Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Από 8,6 έως 9,2% οι αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια της Δ.Ε.Η. - Λεπτομέρειες

ΤΑ ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ 1/1/2013 – ΚΟΤ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013, συνοδεύονται από το διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το Νέο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας υπέρ των Καταναλωτών.
Η μέγιστη προσπάθεια της Κυβέρνησης, οδήγησε στις χαμηλότερες δυνατές αναπροσαρμογές στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια της ΔΕΗ λαμβάνοντας υπόψη:

-τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι οικιακοί καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις
-τη δυνατότητα περαιτέρω μειώσεων των λειτουργικών δαπανών των δραστηριοτήτων παραγωγής‐εμπορίας της ΔΕΗ. Το ΥΠΕΚΑ καθόρισε με Υπουργική Απόφαση στο ποσό των 2.890 εκατομμυρίων ευρώ τις προς ανάκτηση δαπάνες της ΔΕΗ για το έτος 2013, που αφορούν τους πελάτες Χαμηλής Τάσης. Περιέκοψε δηλαδή επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ από το αντίστοιχο ποσό στην εισήγηση της ΡΑΕ.
-την υποχρέωση της χώρας μας για τη σύνδεση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με το κόστος της παραγωγής και διάθεσης και την απελευθέρωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στη Χαμηλή Τάση, όπως προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία στο δεύτερο εξάμηνο του 2013
-καθώς και το γεγονός, ότι από το 2013 και μετά η ΔΕΗ υποχρεούται από Ευρωπαϊκή Οδηγία να αγοράζει το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων (Βάσει των €270 εκατομμυρίων για CO2 σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ, η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη Χαμηλή Τάση λόγω CO2 ανέρχεται στο 5%)

Με κύριο γνώμονα την προστασία των πολιτών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ύφεση και την οικονομική κρίση, αλλά και ειδικά των ευπαθών ομάδων, το ΥΠΕΚΑ προχωρά στη διεύρυνση και ενίσχυση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, το οποίο όπως διαμορφώθηκε, επιφέρει σημαντική ανακούφιση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι οικονομικά ασθενείς, άνεργοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας που εξαρτώνται από μηχανική υποστήριξη. Ενώ ταυτόχρονα παραμένει αμετάβλητο το υφιστάμενο ευνοϊκό ειδικό τιμολόγιο για τους Πολύτεκνους. Στόχος της Κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσουν τις ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις του νέου ΚΟΤ, όλοι όσοι είναι δικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη ενημερώσει το σύνολο των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διεύρυνση του ΚΟΤ, προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την ενημέρωση των πελατών τους και έχει ήδη λάβει θετική ανταπόκριση.

Περαιτέρω υιοθετεί κατ΄ ουσίαν το Νέο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ, ο οποίος εκσυγχρονίζει το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών υπέρ των καταναλωτών και κυρίως ενισχύει περαιτέρω την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

Το αναθεωρημένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και ο Νέος Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημιουργούν έτσι ένα ευνοϊκό πλαίσιο υπέρ των καταναλωτών, το οποίο αφορά στο σύνολο των Παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ισχύει και μετά την
πλήρη μετάβαση στην απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά ενέργειας υπό την επίβλεψη πάντα και τον έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ – 1/1/2013

Μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα νέα τιμολόγια χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013 για την πρώτη φάση της εφαρμογής  των κοστοβαρών τιμολογίων, διαμορφώνονται ως εξής:

Χαμηλή Τάση  
Επαγγελματικά  
Γ21 (Εμπορικό) 196,0
Γ21Β (Βιομηχανικό) 189,4
Γ22 (Εμπορικό] 175,5
Γ22 Β (Βιομηχανικό) 185,0
Γ23 (Εμπορικό] 160,2
Γ23 Β (ΒιομηχαΐΛκό) 143,6
Φωτ οδών και λατ. 150,2
Αγροτικό 90,3
   
Ειδικά Οικιακά τιμολόγια  
ΚΟΤ Κοινονικό Οικιακό τιμολόγιο 115,1
ΓΤ (Πολύτεκνοι) 74,5
   
 Ημέρας  
3-800 155,4
301-1000 163,8
1001-2000 164,8
2001-3000 206,6
3001 211,6
Νύχτας 102,5
   
Σύνολο Χαμηλής Τάσης 165,4


ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις

Βασικές Προϋποθέσεις Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:


1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο
4. Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh).

Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.
Με το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Ι&ΙΙ) παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ
που ισχύει από 01.01.13, η οποία πλέον θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης του δικαιούχου. Δικαιούχοι Κοινωνικό Οικιακό


Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι:

Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh ‐ 1.500 kWh.

Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh ‐ 1.700 kWh

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ:

Άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh ‐ 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας

Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh ‐ 1.700 kWh.

Άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης: Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000kWh.

Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου ΚΟΤ – Απλή διαδικασία

Η διαδικασία παραμένει απλή και γρήγορη. Για τους πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση απαιτούνται μόνο:

1.Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)

2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης και μόνο χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση χρήσης ενεργοβόρας συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Θοδωρής | Ιανουαρίου 14, 2013 9:47 π.μ. | Reply
Παραμύθια...
image description ype | Ιανουαρίου 14, 2013 10:48 π.μ. | Reply
Το μεγαλείο της προπαγάνδας και του ψέματος.
Με βάση το ισχύον τιμολόγιο της ΔΕΗ...
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=5094&nt=18&lang=1
η kwh στις καταναλώσεις 1-800 κοστίζει 0,05625€ δηλαδή η mwh 56.25€.
στο Νυχτερινό κοστίζει 0,05400 €/kWh δηλαδή η mwh 54,00€
με τον πίνακα που αναφέρεται παραπάνω
στο ημερήσιο η mwh πηγαίνει στα 155,40€ αύξηση 176,26% και στο νυχτερινο πηγαίνει στα 102,50€ αύξηση 89,81%

Από πού προκύπτει το 8,5 ως 9,2 που παπαγαλίζουν όλοι από το πρωί
image description JIM | Ιανουαρίου 14, 2013 10:42 μ.μ. | Reply
Αυτά προβλεπόταν από τα ζάππεια 1,2,3,....?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο