Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Φορολογικά σεμινάρια από τη Data Communication

Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

9:30 – 14:30

Εισηγητής: Παντελής Δασκαλάκης
τ. Διευθυντής Φορολογίας Εισοδήματος Υπουργείου Οικονομικών
τ. Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Υπουργείου Οικονομικών    
Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Data Communication
Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2
Μελίσσια    

Κόστος σεμιναρίου: 50 € ανά άτομο    
 
Ειδική Προσφορά για πελάτες της Data Communication 35 € ανά άτομο        
    
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Φορολογία εισοδήματος μισθωτών
• Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος
• Έκπτωση φόρου με κλιμακούμενη μείωση
• Ποιες δαπάνες εκπίπτονται
• Φορολογία ναυτικών
• Ελεύθεροι επαγγελματίες (μπλοκάκια)

Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Φορολογία ατομικών επιχειρήσεων
• Φορολογία προσωπικών εταιρειών
• Με τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας
• Mε διπλογραφική τήρηση βιβλίων
• Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε.
• Φορολογία αμοιβών μελών Δ.Σ. εταίρων κ.λπ.
• Προσδιορισμός αποτελεσμάτων για επιχειρήσεις με σοβαρές φορολογικές παραβάσεις

Αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα

Νάντια Βαβουλιώτη ([email protected])
Χρυσάνθη Γοναλάκη ([email protected])
τηλ. 801 1000 801 • fax 210 80 40 408
________________________________________

Οι αλλαγές στους όρους Αμοιβής & Απασχόλησης των Μισθωτών
(Ν. 4093 & Ν. 4046)
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013
16:00 – 21:00

Εισηγητής: Πέτρος Ραπανάκης
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.,
Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος,
Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία    
Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Data Communication
Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2
Μελίσσια    
Κόστος σεμιναρίου: 50 € ανά άτομο    
 
Ειδική Προσφορά για πελάτες της Data Communication 35 € ανά άτομο        
    
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι αλλαγές στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, στις τριετίες, στο χρόνο υποβολής καταστάσεων προσωπικού, στην εφαρμογή εξαήμερης εργασίας, στο επίδομα γάμου κλπ
Θέματα σεμιναρίου
•  Οι αλλαγές στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, στο χρόνο προειδοποίησης κλπ με τις νέες ρυθμίσεις
•  Πως διαμορφώνονται ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο. Σε ποιους εργαζόμενους είναι δυνατή η περικοπή του επιδόματος γάμου
•  Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
•  Οι αλλαγές στα χρονικά όρια εργασίας και στο χρόνο υποβολής των συμπληρωματικών καταστάσεων προσωπικού με το Ν.4093/2012
•  Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος των κλαδικών συμβάσεων για ήδη απασχολούμενους & νεοπροσλαμβανόμενους με το Ν.4046/14.2.2012
•  Η μη επέκταση των κλαδικών συμβάσεων και τα αποτελέσματα που επιφέρει στο οικοδόμημα των συλλογικών ρυθμίσεων
•  Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας
•  Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία με δεδομένο ότι υπεγράφησαν στους κλάδους αυτούς νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εντός του 2012
•  Περιπτώσεις όπου οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
•  Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4024/2011 και η δυνατότητα απόκλισης των μισθών έως το κατώφλι του νόμιμου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
•  Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
•  Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
•  Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
•  Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής
•  Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ
•  Το πλαίσιο της σύννομης μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση
•  Διευθυντικό δικαίωμα & χρόνος χορήγησης της άδειας
•  Το πλαίσιο κατάτμησης της άδειας με τις αλλαγές του Ν.4093/2012
•  Άδεια άνευ αποδοχών
•  Υπολογισμός αποδοχών αδείας, επιδόματος αδείας και επιδομάτων εορτών επί εκ περιτροπής, διαλείπουσας και μερικής απασχόλησης
•  Οι υφιστάμενοι περιορισμοί στο ύψος του μισθού, της αποζημίωσης απολύσεως & των επιδομάτων εορτών
•  Αποδοχές Πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ

Νάντια Βαβουλιώτη ([email protected])
Χρυσάνθη Γοναλάκη ([email protected])
τηλ. 801 1000 801 • fax 210 80 40 408

________________________________________

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013
9:30 – 14:30

Εισηγητής: Ηλίας Κ. Αργυρός
Πρώην Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών
Με πλούσια Διδακτική Πείρα, Εκπαιδευτική και Συγγραφική Δραστηριότητα.
Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Data Communication
Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2
Μελίσσια
Κόστος σεμιναρίου: 50 € ανά άτομο    

Ειδική Προσφορά για πελάτες της Data Communication 35 € ανά άτομο    

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ    

Στο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ αυτό θα γίνει πλήρης και λεπτομερής ανάλυση των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν.4093/2012, με παραδείγματα και σαφείς διευκρινίσεις σε όλες τις διατάξεις του, που αναφέρονται:
Θέματα σεμιναρίου
•  Στους Υπόχρεους Απεικόνισης Συναλλαγών (Υ.Α.Σ), στον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών και στα εξαιρούμενα και απαλλασσόμενα πρόσωπα.
•  Στα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία (όρια ένταξης, χρόνοι ενημέρωσης, τρόποι καταχώρισης, λογαριασμός 94) όπως και τα πρόσθετα βιβλία (υπόχρεα πρόσωπα).
•  Στα Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια και Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (περιεχόμενο, δεδομένα, χρόνος και τρόπος έκδοσή τους).
•  Στα έγγραφα μεταφοράς (φορτωτικές), αποδείξεις αυτοπαράδοσης και αποδείξεις δαπανών.
•  Στην διασφάλιση των συναλλαγών (θεώρηση στοιχείων), τόπος και χρόνος τήρησης βιβλίων και φύλαξης στοιχείων.
•  Στις διασταυρώσεις και αποδείξεις συναλλαγών (υποβολή καταστάσεων, συναλλαγές πάνω από 3000 ευρώ).
•  Στα δικαιώματα των Φορολογικών Αρχών και του Υπουργού Οικονομικών, όπως και στις μεταβατικές διατάξεις.    
            

Νάντια Βαβουλιώτη ([email protected])
Χρυσάνθη Γοναλάκη ([email protected])
τηλ. 801 1000 801 • fax 210 80 40 408
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο