Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Απόσυρση της κατάργησης της υποχρεωτικής εγγραφής στα επιμελητήρια ζήτησε από τον Σαμαρά ο Μίχαλος

Απόσυρση της κατάργησης της υποχρεωτικότητας ζήτησε από τον Σαμαρά ο Μίχαλος

Τη δράση συντεχνίας ολιγαρχών που συμβουλεύει την τρόικα και επηρεάζει τους υπουργούς για νομοθετικές ρυθμίσεις σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατήγγειλε στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας Κωνσταντίνος Μίχαλος. Ο κ.Μίχαλος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό από τον οποίο ζήτησε να πάρει πίσω τη νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια από το 2015.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ κάλεσε τον πρωθυπουργό να συμμαχήσει με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ενώ κάνει λόγο για συντεχνία των ολιγαρχών: «Και σ' αυτή τη μάχη που έχουν ξεκινήσει εναντίον μας, σας θέλουμε σύμμαχο. Και είμαστε οι πολλοί και μάλιστα από τα πλέον υγιή κομμάτια της κοινωνίας και της οικονομίας. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι σε μια χώρα 12 εκατομμυρίων, όπου εργάζονται λιγότερα από τα 5 εκατομμύρια, το ένα εκατομμύριο μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, κανένας λογικός άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να το αποκαλέσει συντεχνία που επιζητεί στήριξη των συμφερόντων της.

Αντίθετα συντεχνία που δρα μόνο για τα δικά της οικονομικά και προσωπικά συμφέροντα είναι αυτοί οι λίγοι που σήμερα όχι μόνο συμβουλεύουν την τρόικα, αλλά πλέον με την ανοχή κάποιων πολιτικών - αν όχι με την στήριξη τους - έχουν αναλάβει ρόλους σημαντικούς στις παρυφές της κυβέρνησης. Υποδεικνύουν νομοθετικές ρυθμίσεις και επηρεάζουν υπουργούς, όπως ακριβώς έγινε και στη περίπτωση της ρύθμισης νομοθετικού περιεχομένου για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια». Ταυτόχρονα κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων του επιχειρηματικού κόσμου.


Για το θέμα της φορολογίας ζητήθηκε:
• Καθιέρωση στη φορολογία επιχειρήσεων ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες επιχειρηματιών σε ποσοστό 20%.
• Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα και των συντελεστών του Φ.Π.Α.
• Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων
• Δημιουργία Κώδικα Φορολογικών Υποχρεώσεων-Ελέγχου και Κυρώσεων
• Δημιουργία Σώματος Φορολογικών Ελεγκτών
• Έκδοση Οδηγίας πρόβλεψης της υποχρεωτικής γνωστοποίησης των πραγματικών ιδιοκτητών των offshore εταιρειών στις φορολογικές Αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε.
• Μείωση και απλούστευση της φορολογίας ακινήτων
• Κανένας νέος νόμος να μην ψηφίζεται χωρίς να συνοδεύεται από έκθεση για τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα.
 
Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές:
• Υλοποίηση της πρότασης της ΚΕΕΕ για ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών των επιχειρήσεων, με κεφαλαιοποίησή τους, έως 31/12/2012, με αποπληρωμή τρεχόντων υποχρεώσεων για το 2013 και σταδιακή εξόφληση των οφειλών από το 2014 έως το 2020.
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%, ώστε να ευνοηθούν οι προσλήψεις.
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% τα τρία πρώτα χρόνια, για τις νέες επιχειρήσεις.
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της άμεσης φορολογίας κατά 50% τα πρώτα τρία χρόνια, για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέοι κάτω των 30 ετών.
 
Για τη ρευστότητα:
Όσο οι διεθνείς αγορές θα παραμένουν κλειστές για τη χώρα μας, το πρόβλημα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις θα εξακολουθεί να υφίσταται.
Γι’ αυτό θα πρέπει να χαραχθεί μια εθνική στρατηγική, ώστε να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα με μέτρα όπως:
• Η μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση των πόρων από το ΕΣΠΑ και επιτάχυνση των δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΕΑΝ και των Τραπεζών.
• Κατάργηση της εισφοράς 0,6% επί των καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων και 0,12% επί των στεγαστικών δανείων (ν.128/75). • Άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας.
• Ενίσχυση των πόρων για τη δράση «Εξωστρέφεια» του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), μέσω της οποίας παρέχεται σε εξαγωγικές ΜμΕ ρευστότητα με χαμηλά επιτόκια δανεισμού.
• Ενθάρρυνση του τραπεζικού συστήματος, ώστε να παρέχει ρευστότητα σε επιχειρήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοδότησης και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Όπου υπάρχει η δυνατότητα, να δανειοδοτηθούν με χαμηλά επιτόκια επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν και δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, τις υποδομές ενέργειας κ.α.
• Άμεση εξόφληση χρεών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, ή παροχή ανάλογης εγγύησης που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο στις τράπεζες. Αυτοδίκαιο συμψηφισμό των οφειλών επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
• Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο οφείλει να εξοφλεί τις επιχειρήσεις σε ένα διάστημα 30 ημερών, με εξαίρεση τους φορείς της υγείας (έως και 60 ημέρες).
• Άμεση τακτοποίηση οφειλών των ΟΤΑ προς τις επιχειρήσεις εντός έτους.
• Επίλυση του μείζονος σημασία νμς ζητήματος, που αφορά την κατάπτωση των εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν σήμερα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, λόγω οικονομικής κρίσης.
Κράτος-Επιχειρήσεις: Καθαρές σχέσεις.
• Θέσπιση «ηλεκτρονικής υπογραφής» και «ηλεκτρονικής ταυτότητας» των επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της ενημερότητας τους (φορολογική, ασφαλιστική κ.λπ.) και θα τις διευκολύνουν να διεκπεραιώνουν ταχύτερα όλες τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Υποχρέωση αποδοχής από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες αιτήσεων, εγγράφων κ.λπ. που αποστέλλονται ηλεκτρονικά.
• Απλοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, με την υιοθέτηση της «ταυτότητας της επιχείρησης» για κάθε νόμιμη χρήση, σε όλες τις σχέσεις με τις δημόσιες υπηρεσίες.
• Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των απαρχαιωμένων ή ελλιπών τεχνικών προδιαγραφών στους διαγωνισμούς για τις προμήθειες του ελληνικού Δημοσίου.
 
Βήματα για την Ανάπτυξη:
• Πλήρης ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Βελτίωση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
• Ενεργοποίηση του Νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
• Κίνητρα για την επιστροφή των άμεσων ξένων επενδύσεων. • Συστηματική και τολμηρή αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
• Μετατροπή των αεροδρομίων και λιμανιών της χώρας σε πόλους τοπικής ανάπτυξης κατά το πρότυπο του «Ελευθέριος Βενιζέλος»
• Απεμπλοκή και επανεκκίνηση των έργων για την κατασκευή των μεγάλων Οδικών Αξόνων.
• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατασκευής ιδιωτικών μαρίνων.
• Σύγχρονο μεγάλο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο.
• Δημιουργία ενός τουλάχιστον Δημοπρατηρίου Προϊόντων Πρωτογενούς Παραγωγής ανά περιφέρεια της χώρας.
• Δημιουργία Σώματος Δίωξης του Παραεμπορίου.
• Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων για πραγματοποίηση εξαγωγών.
• Επανεξέταση του κόστους εκτελωνισμού.
• Εκσυγχρονισμός των εμπορικών υπηρεσιών των Πρεσβειών της Ελλάδας στο εξωτερικό.
• Δημιουργία Εμπορικού Αεροδρομίου.
 
Στήριξη τοπικών αγορών:
• Αποτελεσματικότερη πάταξη του παραεμπορίου.
• Μείωση Δημοτικών Τελών.
• Αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων με χώρους στάθμευσης, σύστημα ελεγχομένης στάθμευσης, ανάπτυξη δικτύου ΜΜΜ σταθερής τροχιάς και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
Διευκόλυνση της έναρξης και επέκτασης επιχειρήσεων:
 
• Εναρμόνιση των Περιφερειακών Χωροταξικών (που είναι θεσμοθετημένα από τις αρχές της δεκαετίας) με τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα Ειδικά Πλαίσια.
 
• Ολοκλήρωση της εξαγγελθείσας αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.
 
• Θεσμοθέτηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον παράκτιο χώρο και τους ορεινούς όγκους.
 
• Εκπόνηση δασολογίου.
 
• Εκπόνηση Β’ φάσης Κτηματολογίου.
 
Ενέργεια:
• Κατάργηση της εισφοράς επί του κύκλου των εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ.


Πηγή ΒΕΘ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Πλούτων | Φεβρουαρίου 12, 2013 8:08 π.μ. | Reply
Αν τα επιμελητήρια έκαναν σωστά τη δουλειά τους δεν θα φοβόντουσας την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής
image description thanos | Φεβρουαρίου 12, 2013 8:34 π.μ. | Reply
ΣΩΠΑ ΡΕ ΜΙΧΑΛΕ!!!!!!!ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ? ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ ?????
image description jmk | Φεβρουαρίου 12, 2013 9:28 π.μ. | Reply
έλα, δεν το πιστευω!!! και πως ακριβώς υπερασπίζονταν τους μικρομεσαίους τα επιμελητηρια? ποιο το αντίκρισμα για τις εισφορές εκτός απο την βεβαίωση θεώρησης βιβλίων? ρε άντε γεια...
image description AlexanderRS | Φεβρουαρίου 12, 2013 10:43 π.μ. | Reply
Μίχαλος...ο-νεοδημοκράτης-πρόεδρος του ΤΙΠΟΤΑ...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο