Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Aίτημα για παράταση αγοράς φ.τ.μ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.ΤΚ 12133
ΤΗΛ 210.5763573   6932.000.678

Προς Κ.Υφυπυργό Οικονομικών
Κοιν. Γεν.Γραμματέα Εσόδων

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ

Σχετικά με τις Υπουργικές αποφάσεις :

1.    ΠΟΛ.1220/13.12.2012 ΦΕΚ 3517 31-12-2012 ( Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.  Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ)
2.    ΠΟΛ.1221/13.12.2012 /ΦΕΚ 3513 31-12-2012 (Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010
3.    ΠΟΛ 1004  Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» και ιδιαίτερα το  Άρθρο 7 «Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών»
(Διευκρινίσεις για τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4, ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ.)

Επιθυμούμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:
 
Α)  Με την ΠΟΛ 1220 θεσπίζονται νέες τεχνικές προδιαγραφές για τις ΕΑΦΔΣΣ και τις Ταμειακές Μηχανές.
Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε οι μεν πρώτες θα είναι διαθέσιμες μετά την 01/07/2013 ενώ οι δεύτερες μετά την 01/10/2013.
Πέραν των άλλων οι νέες προδιαγραφές στοχεύουν στην δυνατότητα αποστολής των φορολογικού ενδιαφέροντος δεδομένων των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής στην ΓΓΠΣ.
Ταυτόχρονα με την ΠΟΛ 1221 θεσπίζεται η προσαρμογή του λογισμικού συνεργασίας των ΕΑΦΔΣΣ προκειμένου αυτό να καταστεί κατάλληλο για την αποστολή των φορολογικού ενδιαφέροντος δεδομένων των τιμολογίων στην ΓΓΠΣ .και παραδόξως επιβάλλεται μέσω της ίδιας ΠΟΛ  προσαρμογή των επιχειρήσεων έως την 01/05/2013 και αυτό καθ’ όν χρόνο οι μεν προδιαγραφές και οι εν γένει λεπτομέρειες του τρόπου αποστολής κοινοποιήθηκαν μέσω επεξηγηματικής εγκυκλίου της ΓΓΠΣ πρόσφατα (πριν δέκα περίπου ημέρες), ενώ εξ όσων γνωρίζουμε οι υποδομές της ΓΓΠΣ για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων αυτών δεν είναι έτοιμες και θα απαιτήσουν σημαντικό χρονικό διάστημα έως να λειτουργήσουν.
Πέρα όλων αυτών καμιά οδηγία δεν έχει δοθεί έως σήμερα για το καθεστώς που θα ισχύσει στο μεταβατικό διάστημα( χειρόγραφα τιμολόγια, αθεώρητα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, υφιστάμενες σήμερα ταμειακές μηχανές κ.λπ.)
    
Β) Σύμφωνα με την (διευκρινιστική του ΚΦΑΣ) ΠΟΛ 1004 επεβλήθη ως καταληκτική ημερομηνία προμήθειας Ταμειακής Μηχανής ή ΕΑΦΔΣΣ,  των υπόχρεων που παύουν να διατηρούν  θεωρημένα πρόσθετα βιβλία  η 28/02/2013, προθεσμία η οποία αργότερα παρατάθηκε έως την 29/03/2013.


Λαμβανομένων όλων των ανωτέρω υπόψη σε όλους εμάς τους επαγγελματίες δημιουργείται ευλόγως το ερώτημα της σπουδής εφαρμογής στις ασφυκτικές αυτές ημερομηνίες όλων των προαναφερομένων υποχρεώσεων καθ όν χρόνο παραμένουν να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα.
      
1.  Ποιο το νόημα της επίσπευση της προσαρμογής του λογισμικού καθόσον:
α) Δεν παρέχεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την προσαρμογή από τις υπεύθυνες προς τούτο εταιρείες, όπως μας ενημέρωσαν , αφού μόλις πρόσφατα παρασχέθηκαν προς αυτές οι προδιαγραφές του τρόπου αποστολής
β) Οι υποδομές της ΓΓΠΣ δεν είναι σε θέση ακόμα να παραλάβουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα.
γ)Οι νέων προδιαγραφών ΕΑΦΔΣΣ που μόνο μέσω αυτών καθίσταται ασφαλής η ακεραιότητα των προς αποστολή δεδομένων θα είναι διαθέσιμοι 3 μήνες αργότερα της ημερομηνίας υποχρέωσης προσαρμογής του λογισμικού.

2.   Ποιος ο λόγος της επίσπευσης της υποχρέωσης των επιτηδευματιών που δεν θεωρούν πλέον τα πρόσθετα βιβλία, να προμηθευτούν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, Ταμειακή Μηχανή ή ΕΑΦΔΣΣ καθόσον εντός των επόμενων λίγων μηνών θα είναι διαθέσιμα  τα νέων προδιαγραφών Φορολογικά αυτά Συστήματα???( δηλ πχ θα αγοράσουν Φ.Τ.Μ. και σε λίγους μήνες θα είναι υποχρεωμένοι να τις αντικαταστήσουν με επιπλέον κόστος)

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή θεωρούμε ότι και Εσείς θα συμμεριστείτε τα εύλογα αυτά ερωτήματά μας, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την σκοπιμότητα των ως άνω ημερομηνιών και συνυπολογίζοντας και την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που διέρχονται οι επιχειρήσεις  να παρατείνεται τις ημερομηνίες αυτές για χρονικό διάστημα έξι(6) τουλάχιστον μηνών.

Περιστέρι .20/03/2013
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας

Παναγιώτης Κολλάρος                       Λάμπρος Μαρωνίτης   Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο