Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

420 εκατ. ευρώ ετησίως για συντάξεις - μαϊμού. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία από το Υπ. Εργασίας

Τα ευρήματα των καταχρηστικών συντάξεων στο σύνολο τους, αλλά και ανά φορέα κοινωνικής ασφάλισης από τις απογραφές που διεξήχθησαν και έχουν ολοκληρωθεί, παρουσίασε για πρώτη φορά σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.

*Επισυνάπτεται ο πίνακας των αναπόγραφων συνταξιούχων ανά ασφαλιστικό ταμείο, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα για την εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της απογραφής συντάξεων αιτίας θανάτου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης &ΗΕΣ

περιληπτικό ενημερωτικό σημείωμα παρουσίασης έργου διασταυρώσεων
των μητρώων συνταξιούχων (χήρων/χήρων και άγαμων θυγατέρων)
για την εξάλειψη της παραβατικότητας

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ) ανέλαβε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο έργο διασταυρώσεων μητρώων, για να εξυπηρετήσει το Υπουργείο Εργασίας στην προσπάθειά του να καταπολεμήσει την παραβατικότητα στους Ασφαλιστικοί Φορείς, από εκείνους τους συνταξιούχους χηρείας που αποδεδειγμένα εισέπρατταν συντάξεις που δεν δικαιούνταν. Η σύλληψη της ιδέας ήταν πολύ απλή : τα μητρώα των Ασφαλιστικών Φορέων έπρεπε να ενημερωθούν για τους ενδεχόμενα τελεσθέντες γάμους, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε στη διακοπή της καταβολής της σύνταξης χηρείας στους πρώην πλέον χήρους-χήρες ή/και άγαμες θυγατέρες.
Έτσι η πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργείο Εργασίας η ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ ήταν συγκεκριμένη και άμεσα υλοποιήσιμη : Αντί να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες πολίτες (και μάλιστα μεγάλης ηλικίας – χήροι/χήρες γαρ) με τη συγκέντρωση των πιστοποιητικών και την κατάθεσή τους (σκεφτείτε τις ουρές ηλικιωμένων στη λήψη και μετά στη κατάθεση)και εκατοντάδες υπάλληλοι των Φορέων να εργαστούν για να καταχωρήσουν πληροφορίες από τα πιστοποιητικά, η ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ θα ανελάμβανε για λογαριασμό τους την ενημέρωση των μητρώων των Ασφαλιστικών Φορέων χρησιμοποιώντας αρχεία που διέθετε ή θα συγκέντρωνε. Τα αρχεία αυτά είναι το διαθέσιμο αρχείο των εκλογικών καταλόγων και τα αρχεία των Δημοτολογίων των Δήμων, που η ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣθα συγκέντρωνε για το σκοπό αυτό από τους Δήμους. Θα διασταύρωνε τα μητρώα των Ασφαλιστικών Φορέων με τα αρχεία αυτά σε δύο στάδια και στο τέλος της επεξεργασίας θα μπορούσε να αναδείξει εκείνους τους συνταξιούχους που είχαν τελέσει γάμο μεταγενέστερο της ημερομηνίας χορήγησης της σύνταξης χηρείας.

Η ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ εκτελεί, με δική της πρωτοβουλία, ένα πρωτόγνωρο για την ελληνική ηλεκτρονική διακυβέρνηση έργο, χωρίς να δημιουργήσει ζητήματα ούτε στους πολίτες ούτε στα στελέχη των Φορέων. Η συμβολή της αυτή αφενός ελευθερώνει από το βάρος της παρουσίας σε γκισέ Δήμων και Φορέων σε 520.000 περίπου Έλληνες πολίτες και αφετέρου δίνει την ευκαιρία σε εκατοντάδες υπαλλήλους των Φορέων να ασχοληθούν με άλλα αντικείμενα της εργασίας τους.
Και στο τέλος θα αναδείξει εκείνους τους συνταξιούχους που αποδεδειγμένα έχουν τελέσει γάμο, που είναι η αιτία διακοπής της σύνταξής τους. Τα περαιτέρω είναι έργο των Φορέων.

Ο συντάξας
Στρατής Μαραγκός
Αν. Γενικός Δ/ντης ΥΠΕΣ


(στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται περιληπτικά τα στάδια διασταύρωσης και άλλες λεπτομέρειες)


Πρώτο Στάδιο Διασταύρωσης
Το πρώτο στάδιο διασταύρωσης είναι το εξής :Τα μητρώα των Ασφαλιστικών Φορέων, θα διασταυρώνονταν με τους ενημερωμένους Εκλογικούς Καταλόγους, ώστε να βρεθεί ο Αριθμός Δημοτολογίου και Δήμος της κάθε εγγραφής τους. Έτσι παραλάβαμε τελικά :

Φορέας Πλήθος Συνταξιούχων
ΙΚΑ 265.692
ΟΑΕΕ 114.288
ΠΣΕΕΣ (Δημόσιο) 119.823
ΕΤΑΑ 21.732
Σύνολο 521.535


Με την εφαρμογή των πρώτων κριτηρίων διασταύρωσης διαπιστώθηκε ότι τα μητρώα περιείχαν και συνταξιούχους που αποδεδειγμένα έχουν αποβιώσει (με βάση των επικαιροποιημένων αρχείων μεταβολών των εκλογικών καταλόγων που διαθέτει η ΔΜΗΕΣ). Έτσι οι εγγραφές των αποβιωσάντων, κατά τη ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ, συνταξιούχων επεστράφησαν στους Φορείς για τα περαιτέρω, με υποβοηθητικές ενδείξεις για το Δήμο διαγραφής λόγω θανάτου. Το πλήθος αυτό είναι : 263συνταξιούχοι για το ΙΚΑ, 433 συνταξιούχοι για τον ΟΑΕΕ, 324 συνταξιούχοι για το ΠΣΕΕΣ.
Ακολούθησε η εφαρμογή στα μητρώα περισσοτέρων των 20 διαφορετικών αλγόριθμων διασταύρωσης με τους εκλογικούς καταλόγους και η επιτυχία τους αγγίζει σε ποσοστό 88,3% για το ΙΚΑ, 90,6% για τον ΟΑΕΕ και 88% για το ΠΣΕΕΣ.
Θα ακολουθήσουν οπτικοί έλεγχοι για εκείνες τις περιπτώσεις (το 11% του πλήθους) που δεν διασταυρωθήκαν με μηχανογραφικό τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το πλήθος των συνταξιούχων που θα επιστραφεί στους Φορείς για να τους ζητηθεί η αυτοπρόσωπη παρουσία.

Δεύτερο Στάδιο Διασταύρωσης
Το δεύτερο στάδιο διασταύρωσης είναι το εξής :Τα ενημερωμένα με το Δημοτολόγιο μητρώα του α’ σταδίου θα διασταυρωθούν με τα Δημοτολόγια των Δήμων και θα βρεθούν εύκολα οι περιπτώσεις εκείνες που έχουν παντρευτεί μετά την ημερομηνία χορήγησης της σύνταξης λόγω χηρείας.
Η διασταύρωση του β’ σταδίου, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου 2013, δεν θα πρέπει να έχει αποκλίσεις καθότι ο αλγόριθμος διασταύρωσης είναι απλός : γίνεται με τον αριθμό δημοτολογίου σε συγκεκριμένο Δήμο. Αμέσως μετά ελέγχονται ο βαθμός και η ημερομηνία γάμου και προσδιορίζονται οι εγγραφές που ανήκουν σε παραβάτες, όταν ο βαθμός και η ημερομηνία γάμου δεν συνάδουν με εκείνα του μητρώου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

A. ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ 2011-2012

ΤΑΜΕΙΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών)

2012 (αυτοπρόσωπη)

IKA-ETAM: 2.283

6.251

ΕΤΕΑΜ: 2.499

ΤΑΠ-ΟΤΕ: 152

ΤΑΠ-ΔΕΗ: 693

ΤΑΠ-ΙΛΤ: 22

ΤΣΠ-ΑΤΕ: 503

ΤΣΠ-ΕΤΕ : 72

ΤΣΕΑΠΣΓΟ: 26

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ: 1

2011 (με πληρεξούσιο)

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 3.717

6.168

ΕΤΕΑΜ: 2.451

2. ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων )

2012 (αυτοπρόσωπη)

4.624

2011 (με πληρεξούσιο)

502

3. ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών)

2012

4.837

4. ETAA (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων)

2012

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ: 151

1.151

2012

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ: 885

2011

ΝΟΜΙΚΟΙ: 21

2011

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: 94

5. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)

2012

21

6.ΤΕΑΙΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα)

2012

86

7. ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων)

2011

5.518

8. ΤΕΑΠΑΣΑ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας)

2012

ΤΕΑΥΑΠ: 225

830

2011

ΤΕΑΕΧ: 394

2012

ΤΕΑΥΠΣ : 211

9. ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων)

2012

ΤΑΠΤΠ (ΠΙΣΤΕΩΣ): 265

794

2012

ΛΑΚ (ΑΤΤΙΚΗΣ): 7

2011

ΕΛΕΜ(ΑΓΡΟΤΙΚΗ): 503

2012

ΤΕΑΠΕΤΕ(ΕΜΠΟΡΙΚΗ): 19

1Ο. ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)

ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ: 18

1.253

ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ:0

ΤΕΑΠ-ΟΤΕ: 154

ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ:186

ΤΕΑΠΟΖΟ: 0

ΤΕΑΕΙΓΕ: 1

ΤΕΑΠ-ΔΕΗ/ΤΑΥΤΕΚΩ: 693

11. ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων)

2011

2.484

12. ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο)

2012

4.780

13. ΓΛΚ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- Συντάξεις Δημοσίου)

2012

2.277

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 2013

ΤΑΜΕΙΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

1. ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων )

2013

995

2. Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων)

2013

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: 1.178

5.205

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ: 3.009

ΝΟΜΙΚΟΙ: 1.018

3. T.E.A.Π.Α.Σ.Α. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας)

2013

2.204

4. ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο)

2013

1.167

5. ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων)

2013

ΤΑΠΤΠ (ΠΙΣΤΕΩΣ): 9

294

ΛΑΚ (ΑΤΤΙΚΗΣ): 0

ΕΛΕΜ(ΑΓΡΟΤΙΚΗ): 280

ΤΕΑΠΕΤΕ(ΕΜΠΟΡΙΚΗ): 5

6. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)

2013

110

ΣΥΝΟΛΟ:

51.551
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο