Μετά την ψήφιση του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου, πολύ συζήτηση γίνεται για την φορολόγηση των αυτοαπασχολούμενων που έχουν το δικαίωμα να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Από τα εισοδήματα της χρήσης 2013 αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δεν έχουμε διαχωρισμό πλέον μόνο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και φορολόγηση ανά πηγή εισοδήματος. Αποτέλεσμα αυτής της λογικής είναι οι υποκείμενοι (γενικά) να φορολογηθούν με τις παρακάτω κλίμακες, ανάλογα με την πηγή των εισοδημάτων τους:

1.Μισθωτοί και Συνταξιούχοι

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

25.000

22%

5.500

25.000

5.500

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42%
Οι φορολογούμενοι δεν έχουν αφορολόγητο ποσό αλλά έκπτωση από το φόρο 2.100 ευρώ έως τα 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ η έκπτωση θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ μέχρι να μηδενιστεί στα 42.000 ευρώ.

2. Αυτοαπασχολούμενοι – Ελεύθεροι επαγγελματίες και Ο.Ε. και Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας)

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

50.000

26%

13.000

50.000

13.000

Υπερβάλλον

33%
3. Αυτοαπασχολούμενοι – Ελεύθεροι επαγγελματίες για τα τρία (3) πρώτα χρόνια

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

10.000

13%

1.300

10.000

1.300

40.000

26%

10.400

50.000

11.700

Υπερβάλλον

33%
Οι αυτοαπασχολούμενοι (μπλοκάκια) φορολογούνται με την κλίματα μισθωτών – συνταξιούχων αν:

α) Ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση έγγραφη σύμβαση που έχει συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και

β) Ο εργαζόμενος παρέχει υπηρεσίες μέχρι και σε τρεις εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε περισσότερους από τρεις εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών. Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι δεν δύνανται να εκπέσουν καμία δαπάνη από το εισόδημά τους, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές.

Τι παραστατικά εκδίδουν;

Πέρα από τις αλλαγές που έχουμε στην φορολόγηση, έχουμε και αλλαγές στην έκδοση των παραστατικών που εκδίδουν πλέον οι αυτοαπασχολούμενοι. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν εκδίδουν σε κάθε περίπτωση Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, όπως ίσχυε μέχρι την 31.12.2012. Σαν γενική αρχή ο ΚΦΑΣ βάζει την έκδοση αθεώρητων τιμολογίων προς επιτηδευματίες και εταιρείες και Θεωρημένων Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών (μπορεί να είναι και οι ΑΠΥ που έχουν), για τις συναλλαγές τους με τους ιδιώτες. Ας πάρουμε την περίπτωση ενός μηχανικού, ο οποίος έχει ως βασική απασχόληση την παροχή υπηρεσιών σε ένα ΝΠΔΔ και παράλληλα εκδίδει και μία οικονομική άδεια σε έναν ιδιώτη. Στο ΝΠΔΔ θα εκδίδει κάθε μήνα αθεώρητο τιμολόγιο και στον ιδιώτη για την αμοιβή του θα εκδώσει θεωρημένη απόδειξη.

Πώς ενημερώνουν τα βιβλία τους;

Τα βιβλία τους (Β’ κατηγορίας κατά τον ΚΒΣ, απλογραφικά κατά τον ΚΦΑΣ) είναι πλέον αθεώρητα. Η ενημέρωση δεν γίνεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, αλλά μέχρι την απόδοση του ΦΠΑ. Δηλαδή ο Ιανουάριος θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί μέχρι 15 Φεβρουαρίου με το παλιό καθεστώς. Τώρα η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει μέχρι 26 Απριλίου, που πρέπει να αποδοθεί ο ΦΠΑ Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τους μη υπόχρεους ΦΠΑ. Συμπερασματικά η ενημέρωση των απλογραφικών βιβλίων πρέπει να γίνεται μέχρι 26 Απριλίου, για το πρώτο τρίμηνο, 26 Ιουλίου για το δεύτερο τρίμηνο, 26 Οκτωβρίου για το τρίτο τρίμηνο και 26 Ιανουαρίου του επόμενου έτους για το τέταρτο τρίμηνο.

Τι καταχωρεί στα βιβλία;

Ό,τι καταχωρούσε μέχρι σήμερα. Η διαφοροποίηση της φορολόγησης είτε με την κλίμακα των μισθωτών είτε με την κλίμακα των μη μισθωτών, δεν αλλάζει τον τρόπο καταχώρισης των δαπανών στα βιβλία, ούτε τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να υποβάλουν ΦΠΑ, να υποβάλλουν καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και να εκπληρώνουν κάθε άλλη υποχρέωση που έχουν από τον ΚΦΑΣ, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή κάθε άλλο φορολογικό αντικείμενο.

Να υπενθυμίσουμε ότι από 1.1.2013, δαπάνη θεωρείται και η ασφαλιστική εισφορά που πληρώνει ο αυτοαπασχολούμενος στον ΟΑΕΕ ή σε όποιο ταμείο είναι υποχρεωμένος να είναι ασφαλισμένος, καθώς και κάθε ασφαλιστική εισφορά που καταβάλει σε ασφαλιστικό ταμείο που έχει ιδρυθεί με νόμο (π.χ. το ΕΤΑΟ για τους οικονομολόγους).

Πώς θα φορολογηθούν στο τέλος;

Σύμφωνα με τον νόμο: «Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, …». Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της χρονιάς θα συμπληρώσουν κανονικά τα φορολογικά έντυπα που συμπλήρωναν (Ε3 και Ε1), θα κάνουν φορολογική αναμόρφωση όλων των άλλων δαπανών, πλην των ασφαλιστικών εισφορών και θα φορολογηθούν στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεσή τους από τα μικτά έσοδά τους.

Ας πάρουμε λοιπόν για παράδειγμα έναν αυτοαπασχολούμενο που έχει σύμβαση με δύο επιτηδευματίες (ένα ΝΠΔΔ και μία Α.Ε.). Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει μηνιαίες αποδοχές 800 ευρώ από το ΝΠΔΔ (800 x 12 = 9.600) και έλαβε 2.500 ευρώ ως αμοιβή από τον δεύτερο επιτηδευματία για μία δουλεία που του παρέδωσε. Πλήρωσε ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 3.000 ευρώ και είχε λοιπά έξοδα άλλες 4.000 ευρώ:

Απολαβές από ΝΠΔΔ:

9.600

Αμοιβές από Α.Ε.:

2.500

Σύνολο:

12.100Μείον ασφαλιστικές εισφορές:

3.000

Πόσο που θα φορολογηθεί

(με την κλίμακα μισθωτών):

9.100

Απ. Αλωνιάτης