Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σχετικά με το ζήτημα της φορολόγησης των υπόχρεων άνω των 18 ετών που θα κάνουν δήλωση φέτος

Σε πολλά μέσα ενημέρωσης και όχι αδίκως, αναφέρεται το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την υποχρέωση από φέτος (χρήση 2012) υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για όσους έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

Η σχετική διάταξη αντικαταστάθηκε με τον νέο φορολογικό νόμο 4110/2013

Το σχετικό άρθρο πλέον προβλέπει:

"Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι΄ αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.
Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.
Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα".

Σχόλια παραγράφου: Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 και ισχύει για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και επόμενα, σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.


Συνεπώς, για πρώτη φορά φέτος (και μέχρι την 30η Ιουνίου) θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Τι γίνεται όμως με τα τεκμήρια και τις αποδείξεις;


Σύμφωνα με την περίπτωση θ' του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε.(όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με τον ν.4110/2013), η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη για άγαμο φορολογούμενο, είχε οριστεί σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Η τροποποίηση που επήλθε με τον νέο νόμο 4110/2013, στην περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 16 έχει ως εξής:
"θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα".
Η ανωτέρω περίπτωση θ' ισχύει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση α' της  παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

Επειδή όλα τα ανωτέρω ισχύουν για τις δηλώσεις οικ. έτους 2014, και πιο συγκεκριμένα η φράση ("εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα") η οποία απαλλάσσει από το ελάχιστο ποσό του τεκμηρίου τους φορολογούμενους που δεν δηλώνουν εισόδημα, δημιουργήθηκε μείζον θέμα με τους υπόχρεους άνω των 18 ετών.

Πιο συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει για τα εισοδήματα του οικ. έτους 2013, δηλαδή πριν τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4110/2013 (οι διατάξεις του οποίου αφορούν τις δηλώσεις οικ. έτους 2014), το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν από τον φορολογούμενο, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις
Δηλαδή, για το εισόδημα των 3.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις ύψους 750,00 (3.000 χ 25% = 750,00).

Εάν δεν καλυφθεί το ποσό αυτό τότε ο φορολογούμενος σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις (όπως ισχύουν για τις δηλώσεις της χρήσης 2012) πρέπει να πληρώσει το 10% του ποσού των αποδείξεων που δεν μπορεί να καλύψει, ήτοι 75,00 (750,00 Χ 10%).

Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει τροπολογία που θα ρυθμίζει το θέμα αυτό.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ManKats | Φεβρουαρίου 13, 2013 6:44 μ.μ. | Reply
οι νέοι που έχουν κλείσει τα 18 εφόσον δεν έχουν εισοδήματα δεν δικαιούνται να δηλωθούν σαν προστατευόμενα πρόσωπα στη δήλωση των κηδεμόνων τους???
image description noName | Φεβρουαρίου 13, 2013 6:32 μ.μ. | Reply
Αυτό εννοείται. Απλά με τις ισχύουσες διατάξεις τους ζήταγε να κάνουν υποχρεωτικά δήλωση με εισόδημα (τεκμαρτό) 3.000,00€. Οπότε χρειάζοντουσαν και αποδείξεις 750 ευρώ. Το θέμα είναι ότι το τεκμαρτό αυτό εισοδημα και τις αντίστοιχες αποδείξεις τις δηλώνουν οι γονείς μιας και αυτοί πληρώνουν για τα έξοδα των παιδιών τους. Γιαυτό περιμένουμε να δούμε τι θα διευκρινίσουν πάνω στο θέμα αυτό.
image description τασοσ | Φεβρουαρίου 13, 2013 8:29 μ.μ. | Reply
Ναι αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι φοιτητές οι οποίοι μπορούν να δηλωθούν ως προστατευόμενα πρόσωπα στη δήλωση των κηδεμόνων τους, αλλά οι μακροχρόνια μη επιδοτούμενοι άνεργοι / άποροι που καλούνται να πληρώσουν ενώ δεν έχουν εισόδημα από πουθενά ούτε και περιουσιακά στοιχεία και φυσικά ούτε γίνεται να τους δηλώσει κανείς ως προστατευόμενα μέλη...
image description PantelisCh | Φεβρουαρίου 13, 2013 7:39 μ.μ. | Reply
Πάντως ο τυχόν φόρος δεν θα είναι μόνο 75€ αλλά +55% προκαταβολή...
image description KAROLOS | Φεβρουαρίου 13, 2013 11:47 μ.μ. | Reply
Αν έμενε αυτή η διάταξη ως έχει, δεν θα υπολογιζόταν προκαταβολή γιατί οι ενδιαφερόμενοι θα συμπλήρωναν τους κωδικούς 693-694 της δήλωσης. Γι αυτό στο παράδειγμά μας δεν αναφέραμε προκαταβολή φόρου.
image description Tassos | Φεβρουαρίου 13, 2013 7:51 μ.μ. | Reply
Σχετικά με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης από τα 18 έχω να δηλώσω ότι :

Η καθημερινή πρακτική έχει αποδείξει ότι η πραγμάτωση των στόχων που έχουμε προσεκτικά θέσει Εμφανώς θα οδηγήσει νομοτελειακά προς, ένα γενικότερο σύστημα πλατιάς συμμετοχής στα δημόσια βάρη.

Σας θυμίζω λίγο πολιτικούς ;

Ένα λαθάκι !! κάνανε οι άνθρωποι και το καταλάβανε πώς κάνετε έτσι !!
θα το διορθώσουν.
image description Nikos | Φεβρουαρίου 14, 2013 3:30 μ.μ. | Reply
Δύο απορίες...
1. Πως θα βρει ο μαθητής ή ο απόφοιτος Λυκείου 750,00 αποδείξεις αφού δεν εργάζεται ώστε να έχει έσοδα ?
2. Πώς θα πληρώσει τον φόρο των 75,00 ο μαθητής ή ο απόφοιτος Λυκείου αφού δεν εργάζεται ώστε να έχει έσοδα ?
image description demi | Φεβρουαρίου 14, 2013 4:32 μ.μ. | Reply
ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ "ΜΑΥΡΑ" ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙΑ! ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ!
image description ManKats | Φεβρουαρίου 14, 2013 5:51 μ.μ. | Reply
Λαϊκισμός και εδώ ??? Εφόσον μπαίνουν ως προστατευόμενα τέκνα στους κηδεμόνες για ποιες αποδείξεις και ποιο φόρο μιλάμε ??? Να γκρινιάζουμε εκεί που πρέπει και όχι να αναπαράγουμε χωρίς επεξεργασία τις βλακείες των δημιοσιογράφων !! όχι άλλο κάρβουνο
image description Τασος | Φεβρουαρίου 14, 2013 6:09 μ.μ. | Reply
Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι φοιτητές οι οποίοι μπορούν να δηλωθούν ως προστατευόμενα πρόσωπα στη δήλωση των κηδεμόνων τους, αλλά οι μακροχρόνια μη επιδοτούμενοι άνεργοι / άποροι που καλούνται να πληρώσουν ενώ δεν έχουν εισόδημα από πουθενά ούτε και περιουσιακά στοιχεία και φυσικά ούτε γίνεται να τους δηλώσει κανείς ως προστατευόμενα μέλη.

Aυτό που έγραψε ο Νίκος παραπάνω ισχύει απόλυτα για τους άπορους και για τους μη επιδοτούμενους άνεργους:

1. Πως θα βρουν 750,00 αποδείξεις αφού δεν εργάζονται ώστε να έχει έσοδα ?
2. Πώς θα πληρώσουν τον φόρο αφού δεν εργάζονται ώστε να έχουν έσοδα ?
image description KAROLOS | Φεβρουαρίου 15, 2013 7:37 π.μ. | Reply
Μάλλον πρέπει ο κύριος ManKats να διαβάσει λίγο τον Κ.Φ.Ε. πρίν μιλήσει για λαικισμούς και λοιπές αρλούμπες. Διάβασε πρώτα σωστά και έπειτα εδω είμαστε. Δες τι γίνεται με τα προστατευόμενα, πότε μπορούν να είναι προστατευόμενα κ.λπ. Διάβασε τι γράφουν στην είδηση, δες τους προβληματισμούς.
image description ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ.- | Φεβρουαρίου 14, 2013 8:28 μ.μ. | Reply
ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣΑΣΤΑΙ ΠΑΙΔΙΑ !!!!! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΛΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ. ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ!!!!!!
image description Metaladis | Μαρτίου 28, 2013 10:46 π.μ. | Reply
Δηλ. ο 18+ ή και ο 25+ που δουλεύει αλλά δ "φαίνονται" τα εισοδήματα του, θα συμπληρώσει μόνο ότι έχει αποδείξεις και τπτ άλλο; Ποιοι κωδικοί είναι αυτοί;
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο