Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)Με αφορμή τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε καθημερινά σχετικά με τις «δήθεν» λανθασμένες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων Ε9, θα θέλαμε να δώσουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Η σύνταξη από την επιστημονική ομάδα του TaxHeaven του ημερολογίου με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων, στηρίζεται αφενός στις ρητές διατάξεις των νόμων,  αφετέρου στις  Υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους  κ.λπ. που εκδίδονται από το Υ.Ο.. Όταν εκδοθεί μια  εγκύκλιος που ορίζει νέες καταληκτικές ημερομηνίες ή όταν κοινοποιηθεί ένα επίσημο δελτίο τύπου από το Υ.Ο. που ενημερώνει για παράταση στην υποβολή ορισμένων δηλώσεων, η επιστημονική ομάδα  προχωρά άμεσα στην επικαιροποίηση των ημερομηνιών αυτών και μνημονεύει  ταυτόχρονα τη σχετική απόφαση ή το δελτίο τύπου.

Έχοντας πάντα ως γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων και ακολουθώντας βασικούς κανόνες σύνταξης ενός ημερολογίου προθεσμιών, δεν μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικές ημερομηνίες από αυτές που προβλέπονται σε νομικές διατάξεις.

Ας δούμε στο σημείο αυτό τι προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005, σχετικά με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9:

«3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται τις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλουν τη δήλωση στοι­χείων ακινήτων στις προθεσμίες που ορίζονται από την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου.

Τα νομικά πρόσωπα τα οποία, λόγω υπερδωδεκάμηνης χρήσης, δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισο­δήματος με τη λήξη του πρώτου τμήματος αυτής, δωδεκάμηνης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η μεταβολή, υποβάλ­λουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων μέχρι τη δέκα­τη ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη του οικείου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η προερχόμενη από τη μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρηση, καθώς και η απορροφώσα, σε περίπτωση συγ­χώνευσης με απορρόφηση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για λογαριασμό της επι­χείρησης που μετασχηματίστηκε, την ίδια ημερομηνία με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλει στο όνομα της τελευταίας. Τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη λήξη της εκκαθάρισης ή της διάλυσης υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων την ίδια ημερομηνία.

Από το έτος 2011 και για κάθε επόμενο, τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου του οικείου έτους.

 Από το έτος 2011 και για κάθε επόμενο, τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικείου έτους.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, καθορίζεται κατ' έτος ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ο τρόπος υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος».

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει αφενός  ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης Ε9 φυσικών προσώπων για το ψηφίο 1, ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου και η υποβολή των δηλώσεων ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, αφετέρου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων αυτών.

Βάσει των ανωτέρω  οι ημερομηνίες που υποβάλεται το Ε9 είναι αυτές που αναγράφονται στο ημερολόγιο του κόμβου.
 

Βέβαια, η εφαρμογή για την υποβολή του εντύπου Ε9 για τη χρήση 2012 δεν έχει ανοίξει ακόμη.  Για το γεγονός αυτό όμως υπόλογοι δεν είμαστε εμείς που ακολουθούμε τις ρητές διατάξεις του νόμου, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Ο.  που δεν προβαίνουν εγκαίρως στις σχετικές τροποποιήσεις του νόμου ή στην έκδοση αποφάσεων που παρατείνουν τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Η πρόσφατη ενημέρωση που έχουμε από το Υπ.Οικονομικών είναι ότι θα οριστούν νέες καταληκτικές ημερομηνίες. 'Όταν και εφόσον  εκδοθεί η σχετική απόφαση από το Υ.Ο.  θα προβούμε στην ενημέρωση του ημερολογίου.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description gpanayiot1975 | Φεβρουαρίου 14, 2013 2:11 μ.μ. | Reply
Καλημέρα. Είστε σωστότατοι!
image description mandrakoukos | Φεβρουαρίου 14, 2013 5:40 μ.μ. | Reply
"Έχοντας πάντα ως γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων και ακολουθώντας βασικούς κανόνες σύνταξης ενός ημερολογίου προθεσμιών", που πήγε το ημερολόγιο προθεσμιών;
image description picaso | Φεβρουαρίου 14, 2013 6:04 μ.μ. | Reply
Οχι σε μια μεριά, σε δυο είναι, στην κεντρική σελίδα. Ψάξτε έστω και ένα λεπτό πριν σχολιάστε.....
image description Roxanne | Φεβρουαρίου 18, 2013 10:33 π.μ. | Reply
Εσείς συνεχίστε ακάθεκτοι τον αγώνα για την ενημέρωση και το τι θα πει ο κόσμος...το απαντούν τα ρητά κατω αριστερά στην σελίδα :) .Καλή βδομάδα και καλή δύναμη!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο