Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Έλληνες ομογενείς - Γιατί η Μητέρα Πατρίδα τους «επιτέθηκε» ξαφνικά;

Ορέστης Εμμ. Σειμένης

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ : Γιατί η Μητέρα Πατρίδα τούς «επιτέθηκε» ξαφνικά;
Aπορίες σε προβλήματα που πρέπει να λυθούν αμέσως
                                                        
Eχω μιά απορία:
Eίναι άραγε οι αρμόδιοι του Υπουργείου τών Οικονομικών η μητέρα πατρίδα;

Eχω μιά απορία:
Eίναι άραγε τά πολιτικά πρόσωπα του Υπουργείου τών Οικονομικών η μητέρα πατρίδα;
                                                         
Eχω μιά απορία:
Γιατί σάν μητέρα πατρίδα έχουν πανικοβάλλει τούς απανταχού Ελληνες καί τούς απειλούν ότι θα τούς φορολογήσουν δύο φορές καί θα τούς τιμωρήσουν για παραλείψεις δεκαετιών;

Eχω μιά απορία:
Γιατί έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στούς Λογιστές – Φοροτέχνες οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά «παλαβώσει», έχουν χάσει τόν ύπνο τους μέ τα μέτρα πού παίρνουν αυτοί οι αφέντες-νομοθέτες;
                                                          
Eχω μιά απορία:
Γιατί εάν σε ένα κράτος υπάρχει απαλλαγή για τό εισόδημα που εισπράττει εκεί ο Ελληνας-ξενητεμένος θα πρέπει να φορολογηθεί στήν Ελλάδα; Γιατί αυτό τό ζοριλίκι;
 
Eχω μιά απορία:
Γιατί οι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών τής Ελλάδος δέν θεωρούν ως Κάτοικο Εξωτερικού π.χ. τόν πιλότο στό ΚΑΤΑΡ που ζεί εκεί μόνιμα μέ την γυναίκα του με τό αιτιολογικό ότι «δεν έχει εκεί καί τα ανήλικα παιδιά του» αλλά τά έχει η γιαγιά στήν Ελλάδα;
                                                            
Eχω μιά απορία:
Mήπως τά παιδιά τής προηγούμενης απορίας μου, πρέπει να πάνε στό ΚΑΤΑΡ να γραφτούνε στό σχολειό καί να μάθουν καί τά «αράπικα»; Έτσι θέλουν οι πάνσοφοι νομοθέτες μας; Τά παιδιά θα είναι η αιτία για να κριθεί που θά έχουν τήν φορολογική κατοικία οι πιλότοι μας που εργάζονται στό ΚΑΤΑΡ ή αλλού;

Eχω μιά απορία:
Γιατί δέν είναι αρκετό να βρίσκομε που είναι φορολογικός κάτοικος κάποιος εάν γνωρίζομε  πού δημιουργείται τό εισόδημά του, όπως σωστά ορίζει Ο Ο.Ο.Σ.Α.;
                                                      
...καί άλλη απορία:
Γιατί τόσα χρόνια οι υπηρεσιακοί παράγοντες εν ενεργεία, συνταξιούχοι, ζωντανοί, αποβιώσαντες δέν φρόντιζαν νά λύσουν τά θέματα τής Ομογενείας καί ξαφνικά θέλησαν να δημιουργήσουν αυτό το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ μέ την μητέρα ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΔΑ;   

καί άλλη απορία:
Γιατί όλοι οι παραπάνω έστειλαν για υπογραφή δυσνόητες Διμερείς Συμβάσεις καί άλλες είναι διατυπωμένες στήν καθαρεύουσα καί άλλες περιέχουν ξένους όρους καί ακατανόητες έννοιες; Mήπως για να μήν καταλαβαίνουν τά κείμενα  εκείνοι που καλούνται να εφαρμόσουν τούς νόμους;
                                                                                                    
...καί άλλη απορία:
Γιατί ενώ γνωρίζουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ότι οι Έλληνες τής ξενητιάς από λάθος ή από άγνοια δέν υπέβαλαν φορολογική Δήλωση στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ στήν Ελλάδα αλλά σε μιά άλλη ΔΟΥ σάν κάτοικοι Ελλάδος, προσπαθούν να τούς δημιουργήσουν τώρα μεγάλο πρόβλημα;
 
...καί άλλη απορία:
Γιατί επιμένουν να ζητούν το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας καί συνεχίζουν να τό ζητούν όταν οι Έλληνες ζητούν από τα ξένα Κράτη τό πιστοποιητικό αυτό καί δέν τούς τό δίνουν; (Δεν γνωρίζουν ότι τό Πιστοποιητικό δέν δίνεται όταν δέν έχει κάποιος δηλώσει τό Παγκόσμιο εισόδημα;)
                                                      
...καί άλλη απορία:
Γιατί δέν βλέπετε ότι οι φορολογικές Αρχές τού Εξωτερικού, εκεί που ζούν οι Έλληνες Ομογενείς, άρχισαν να τούς δημιουργούν προβλήματα επειδή μέ τά «μέτρα» που πήρατε τούς ανοίξατε τά μάτια καί είναι έτοιμες νά τους τιμωρήσουν επειδή δέν έχουν δηλώσει ποτέ εκεί το παγκόσμιο εισόδημά τους;
 
...καί άλλη απορία:
Γιατί έχουν ορίσει τίς τοπικές εφορίες αρμόδιες για να εγκρίνουν τήν, φυσική, φορολογική μεταφορά τών Ελλήνων στήν ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού;  
                                                      
...καί άλλη απορία:
Γιατί δέν λαμβάνετε υπ όψη σας ότι στίς τοπικές εφορίες, ιδίως στήν Αθήνα, δημιουργείται ταλαιπωρία καί γραφειοκρατία καί πολλές φορές καθυστέρηση μηνών, περίοδος που σπαει τά νεύρα τών ενδιαφερομένων;  

...καί άλλη απορία:
Γιατί αφήνετε να μακροχρονίζει μιά αλληλογραφία ανάμεσα στήν Τοπική ΔΟΥ καί τήν Δ.Δ.Ο.Σ. αφήνετε χωρίς απάντηση τούς φορολογουμένους επί πολλούς μήνες;
                                                       
...καί άλλη απορία:
Γιατί αφήνετε τήν Δ.Δ.Ο.Σ να ασκεί εξωτερική οικονομική πολιτική χωρίς έλεγχο; Έχει εντολές από πολιτικά πρόσωπα να στενοχωρεί ή να μήν εξυπηρετεί τούς Έλληνες του Εξωτερικού;

...καί άλλη απορία
Mπορεί αυτή η υπηρεσία (Δ.Δ.Ο.Σ) νά αμφισβητεί έναν Έλληνα που μένει 30 χρόνια στο εξωτερικό καί να τόν χαρακτηρίζει Φορολογικό Κάτοικο Ελλάδος επειδή έκανε ένα λάθος, ηθελημένο ή μη, στήν φορολογική του Δήλωση καί να τόν απειλεί ότι θα τον φορολογήσει μέ τό παγκόσμιο εισόδημά του στήν Ελλάδα; Mέ ποιά λογική συμβαίνουν αυτά; Γιατί παράγουν φορολογικό δίκαιο εις βάρος του αποδήμου Ελληνισμού; Ποιός τούς τό επέτρεψε;
                                                        
...καί άλλη απορία
Γιατί φθάσαμε στόν Απρίλιο καί οι χιλιάδες Έλληνες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό δέν δέν γνωρίζουν σε ποιά ΔΟΥ ΘΑ υποβάλλουν τήν Φορολογική τους Δήλωση στήν Ελλάδα επειδή η ΔΔΟΣ δέν τούς απαντά (τούς αγνοεί;) παρόλο που έχουν υποβάλλει τά χαρτιά τους από τόν Οκτώβριο καί μετά!  

...καί άλλη απορία
Γιατί δέν λαμβάνουν υπ όψη τους ότι μέ όλα αυτά τα μέτρα οι ομογενείς, αλλά καί οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού, δέν θα στείλουν, καί δέν στέλνουν, ποτέ εμβάσματα στήν Ελλάδα, που ιδίως αυτήν τήν εποχή τά έχομε εμείς ανάγκη, εμείς  που τους δημιουργούμε ξαφνικά τά παραπάνω προβλήματα;
                                                         
...καί άλλη απορία
Γιατί δέν ασχολείται ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ή ο Πρωθυπουργός, ή οι αρχηγοί τών Κομμάτων ή κάποιος Υπουργός; Επειδή δέν ψηφίζουν οι Έλληνες τού Εξωτερικού; Ή επειδή νομίζουν ότι τό θέμα αυτό είναι μικρό; Ή δέν τό γνωρίζουν κάν;

...καί άλλη απορία
Γιατί τό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ δέν πήρε καί δέν παίρνει θέση στό μεγάλο αυτό ΕΘΝΙΚΟ πρόβλημα; Δέν τό γνωρίζει; Δέν θέλει νά βοηθήσει; Δεν μπορέι να βοηθήσει; Ποιά είναι η θέση τών Δημοσίων Υπαλλήλων που κατα πλειοψηφία τό διοικούν;   
                                                          
...καί άλλη απορία
Γιατί οι 300 τής Βουλής καί τά κόμματα δέν έχουν συγκινηθεί μέ όλα αυτά; Μήπως επειδή οι Απόδημοι Έλληνες δέν ψηφίζουν; Δηλαδή επειδή δέν ψηφίζουν δέν τούς λάμβάνετε υπ όψη; Kαί οι ντόπιοι Έλληνες νομίζετε πώς θα σας συγχωρήσουν γι αυτή σας τήν παράλειψη;   
 
...καί άλλη απορία
Γιατί τά Ελληνικά Μ.Μ.Ε. δέν αναδεικνύουν τό θέμα ενω τό γνωρίζουν; Λένε ότι δέν είναι «πιασάρικο». Δέν ντρέπονται;

...καί μιά ερώτηση στόν κο Γιώργο Μαυραγάνη
Γιατί Κύριε Υφυπουργέ αγνοήσατε τήν Ανοικτή Επιστολή πού σας στείλαμε στίς 15 Οκτωβρίου 2012; Γιατί δέν μάς απαντήσατε; Δεν μας δώσατε ούτε αρνητική απάντηση σε όλα αυτά. Τί φοβηθήκατε; Μήπως κάποιοι σας παραπληροφόρησαν ώς συνήθως; Καί τώρα τί θα κάνετε που όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού ψάχνουν για εξιλαστήριο Θύμα; Καί πώς θα αντικρύσετε τούς εδώ Έλληνες όταν θα καταλάβουν τί έχει συμβεί καί θα νοιώσουν στό πετσί τους τίς επιπτώσεις από τίς καθολικές παραλείψεις μέ τίς τελευταίες διατάξεις που καί εσείς υπογράψατε εις βάρος του Αποδήμου Ελληνισμού;

...καί μιά καθολική απαίτηση:
Σπεύσετε αμέσως, όλοι οι αρμόδιοι, πρίν είναι αργά, πρίν δηλητηριάσετε κι άλλο τίς ψυχές τών Ελλήνων τής ξενητιάς καί τους απομακρύνετε περισσότερο από τίς πατρογονικές τους εστίες, πρίν τούς κάνετε να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους, να διορθώσετε τά σοβαρά λάθη που έχετε κάνει εναντίον τους καί νά απλοποιήσετε τίς διαδικασίες καί τα δικαιολογητικά που ζητήσατε ξαφνικά από αυτούς, καί να δώσετε χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους να τακτοποιήσουν τίς εκκρεμότητες που εσείς δημιουργήσατε καί τούς αφήσατε να έχουν επί τόσες καί τόσες δεκαετίες. Μήν νομίζετε ότι μπορείτε να τό αποφύγετε καί να γνωρίζετε ότι όλοι πρός εσάς έχουμε εστραμμένο τό βλέμμα μας..........

Γιατί διαφορετικά μιά μέρα θα γράψει η Ιστορία ότι εσείς διαπράξατε τό μεγαλύτερο έγκλημα κατά του Ελληνισμού........

Καί τότε θά είναι πολύ αργά.

Θα επανέλθομε περισσότεροι φίλοι υποστηρικτές της απαίτησης αυτής.

Καί σάς δηλώνουμε όλοι οι φοροτεχνικοί ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για να διορθωθούν τά παραπάνω λάθη γιατί πιστεύομε ότι ο σκοπός είναι ιερός καί θέλει ενωμένους τούς Έλληνες στίς δύσκολες στιγμές.......
                       

Αθήνα, 12/3/2013
Ορέστης Εμμ. Σειμένης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description δυστυχωσ | Μαρτίου 12, 2013 3:42 μ.μ. | Reply
"Kαί οι ντόπιοι Έλληνες νομίζετε πώς θα σας συγχωρήσουν γι αυτή σας τήν παράλειψη; " 30 χρόνια συγχώρεση αγαπητέ, τώρα θα κολλήσουμε;...
"Γιατί διαφορετικά μιά μέρα θα γράψει η Ιστορία ότι εσείς διαπράξατε τό μεγαλύτερο έγκλημα κατά του Ελληνισμού........": αυτοί ξέρετε που μας γράφουν;... Δυστυχώς για τη βολή μας, χρειάζεται άλλος τρόπος δράσης από τον συνηθισμένο (ούτε ανοιχτές επιστολές, ούτε δημόσια γκρίνια, ούτε διαδηλώσεις και απεργίες κάθε Πέμπτη. Χρειάζεται ο καθένας από εμάς ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ χαρακτήρα και ηθικής. Ας ξεκινήσουμε από εκεί πρώτα...
image description PRESJOHN | Μαρτίου 12, 2013 3:34 μ.μ. | Reply
Φίλε Ορέστη

Απλά ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ για τις λογικές "απορίες" σου,οι οποίες φυσικά δεν θα απαντηθούν
απο τους υπεύθυνους.Φιλικά Γιάννης

image description SIZ | Μαρτίου 12, 2013 4:55 μ.μ. | Reply
Πολύ σωστό το άρθρο μπράβο απλά μια απορία
"Γιατί δέν βλέπετε ότι οι φορολογικές Αρχές τού Εξωτερικού, εκεί που ζούν οι Έλληνες Ομογενείς, άρχισαν να τούς δημιουργούν προβλήματα επειδή μέ τά «μέτρα» που πήρατε τούς ανοίξατε τά μάτια καί είναι έτοιμες νά τους τιμωρήσουν επειδή δέν έχουν δηλώσει ποτέ εκεί το παγκόσμιο εισόδημά τους;"
Δηλαδή στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι ομογενείς δεν δηλώνουν πουθενά το εισόδημα τους? άρα φοροαποφεύγουν και στη Ελλάδα και στο χώρο διαμονής τους??
image description seimenis | Μαρτίου 12, 2013 5:52 μ.μ. | Reply
Δέν φοροδιέφυγαν.. Εάν δήλωναν τό εισόδημα αυτό στην Αυστραλία θα συμψήφιζαν τόν φόρο στην Ελλάδα μετά. Τυπικό ήταν καί όχι ουσιαστικό λάθος.
image description LIBERTSA | Μαρτίου 12, 2013 5:16 μ.μ. | Reply
Φίλε Ορέστη
Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά
Να είσαι καλά και πάντα έτσι δυναμικός στα άρθρα σου
image description CAP | Μαρτίου 12, 2013 5:59 μ.μ. | Reply
Κύριε Ορέστη , νομίζω μια απορία θα έπρεπε να έχουμε :
Γιατί Μητέρα με γέννησες στην Ελλάδα ;
image description PANOS | Μαρτίου 12, 2013 7:19 μ.μ. | Reply
ΑΓΑΠΗΤΕ ΟΡΕΣΤΗ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΧΩΝΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΟΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ. ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΗΠΩΣ ΒΡΕΘΟΥΝ ΝΕΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΗΛΑΔΗ.
image description LAMMERGEIER | Μαρτίου 12, 2013 8:30 μ.μ. | Reply
προσυπογράφω...
image description μΑΣΤΡΟ | Μαρτίου 12, 2013 11:35 μ.μ. | Reply
ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΩΣ.....ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ?
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ......
image description seimenis | Μαρτίου 13, 2013 6:34 μ.μ. | Reply
τά περισσότερα κράτη δέν τό δίνουν. Ιδίως εάν δέν έχουν δηλωθεί εκεί τά εδώ εισοδήματα.
Αλλα κράτη δέν τό εκδίδουν γιατί δέν θέλουν.
Αλλα κράτη δέν έχουν εφορίες μέ την έννοια ότι δέν φορολογούν τά εισοδήματα .
Αυτοί που έφτιαξαν τίς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας άλλα έγραψαν καί άλλα γίνοντα Καί ο κοσμάκης ταλαιπωρείται.............ι.
image description χΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | Μαρτίου 14, 2013 1:55 μ.μ. | Reply
"Γιατί εάν σε ένα κράτος υπάρχει απαλλαγή για τό εισόδημα που εισπράττει εκεί ο Ελληνας-ξενητεμένος θα πρέπει να φορολογηθεί στήν Ελλάδα; Γιατί αυτό τό ζοριλίκι;"
Είναι μεγάλο το τίμημα να γεννήθηκες Έλληνας, και πρέπει να το πληρώσεις....ή απλά να αποποιηθείς την ιδιότητά σου να ξεμπερδεύεις μια και καλή!
image description seimenis | Μαρτίου 15, 2013 9:55 π.μ. | Reply

τούς ωθούν νά μην ξαναφέρουν χρήματα στήν Ελλάδα.
image description KΑΨΗΣ | Μαρτίου 15, 2013 12:49 π.μ. | Reply
Είναι ξενδιάντροποι. Αφού έφαγαν όλες τις σάρκες στην Ελλάδα μας, ορέγονται και τις σάρκες των Ελλήνων της διασποράς. Ας φροντίσουν πρώτα να δώσουν δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες, και μετά θα έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν. Όλα τα ευνομούμενα κράτη το κάνουν. Οι δικοί μας ταγοί της εξουσίας, ώς συνήθως, είναι κακέκτυπα αντίγραφα.
Που κατάντησα να επικαλούμε προς μίμηση ηγέτες και καθεστώτα εκτός Ελλάδος. Αισθάνομαι ντροπή...
image description seimenis | Μαρτίου 15, 2013 9:21 π.μ. | Reply
Οι πολιτικοί δέν τόλμησαν νά τούς δώσουν τό δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι μεγάλη παράλειψη. Καί γι αυτό τούς επιτίθενται κάθε φιρά. Γιατί δέν έχουν ανάγκη από τήν ψήφο τους.
image description ΑΓΝΩΣΤΟΣ | Μαρτίου 15, 2013 11:18 π.μ. | Reply
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΩ ΝΑ ΞΕΝΙΤΕΥΩ!ΕΙΜΑΙ 28 ΧΡΟΝΩΝ ΚΙ ΕΧΩ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΠΙΣΩ, ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΒΡΩ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΥΜΑΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!!!!!!!ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΩ ΤΠΤ!ΔΕΝ ΦΕΡΝΩ ΚΑΝΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙΔΕΝ ΔΗΛΩΝΩ ΤΠΤ!ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΕΡΩ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ!!!!!!ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΑΒΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗΝ ΤΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ!!!!
image description seimenis | Μαρτίου 17, 2013 9:18 π.μ. | Reply
Εχεις δίκιο. Αυτό είναι τό πρόβλημα. Να είσαι αληθινά κάτοικος εξωτερικού καί εκείνοι/ες να μήν σε αφήνουν να δηλώσεις τά εισοδήματά σου στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Καταστρέφουν τήν Ελλάδα. Πρέπει να επέμβει ο πολιτικός κόσμος όλος .
Υ.Γ. Αλήθεια δέν σας φαίνεται παράξενο που δέν μιλάει κανείς τους? Γιατί??
image description μπιτσανησ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Μαρτίου 16, 2013 11:19 π.μ. | Reply
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΑ.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΑΣ ΔΟΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΦΕΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.
image description ΞΥΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μαρτίου 16, 2013 12:10 μ.μ. | Reply


ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ. ΑΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ.
image description seimenis | Μαρτίου 17, 2013 9:07 π.μ. | Reply
καί άλλο τό άδικο καί τό παράλογο............
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο