Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στα 5,6 δισ. ευρώ μειώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 2012

Σημείωσε πτώση 15,05 δισ. ευρώ μέσα σε ένα έτος.

Στα 5,6 δισ. ευρώ ή 2,9% του ΑΕΠ μειώθηκε το 2012 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, από 20,65 δισ. ευρώ το 2011.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 15,05 δισ. ευρώ ή 72,9% σε σύγκριση με το 2011 αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση τόσο του εμπορικού ελλείμματος κατά 7,6 δισ. ευρώ όσο και του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 6,4 δισ. ευρώ, και δευτερευόντως την αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 884 εκατ. ευρώ) και του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 90 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 4,4 δισ. ευρώ (ή 34,6%), των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 2,3 δισ. ευρώ (ή 69,1%) και των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 907 εκατ. ευρώ (ή 8,2%). Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 3,8%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό (15,0%).

Η μικρή αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και δευτερευόντως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για "λοιπές" υπηρεσίες, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες παρουσίασαν οριακή μείωση. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2011, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,5% (σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος). Ταυτόχρονα περιορίστηκαν κατά 18,4% και οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος, με αποτέλεσμα τη μείωση των καθαρών εισπράξεων κατά 63 εκατ. ευρώ ή 0,8%.

Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν κατά 5,7%, αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν περισσότερο (κατά 12,6%), με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 102 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 6,4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2011, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εφαρμογή του PSI, καθώς και στη χρονική μετατόπιση της καταβολής των τόκων που αφορούν δάνεια του μηχανισμού στήριξης μέσω της ΕΚΤ, λόγω αναπροσαρμογής του επιτοκίου, όπως έχει αναφερθεί στο δελτίο τύπου για τα στοιχεία του μηνός Ιουνίου 2012.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 884 εκατ. ευρώ από ό,τι το 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 643 εκατ. ευρώ και στο γεγονός ότι το ισοζύγιο των λοιπών τομέων (που αφορά κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) παρουσίασε καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις ύψους 32 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών ύψους 209 εκατ. ευρώ το 2011.

Το Δεκέμβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα το οποίο διαμορφώθηκε σε 534 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,6 δισ. ευρώ μικρότερο από το αντίστοιχο έλλειμμα του Δεκεμβρίου του 2011. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 984 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 627 εκατ. ευρώ, των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων κατά 214 εκατ. ευρώ και των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 143 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε λόγω της μείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 418 εκατ. ευρώ ή 18,9% και της αύξησης των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 209 εκατ. ευρώ ή 19,3%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 163 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων κυρίως από υπηρεσίες μεταφορών και της εμφάνισης ελλείμματος στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών, το οποίο είχε σημειώσει μικρό πλεόνασμα το Δεκέμβριο του 2011. Αντίθετα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα μικρότερο από εκείνο του Δεκεμβρίου του 2011.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 5,0% και οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 10,1%, με αποτέλεσμα οι καθαρές πληρωμές για ταξιδιωτικές υπηρεσίες να διαμορφωθούν στα 25 εκατ. ευρώ, έναντι 36 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2011.

Τον ίδιο μήνα οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 4,2% σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν κατά 16,3% και οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν κατά 10,7%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να μειωθούν κατά 137 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα 33 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.017 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2011, δεδομένου ότι το Δεκέμβριο του 2012 μειώθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη κατά 968 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού κατά 466 εκατ. ευρώ, μετά τη συμμετοχή των ιδιωτών στην περικοπή του δημόσιου χρέους (PSI), και στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους καταθέσεων και δανείων κατά 486 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καταγράφηκαν καθαρές εισπράξεις από μερίσματα και κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρές πληρωμές ύψους 15 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2011.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο