Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.
Αλλες ειδήσεις

Γ.Γ.Π.Σ. - Οδηγίες χρήσης εφαρμογής κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη χρήση της εφαρμογής θα πρέπει ο φορολογούμενος να είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISNET. Στην περίπτωση που ο έλεγχος αφορά φορολογούμενη που είναι έγγαμη υποχρεούται να υποβάλλει την κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου με τους κωδικούς πρόσβασης του συζύγου της. Επίσης, εάν καταχωρηθεί στο μητρώο του TAXIS,διακοπή της έγγαμης σχέσης ή διάσταση (έστω και από τον ένα σύζυγο ), τότε διακόπτεται η πιο πάνω δυνατότητα χρησιμοποίησης των κωδικών πρόσβασης του πρώην ή εν διαστάσει συζύγου . Τα παραπάνω ισχύουν και για τους κατοίκους εξωτερικού. Για τους αποβιώσαντες εφόσον έχει γίνει απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης, η κατάσταση θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους κληρονόμους στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση συμπληρώνεται βάσει των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και εκκαθαριστεί από την αρμόδια εφορία. Συνεπώς, εάν εκκρεμεί προς εκκαθάριση φορολογική δήλωση θα πρέπει άμεσα να ενημερώνεται η Δ.Ο.Υ. για την πρόσκληση που σας έχει αποσταλλεί ώστε να διενεργεί την εκκαθάριση.

Επίσης, εάν θέλετε να υποβάλλετε συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση οποιουδήποτε οικ. έτους εννοείται ότι θα πρέπει άμεσα να εκκαθαρίζεται από την Δ.Ο.Υ. πριν προβείτε στην συμπλήρωση της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου.

Η κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 19 και της παρ.3 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994.

Σημειώστε ότι έχει γίνει δεκτό με το υπ αριθμ 1087172/1642/Α0012/25.10.2005 έγγραφο της Δ/νσης φορολογίας εισοδήματος ,τα έτη που επικαλείται ο φορολογούμενος για ανάλωση κεφαλαίου ,πρέπει να είναι συνεχόμενα, και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους.

Τονίζεται, ότι κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους θα εκπίπτουν οι δαπάνες που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17 του ΚΦΕ ανεξάρτητα από το αν απαλλάσονται της εφαρμογής τεκμηρίου.

Ακόμη, τα ποσά από επαναπατριζόμενα κεφάλαια (άρθρο 18 ν.3842/2010) μπορούν να διατεθούν μόνο για την κάλυψη τεκμηρίων που ορίζονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε.

Συνεπώς, το πεδίο θα συμπληρωθεί μόνο στην περίπτωση αυτή και στο ύψος της δαπάνης που τυχόν καλύπτει, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει δηλωθεί στη φορολογική σας δήλωση.

Στο πεδίο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ δηλώνονται τα επιπλέον ποσά που προέκυψαν από φορολογικό έλεγχο

Στο πεδίο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΔΙΟΡ/ΝΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ δηλώνονται εισοδήματα ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών ή εν γένει φορολογούμενων που έχουν προσδιοριστεί με ειδικό τρόπο (τεκμαρτά κλπ) σχετ. ΠΟΛ 1095/11).

Η συμπλήρωση του πεδίου ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ γίνεται υποχρεωτικά από το φορολογούμενο. Στην περίπτωση συνδικαιούχων συμπληρώνεται μόνο το ποσό που σας αναλογεί, ενώ εξαιρούνται τυχόν εμπορικά εμβάσματα.

Αναφορικά με τα στοιχεία της κατάστασης, σας ενημερώνουμε ότι προέρχονται από τις δηλώσεις Φ.Ε. των οικονομικών ετών 2004-2012.Αφού τα ελέγξετε, πρέπει να συμπληρώσετε τα μη εμφανιζόμενα στοιχεία των τεκμηρίων ,εισοδημάτων κτλ., στα αντίστοιχα έτη. 

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ή ακόμη και να διαγράψετε οποιοδήποτε πεδίο της κατάστασης, ανεξάρτητα αν είναι συμπληρωμένο ή όχι. Μετά την συμπλήρωση-τροποποίηση της κατάστασης οι διαθέσιμες ενέργειες είναι οι εξής:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΩΝ& ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Με την επιλογή αυτή εφ όσον συμπληρώσετε ή τροποποιήσετε την κατάσταση υπολογίζονται τα σύνολα και αποθηκεύονται οι ενέργειές σας. Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια, δεν χρειάζεται να την επιλέξετε. Στην περίπτωση αυτή επιλέγετε ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ : Με την επιλογή αυτή ,μπορείτε να ακυρώσετε τις ενέργειές σας που αφορούν στοιχεία όλων των οικ. ετών που έχετε συμπληρώσει και να επαναφέρετε την κατάσταση στην αρχική της μορφή.

ΕΤΗ 2006-2000:Με την επιλογή αυτή, μπορείτε, να διαχειριστείτε τα συγκεκριμένα έτη. Τα στοιχεία των οικ. ετών 2004-2006 είναι συμπληρωμένα βάσει των φορολογικών σας δηλώσεων, ενώ τα στοιχεία των οικ. ετών 2000,2001,2002 και 2003 συμπληρώνονται αποκλειστικά από το φορολογούμενο, εάν απαιτείται.

Ειδικά στο έτος 2000 μπορείτε να συμπληρώσετε αθροιστικά στοιχεία και προηγουμένων ετών (1999,1998, κλπ)

ΕΤΗ 2012-2007 : Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση που αφορά τα συγκεκριμένα έτη, αφού επιλέξετε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΟΥΣ : Με την επιλογή αυτή, συμπληρώνετε το οικ.έτος αφετηρίας, μετά το οποίο κάνετε χρήση των δηλωθέντων εισοδημάτων, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό διαθέσιμο κεφάλαιο (π.χ. στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία των οικ.ετών 2004-2012.Εφόσον για την κάλυψη των εμβασμάτων επαρκούν τα στοιχεία των οικ. ετών 2007 και μετά επιλέξτε το έτος 2007).

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ : Συμπληρώνετε με το συνολικό ποσό εμβασμάτων, την αιτιολογία και τους συνδικαιούχους. 

Συγκεκριμένα, στο πεδίο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ δηλώνετε το συνολικό ποσό που έχετε εμβάσει στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από αιτιολογία ή την ύπαρξη τυχόν συνδικαιούχων.

Σε περίπτωση που οι συνδικαιούχοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) συμπληρώστε αναλυτικά τα ΑΦΜ και τα ποσά που αντιστοιχούν στις σημειώσεις φορολογούμενου.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ : Με την επιλογή αυτή, αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας και είστε σίγουρος για αυτές ,μπορείτε να υποβάλλετε την κατάσταση οριστικά.

Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια μέσω της εφαρμογής.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Isidoros | January 22, 2013 5:20 PM | Reply
Pou sto diaolo einai ayth h efarmogh....??????Den thn blepo pou8ena
image description ALL | January 22, 2013 6:12 PM | Reply
EINAI STO TAXIS - YPHRESIES GIA TOYS POLITES - LOGARIASMOS MOY - SIGN IN - EFARMOGES - FOROS EISODHMATOS FYSIKON PROSOPON - EISODOS - DHLOSEIS OIKONOMIKOY ETOYS 2012 (MONO STO 2012) - DIATHESIMA KEFALAIA AND JOIN THE CLUB !!!
image description Isidoros | January 22, 2013 6:12 PM | Reply
Na sai kala re Filara :))
image description Isidoros | January 22, 2013 7:52 PM | Reply
Sorry kai pali ...alla emena den mou to emfanizei
sthn othonh pou exei to OIKONOMIKO 2012 (se pdf ola ta entypa) den exei kapou koumpi gia diathesima kefalaia

image description λογιστης | January 22, 2013 7:54 PM | Reply
κ σε μενα!!!
(άρθρο 18 ν.3842/2010)
Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κε­φαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υπο­χρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει.

Γιατί λοιπόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για τεκμήρια???

ΕΛΕΟΣ
image description DIMITRA | February 28, 2013 1:06 PM | Reply
Μόλις επικοινώνησα με τη ΓΓΠΣ και μου είπαν οτι αυτή η εφαρμογή που λένε είναι μέσα στο Ε1 του καθενός και μόνο αν του έχει σταλεί μήνυμα του φορολογούμενου. Προσοχή, αφορά μόνο τα εμβάσματα η κατάσταση αυτή και όχι γενικά για ανάλωση κεφαλαίου.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο