Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πάνω από 200.000 δηλώσεις Φ.Π.Α. δεν υποβλήθηκαν τον Φεβρουάριο. Ισχνή μείωση των ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο

Πάνω από 200.000 δηλώσεις ΦΠΑ δεν υποβλήθηκαν τον Φεβρουάριο . Ισχνή μείωση των ληξιπρόθεσμων προς το δημόσιο.


415 Εκατομμύρια είναι μέχρι και τον Φεβρουάριο η υστέρηση των εσόδων .
214.000 δηλώσεις ΦΠΑ δεν υποβλήθηκαν τον Φεβρουάριο
55,3 δισ ευρώ τα ληξιπρόθεσμα

Τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης για τον μήνα Φεβρουάριο αναλυτικά
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας Σύνολο 2011 Σύνολο 2012 2013
ΙΑΝ ΦΕΒ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) Είσπραξη 775 εκ. Ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, είσπραξη 1,900 δισ Ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, β) Είσπραξη 14% του νέου ληξιπροθέσμου - που δημιουργείται μέσα στο 2013 - μέχρι το τέλος Ιουνίου , και είσπραξη 24,5% μέχρι το τέλος του 2013], Σωρευτικά ποσά σε δις Ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στις 31/12/2011 (€ δις), (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 44,891 55,787 55,485 55,307
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) 3,673 3,672 3,671
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) 9,015 9,012 9,013
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) 42,910 42,612 42,434
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) 0,189 0,188 0,188
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 1,099 0,279 0,432
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0,024 0,048
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8) 1,316
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) 0,056
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) 0,006
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (11)=(9)/(8) 10,45% 4,28%
Τακτικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 330 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου; 750 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 75% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 309 324
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων 107 4 14 18
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 1200 6000 7200
Βεβαιωθέντες Φόροι (€ εκατ.) 1,6 5,0 6,6
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα (€ εκατ.) 0,0 0,0 0
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) 0,2 1,5 1,7
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους (€ εκατ.) 0,0 0,0
Είσπραξη 65% των βεβαιωθέντων ποσών το πρώτο εξάμηνο και 75% το δεύτερο εξάμηνο του έτους 65,50% 12,5% 30,0% 25,8%
*Προσωρινά Στοιχεία
Προσωρινοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 350 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου ; 750 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ; Είσπραξη 45% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 55% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 223 215
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων 444 24 61 85
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 920 2400 3320
Βεβαιωθέντες Φόροι (€ εκατ.) 5,5 16,5 22
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα (€ εκατ.) 0,0 0,0 0,0
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα (€ εκατ.) (Αναφέρεται στο ελάχιστο ποσοστό πληρωμής) 0,2 3,4 3,6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους (€ εκατ.) 0,1 0,1
Είσπραξη 45% των βεβαιωθέντων ποσών το πρώτο εξάμηνο και 55% το δεύτερο εξάμηνο του έτους 48,40% 3,6% 21,2% 16,8%
*Προσωρινά Στοιχεία
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 8 υποθέσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και 18 υποθέσεις συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ], Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 0 4 4
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 1200 ολοκληρωμένοι έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 2600 έλεγχοι μέχρι το τέλος του 2013 β) Είσπραξη 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 65% στο τέλος του 2013 γ) Υποβολή 50 υποθέσεων στον οικονομικό εισαγγελέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 110 υποθέσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013], μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη σύμφωνα με την ημερομηνία που ο έλεγχος ξεκίνησε πραγματικά (Σωρευτικά νούμερα) 60 112
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων 495 33 25 58
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 3697 2087
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα 1,6 1,5 3,1
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι (€ εκατ.) 0,14 0,23 0,4
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από ελέγχους (€ εκατ.) 0,64 0,52 1,2
Σύνολο φόρων και προστίμων που εισπράχθηκαν (€ εκατ.) 0,78 0,74 1,5
Είσπραξη 40% των βεβαιωθέντων ποσών το πρώτο εξάμηνο και 65% το δεύτερο εξάμηνο του έτους 78,4% 48,1% 49,9% 49,0%
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή 6 8 14
* Για τον Ιανουάριο, το σύνολο διάρκειας ελέγχων περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις των Δ.Ε.Κ Αθήνας και Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου
Φορολογική Συμμόρφωση Υπόχρεων σε Δηλώσεις Φ.Π.Α (Δεδομένα μέχρι 28/2/2013)
Πλήθος Υπόχρεων σε Δήλωση Φ.Π.Α (1) 109.579 1.066.469 1.176.048
Πλήθος Υπόχρεων που έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(2) 83.335 852.274 935.609
Πλήθος Υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(3) 26.244 214.195 240.439
Ποσοστό % υπόχρεων που έκαναν δήλωση 76,05% 79,92%
Πλήθος υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση με Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (5) 20.665 188.573 209.238
Αριθμός Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6) 2.220 13.472 15.692
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά (6)/(3) 8,46% 6,29%
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (6)/(5) 10,74% 7,14%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 8,46% 7,37%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Υπόχρεους που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 10,74% 8,94%
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης (εκ. €). 6.311.163 16.866.792 #REF!
Είσπραξη νέων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : Είσπραξη 40 εκ. μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 250.000 νέους οφειλέτες και τηλεφωνικών κλήσεων σε 10,000 νέους οφειλέτες].
Σύνολο νέων οφειλών που εισπράχθηκαν 12.692.707 41.552.828 54.245.535
Έλεγχοι μη συμμορφούμενων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 5.500 ολοκληρωμένοι έλεγχοι Φ.Π.Α και Παρακρατούμενων Φόρων μέχρι τέλος Ιουνίου και 11.000 συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, β) Είσπραξη άνω του 20% όλων των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μέχρι τέλος Ιουνίου και άνω του 20% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Φ.Π.Α (1) 21057 1.484 1.144 2.628
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων (2) 1193 172 141 313
Σύνολο Ολοκληρωμένων Ελέγχων (3)=(1)+(2) 22250 1.656 1.285 2.941
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Φ.Π.Α (4) 36.249.154 27.461.204 63.710.358
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων (5) 3.751.435 8.197.269 11.948.704
Σύνολο βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων (6)=(4)+(5) 40.000.589 35.658.473 75.659.062
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Φ.Π.Α (7) 8.008.493 7.725.033 15.733.526
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Παρακρατούμενων Φόρων (8) 685.500 1.397.439 2.082.939
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (9)=(7)+(8) 8.693.993 9.122.472 17.816.465
% Ποσοστό Είσπραξης (9)/(6) 21,73% 25,58% 23,55%
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του ν.2523/1997 *
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ 0
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε 0
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση

 

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος Γ
Γ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 2013
ΙΑΝ ΦΕΒ Στόχος μέχρι το τέλος του έτους
Φ.Π.Α
Στόχος Επικαιροποιημένου Μ.Π.Δ.Σ (€ εκ) 1709 917 2626
Έσοδα (€ εκ) 1547 890 2437
-162 -27
Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης
Στόχος Επικαιροποιημένου Μ.Π.Δ.Σ (€ εκ) 993 609 1602
Έσοδα (€ εκ) 699 538 1237
-294 -71
Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Στόχος Επικαιροποιημένου Μ.Π.Δ.Σ (€ εκ) 792 307 1099
Έσοδα (€ εκ) 766 353 1119
-26 46
Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Στόχος Επικαιροποιημένου Μ.Π.Δ.Σ (€ εκ) 8 11 19
Έσοδα (€ εκ) 9 7 16
1 -4
Φόρος στην Περιουσία
Στόχος Επικαιροποιημένου Μ.Π.Δ.Σ (€ εκ) 139 229 368
Έσοδα (€ εκ) 248 242 490
109 13
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Marioss | Μαρτίου 28, 2013 4:47 μ.μ. | Reply
Μια χαρά και εμείς ξέρουμε να ζητάμε μόνο παρατάσεις!!! Όταν θα κλείσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις να δούμε τι παρατάσεις θα ζητάμε!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο