Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Προσωρινή αναστολή συντάξεων το Μάϊο για όσους δεν έχουν ή έχουν λάθος Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Φ.Μ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας, Γ. Βρούτση εάν διαπιστωθεί έως τις 10 Απριλίου ότι υπάρχουν κενοί ή άκυροι ΑΜΚΑ ή κενοί ή άκυροι ΑΦΜ συνταξιούχων, θα ανασταλεί προσωρινά η σύνταξη που θα καταβληθεί κατά το μήνα αυτό και οι συντάξεις θα επαναχορηγούνται μόνο μετά την κατάθεση των στοιχείων. Εως και σήμερα σε σύνολο 4.390.378 συντάξεων εμφανίζονται 167.364 με κενά ή άκυρα ΑΜΚΑ (απόκλιση 3,81%) και 152.311 με κενά ή άκυρα ΑΦΜ (3,46%), ενώ έχουν εντοπιστεί και 15.882 συντάξεις με κενούς και άκυρους ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (για τις συντάξεις αυτές έχει ήδη δοθεί οδηγία άμεσης αναστολής τους). Για το έλεγχο τόσο των παραπάνω συνταξιούχων όσο και των συνταξιούχων οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν στις απογραφές δημιουργείται στην ΗΔΙΚΑ «μαύρη λίστα» με τίτλο «ηλεκτρονικό μητρώο παραβατικότητας» που θα παρακολουθεί και τις ενέργειες που έχουν γίνει, από πλευράς Ταμείων, για την είσπραξη των ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί. Στη λίστα αυτή θα μπουν και όσοι συνταξιούχοι χηρείας εντοπιστούν ότι παρανόμως εισπράττουν συντάξεις (η αυτοπρόσωπη απογραφή ολοκληρώνεται στις 31Μαρτίου και οι έλεγχοι μέσω υπουργείου Εσωτερικών στις 31 Μαϊου).

Η σχετική απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

ΘΕΜΑ: «Οριστική καταπολέμηση φαινομένων παραβατικότητας –Εξυγίανση ασφαλιστικού συστήματος»

Σε εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, ενός συγκροτημένου σχεδίου, το οποίο υλοποιείται με επί μέρους συνεκτικές και συμπληρωματκές παρεμβάσεις και το οποίο ολοκληρώνεται εντός του 2013, διαμορφώνεται  ένα ασφαλιστικό σύστημα, που θα λειτουργεί σε όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο οριστικά από κάθε μορφής παραβατικότητας. Το αναμενόμενο όφελος από τις παρεμβάσεις αυτές δεν είναι μόνο δημοσιονομικό αλλά είναι κυρίως ηθικό.

Α. ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ_ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

I. Ο πρώτος άξονας υλοποίησης του σχεδίου δράσης αφορά τη διενέργεια καθολικής αυτοπρόσωπης καταγραφής συνταξιούχων, ταυτόχρονα σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας και το Δημόσιο για το έτος 2012 και οι οποίες συνεχίστηκαν το 2013. Η συστηματική και  οργανωμένη προσπάθεια καταπολέμησης των φαινομένων παραβατικότητας που συντελέστηκε τους τελευταίους μήνες παρέχει ήδη σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Μετά και τις παρατάσεις που δόθηκαν εντοπίζεται ακόμη υψηλός αριθμός αναπόγραφων συνταξιούχων, στοιχείο που δημιουργεί βάσιμες ανησυχίες για την καταχρηστική λήψη συνταξιοδοτικών παροχών από άτομα που δεν τις δικαιούνται.

II. Για τη συστηματική παρακολούθηση της εξυγίανσης του ασφαλιστκού συστήματος από τις ενέργειες απογραφής, δημιουργείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τον όρο: «Μητρώο Παραβατικότητας», στην οποίο καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα στοιχεία των αναπόγραφων συνταξιούχων, τα στοιχεία αναστολής καταβολής συντάξεων καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

III. Με τη με αριθμ. Φ 80000/οικ.29810/1981/14.12.12 εγκύκλιό μας διενεργείται απογραφή συνταξιούχων αιτίας θανάτου, ένας ασφαλιστικός τομέας παροχών, ο οποίος  ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης. Για όσα Ταμεία η διαδικασία ελέγχου έγινε με αυτοπρόσωπη παρουσία των δικαιούχων η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 31/03/2013. Για τα Ταμεία για τα οποία οι έλεγχοι θα διενεργηθούν μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31/05/2013. Με την ολοκλήρωση και των ελέγχων στις χορηγούμενες συντάξεις αιτίας θανάτου, θα προκύψει, για πρώτη φορά, μια  πλήρης και καθαρή εικόνα του συνόλου των συνταξιούχων και των παροχών, ενώ θα καταγραφεί πλήρως το μέγεθος της παραβατικότητας.

IV. Με τη θεσμοθέτηση του συστήματος «Αριάδνη» εξασφαλίζεται ο πλήρης αποκλεισμός της εμφάνισης νέων φαινομένων παραβατικότητας στο μέλλον, όσον αφορά στη λήψη συνταξιοδοτικών και άλλων παροχών. Σφραγίζονται πλέον οι «διαρροές» πόρων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και κατ’ αυτό τον τρόπο καθίσταται άνευ αντικειμένου οιαδήποτε ανάγκη μελλοντικής απογραφής. Με το σύστημα «Αριάδνη» επιχειρείται, για πρώτη φορά, ένας οργανωμένος ανασχεδιασμός και συνάρθρωση των διαδικασιών που αφορούν τη διοικητική αποτύπωση των πράξεων αλλαγής δημογραφικής και οικογενειακής κατάστασης των ασφαλισμένων (γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο και θάνατος), αλλά και εξασφαλίζεται ότι η προκύπτουσα πληροφορία διοχετεύεται άμεσα και έγκυρα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το προκύπτον σύστημα αναθεωρημένων διαδικασιών (με την ονομασία «Αριάδνη») αναπτύσσεται με τη μορφή «δικτύου συνεργασίας» των εμπλεκόμενων Υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών και θεσμικών φορέων (ληξιαρχεία, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ΗΔΙΚΑ και συμβολαιογράφοι) και δεν συνεπάγεται απολύτως κανένα κόστος (χρηματικό ή/και γραφειοκρατικό) για τον ασφαλισμένο και, γενικότερα, τον πολίτη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται οι Διοικητές και Πρόεδροι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Να αναστείλλουν άμεσα (για όποιες περιπτώσεις δεν έχει ήδη ανασταλεί) την καταβολή συντάξεων στους μη απογραφέντες συνταξιούχους  έτους 2012 και 2013.

2. Να αποστείλουν έως την 12 /4/2013 στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ ηλεκτρονικό αρχείο με τον επικαιροποιημένο αριθμό των αναπόγραφων συνταξιούχων έτους 2011, 2012 και 2013, το μηνιαίο ποσό σύνταξης αυτών και τις ημερομηνίες έναρξης αναστολής πληρωμής των αντίστοιχων συντάξεων.

3. Παράλληλα, με την αποστολή του αρχείου της παραγράφου 2, οι Διοικητές και Πρόεδροι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης θα ενημερώσουν για τις ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ανάκτηση των χρημάτων που έχουν δοθεί στους μη δικαιούχους καθώς για τα ποσά που έχουν ήδη επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Β. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΜΚΑ_ΑΦΜ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

I. Όπως έχει ήδη επισημανθεί και σε προηγούμενες εγκυκλίους μας, από 21/12/2012 η χώρα μας διαθέτει για πρώτη φορά ψηφιακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων αναφορικά με το σύνολο των συντάξεων και των συνταξιούχων. Η δημιουργία της ενιαίας βάσης αποτέλεσε έναν άθλο που επιτεύχθηκε χάρη των προσπαθειών του προσωπικού της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και των Ταμείων. Ο υφιστάμενος κατακερματισμός του ασφαλιστικού συστήματος με την ύπαρξη ενενήντα ενός ηλεκτρονικών αρχείων ασφάλισης (μητρώων), καθιστά επιτακτική την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας ενός συστήματος με ενιαίους κανόνες και κεντρικό μηχανισμό.

II. Η πλήρης λειτουργία του ενιαίου αυτού συστήματος αποτελεί εθνικό στόχο και η χώρα μας, θα διαθέτει για πρώτη φορά, ίσως το καλύτερα ενημερωμένο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης συντάξεων στην Ευρώπη. Προκειμένου ωστόσο να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία του συστήματος και η δυνατότητα ελέγχου του συνολικού ύψους σύνταξης που λαμβάνεται ανά συνταξιούχο, επιβάλλεται να μηδενιστούν όλες οι αποκλίσεις σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

III. Με προηγούμενη εγκύκλιό μας είχε τεθεί σε όλες τις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών η καταληκτική ημερομηνία της 10/03/2013 για το μηδενισμό όλων των αποκλίσεων σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Οι επισυναπτόμενοι πίνακες αναδεικνύουν τη μη επίτευξη του στόχου αυτού και αντικατοπτρίζουν την μέχρι σήμερα εξέλιξη της διαδικασίας συμπλήρωσης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

IV. Όπως προκύπτει από τους πίνακες αυτούς και μετά την τελευταία ροή δεδομένων (10/3/2013) μεταξύ των Ταμείων και της ΗΔΙΚΑ, επί συνόλου 4.390.378 συντάξεων εμφανίζονται 167.364 με κενά ή άκυρα ΑΜΚΑ (απόκλιση 3,81%) και 152.311 με κενά ή άκυρα ΑΦΜ (3,46%). Επιπροσθέτως έχουν εντοπιστεί 15.882 συντάξεις με ταυτόχρονα κενούς και άκυρους ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, για τις οποίες έχει ήδη δοθεί οδηγία άμεσης αναστολής τους. Παρά το ότι οι αποκλίσεις αυτές έχουν μειωθεί σημαντικά ο στόχος του μηδενισμού τους παραμένει πρώτη προτεραιότητα.

V. Ο μηδενισμός των αποκλίσεων αυτών, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα πλήρους εφαρμογής  του Ν.4093/2012. Για το λόγο αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι είναι χρέος όλων των εμπλεκόμενων φορέων, Δημοσίου και ασφαλιστικών οργανισμών να συνδράμουν άμεσα στο τεράστιο εγχείρημα της εξυγίανσης του ασφαλιστικού συστήματος. Η μη πλήρης ταυτοποίηση των στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ για το σύνολο των συνταξιούχων μπορεί να ακυρώσει το αποτέλεσμα της μεγάλης και  ουσιαστικής προσπάθειας που έχει καταβληθεί τους τελευταίους μήνες για τον εξορθολογισμό και εξυγίανση του συστήματος, τη διασφάλιση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα απαιτείται μια τελευταία κινητοποίηση προκειμένου το σύστημά μας να είναι πλήρως αξιόπιστο και σύγχρονο. Προς την κατεύθυνση αυτή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να επιτελέσουν θεσμικά το χρέος τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω:

1. Εφόσον στη ροή δεδομένων που θα διενεργηθεί μεταξύ των Ταμείων, του Δημοσίου και της ΗΔΙΚΑ στις 10/04/2013, διαπιστωθούν κενοί ή άκυροι ΑΜΚΑ ή κενοί ή άκυροι ΑΦΜ των συνταξιούχων, θα ανασταλεί προσωρινά η σύνταξη που θα καταβληθεί κατά το μήνα αυτό. Η σύνταξη επαναχορηγείται άμεσα με την κατάθεση του ελλείποντος στοιχείου στον αρμόδιο φορέα.

2. Οι Διοικητές και οι υπεύθυνοι των φορέων θα ενημερώσουν άμεσα τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη, ότι καμία σύνταξη δεν θα χορηγείται πλέον χωρίς να να καταχωρίσουν –όπως θα έπρεπε- στα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του συνταξιούχου.

Γ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.3863/2010, Ν. 3865/2010, Ν.3986/2011 και Ν. 4051/2012

1. Η έλλειψη μέχρι σήμερα ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης συνταξιούχων είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία πλήρους εφαρμογής  τεσσάρων ψηφισμένων νόμων (άρθρο 38 του Ν. 3863/2010, άρθρο 11 του Ν. 3865/2010, άρθρο 44 του Ν. 3986/2011 και άρθρο 6 του Ν. 4051/2012) λόγω μη δυνατότητας υπολογισμού του αθροίσματος των καταβαλλόμενων συντάξεων ανά συνταξιούχο. Με τον τρόπο αυτόν, ενώ η πλειοψηφία των συνταξιούχων υπέστη τις προβλεπόμενες από τους παραπάνω νόμους προσαρμογές, για ένα τμήμα αυτών οι νομοθετημένες περικοπές δεν εφαρμόστηκαν όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και να διατηρούνται εστίες αδικίας και ανισορροπίας στο σύστημα.

2. Πλέον με την ενιαία βάση πληρωμών συντάξεων και συνταξιούχων είναι δυνατός ο έλεγχος όλων αυτών των παθογενειών που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχει ήδη ζητηθεί η αποστολή στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μέχρι και την 10/4/2013, συγκεκριμένου ηλεκτρονικού αρχείου το οποίο  περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Στις 10/4/2013 θα γίνει επανεκκίνηση του συστήματος και επανυπολογισμός όλων των συντάξεων στην κατεύθυνση της εφαρμογής όλων των νόμων προς άρση κάθε αδικίας που δημιουργήθηκε λόγω της άνισης μεταχείρισης των συνταξιούχων.

3. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι στη ροή δεδομένων της 10/5/2013 θα εφαρμοστεί και η αναδρομική περικοπή από 1/1/2013 του Ν.4093/2012 για τις περιπτώσεις συνταξιούχων που αυτή δεν έχει ήδη εφαρμοστεί.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο