Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου - Επιστολή προς το Ι.Κ.Α. αναφορικά με την πληρωμή εισφορών και την αλλαγή στην ασφάλιση συγγενικών προσώπων α’ και β’ βαθμού
Ε.Λ.Φ.Ε.Ε Ρόδου
Αρ. Πρωτ: 5/4-02-2013, Ρόδος
Γρ. Λαμπράκη 7 851 00 Ρόδος
Τηλ : 22410/36500 – fax : 22410/32108
http://www.lsr.gr
e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ : Διοικητή του Ι.Κ.Α – Τ.Ε.Α.Μ.
κ. ΡΟΒΕΡΤΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΚΟΙΝ: 1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Κο Γ.ΒΡΟΥΤΣΗ
2) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Κο. Π.ΚΟΚΚΟΡΗ
3) ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑ
4) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
5) Διοικητή ΟΑΕΔ
6) Π.Ο.Φ.Ε.Ε
7) O.E.E.- Π.Τ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
8) Ε.Β.Ε.Δ
9) Ι.Κ.Α Π.Τ ΡΟΔΟΥ

Αξιότιμε Κε Διοικητά,

Σας παρακαλούμε για την άμεση τοποθέτησή σας στα κάτωθι θέματα:

1. Με το άρθρο 14, του Κεφαλαίου Ε’, της Π.Ν.Π. της 05/12/2012 ΦΕΚ Α’ 237, τέθηκε σε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 14 του Ν.4075/2012, για την υποβολή μηνιαίας πλέον Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2013 και μετά, με καταληκτική ημερομηνία το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

Επίσης, με το άρθρο 20 του ιδίου ως ανωτέρου νόμου 4075/2012, ορίσθηκε ότι από 01/01/2013, χρόνος εμπρόθεσμης καταβολής των εισφορών ΙΚΑ και λοιπών παρακρατήσεων (ΦΜΥ), θεωρείται η 5ηεργάσιμη ημέρα, που έπεται της λήξεως του μήνα αναφοράς. Με το με αριθ.πρωτ.Α20/251/115/01-11-2012 Γενικό Έγγραφό σας, επικαλούμενοι το υπ’ αριθ. Φ. 80000/ 25028/1685/31.10.2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κάνετε γνωστό ότι θα επακολουθήσει Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα ορίζει τον τρόπο συνείσπραξης εισφορών ΙΚΑ & ΦΜΥ.

Όμως, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η αναμενόμενη ΚΥΑ, και μέχρι την έκδοσή της, παρακαλούμε όπως : μας προσδιορίσετε τις ημερομηνίες εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών ΙΚΑ των μηνών από 01/01/2013, με δεδομένο ότι το άρθρο 14 του Ν.4075/2012 είναι σε ισχύ.

Σας δηλώνουμε πως, αντικειμενικά σαν κλάδος είναι αδύνατο, να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες υπολογισμού της μισθοδοσίας και ενημέρωσης των εργοδοτών, μέχρι και την 5η εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου (αλλά και των επομένων μηνών) και είναι αναγκαίο να δοθεί αναβολή εφαρμογής της σχετικής διάταξης προκειμένου για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και Μάρτιο να ισχύσει το παλιό καθεστώς καταβολής των εισφορών. Είναι αδύνατον στο χρονικό αυτό διάστημα να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και εργασίες σε -4- εργάσιμες ημέρες (την 5η εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να γίνουν οι πληρωμές και ΟΛΟΙ εμείς δεν μπορούμε να δουλεύουμε 7 ημέρες την εβδομάδα) και αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή των διατάξεων που ψηφίσθηκαν δεν πρέπει απλά να αναβληθεί, αλλά να μεταβληθεί τουλάχιστον μέχρι την 14η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 1, του Ν.4075/2012, όπως αυτή τροποποίησε την παράγραφο 1, του άρθρου 1, του Ν.1759/1988, για την ασφάλιση των προσώπων που υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις (συγγενικά πρόσωπα α’ & β’ βαθμού), ορίσθηκε ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ, «τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας». Πέραν λοιπόν της από 01/11/2012 κατάργησης των εισφορών υπέρ ΟΕΚ & ΟΕΕ, και επειδή κατά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ στην οποία συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα που υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις, δεν παράγεται ούτε εμφανίζεται μήνυμα λάθους, στην περίπτωση που αυτή υποβάλλεται με Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης « 8 » και εισφορές υπολογισμένες στα ποσοστά που ίσχυαν προ της δημοσίευσης του Ν.4075/2012, παρακαλούμε:

α) Να μας διευκρινίσετε αν η παράγραφος 2, του άρθρου 1, του Ν.4075/2012 εφαρμόζεται αυτοδίκαια ή αν για την εφαρμογή της θα αναμένουμε ομοίως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κατά τα πεπραγμένα για την εφαρμογή του άρθρου 14 του ιδίου νόμου,

β) Σε περίπτωση κατά την οποία, η θέση του Ιδρύματος στο προηγούμενο ερώτημα « α », είναι ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής της παραγράφου 2, του άρθρου 1, του Ν.4075/2012, άρα ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ (11/04/2012), τότε σας καλούμε όπως μας δώσετε εύλογο χρονικό διάστημα προθεσμίας, για την πιθανή υποβολή τροποποιητικών ΑΠΔ και καταβολής άνευ προσαυξήσεων των διαφορών που προκύπτουν στις ασφαλιστικές εισφορές. Να σημειωθεί δε, ότι έχουμε αποστείλει και αντίστοιχο ερώτημα στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, για την τοποθέτησή της ως προς το αν τα πρόσωπα αυτά τα οποία σύμφωνα με τον Ν.4075/2012 υπήχθησαν στην ασφάλιση σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ (όσο ίσχυε) και ΟΕΕ (όσο ίσχυε), είναι πλέον δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας, και

γ) Επειδή ο κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών, αντιμετωπίζει καθημερινά καταιγισμό αλλαγών και προσθηκών στο σύνολο των αντικειμένων που τον αφορά (Φορολογικά, Εργατικά, Ασφαλιστικά) και η αποκωδικοποίηση της πανσπερμίας των Νόμων, Εγκυκλίων, ΠΟΛ, ΠΥΣ, ΠΝΠ κλπ που εκδίδονται για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, είναι διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και με αμφίβολο ενίοτε προσδιορισμό ερμηνείας, σας παρακαλούμε όπως, σταθεροποιήσετε τον σχεδιασμό σας νομοθετώντας, με την συναίνεση των κοινωνικών εταίρων, επί εφικτών στόχων, ώστε να μην κρατάτε ότι έχει μείνει στην αγορά, σε άγχος και ομηρία.

Επιπλέον δε, να προχωρήσετε σε αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ, επεκτείνοντας τους ελέγχους σε περιπτώσεις όπως η προαναφερθείσα, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υποβολής ΑΠΔ με λανθασμένα στοιχεία ασφάλισης, με ότι αυτό συνεπάγεται.


Με τιμή,
για το Δ.Σ, της ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ο Πρόεδρος
Ηρακλείδης Ιωάννης

Ο Γ. Γραμματέας
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description JIM | Φεβρουαρίου 4, 2013 12:43 μ.μ. | Reply
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΑΣ.
image description KOSTAS | Φεβρουαρίου 4, 2013 6:42 μ.μ. | Reply
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ.
image description ENT | Φεβρουαρίου 4, 2013 7:03 μ.μ. | Reply
ΠΕΣΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ...
image description THEODOROS | Φεβρουαρίου 4, 2013 8:32 μ.μ. | Reply
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ . ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ι ΟΛΗ ΜΑΣ ΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΑΜΗΛΟΦΩΝΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ .
image description nikos | Φεβρουαρίου 4, 2013 8:34 μ.μ. | Reply
αυτο με τις εισφορες για τους Α βαθμου συγγενειας εχω κανει εγγραφο ερωτημα στο ΙΚΑ εδω και ενα εξαμηνο αλλα φωνη βοοντως εν τη ερημω.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο