Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στα 2,3 δισ. οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2012

Καθαρή εισροή ύψους 2,3 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2012, έναντι καθαρής εκροής 453 εκατ. ευρώ το 2011.

Ειδικότερα, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή 2,3 δισ. ευρώ, η οποία κατά κύριο λόγο αφορούσε την αύξηση της συμμετοχής της Credit Agricole στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εισροή 30,4 εκατ. ευρώ (αποεπένδυση).

Επίσης, το 2012 στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 100,5 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 19,8 δισ. ευρώ το 2011.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την εκροή κεφαλαίων αφενός λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης µη κατοίκων (περιλαμβανομένων ομολόγων του EFSF) κατά 57,7 δισ. ευρώ και αφετέρου λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από κατοίκους Ελλάδος κατά 41,8 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, εκροή κεφαλαίων καταγράφηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού κατά 831 εκατ. ευρώ και σε μετοχές εξωτερικού κατά 129 εκατ. ευρώ. Εκροή καταγράφηκε επίσης λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε μετοχές εσωτερικού κατά 52 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στην κατηγορία των «λοιπών'» επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 101,7 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 38,05 δισ. ευρώ το 2011) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 111,2 δισ. ευρώ (εισροή) και στη μείωση κατά 15,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή).

Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός του τομέα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 109,1 δισ. ευρώ και αντανακλά τον ακαθάριστο δανεισμό του δημόσιου τομέα από το EFSF και το ΔΝΤ συνολικού ύψους 109,9 δισ. ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα κατά 23,4 δισ. ευρώ (εκροή).

Το Δεκέμβριο 2012 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή (αύξηση) ύψους 633,4 εκατ. ευρώ. έναντι 1,8 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 2011.

Οι σημαντικότερες συναλλαγές αφορούν εισροές: (α) 286 εκατ. ευρώ λόγω συμμετοχής της Société Générale (Γαλλία) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας, (β) 175 εκατ. ευρώ λόγω συμμετοχής της JC General Services CVBA (Βέλγιο) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Johnson & Johnson Hellas SA, (γ) 139 εκατ. ευρώ λόγω συμμετοχής της Banco Comercial Portuguès (Πορτογαλία) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Millennium Bank, (δ) την εισροή 105 εκατ. ευρώ λόγω συμμετοχής της Metlife Alico (ΗΠΑ) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της American Life Insurance Co, (ε) 70 εκατ. ευρώ λόγω συμμετοχής της Credit Agricole (Γαλλία) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credit Agricole Life, (στ) 60 εκατ. ευρώ λόγω συμμετοχής της Credit Agricole Leasing & Factoring (Γαλλία) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορική Leasing ΑΕ και (ζ) 41 εκατ. ευρώ λόγω συμμετοχής της JC General Services CVBA (Βέλγιο) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Janssen-Cilag Pharmaceuticals.

Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) 22 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 25,7 δισ. ευρώ έναντι 323 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο 2011. Η εκροή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 19,0 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και στη μείωση κατά 6,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Όσον αφορά τις «λοιπές» επενδύσεις, καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 24,5 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 701 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο 2011), η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση (εισροή) κατά 35,5 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους (εκ των οποίων τα 34,3 δισ. ευρώ αφορούν τον ακαθάριστο δανεισμό του δημοσίου τομέα βάσει του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας, που αντιστοιχεί σε καθαρό δανεισμό 34,0 δισ. ευρώ), καθώς και στη μείωση (εισροή) κατά 232 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού. Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν κυρίως από τη μείωση (εκροή) κατά 11,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

Πηγή Newsbaeast.gr




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο