Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το νέο νομοσχέδιο για τις επενδύσεις - Τα σημαντικότερα σημεία του - Το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση

Τι προβλέπει ο νέος επενδυτικός νόμος - Το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση

Βασικές Αρχές Νομοσχεδίου
Επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης
Ενίσχυση διαφάνειας και ελέγχου για τις ιδιωτικές επενδύσεις
Άρση εμποδίων και αντικινήτρων για στρατηγικούς επενδυτές
Ανάπλαση και ανάπτυξη εκτάσεων και ακινήτων
Βελτίωση ρευστότητας και ευελιξίας χρηματοδότησης


Τι αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα


Με το συγκεκριμένο Σ/Ν διαμορφώνουμε τις συνθήκες για την ουσιαστική διευκόλυνση των επενδύσεων και της ανάπτυξης.

Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης μέσω της:
•αναδιάρθρωσης της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ώστε να λειτουργεί ως «σημείο συνολικής επαφής» για τους ιδιώτες επενδυτές
•εισαγωγής των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Επενδύσεων για την διευκόλυνση, όπου απαιτείται, όλων των στρατηγικών επενδύσεων, με τη δημιουργία ασφαλούς θεσμικού πλαισίου.
•εισαγωγής, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του θεσμού της τεκμαιρόμενης άδειας, με Υπουργική Απόφαση, σε περίπτωση ολιγωρίας της Διοίκησης στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών

-Με το συγκεκριμένο Σ/Ν διαμορφώνουμε τις συνθήκες για την ουσιαστική διευκόλυνση των επενδύσεων και της ανάπτυξης.
-Αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των επενδύσεων
-Δημιουργία Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (SPV) Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.
-Εκσυγχρονισμός Επενδυτικών Νόμων με στόχο την παροχή ρευστότητας και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων, και κύρωση στη Βουλή τριών Αποφάσεων Υπαγωγής Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, για λόγους διαφάνειας
-Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίωνΓενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

•Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΓΣΕ) και η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΙΕ) ενοποιήθηκαν σε Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ώστε να λειτουργούν πιο συντονισμένα και αποδοτικά
•Στη Γ.Γ.Σ.Ι.Ε. θα συγκεντρωθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των σχετικών με τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις με σκοπό την παραγωγή, υλοποίηση και συντονισμό ενιαίας επενδυτικής – αναπτυξιακής πολιτικής
•Με το Κεφάλαιο Α του Νομοσχεδίου λαμβάνουμε μια σειρά παρεμβάσεων για την απλούστευση και την επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης με τη δημιουργία Υπηρεσίας μιας στάσης για την αδειοδότηση και τον εν γένει συντονισμό Στρατηγικών ΕπενδύσεωνΟ ρόλος της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» αποσαφηνίζεται ώστε να λειτουργεί ως «σημείο συνολικής επαφής» για ιδιώτες επενδυτές


•Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ΕΣΤΕ) εκσυγχρονίζεται ώστε να γίνει πιο εξωστρεφής και να επικεντρωθεί στην προσέλκυση και υποστήριξη επενδυτών
•Για τις στρατηγικές επενδύσεις, η ΕΣΤΕ αναθέτει σε συγκεκριμένα στελέχη την πλήρη ευθύνη επαφής και ενημέρωσης του επενδυτή
•Η ΕΣΤΕ εξυπηρετείται ως εσωτερικός πελάτης από την ΓΓΣΙΕ για όλες τις ανάγκες αδειοδότησηςΕνισχύουμε την εξωστρέφεια και την στόχευση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ώστε να καταστεί ενιαίο και μοναδικό σημείο επαφής για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή


Εισάγουμε για όλες τις Στρατηγικές Επενδύσεις τον θεσμό των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)


•Ο θεσμός των ΕΣΧΑΣΕ για στρατηγικές επενδύσεις εφαρμόζεται αναλογικά με των ΕΣΧΑΔΑ, του ν3894/2010 περί δημοσίων ακινήτων
•Το ΕΣΧΑΣΕ επιτρέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, την χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις
•Το ΕΣΧΑΣΕ θα ενεργοποιείται μετά από αίτηση του επενδυτή και εισήγηση της ΓΓΣΙΕ σε συνεργασία πάντα με το ΥΠΕΚΑ
•Θα διευκολύνει έτσι την ενιαία ρύθμιση όλων των χωροταξικών θεμάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεωνΤο Ν/Σ περιέχει μια σειρά άλλων παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση των επενδυτών, μεταξύ των οποίων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της «αυτοβεβαίωσης» για συγκεκριμένες άδειες


•Ο θεσμός της “αυτοβεβαίωσης” (self-assessment) επιτρέπει στους επενδυτές, με δική τους νομική ευθύνη, να βεβαιώσουν την τήρηση προϋποθέσεων για συγκεκριμένες άδειες, εφόσον παρέλθη άπρακτη η προβλεπόμενη προθεσμία για τη Διοίκηση.
•Καταργούμε περιττά εμπόδια και αντικίνητρα για μεγάλες επενδύσεις με την κατάργηση της εγγυητικής επιστολής που, με δεδομένη την οικονομική κρίση, δημιουργούσε σημαντικά εμπόδια στους επενδυτές
•Ενισχύεται ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Δίνεται η δυνατότητα στη Δ.Ε.Σ.Ε. να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο Γενικών ΓραμματέωνΧορήγηση αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς


•Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους.
•Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ενώ δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ούτε προσμετράται ο χρόνος διαμονής για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
Στόχος της παραπάνω ρύθμισης είναι η προσέλκυση αγοραστών ακινήτων και η τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.


Με το Κεφάλαιο Β΄, συγκεντρώνουμε στην ενοποιημένη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τις δημόσιες και ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις


•Στην ενοποιημένη ΓΓΣΙΕ συστήνονται οι εξής νέες μονάδες, που στελεχώνονται με μετατάξεις και αποσπάσεις έμπειρων στελεχών:
•Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, με στόχο τον κεντρικό συντονισμό και έκδοση αδειών καθώς και τη νομοτεχνική αρμοδιότητα τη σύνταξη Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων.
•Δημιουργείται επίσης, εκτός δομής της Γενικής Γραμματείας, Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων, με στόχο τη διαφάνεια και τον έλεγχο χρηματοδότησης

Σκοπός της ενοποίησης είναι η υλοποίηση και ο συντονισμός ενιαίας επενδυτικής-αναπτυξιακής πολιτικής και η απλούστευση των διαδικασιών


Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ)•Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) αναλαμβάνει τον συντονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.
•Η ΓΔΣΕ στελεχώνεται με εργαζόμενους που αποσπώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και διαθέτουν εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων.
•Η ΓΔΣΕ θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ώστε να επιταχυνθεί και να ελεγχθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων.
•Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων αποκτά την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών μετά την παρέλευση 45 ημερών από την αίτησή τους, εφόσον δεν έχει δοθεί απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία.

Στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η ενιαία, οργανωμένη και ταχύτερη αδειοδότηση των Ιδιωτικών και Δημοσίων Στρατηγικών Επενδύσεων
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ)


•Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) αναλαμβάνει την υποστήριξη και την παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε προγράμματα ΕΣΠΑ.
•Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η ΓΔΙΕ αναλαμβάνει την αξιολόγηση, υπαγωγή και παρακολούθηση των επενδύσεων αυτών όπως ορίζεται από τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
•Στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει ήδη συσταθεί Ομάδα Ελέγχου Μικρών Έργων για τον έλεγχο και την απεμπλοκή 1624 επενδυτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του ν.3299/2004.

Στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι η επιτάχυνση και ο έλεγχος της πρόσβασης ιδιωτικών επενδύσεων στα χρηματοδοτικά όργανα
Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΤΕΙΕ)


•Το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΤΕΙΕ) υπάγεται οργανωτικά απευθείας στον Υπουργό και λειτουργεί ως ανεξάρτητο ελεγκτικό τμήμα (Audit department)
•Το ΤΕΙΕ εκτελεί συστηματικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους των ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ώστε να διαπιστώσει ότι η διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησής τους λειτουργεί εύρυθμα.
•Το ΤΕΙΕ ενημερώνει την ηγεσία του Υπουργείου με περιοδικές εκθέσεις ελέγχου και εκτάκτως εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις της διαδικασίας.

Στόχος του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της τήρησης των διαδικασιών χρηματοδότησης


Προχωράμε στην ουσιαστική αναβάθμιση του Παράκτιου Μετώπου με τη δημιουργία SPV


•Το SPV «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» θα αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση συνολικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης («Master Plan») για την αξιοποίηση των εκτάσεων και ακινήτων της περιοχής μεταξύ ΣΕΦ και ακρωτηρίου Σουνίου
•Το Master Plan αυτό θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και τα υφιστάμενα έργα (Φλοίσβος, Ελληνικό, ΣΕΦ κτλ.)
•Θα καθορίζει μια ισορροπημένη και ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για όλη την περιοχή, με συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν:
-την πρόσβαση των πολιτών και επισκεπτών στο παράκτιο μέτωπο
-τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής
-την πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους
-το βέλτιστο καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης
-την υλοποίηση των αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών
•Ως αποτέλεσμα, το Ελληνικό κράτος υλοποιεί μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιοποίησή της περιοχής Σουνίου – Φαλήρου με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία υπεραξιών για όλη την Αττική


Με την τροποποίηση των επενδυτικών νόμων ενισχύουμε τη ρευστότητα, την ευελιξία και τα κίνητρα για νέες επενδύσεις

•Ενισχύουμε τη ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής
•Απελευθερώνουμε την επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές
•Επιτρέπουμε την εμπροσθοβαρή χρήση των φοροαπαλλαγών ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητα τους
•Παρέχουμε στους φορείς επένδυσης τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους
•Διευρύνουμε τους ενισχυόμενους τομείς επιχειρηματικότηταςΕπίσης, με το παρόν νομοσχέδιο αποφορτίζουμε και βελτιώνουμε την ταχύτητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών επιδότησης και ελέγχου•Καταργούμε (και αναδρομικά) την ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν
•Παρέχουμε τη δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως Τράπεζες και ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων
•Παρέχουμε την δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά
•Επαναφέρουμε το όριο κύρωσης από την Βουλή από τα €150 εκατομμύρια στα €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια της διαδικασίας


Στο Κεφάλαιο Δ επίσης προχωρούμε στην κύρωση των αποφάσεων για την υπαγωγή πέντε (τρεις νέες υπαγωγές και δύο τροποποιήσεις υπαγωγών) σημαντικών επενδύσεων στον 3299/2004, που αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 800 νέες θέσεις εργασίας


ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 3299/2004:

•Επένδυση Τουριστικής Εταιρείας Ήλιος Α.Ε. για ίδρυση συνεδριακού κέντρου, εκσυγχρονισμό και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελούντα Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού €50,45 εκατομμυρίων
•Επένδυση εταιρείας Kavala Float Glass Α.Ε. για ίδρυση μονάδας κατασκευής υαλοπινάκων στην ΒΙΠΕ Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού €97,5 εκατομμυρίων
•Επένδυση εταιρείας Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε. για ίδρυση αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή Χαλανδρίτσα, του Δήμου Φαρρών, του Νομού Αχαίας, συνολικού προϋπολογισμού €94,6 εκατομμυρίων
Στο Κεφάλαιο Ε καθίσταται δυνατή η αδειοδότηση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών σε πιο μόνιμη βάση


Με τα άρθρα 31 έως 57 του Κεφαλαίου Ε:

•επιτρέπεται η δημιουργία υδατοδρόμιου από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις
•αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις αυτές, τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
•ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, και ανατίθεται σε μια υπηρεσία του Υπουργείου η διεκπεραίωσή της
•ορίζονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις του φορέα λειτουργίας, οι όροι εκτέλεσης πτήσεων και τυχόν περιορισμοί, ο τρόπος τιμολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών και οι πιθανές κυρώσεις

Μέσω του κεφαλαίου αυτού σταθεροποιείται και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο ίδρυσης και εκμετάλλευσης υδατοδρομίων , με πολλαπλά οφέλη για τις υπηρεσίες μεταφοράς, τον τουρισμό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ανάπτυξη της περιφέρειας
Δείτε το νέο νομοσχέδιο για τις επενδύσεις, την αιτιολογική έκθεση καθώς και τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Σχέδιο νόμου

Αιτιολογική έκθεση
Βασικές αρχές νομοσχεδίου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο