Ειδήσεις Κωδικοποιήσεις νόμων
Αλλες ειδήσεις

Σχετικά θέματα

Taxheaven - Άμεση ενημέρωση - Έγκαιρη επιστημονική κωδικοποίηση - Καινοτομικά εργαλεία. Κωδικοποιήθηκαν όλοι οι νόμοι στους οποίους επιφέρει αλλαγές ο νέος φορολογικός νόμος 4110/2013


Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε πρώτη για μια ακόμη φορά, την κωδικοποίηση και συμπλήρωση όλων των σχετικών διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου φορολογικού νόμου (νόμος 4110/2013).

Έχοντας πάντα ως γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων μας, κωδικοποιήσαμε όλους τους σχετικούς νόμους και σήμερα οι συνδρομητές μας μπορούν να ενημερωθούν για το πώς αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πιο συγκεκριμένα, με το νόμο 4110/2013 κωδικοποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι σχετικές διατάξεις στους παρακάτω νόμους:


 • 2859/2000 NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 • 2238/1994 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • 2523/1997 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2523 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.
 • 3427/2005 NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3427 Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. [Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος - Φ.Α.Υ] [Τέλος συναλλαγής ακινήτων]
 • 356/1974 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 356 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • 2578/1998 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2578 Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις
 • 3833/2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης [Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας - Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών - Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ]
 • 3842/2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3842 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
 • 27/1975 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/1975 Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων
 • 3899/2010 NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3899 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. [ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ]
 • 3943/2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
 • 3986/2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015
 • 4002/2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • 3728/2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 3728 Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις [Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών]
 • 4021/2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις. [Ειδικό Τέλος Ακινήτων]
 • 4093/2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • 2579/1998 ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2579 Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας - Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - Φορολογία χρηματιστηριακών συναλλαγών]


Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι με τα σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία των συνδρομητικών υπηρεσιών, τα οποία είναι τα μοναδικά που υπάρχουν σε φορολογική τράπεζα στην Ελλάδα, μπορείτε να δείτε, να μελετήσετε, να εκτυπώσετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε ΑΜΕΣΑ και σε ελάχιστο χρόνο όλες τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4110/2013


Με τα πρωτοποριακά αυτά εργαλεία, μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που έχουν γίνει σε κάθε νόμο και να συγκρίνετε τις νέες διατάξεις με τις παλαιές.


 

Η σύγκριση γίνεται σε επίπεδο παραγράφου και σας βοηθάει να δείτε άμεσα τι προστέθηκε και τι αφαιρέθηκε σε κάθε διάταξη χωρίς να χρειάζεται να διαβάζετε ολόκληρα τα άρθρα. 

Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε σε μορφή word όλες τις αλλαγές, έτσι ώστε να τις επεξεργαστείτε οποιαδήποτε στιγμή στον υπολογιστή σας.


 


Ακόμη, σε κάθε νόμο που προστίθεται στον κόμβο υπάρχει η επιλογή "Δείτε σε ποιους νόμους έκανε αλλαγές ο νόμος".

Η επιλογή αυτή σας δίνει την δυνατότητα να δείτε άμεσα ποιες διατάξεις κωδικοποιεί κάθε νέος νόμος (άρθρα-παραγράφους) σε όλους τους υφιστάμενους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου.

 

 


 


Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας ποιες διατάξεις άλλων νόμων τροποποιεί κάθε νέος νόμος, χωρίς να χρειάζεται να διαβάζετε ολόκληρο το κείμενο.


 


Το Taxheaven δεν ακολουθεί ποτέ ασθμαίνοντας τις εξελίξεις, αλλά πρωτοπορεί και αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της οικονομικής και φορολογικής ενημέρωσης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description KATERINA S | Ιανουαρίου 24, 2013 8:45 π.μ. | Reply
Είστε πολύτιμοι!!Σας ευχαριστούμε πολύ!!
image description EFI | Ιανουαρίου 24, 2013 9:58 π.μ. | Reply
Ενα μπραβο δεν ειναι αρκετο....Συγχαρητηρια!!!!!
image description DIMOSTHENIS | Ιανουαρίου 24, 2013 9:50 π.μ. | Reply
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ! ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!
image description Roxanne | Ιανουαρίου 24, 2013 9:27 π.μ. | Reply
Ακόμη μια φορά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. Σε δύσκολες εποχές πολύτιμη βοήθεια!!!
image description ΤΑΣΟΣ | Ιανουαρίου 24, 2013 9:10 π.μ. | Reply
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. Πολύ καλό και χρήσιμο!
image description Popi | Ιανουαρίου 24, 2013 9:25 π.μ. | Reply
Συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε....
Μέσα στον γενικό χαμό και τη μαυρίλα, υπάρχουν και αστέρια που λάμπουν.
Μπράβο σας, συνεχίστε έτσι!
image description akis | Ιανουαρίου 24, 2013 10:30 π.μ. | Reply
εισαστε πραγματικα οτι καλυτερο υπαρχει.
συγχαρητηρια !
image description PantelisCh | Ιανουαρίου 24, 2013 11:15 π.μ. | Reply
Το αυτονόητο που έπρεπε να κάνει το δημόσιο το κάνετε εσείς. Προτείνω να δώσετε δωρεάν συνδρομές στους βουλευτές μήπως και δουν κωδικοποιημένους τους νόμους, που ψηφίζουν με τα νομοσχέδια-εκτρώματα. Πολλά μπράβο και πάλι.
image description noName | Ιανουαρίου 24, 2013 12:24 μ.μ. | Reply
Πολύ καλή δουλειά συνεχιστε!!!
image description ARGIRO | Ιανουαρίου 24, 2013 12:00 μ.μ. | Reply
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ
image description sougelas antonis | Ιανουαρίου 24, 2013 12:01 μ.μ. | Reply
respect
image description GEORGOS | Ιανουαρίου 24, 2013 3:18 μ.μ. | Reply
Μπράβο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ευχαριστούμε!!
image description CAP | Ιανουαρίου 24, 2013 3:31 μ.μ. | Reply
Πολλά συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα που πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
image description altrip | Ιανουαρίου 24, 2013 4:19 μ.μ. | Reply
Πολλά συγχαρητήρια!
image description ks | Ιανουαρίου 24, 2013 5:27 μ.μ. | Reply
Η ταχύτητά σας απλά δεν υπάρχει...Και δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό που σας κάνει να ξεχωρίζετε με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους...Από τη δουλειά σας φαίνεται η αγάπη που έχετε για αυτό που κάνετε και μακάρι να είστε πάντα τόσο ορεξάτοι για να προσφέρετε στον χώρο.Σας ευχαριστώ γιατί μου κάνετε πιο εύκολη την ζωή στην γραφείο.Και ξέρω πως ένα ευχαριστώ δεν είναι αρκετό....Μακάρι να νιώθετε, να εισπράττετε την εκτίμηση,την συμπάθεια και τον θαυμασμό από όλους εμάς που νιώθουμε έτσι για εσάς.Μπράβο σας ξανά και ξανά.!!
image description KAROLOS | Ιανουαρίου 24, 2013 7:40 μ.μ. | Reply
Εκ μέρους της ομάδας του TaxHeaven θέλω να ευχαριστήσω όλες/όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Αφετηρία για κάθε καινοτόμο εργαλείο, κάθε νέα υπηρεσία του κόμβου, για όλες τις προσθήκες και γενικότερα τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος υλικού, αποτελεί η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των λογιστών – φοροτεχνικών. Μέσα από τις προσπάθειές μας θέλουμε να μηδενίσουμε -όσο αυτό είναι εφικτό-, το αίσθημα της ανασφάλειας που όλοι οι συνάδελφοι βιώνουν καθημερινά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο, παρέχοντας τα «εργαλεία» εκείνα που είναι απαραίτητα. Το αίσθημα αυτό δεν είναι άγνωστο σε μας διότι όντες λογιστές, ζούμε καθημερινά όλες τις κωμικοτραγικές καταστάσεις της ελληνικής πραγματικότητας. Σ΄αυτή την προσπάθεια αρωγοί είστε όλοι εσείς που με τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις προτάσεις, τους προβληματισμούς και τις σκέψεις σας, μας δίνετε την απαραίτητη εκείνη ώθηση ώστε να αντεπεξέλθουμε στις συνεχώς αυξανόμενες επαγγελματικές προκλήσεις. Η ζέση με την οποία καταπιανόμαστε σε κάθε αντικείμενο πηγάζει σε μεγάλο βαθμό εκτός απ’ το μεράκι και από τη δική σας ανταπόκριση. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
image description manina | Ιανουαρίου 25, 2013 1:35 μ.μ. | Reply
το ευχαριστώ δεν είναι αρκετό.... πάντα εκεί για να μας "ξελασπώνετε"... Απο τις απίστευτες υπεύθυνες δηλώσεις που μόνο εσείς είχατε ....χροοοοονια πρίν.... μέχρι την κωδικοποίηση του νέου φορολογικού ..πριν στεγνώσει το μελάνι στο ΦΕΚ.......
Η εξαιρετικά χαμηλή συνδρομή που πληρώνουμε όλα αυτά τα χρόνια να είστε σίγουροι ότι δεν αντισταθμίζει ούτε στο ελάχιστο την ευγνωμοσύνη μας για το έργο σας
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο