Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Παράταση Υποβολής και Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών" ως προς τα Παραρτήματα 2(ΙΙ), 3(ΙΙΙ) & 12(ΧΙΙ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΣΠΑ 2007-2013

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013" ως προς το Παράρτημα 2 (ΙΙ) "Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια", το Παράρτημα 3 (ΙΙΙ) "Κριτήρια Διαχωρισμού" και το Παράρτημα 12 (ΧΙΙ) "Υποδείγματα Κειμένου Υπευθύνων Δηλώσεων". Με την ίδια απόφαση παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10/05/2013 και ώρα 17:00.

Ως προς το Παράρτημα 2 (ΙΙ) "Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια" γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

Προστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» οι 30.12.11, 30.12.12, 30.12.19, 30.12.99, 24 εξαιρουμένου του 24.52
στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» οι 52.21.24.04, 77.21.10.04, 77.34.10.01, 77.34.10.02, 85.51.10.02 και 85.51.10.03.

Επίσης οι ΚΑΔ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 και 39.00 μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση».

Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100.

Ως προς τα Παραρτήματα  3 (ΙΙΙ) "Κριτήρια Διαχωρισμού" και 12 (ΧΙΙ) "Υποδείγματα Κειμένου Υπευθύνων Δηλώσεων"  γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 648/08-02-2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1118/15-02-2013) τα κριτήρια διαχωρισμού δεν έχουν εφαρμογή για τον ΚΑΔ 55 (Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, τα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 4424/721/2-6-2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόμενες διατάξεις και αποφάσεις, όπως ισχύουν.

Τέλος με την απόφαση δίνεται παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10/05/2013 και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (βλ. Παράρτημα VIII, Πίνακας Α του Οδηγού).

Στα Σχετικά Αρχεία βρίσκονται αναρτημένα:

Ο Οδηγός του Προγράμματος
Η Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος (Νέο αρχείο - 4/3/2013)
Η Απόφαση Τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος (Νέο αρχείο - 4/3/2013)


Τα αρχεία αυτά, βρίσκονται, επίσης, αναρτημένα στην ενότητα Προσκλήσεις - Προκηρύξεις, στις παρουσιάσεις του Προγράμματος ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στους συνδέσμους:

Περιφέρεια Αττικής: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2122
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Κεντρικής Μακεδονίας - Δυτικής Μακεδονίας: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2123
Περιφέρειες Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2121
Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2120
Περιφέρειες Κρήτης - Βορείου Αιγαίου - Νοτίου Αιγαίου: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2124
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description xristoseyag | Μαρτίου 6, 2013 10:34 π.μ. | Reply
ποσο απατη ειναι τα προγραματα σας?ποιοι αληθεια περνουν αποφασεις για αυτα?γιατι σε καθε τομεα σχεδον εχετε εκτος λιανικο ή χονδρικο εμπόριο αναλογα πως σας βολευει?ειλικρινά απο την αρχη μου βρομανε τα προγράματα εσπα...μηπως γιατι τα ελέγχουν ξενοι???
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο