Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Σημεία εισήγησης του Υ.Ο. Γιάννη Στουρνάρα στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2013

Δελτίο Τύπου

Σημεία εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Κ. Πρόεδρε της Επιτροπής,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Θα ήθελα να κάνω μια πρώτη παρατήρηση, σε σχέση με τις απόψεις που διατυπώθηκαν μέχρι τώρα στην Επιτροπή.

Χαίρομαι καταρχήν γιατί ακόμα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αναγνωρίζεται η προστιθέμενη αξία της θέσπισης των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων, παρά τις επιφυλάξεις της σε επιμέρους διατάξεις.

Αποτελεί δείγμα ευδόκιμης κοινοβουλευτικής διαβούλευσης ότι στις δύσκολες συγκυρίες που περνάμε, μπορεί να υπάρξει γόνιμος διάλογος και αναζήτηση κοινών συνισταμένων μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στον τομέα της άσκησης της οικονομικής πολιτικής.

Περαιτέρω, είναι σημαντικό που στη χθεσινή ακρόαση, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των φορέων της Κεφαλαιαγοράς.

Αυτό καταδεικνύει τη σοβαρή και ενδελεχή διαβούλευση, που προηγήθηκε της κατάθεσης του νομοσχεδίου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Άλλωστε από τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν οι φορείς κατά τη χθεσινή ακρόαση φέρνουμε σήμερα με προσθήκες- αναδιατυπώσεις την ενσωμάτωση ορισμένες από αυτές που εμπλουτίζουν το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς, κατά την τελευταία πενταετία, μια τάση μεταφοράς από τους επενδυτές, της επενδυτικής τους δραστηριότητας προς τα επενδυτικά συλλογικά σχήματα (funds), τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και από τα οποία απολαμβάνουν ποικιλία επενδυτικών επιλογών, ρευστότητα και κυρίως διαφάνεια.

Τα σχήματα αυτά έχουν σημαντική συμβολή στην υποστήριξη του επιχειρείν στις οικονομίες του δυτικού κόσμου και έχουν αναδείξει τις κεφαλαιαγορές ως σημαντικό αναπτυξιακό μηχανισμό.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Venture Capital Trusts (VCTs) της αγοράς του Λονδίνου, καθώς και της αγοράς του Τορόντο (Καναδά), όπου αντιμετώπισαν την έλλειψη αναπτυγμένων Venture Capital σχημάτων, δημιουργώντας μια χρηματιστηριακή αγορά για τέτοιου τύπου επενδυτικά σχήματα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας τους.

Στις οργανωμένες αυτές αγορές εισάγονται προς διαπραγμάτευση τα Venture Capitals Trusts -που είναι επενδυτικά σχήματα κλειστού τύπου- τα οποία επενδύουν σε εταιρίες με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια κινητών αξιών, κυρίως μη εισηγμένων εταιριών, το οποίο διαχειρίζονται επαγγελματίες σε περιβάλλον διαφάνειας των αγορών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την τόνωση και την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και με δεδομένη τη παραπάνω διεθνή τάση, κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια αγορά, όπου θα τελούν υπό διαπραγμάτευση επενδυτικά σχήματα.

Μέσω των επενδυτικών αυτών σχημάτων, αναμένεται να μεταφερθούν πόροι από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Δεν θα συμφωνήσω με τον κ. Σταθάκη ότι τα συγκεκριμένα επενδυτικά εργαλεία θα λειτουργήσουν ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης παροχής ρευστότητας από τις τράπεζες.

Τα συγκεκριμένα εργαλεία δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση το ρόλο και τη λειτουργία των τραπεζών.
Κατανοώ ότι υπάρχει στενότητα στην αγορά και δεν έχει αποκατασταθεί η επιθυμητή οικονομική ρευστότητα για τις επιχειρήσεις.

Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων και προσδοκούμε ότι μόλις ολοκληρωθεί, τα ενισχυμένα και θωρακισμένα πλέον τραπεζικά ιδρύματα, θα μπορέσουν να παίξουν αποτελεσματικά το ρόλο τους υπέρ της εύρυθμης λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας δεν επαφίεται αποκλειστικά στον τραπεζικό κλάδο αλλά και σε μια πλειάδα χρηματοδοτικών εργαλείων της κεφαλαιαγοράς.

Συνεπώς, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια κεφαλαιαγορά ανταγωνιστική και ευέλικτη, ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστική σε επενδυτικά κεφάλαια.

Πράγματι, ύστερα από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τους τελευταίους 18 μήνες, εκδηλώνεται επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό στους παρακάτω τομείς της χώρας, οι οποίοι θεωρούνται ελκυστικοί για επένδυση :
α. Ενέργεια (Αιολική, Φωτοβολταϊκά, διαχείριση Αποβλήτων)
β. Ακίνητα
γ. Υποδομές (Λιμάνια, αεροδρόμια, οδικοί άξονες, κλπ)
δ. Τουρισμός (ξενοδοχεία και τουριστική κατοικία)
ε. Εξαγωγικές Εταιρίες & Μεταποιητικές εταιρίες

Ωστόσο, όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση, η επένδυσή τους να καλύπτεται από τους κανόνες διαφάνειας και ρευστότητας, που εξασφαλίζεται μέσω μιας οργανωμένης αγοράς, όπως αυτή του ΧΑ.

Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία να δημιουργηθεί, εκ του μηδενός, θεσμικό πλαίσιο για συλλογικές επενδύσεις, αναζητήθηκε η προσφορότερη λύση στο πλαίσιο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η οποία συνδυάζει τις απαιτήσεις ευελιξίας και διαφάνειας, που έχουν καθιερωθεί διεθνώς στον τομέα της επαγγελματικής διαχείρισης κεφαλαίων, με ένα διεθνώς ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο.

Έτσι, στην Ελλάδα, αντίστοιχο ρόλο με τα ανωτέρω Venture Capitals Trusts (VCTs), επιτελούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν.2992/2002 αλλά και οι Εταιρίες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του ν. 2367/1995.

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και μία σειρά από φορολογικά πλεονεκτήματα που έχουν τα Α.Κ.Ε.Σ και οι Ε.Κ.Ε.Σ , καθίσταται σαφές ότι, εφόσον εξασφαλιστεί η δυνατότητα εισαγωγής τους σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, κατά τα πρότυπα των ξένων αγορών, με τις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές που προωθούνται με το παρόν νομοσχέδιο, μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν, ως μηχανισμοί ανάπτυξης επενδυτικής δραστηριότητας στον παραγωγικό ιστό της ελληνικής οικονομίας, καλύπτοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, αναμένεται να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς των ΑΚΕΣ και των ΕΚΕΣ, μέσω της επέκτασης της δυνατότητάς τους να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και της ρητής ρύθμισης για τη δυνατότητα ή υποχρέωση (για τις ΕΚΕΣ) εισαγωγής τους στη χρηματιστηριακή αγορά.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της ευελιξίας των ΑΕΕΧ (Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) ως προς τις επιτρεπόμενες επενδύσεις τους, κατά τρόπο ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές, ως φορείς συλλογικών επενδύσεων και να αξιοποιηθεί το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που τις διέπει.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, η αγορά μας θα εμπλουτισθεί περαιτέρω και θα προσφέρει στην εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα –μέσω επαγγελματιών διαχειριστών– μια αξιοπρεπή «βεντάλια» τεσσάρων εναλλακτικών και διαφοροποιημένου προφίλ προϊόντων συλλογικών επενδύσεων (ΑΕΕΧ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ, ΕΤF Exchange Trade Funds ), που σε συνδυασμό με την καλύτερη ενεργοποίηση από πλευράς Χρηματιστηρίου της αγοράς ΕΝΑ (Εναλλακτική Αγορά) – θα διαμορφωθεί ένα αξιόλογο και αποτελεσματικό περιβάλλον μεταφοράς επενδυτικών πόρων στη χώρα μας.

Είναι προφανές ότι η επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας θα έχει σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, γιατί από την στιγμή που θα αρχίσει να απομακρύνεται ο «κίνδυνος χώρας» είναι βέβαιο ότι η χώρα μας θα προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες κεφαλαιακής ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων, που έχουν να επιδείξουν ένα αξιόλογο και ανταγωνιστικό αναπτυξιακό σχέδιο.

Εξάλλου, το εγχείρημα αυτό είναι απολύτως συμβατό με την τάση που διαμορφώνεται πανευρωπαϊκά, την τρέχουσα περίοδο για την αναβάθμιση του ρόλου της Κεφαλαιαγοράς, ως μηχανισμού άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων και υποστήριξης των κεφαλαιακών αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ρυθμίζεται εκ νέου η παροχή πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών και πλέον χορηγείται η, σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο, δυνατότητα απόκτησης μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο περιοριστικά μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ.

Παράλληλα, τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις, προς το σκοπό της περαιτέρω ενίσχυσης της προστασίας των επενδυτών/ μετόχων μειοψηφίας.

Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις, τίθεται φρένο στην καταχρηστική έξοδο και διαγραφή εισηγμένων εταιρειών από το Χ.Α. μέσω συγχώνευσης/απορρόφησης με μη εισηγμένες εταιρείες, που είχε ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι να λαμβάνουν για αντάλλαγμα τίτλους αντί για μετρητά και ρυθμίζεται ρητώς ότι και στην περίπτωση του εταιρικού μετασχηματισμού, που θα οδηγήσει στη διαγραφή των μετοχών εταιρίας από την οργανωμένη αγορά, απαιτείται η λήψη απόφασης με πλειοψηφία 95%.

Ταυτόχρονα, τροποποιούνται διατάξεις του ν.3340/2005 περί κατάχρησης αγοράς.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο έρευνας και αποδεικτικό στοιχείο στις υποθέσεις χειραγώγησης της αγοράς.

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί ο χρόνος που τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών τηρούν σε ηχητική μορφή τις τηλεφωνικές συνομιλίες από ένα (1) σε 5 έτη.

Τέλος, εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρει η χρηματιστηριακή αγορά για την προσέλκυση επενδύσεων που θα αναζωογονήσουν την αγορά ακινήτων.

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αναμορφώνεται το νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας και τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).

Μετά από διαβούλευση θεσμικών φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για τη διεθνή και τοπική εμπειρία λειτουργίας του προϊόντος, κρίθηκε σκόπιμο να αντικατασταθούν από τις διατάξεις του παρόντος, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και την εναρμόνισή του με τα διεθνή πρότυπα και την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Ο εκσυγχρονισμός αυτός αφορά κυρίως σε διατάξεις, που επαυξάνουν τις δυνατότητες επένδυσης σε εταιρίες, που σχετίζονται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και βελτιώνουν τους όρους δραστηριοποίησης των ΑΕΕΑΠ, ενώ τροποποιεί άλλες διατάξεις της νομοθεσίας, που δεν ανταποκρίνονται πλέον στην παρούσα οικονομική συγκυρία ούτε στις οικονομικές εξελίξεις και στις ανάγκες των συναλλαγών.

Ειδικότερα, όπως έχει αποδειχθεί διεθνώς, η υιοθέτηση του επενδυτικού σχήματος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας από εταιρείες αποκλειστικού σκοπού, που εισάγονται στα χρηματιστήρια, συμβάλλει κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, στην ανάπτυξη της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αποτελεί πόλο έλξης ξένων κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ως χρηματιστηριακό προϊόν, έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες και πιο πρόσφατα σε Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία, συνεισφέροντας τα μέγιστα στις εθνικές οικονομίες των παραπάνω χωρών.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να επισημάνω ότι η έννοια των εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν είναι καινοφανής στην Ελλάδα.

Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, που ιδρύθηκε το 2003, αριθμεί αυτή τη στιγμή 18 μέλη, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ και με συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική μιας σειράς γνωστών ελληνικών εταιρειών, όπως η Goody’s, Chippita, Γερμανός, MastihaShop, Doppler, Craft, Upstream, VoiceWeb και πολλές άλλες.

Μάλιστα, το 2011 μία από τις εταιρείες του κλάδου της απονεμήθηκε από το ΕΒΕΑ, βραβείο απασχόλησης του εργατικού δυναμικού.

Συνεπώς, ήδη υπάρχει η μαγιά από την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πόλο έλξης διεθνών επενδύσεων στη χώρα.

Θέλω μάλιστα να τονίσω ότι η Microsoft, η Yahoo, η Amazon, και η Skype είναι εταιρείες, των οποίων η γιγάντωση ξεκίνησε με χρηματοδότηση από Venture Capitals.

Άλλωστε, κάθε μορφής ξένη επένδυση προς την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τη φύση της, αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα και την προοπτική της.

Υπό αυτό το πρίσμα, η θέσπιση των νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς μπορούν να έχουν πραγματικά οφέλη για την Ελληνική Οικονομία.

Πέρα όμως από τη βελτίωση και ενίσχυση του δικαίου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποσκοπεί και στη ρύθμιση άλλων σημαντικών θεμάτων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος του νομοσχεδίου αποτελούν οι διατάξεις που αποσκοπούν στην επικαιροποίηση, βελτίωση και επέκταση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.

Ειδικότερα, τροποποιούνται θέματα που αφορούν στο συνολικό πλαίσιο διεξαγωγής των παιγνίων, ρυθμίζονται θέματα προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και κάποια ειδικά θέματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., με άξονα την αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας, ειδικά εν όψει της ιδιωτικοποίησής της.

Το άρθρο 23 αφορά γενική επικαιροποίηση θεμάτων της αγοράς παιγνίων, κυρίως των τυχερών. Σκοπός είναι η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου με διόρθωση εσφαλμένων διατάξεων, βελτίωση των ορισμών, προσαρμογή σε νέα δεδομένα τεχνολογικά ή άλλα.

Στην παρ. 19 είναι το νέο πλαίσιο φορολόγησης των παικτών που επαναφέρει το αφορολόγητο των κερδών των παικτών στα 100 ευρώ.

Για δημοσιονομικούς λόγους έχει αυξηθεί το ποσοστό φορολόγησης των υπολοίπων κερδών, ώστε να μην μειωθούν τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου.

Το άρθρο 24 αφορά το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Η ανεξάρτητη αρχή είναι στην αρχή της λειτουργίας της και με τον τρόπο αυτόν, διευκολύνεται η στελέχωσή της.

Για τις διατάξεις αυτές έχει γίνει διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

Το άρθρο 25 αφορά το θεσμικό πλαίσιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Θεσπίζεται και με νόμο η Τριμελής Επιτροπή, που ήδη ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας του μονοπωλίου από την ΟΠΑΠ (η συγκεκριμένη ρύθμιση κινείται προς την κατεύθυνση του σκεπτικού της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προδικαστικό ερώτημα για τη συμβατότητα του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ με το δίκαιο της Ένωσης).

Το νομοσχέδιο εμπεριέχει διατάξεις για το πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων.

Δεν τίθεται ζήτημα περί υποχρεωτικής ασφάλισης για τα ΙΧ αυτοκίνητα, που έχουν παραδώσει τις πινακίδες τους, όπως ανέφερα και πριν.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μια σειρά επιμέρους διατάξεων. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο ρυθμίζει:

1. Εκκρεμότητες που απορρέουν από την κατάργηση της Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
2. Το ζήτημα της ατέλειας στην διαγραφή των υπερεξασφαλίσεων των δανείων, που είχε συνάψει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος,
3. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις.
4. Την επίσπευση της διαδικασίας των αποκρατικοποιήσεων.
5. Προβλέπει τη δυνατότητα απόσχισης του κλάδου των αφορολόγητων και φορολογημένων πωλήσεων (κλάδος ταξιδιωτικού εμπορίου), με στόχο την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στην Ελλάδα.
Και
6. Θέματα δημόσιας περιουσίας, όπως η εναλλακτική δημοσίευση των διακηρύξεων διαγωνισμών εξεύρεσης κτηρίων, καθώς και τον καθορισμό κανόνων προσδιορισμού της περιοχής αναζήτησης των ακινήτων για τις Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Το νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά από φορολογικές διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος και του φορολογικού μηχανισμού.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση το δρομολογούμενο φορολογικό νομοσχέδιο.

Εντούτοις, πρόθεσή μας είναι να αντιμετωπίζουμε άμεσα όποιες δυσλειτουργίες υπάρχουν, ώστε να αξιοποιείται συνεχώς κάθε δυνατότητα βελτίωσης των δημοσιονομικών μας μεγεθών.

Τέλος, με σχετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται ο εξορθολογισμός του επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων, που αποδεικνύει την έμπρακτη αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για τη στήριξη του θεσμού της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας, στις οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Καταθέσαμε σήμερα κάποιες νομοτεχνικές προσθήκες, οι οποίες βελτιώνουν το κείμενο των διατάξεων.

Σε κάθε περίπτωση, όπου κριθεί απαραίτητο, με βάση και τις προτάσεις και παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής, θα έχουμε τη δυνατότητα και κατά τη Β’ Ανάγνωση, να εξετάσουμε όλα τα θέματα που ρυθμίζουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο