Να μειωθούν κατά 40% οι τιμές ζώνης, να καταργηθούν οι συντελεστές εμπορικότητας και να αυξηθούν οι συντελεστές παλαιότητας.
 
Εκτός σχεδίου ακίνητα: Στο Ε9 του ΦΑΠ 2013 να προστεθούν επιλογές «χέρσο/ακαλλιέργητο»,  «βραχώδες/επικλινές» & «ανεντόπιστο» για τα αντίστοιχα άνευ ουσιαστικής αξίας γεωτεμάχια.
 
Φορολογία ακίνητης περιουσίας: Να επανέλθει το ΕΤΑΚ με χαμηλό φορολογικό συντελεστή από 1 ο/οο και μη βεβαιούμενο ποσό φόρου 50€ ώστε να προκύψει αυτόματη απαλλαγή περιουσιών ύψους έως 50.000€ ανά φορολογούμενο, για να μπορούν να το πληρώνουν κάθε χρόνο όλοι οι ιδιοκτήτες.
Απαλλαγή από φόρο μόνον των κάθε είδους δεσμευμένων ακινήτων και του μη πραγματοποιήσιμου συντελεστή δόμησης. Συντελεστής 0,50 στα ξενοίκιαστα υπέρ τη διετία ακίνητα & τα διατηρητέα.
 
Εξόφληση φόρων: Να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης με μονομερή εκχώρηση ακινήτου στο δημόσιο, για χρέη άνω των 50.000€, για τα οποία προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.
 
Οφειλές για φόρους ακίνητης περιουσίας: Να μην γίνεται αναγκαστική εκτέλεση κατά της πρώτης κατοικίας ούτε ποινική δίωξη των φορολογουμένων που αδυνατούν να πληρώσουν.
 
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους ακίνητης περιουσίας: Να κατατάσσονται στον ίδιο συντελεστή βαρύτητας με οφειλές από φόρους κεφαλαίου (δωρεών, γονικών παροχών κτλ.) κατά τη διαδικασία χορήγησης διευκόλυνσης πληρωμής με δόσεις του ν. 2648/1998.
 
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων: Όταν εισπράττονται από το Δημόσιο, να συμψηφίζονται κατά 75% με τους οφειλόμενους φόρους των ιδιοκτητών που τα εκχώρησαν.
 
Διαδικτυακή κατάθεση μισθωτηρίων: Να είναι προαιρετικά τα δυσχερή πεδία όπως ΑΤΑΚ ακινήτου, ενεργ. πιστοποιητικά κλπ. και να διατηρηθεί η κατάθεση συμφωνητικών έως τέλους 2013.
 
Φορολογικές βεβαιώσεις για δίκες απόδοσης μισθίου: Να αντικατασταθούν από τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα Ε2 των δύο τελευταίων ετών, ή από υπεύθυνες δηλώσεις των φορολογούμενων.
 
Πετρέλαιο θέρμανσης: Να επανέλθει σε ισχύ η έκπτωση φόρου, άλλως να επιστρέφεται ολόκληρος ο καταβληθείς φόρος βάσει των τιμολογίων αγοράς πετρελαίου, χωρίς περιουσιακά κριτήρια.
 
Δημοτικά τέλη: Να μειωθούν οι χρεώσεις για δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τα έσοδα να καλύπτουν μόνον τις συγκεκριμένες και όχι άλλες ανάγκες και δράσεις των ΟΤΑ.
 
Δεκαπλασιασμός ΤΑΠ: Να αποκλειστεί η εφαρμογή του σε οποιοδήποτε ΟΤΑ της χώρας.
 
Εμπορικές μισθώσεις: Να καταργηθούν οι διατάξεις που καθιστούν την ιδιωτική περιουσία κυριολεκτικά «ξέφραγο αμπέλι» (16ετής δέσμευση ιδιοκτητών – ετήσια «δέσμευση» ενοικιαστών).
 
Αυθαίρετα: Να γίνει πλήρης νομιμοποίηση στις παραβάσεις κτιρίων με οικοδομική άδεια μέχρι τον Ιούλιο του 2012 (ισχύς ΝΟΚ) και μείωση προστίμων στο 10% ώστε να υπάρξει μαζική συμμετοχή.
 
Επιθεωρήσεις και πιστοποιητικά: Για τα κτίρια εμβαδού έως 100 τ.μ. να καθιερωθεί διαδικτυακή έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού με χαμηλό παράβολο απευθείας από το ΥΠΕΚΑ, στη χαμηλότερη συνήθη ενεργειακή κατηγορία των ακινήτων του ίδιου χρόνου κατασκευής και προαιρετικός έλεγχος από ενεργειακό επιθεωρητή μόνον για όποιον το επιθυμεί, με περιορισμό γραφειοκρατίας και αμοιβών σε κάθε είδους βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, σχεδιαγράμματα ή επιθεωρήσεις κτιρίων κλπ.
 
Κτηματαγορά-οικοδομή: Να μειωθεί άμεσα ο φόρος μεταβίβασης σε 5%, εν όψει και τη επιβολής φόρου υπεραξίας, και να παραταθεί η αναστολή του τεκμηρίου αγοράς-ανοικόδομησης ακινήτων για μια ακόμη τριετία, ώστε να μην αυξηθεί περαιτέρω η ύφεση και η ανεργία στους σχετικούς κλάδους και τα τεχνικά και νομικά επαγγέλματα.
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ιωάννης Παγώνης και υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Συνδέσμου Οικοδομικών Επιχειρήσεων Β.Ελλάδος, η Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννα Μπιλίση-Χρουσαλά, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ν. Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Γεωργάκος, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, κ.α.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Κατερινα Γ. | Απριλίου 5, 2013 2:38 μ.μ. | Reply
Α) Αγωνιώδης προσπάθεια, για την επιβάρυνση με Φ.Α.Π. των μικροϊδιοκτητών από το πρώτο ευρώ και με ενιαίο συντελεστή (χωρίς κλιμάκωση του συντελεστή φορολόγησης, ανάλογα με το μέγεθος της περιουσίας), ώστε να επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι μικροϊδιοκτήτες και να μην επιβαρυνθούν ανάλογα οι μεγαλοϊδιοκτήτες, που, στην πλειοψηφία τους, έχουν επενδύσει σε ακίνητα το προϊόν της φοροδιαφυγής τους, και
Β) Από τη μία κλαίγονται για την υπέρμετρη φορολόγηση των ακινήτων, και από την άλλη λένε ότι, παρ’ όλα αυτά, θέλουν να επενδύσουν σε ακίνητα, γιατί «τους βρίσκεται» ακόμα «υπόλοιπο» από το προϊόν της φοροδιαφυγής τους και ζητάνε να επεκταθεί η απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» για τρία ακόμα χρόνια για να τοποθετήσουν τα «μαύρα» που τους έχουν μείνει σε ακίνητα που θα «αρπάξουν» σε εξευτελιστικές τιμές από τους μικροϊδιοκτήτες που πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους και τους έχουν γονατίσει τα μνημόνια.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο