Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σταθερές οι θέσεις του Υπ.Οικ. για το φορολογικό, την μείωση των προστίμων και την μετατροπή των Δ.Ο.Υ. σε ελεγκτικά κέντρα

Κατά τον χαιρετισμό του ο υπουργός Οικονομικών στο πλαίσιο της 16ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας της Price Waterhouse Coopers
επανέλαβε για μια ακόμα φορά τις βασικές επιδιώξεις της κυβέρνησης για την φορολογική νομοθεσία, την τροποποίηση του ποινολογίου αλλά και την μετατροπή των Δ.Ο.Υ. σε ελεγκτικά κέντρα.

.......
8.    Φορολογική Μεταρρύθμιση

•    Τι κάναμε
1.Αντικαταστήσαμε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από τον σημαντικά απλούστερο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

2.Θεσπίσαμε τον, αυξημένων προσόντων, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων πενταετούς θητείας.

3.Προχωρήσαμε αποφασιστικά στην αναδιοργάνωση του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού, μέσω των συγχωνεύσεων των Δ.Ο.Υ. στοχεύοντας στη δημιουργία νέων ευέλικτων μονάδων, καθώς και την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων για τη δραστηριοποίησή τους στον νευραλγικό τομέα των ελέγχων και για την ενίσχυση των Δικαστικών Τμημάτων.

4.Αναβαθμίζουμε σημαντικά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, με απώτερο στόχο να μην απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις Δ.Ο.Υ.

5. Προχωρήσαμε σε διασταυρώσεις για όσους έχουν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό από το 2009 έως και σήμερα, ώστε να διερευνήσουμε αν τα ποσά αυτά δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις. 25.000 φορολογούμενοι κλήθηκαν με σημειώματα προς διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
 
•    Τι θα κάνουμε
Με το επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο, επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο, απλό, σταθερό και αποτελεσματικό σύστημα, καταργώντας τις πολυάριθμες και αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να θέσουμε τις βασικές αρχές, τόσο στη φορολογία εισοδήματος, στη φορολογία κεφαλαίου, στον φόρο προστιθέμενης αξίας και στις ειδικές φορολογίες, που θα διέπουν από εδώ και πέρα τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος.

1. Ακρογωνιαίος λίθος του νέου φορολογικού συστήματος είναι η θέσπιση και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων και μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πολύ πιο εύκολα όλες οι πιθανές εστίες φοροδιαφυγής.

2.Εξετάζουμε την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για μια σειρά συναλλαγών.

3. Θα τροποποιηθεί το πλαίσιο για τις φορολογικές ποινές, με έμφαση στην κατάργηση προστίμων και τον περιορισμό των προσαυξήσεων.

4. Βασικός μας στόχος είναι να καταστήσουμε μεσομακροπρόθεσμα τις Δ.Ο.Υ. κυρίως ελεγκτικά κέντρα. Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε είναι να μη χρειάζεται να πηγαίνει ο πολίτης, ο φοροτεχνικός ή ο λογιστής στη Δ.Ο.Υ., παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

9.    ΕΣΠΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•    Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της άποψης ότι παράλληλα με τις προσπάθειες άμεσης δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών, πρέπει να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις για το που θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα μακροπροθέσμως.
Πρέπει στην ουσία να συμφωνήσουν ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, που θα αναληφθούν σε επίπεδο τομέων και κλάδων της οικονομίας, δηλαδή να υπάρξει συμφωνία για την εφαρμογή ενός Ελληνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, θέση την οποία είχα πρωτοδιατυπώσει ως Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, πριν από τρία περίπου χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει επίσης να σχεδιαστεί το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) με βάση τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
•    Για αυτό το λόγο, μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη, αναθέσαμε στο ΚΕΠΕ και το ΙΟΒΕ, μια μελέτη με τρία θέματα:
•    Πώς θέλουμε να είναι η ελληνική οικονομία το 2020. Αυτό αφορά τα μακροοικονομκά στοιχεία.
•    Ποιοι κλάδοι θα τραβήξουν το «κάρο» της ανάπτυξης τα επόμενο χρόνια μέχρι το 2020.  
•    Με τι τρόπο θα φτάσουμε εκεί.

Αυτό το κάνουμε πρώτον για να δούμε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, δηλαδή πώς πρέπει να είναι το αναπτυξιακό μας πρότυπο.

Το δεύτερο, όμως, και πιο βασικό είναι το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θέλουμε να στηρίζεται σε μια κατεύθυνση, την οποία θα μας δώσει αυτή η μελέτη.

10.    Ληξιπρόθεσμα

•    Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, το σύνολο των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών παρουσίαζε συνολικές απλήρωτες υποχρεώσεις του Δημοσίου ανέρχονταν σε δαπάνες 8,6 δισ. ευρώ, για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 και πλέον ημέρες από την ημερομηνία που έπρεπε να εξοφληθούν.
Πέραν αυτών, καταγράφονται υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων 738 εκατ. ευρώ.
Τα ποσά αυτά καταλαβαίνουμε όλοι ότι προκαλούν σημαντικό κόστος στην οικονομία και στους δικαιούχους ειδικότερα.

Στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής περιλαμβάνεται η άμεση μείωση του συνολικού ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν θα σωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον.
    
Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία για τις επιστροφές επιπλέον φόρων ύψους 553 εκατ. Ευρώ, τα οποία θα αυξήσουν το ποσό.
Το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, διαμορφώνεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ. Και εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός Φεβρουαρίου.
Σε κάθε περίπτωση, ο προγραμματισμός του Υπουργείου Οικονομικών είναι η αποπληρωμή οφειλών ύψους 3,5 δισ. ευρώ να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description AΓΗΣΙΛΑΟΣ | Φεβρουαρίου 15, 2013 9:41 π.μ. | Reply
Eπισης επρεπε να πει οτι θα εξοντωσουμε τους μισθωτους - συνταξιουχους και συνεπεις επαγγελματιες με την βαρια φορολογια κατοπιν εντολων και των τροικανων ...
image description c.f.c. | Φεβρουαρίου 15, 2013 9:20 π.μ. | Reply
Όταν κάποιος είναι έξω από τις δυσκολίες της "πραγματικής" ζωής, του είναι πολύ εύκολο να "πειραματίζεται" με ανθρώπινες ζωές. Το κακό είναι πως έχουμε μνήμη χρυσόψαρου ...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο