Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πρωτογενές πλεόνασμα 463 εκατ. ευρώ το Α' 2μηνο 2013 - Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Α' 2μήνου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Α’ 2Μήνου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δελτίο Τύπου
 
Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:
 
«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του 2013 δείχνουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αναγκαία πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.
Η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης, τους τελευταίες μήνες, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την αντιστροφή του κλίματος και για την ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε να τερματιστεί ο φαύλος κύκλος των ελλειμμάτων, της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, αλλά και της ανεργίας που έχει εκτιναχθεί σε πρωτόγνωρα για τη χώρα επίπεδα.
 
Πιο συγκεκριμένα :
 • Η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίζεται.
• Το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους υποχωρεί.
Το επιτόκιο, κατά την πρόσφατη έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν το χαμηλότερο από τις αρχές του 2010.
 • Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται.
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή έχει σχεδόν μηδενιστεί, παρά τις υπαρκτές στρεβλώσεις των αγορών, που, όμως, περιορίζονται.
Πέρυσι, ήταν το πρώτο έτος, από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, που ο Ελληνικός πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε.
Το έλλειμμα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση το 2012.
Πέρυσι, το έλλειμμα μειώθηκε μόλις στο ¼ του αντίστοιχου του 2011, λόγω ενίσχυσης των εξαγωγών, συρρίκνωσης των εισαγωγών και μείωσης των επιτοκίων.
• Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
Ο σχετικός δείκτης βρέθηκε, το Φεβρουάριο του 2013, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 μηνών, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι η διαφορά σε σχέση με την Ευρωζώνη, από τον Οκτώβριο του 2009, έχει σχεδόν εξαλειφθεί.
 • Οι μεταρρυθμίσεις προωθούνται.
Η Ελλάδα είναι η χώρα με τον υψηλότερο, μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, ρυθμό προώθησης των μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο 2011-2012.
 
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η χώρα, με σχέδιο, σκληρή δουλειά αλλά και υψηλό κοινωνικό κόστος, επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί.
 
Αυτή η επίτευξη των στόχων αποτυπώνεται και στα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα οποία:
 
• Το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν πλεονασματικό.
Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 463 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ.
 • Τα καθαρά έσοδα τόσο του Κρατικού όσο και του Τακτικού Προϋπολογισμού, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε και ο Προϋπολογισμός, διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί.
• Βέβαια, στο σκέλος των εσόδων, και ιδιαίτερα σε αυτό των έμμεσων φόρων, τόσο φόρων συναλλαγών όσο και κατανάλωσης, αν και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από το 1ο δίμηνο του έτους, απαιτείται διαρκής προσοχή, αξιολόγηση των πολιτικών και εντατικοποίηση της προσπάθειας.
 • Οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 7,7 δισ. ευρώ, 10,4% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 9,1% χαμηλότερα από το στόχους για το δίμηνο.
 • Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στα 279 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του έτους, έναντι 191 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2012, δηλαδή εφέτος είναι υψηλότερες κατά 46%. Αξιοποιείται έτσι η δυναμική ενός σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου.
 
Συνεπώς, οι δημοσιονομικές επιδόσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το πρώτο δίμηνο του 2013, παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η αναμφίβολα επώδυνη διαδικασία της αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής συνεχίζεται με επιτυχία.
 Φαίνεται ότι οι τεράστιες θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο».

---

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Α’ 2Μήνου 2013

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται έλλειμμα  στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 813 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 495 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 2.630  εκατ. ευρώ. Αντίθετα επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 463 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 368 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για έλλειμμα 1.353 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.610 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 665 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 (7.945 εκατ. ευρώ).
Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.726 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,8% ή 211 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου  (7.515 εκατ. ευρώ)
Κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:
α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 213 εκατ. ευρώ ή 8,1%,
β) οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης και ειδικότερα ο Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 192 εκατ. ευρώ ή 33,2% ,
γ) τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 134 εκατ. ευρώ ή 57,9%, λόγω της μικρότερης διάρκειας παράτασης που δόθηκε το φετινό Ιανουάριο έναντι του Ιανουαρίου 2012,
δ) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, εκτός του θέρμανσης κατά 28 εκατ. ευρώ  ή 3,9%.
Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:
α)τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 206 εκατ. € ή 18,7%,
β) τους φόρους περιουσίας, κατά 122 εκατ. ευρώ ή 33,1%.
Οι επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν σε 96 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 160 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή επιστροφών φόρων παρελθόντων ετών.
Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ανήλθαν σε 884 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 454 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (430 εκατ. ευρώ). Το γεγονός αυτό οφείλεται στις αυξημένες εισροές από την  Ε.Ε. για αιτήσεις πληρωμών που είχαν υποβληθεί στο τέλος του 2012.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 9.422 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.153 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (10.575 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 832 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 766 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 330 εκατ. ή σε ποσοστό 3,4%. Σημειώνεται ότι παρά την αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 413 εκατ. Ευρώ (λόγω του γεγονότος ότι οι τόκοι των ομολόγων μετά το PSI πληρώνονται κάθε Φεβρουάριο, αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο του 2013), και την αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ κατά 88 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιτυγχάνεται μείωση των συνολικών δαπανών λόγω της σημαντικής εξοικονόμησης  στις πρωτογενείς δαπάνες, που αποτελούν και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, κατά 896 εκατ. ή σε ποσοστό 10,4% .

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description IT | Μαρτίου 12, 2013 4:26 μ.μ. | Reply
Μπράβο στα παιδιά, τα καταφέρανε! Έτσι, επιτέλους έχουν αποτέλεσμα οι μόχθοι του Ελληνικού Λαού... Ρε, μας δουλεύεται, ή νομίζετε ότι είμαστε τόσο απαίδευτοι; Βάλτε ότι τίτλο θέλετε, μαγειρέψτε του αριθμούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βάλτε τους καλύτερους κειμενογράφους για την σύνταξη του κειμένου, τους καλύτερους έμμισθους δημοσιογράφους (aka ντελάληδες), αυτό δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα στην οποία εσείς μας οδηγείτε. Κυριακή κοντή γιορτή, φέρτε τα ελικόπτερα!
image description ΙΤ | Μαρτίου 12, 2013 5:21 μ.μ. | Reply
Συγνώμη δεν αντέχω, θέλω να βάλω δύο προτάσεις δίπλα δίπλα:
-Σημειώνεται ότι παρά την αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 413 εκατ. Ευρώ(…)και την αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ κατά 88 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο…
-Το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους υποχωρεί.
Υποκλίνομαι
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο